Hans Jensen Molbech (1772–1863)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Jensen Molbech eide deler av Asgjerrud fra 1807, og en større del fra 1810. Han solgte til svigersønnen i 1847, men ble boende der livet ut. Fra bygdeboka Kråkstad, 1934.

Hans Jensen Molbech (født 1772 i Aker, død 10. januar 1863 i Kråkstad) var sadelmaker og gårdbruker.

Han var sønn av Jens Andersen Molbech (1732–1801) og Inger Svendsdatter; i noen kilder oppgitt som Christensdatter. Faren er i noen kilder oppgitt å være sadelmaker, men da han i 1782 fikk borgerbrev i Christiania var det som høker og vognmann.[1].

Fødselsdatoen er ikke kjent, men den 8. mai 1772 ble han døpt i Gamle Aker kirke[2]. Han ble døpt Hans Anton, men ingen senere kilder bruker mellomnavnet. Navnet Anton går allikevel igjen i slekta senere, så det mulig at han brukte det.[3] Han må være oppkalt etter farbroren Hans Anthon Molbech, som i 1780 fikk borgerbrev i Christiania som høker og øltapper.[4]

Rundt 1795 flytta både Hans Molbech og hans bror Johan Jørgen Jensen Molbech til Kråkstad, der de kjøpte gården Klokkerud for 596 riksdaler, som de så solgte videre til jomfru Pauline Henricha Wendelboe for 660 riksdaler i 1798.[5]Prestegjeldet og den senere Kråkstad kommune tilsvarte i hans levetid dagens Ski kommune, og mye av tiden bodde han i Ski sokn. Knytta til denne flyttinga kan vi ane en trist historie. I folketellinga 1801 finner vi nemlig faren Jens Molbech som fattiglem på Oslo Hospital.[6] I samme telling finner vi Hans som losjerende på Nes i Kråkstad, der han er oppført som garver og enkemann.[7]Broren Johan var selveier og sadelmaker, bosatt på Lunder i Kråkstad. Hans var allerede på denne tida selveier han også, og vi skal komme tilbake til grunnen til at han bodde på Nes i 1801. Det ser altså ut til at to sønner som flytta ut gjorde det godt nok til å eie nokså store gårder, mens deres far var fattiglem på hospitalet. Jens Molbech døde der senere i 1801, og ble gravlagt på Gamlebyen kirkegård den 8. juni 1801.[8]

Hans Molbech var gift tre ganger. Den 21. november 1795 ble han trolova med Magrete Vebjørnsdatter Vål, og den 2. januar 1796 ble de gift (copuleret) i Kråkstad kirke. Troloverne var lensmann Hansen og Frederik Opsahl.[9]

Vi kjenner to barn av Hans og Magrete. Johan ble døpt i Kråkstad kirke 29. januar 1797. Ved innførselen av dåpen i kirkeboka er det anført i margen at han ble gravlagt fra samme kirke den 26. desember 1800.[10] Magrete Hansdatter ble trolig født i 1799, og hun fikk vokse opp. Gammel ble hun ikke, hun døde 31. januar 1836 og ble gravlagt fra Kråkstad kirke den 7. februar.[11]. Hun ble gift med Halvor Abrahamsen, og bodde med ham på Kapellbråten i Ski.

Den 3. mars 1799 ble Magrete Vebjørnsdatter gravlagt fra Ås kirke.[12] Hun er da oppgitt som Magrete Vebiørnsdatter Soelberg, så de må ha bodd der en tid. Vi ser at Hans er tilbake i Kråkstad da sønnen døde i 1800, og i 1801 finner vi ham som nevnt i folketellinga som losjerende på Nes i Kråkstad. Dattera Magrete bodde da hos sine morforeldre, Vebjørn Svendsen Vål og Gunhild Svendsdatter.[13]

På denne tida var det vanlig at menn gifta seg raskt når ektefellen falt fra, spesielt når de hadde små barn. Men vesle Magrete ble vel tatt godt hånd om, og Hans venta helt til 4. februar 1807. Da gifta han seg med Grete Helgesdatter Nes. Henne finner vi også på Nes i folketellinga 1801; hun var datter på gården og bodde der mens Hans var losjerende.[14] Hvor lenge de hadde hatt et godt øye til hverandre vet vi ikke, men de fikk sitt første barn i løpet av 1807. Den 4. oktober 1807 ble Johan Hansen Molbech døpt i kråkstad kirke.[15] Familien bodde da på Store Opsand. Paret fikk ett barn til: Inger Maria Hansdatter ble døpt i Kråkstad kirke 22. april 1810.[16] Familien bodde da på Asgjerrud.

Hans Molbech hadde i 1807 kjøpt søndre del av Asgjerrud av Anders Johannesson Opsand for 1700 riksdaler. I 1810 kjøpte han også Østre Asgjerrud. Dette satt han på til 1847, da han solgte til svigersønnen Gunder Eljesrud. Han hadde blitt gift med Inger Maria i 1833.[17] I 1811 dukker han opp i ei liste over gårdbrukere som bidro til opprettelse av et norsk universitet gjennom et årlig kornbidrag. Han står oppført med fire skippund havre.[18]

Ekteskapet med Grete Helgesdatter varte bare i tre år. Den 2. desember 1810 ble hun gravlagt fra Kråkstad kirke.[19] Han ble boende på gården livet ut.

Igjen satt Hans Molbech som alenefar til små barn. Denne gangen skulle det gå enda lenger før han gifta seg på nytt. Først den 27. desember 1821 gifta han seg i Kråkstad kirke med Malene Hansdatter Solberg, datter av Hans Paulsen Solberg.[20] I følge kirkeboka var hun 41 år da hun gifta seg. Han skal ha vært 49 1/2 år, hvilket faktisk stemmer ganske godt. Det er ikke urimelig å tenke at det er alderen deres som er årsaken til at det ikke ble noen barn i dette ekteskapet.

Malene Hansdatter døde den 18. oktober 1840 og ble gravlagt fra Kråkstad kirke den 25. samme måned.[21]

Hans Molbech levde i over tjue år til som enkemann. Den 10. januar 1863 trakk han sitt siste sukk, 90 år gammel, og den 23. januar ble han gravlagt fra Kråkstad kirke.[22]

Slektsnavnet Molbech ble brukt av sønnen Johan, men han var den siste i denne greina som brukte det.

Familieoversikt

gift med Inger Svendsdatter. Barn:
gift 1) 1796 med Magrete Vebjørnsdatter Vål (d. 1799). Barn:
gift 2) 1807 med Grete Helgesdatter Nes (1777–1810). Barn:
gift 3) 1821 med Malene Hansdatter Solberg (omkr. 1780–1840). Ingen barn.

Referanser

 1. Jens Andersen Molbech i Borgere i Christiania 1698-1799 fra Digitalarkivet
 2. Aker, Ministerialbok nr. 9 (1765-1785), Fødte og døpte 1772, side 68.
 3. For eksempel hans datterdatters sønn Jens Anton Andreassen Haugland.
 4. Hans Anthon Molbech i Borgere i Christiania 1698-1799 fra Digitalarkivet.
 5. Østlid 1934: 272.
 6. Jens Molbech i folketelling 1801 for Oslo menighet fra Digitalarkivet.
 7. Hans Jonsen Molbech i folketelling 1801 for Kråkstad prestegjeld fra Digitalarkivet.
 8. Jens Molbech i Ministerialbok for Oslo Hospital / Gamlebyen prestegjeld 1734-1818 fra Digitalarkivet.
 9. Hans Jensen Molbech i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1786-1814 fra Digitalarkivet.
 10. Kråkstad, Ministerialbok nr. I 2 (1786-1814), Fødte og døpte 1797, side 35.
 11. Kråkstad, Ministerialbok nr. I 4 (1825-1837), Døde og begravede 1836, side 169.
 12. Ås prestekontor Kirkebøker, Ministerialbok nr. I 2, 1778-1813, s. 682-683 i Digitalarkivet
 13. Magrete Hansdatter i folketelling 1801 for Kråkstad prestegjeld fra Digitalarkivet.
 14. Grete Helgesdatter i folketelling 1801 for Kråkstad prestegjeld fra Digitalarkivet.
 15. Johan Hansen i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1786-1814 fra Digitalarkivet.
 16. Inger Maria Hansdatter i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1786-1814 fra Digitalarkivet.
 17. Østlid, Martin: Kråkstad: En bygdebok. Bind II. 1934. Digital versjonNettbiblioteket..
 18. «Aarligt Bidrag af Korn til et Norsk Universitet fra Sognene Aas, Krogstad og Westbye i Folloug District» i Budstikken 1811-10-18. Digital versjonNettbiblioteket.
 19. Grete Helgesdatter i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1786-1814 fra Digitalarkivet.
 20. Malene Hansdatter i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1813-1824 fra Digitalarkivet.
 21. Malene Hansd. i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1837-1847 fra Digitalarkivet.
 22. Hans Jensen Molbech i Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1858-1870 fra Digitalarkivet.

Litteratur