Asgjerrud (Ski gnr 83)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Asgjerrud
No-nb digibok 2014010838011 0199 1.jpg
Fra Kråkstad: En bygdebok, b2, utg. 1934.
Alt. navn: Asgarud (1410); Asgiorudt (1578); Aßgerud (1593); Asgerudt (1600); Asgierud (1616); Ascherud (1723)
Sted: Ski
Sokn: Ski
Kommune: Nordre Follo
Fylke: Viken
Gnr.: 83

Asgjerrud er en matrikkelgård i Nordre Follo kommune (før 1. januar 2020 i Ski kommune). Den har gårdsnummer 83, og ligger øst for Ski sentrum.

Oluf Rygh forklarer gårdsnavnet som en sammensetning av kvinnenavnet Asgerðr og rud, «rydning». Ut fra eldre skrivemåte kunne mannsnavnet Aski være mulig, men den lokale uttalen a'ssjeru tyder på at det er kvinnenavnet som ligger til grunn. Opprinnelig navn kan da ha vært Asgerdarruð.

I 1387 ble en del av Asgjerrud gitt til Hovedøya kloster, mens en annen del i 1410 ble gitt til Værne kloster. Rundt reformasjonen tilhørte seks skinn, hvilket var rundt en fjerdedel av gården, fortsatt Værne kloster. Kirkens andel ble krongods, og ved auksjon i 1726 ble den solgt til Jørgen Christiansson Brochmann for 13 rdl. Størsteparten av gården var underlagt bygselsrett, og var i privat eie fra omkring 1630.

Brukere / eiere

 • Nils Knudsson, nevnt 1634.
Gift med Åse Olufsdotter.
 • Christopher Hågensson (død 1657), fikk skjøte i 1638.
Gift med Helge Olufsdotter. Barn en kjenner:
 • Joen Christophersson Ungersnes, neste bruker.
 • Jon Christophersson Ungersnes, overtok gården 1657. Bosatt på Ungersnes i Enebakk, må ha hatt leilending på Asgjerrud.
 • Christopher Jonsson Sand, sønn av forrige bruker, overtok omkr. 1690.
 • Christian Jørgensson Brochmann, lensmann bosatt på Grøstad, kjøpte i 1699. Eide Grøstad, Asgjerrud, Sjulerud, Siggerud og Vevelstad.
 • Jørgen Christiansson Brochmann, sønn av forrige eier, kjøpte 6 skinn fra krongodset og samla dermed gården.
 • Christen Jørgensson Brochmann, sønn av forrige eier.
 • Ole Jensson Rud, kjøpte for 320 rdl. i 1753. Svoger av Christen Jørgensson Brochmann; hans bror var gift med Magdalena Brochmann.
 • Hans Pedersson Krakestad, kjøpte i 1756 for 430 rdl. Han delte gården i søndre (hovedbøl) og nordre del i 1757

Søndre del (hovedbøl)

 • Hans Pedersson Krakestad, kjøpte hele gården i 1756 for 430 rdl.
 • Anders Hansson Eikjol (død 1774), kjøpte i 1762 for 250 rdl.
Gift med Eli Halstensdotter. Barn:
 • Anne Andersdotter, gift med Nils Johannesson Sander.
 • Gunhild Andersdotter.
 • Hedvig Andersdotter.
 • Christen Christensson Langhus, kjøpte 1774 på skifteauksjon for 454 rdl. Overdro straks gården til søstersønnen Johannes Rasmusson Jørenrud.
 • Johannes Rasmusson Jørenrud, søstersønn av forrige eier. Bodde på Jørenrud, hadde antagelig annen bruker på Asgjerrud.
 • Anders Jacobsson Sinnerud, korporal, kjøpte for 500 rdl. i 1779.
gift med Abigael Hansdatter Asgjerrud (f. 1758) fra Boger.
 • Jacob Eriksson Tømt, kjøpte for 550 rdl. i 1782. Eide også etter makeskifte halvparten av Opsand.
Gift med Sophie Hansdotter. Barn:
 • Ellen Jacobsdotter (f. 1782).
 • Olea Jacobsdotter (f. 1784).
 • Ingebret Jacobsson (f. 1786).
 • Anders Johannesson Opsand, kjøpte for 2200 rdl. i 1804. Salget omfatta også 1/2 av nordre Asgjerrud.
 • Hans Jensen Molbech (omkr. 1767–1863), salmaker fra Christiania, kjøpte søndre del i 1807 for 1700 rdl. Anders Johannesson beholdt den nordre delen. I 1810 kjøpte Hans Molbech Østre Asgjerrud, som ble utskilt fra den nordre delen i 1767.
Gift første gang med Magrete Vebjørnsdotter Vål (1762–1799). Barn:
Gift andre gang med Grete Helgesdotter Nes. Barn:
 • Inger Marie Hansdatter, gift 1833 med Gunder Mathisen Eljesrud.
Gift tredje gang med Malene Hansdotter Solberg. Ingen barn i dette ekteskapet.
 • Gunder Mathisen Eljesrud, svigersønn av forrige eier. Kjøpte i 1847.
Gift 1833 med Inger Marie Hansdatter. Barn:
 • Marius Gundersen (1840–1930), neste bruker.
 • Hansine Gundersdatter, gift med Johan Larsen Eikjol.
 • Gustav Gundersen. (f. 1844).
 • Alfred Eikjol (f. 1855), gift med Mina Biltvet. Eide Store Eikjol.
 • Marius Gundersen (1840–1930), sønn av forrige bruker.
Gift med Ragnhild Caspersdatter Hjell. Barn:
 • Marie Gundersen, gift med Harald Blegen.
 • Hans Gundersen (1873–1895).
 • Jens Gundersen, gift med Aagot Elise Olsen fra Kristiania. Neste bruker.
 • Johan Skoftestad, gift med Elisabeth Mårud.
 • Karl Gundersen, overrettssakfører, gift med Alvine Eckhard.
 • Aagot Gundersen, gift med Arnt Sørby.
 • Sigrid Gundersen (1887–1892).
 • Jens Gundersen, sønn av forrige bruker. Overtok i 1923.

Nordre del

 • Ole Knudsson Eikjol, kjøpte i 1757 for 150 rdl.
Gift med Gunhild Didriksdotter Vaslestad.
 • Lars Didriksson, svoger av forrige bruker. Kjøpte for 250 rdl.
Gift med Christence Svendsdotter Helgestad.
 • Halvor Christophersson, kjøpte i 1763.
Gift med Mari Nilsdotter.

Nordre del ble i 1767 delt ved at Østre Asgjerrud ble solgt ut. Johannes Hansson Eikjol, svigersønnen til Mari Nilsdotter fra hennes første ekteskap, kjøpte Østre Asgjerrud.

For senere brukere/eiere, se de enkelte bruk: Østre Asgjerrud, Engen (bnr. 2), Vesle-Asgjerrud (bnr. 3) og Strevop under Asgjerrud. Et skogstykke med bnr. 4 ble også solgt ut i 1851.

Kilder

Koordinater: 59.71108° N 10.91089° Ø