Hans Aall (1869–1946)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Jacob Aall (født 20. september 1869 i Arendal, død 6. november 1946 i Oslo) begynte som bibliotekar i Kristiania, og ble senere konservator ved Kunstindustrimuseet i Trondheim, som han var med på å opprette. På en innsamlingsreise for museet sommeren 1894 fant han ut at det måtte være en plikt for norske museer å få samlet gamle hus og gjenstander fra hus og hjem før utenlandske oppkjøpere hadde kjøpt opp norsk arvegods. Han hevdet at oppkjøperne drev en «utplyndring av landet». Det større friluftsmuseet, Skansen i Stockholm, stiftet ti år senere enn «Kong Oscar IIs Samlinger», var en inspirasjon.

Aall visste hvem han skulle alliere seg med for å nå sine mål. I desember 1894 samlet han en rekke mennesker med de samme tanker, og disse stiftet Norsk Folkemuseum med to formål: å lage et friluftsmuseum med gamle norske hus, og å samle mindre gjenstander fra både bonde- og bykultur.

Hans Aall satt som museumsdirektør til sin død i 1946. I sin funksjonstid reiste han mye rundt i landet og kjøpte inn gjenstander til museet, særlig fra bondekulturen. Han snakket med informantene, og noterte ned alle opplysningene om husene og gjenstandene. Bykulturen tok andre seg av, skrev Aall. Bysamlingen økte som følge av gaver fra slekt og venner.

Når Aall hadde nådd et mål, utviklet han nye strategier for innsamling. Delingen mellom to avdelinger, gamle hus og gjenstander, kom til å tjene som et drivhjul; han kunne hevde at den ene avdelingen hadde sakket akterut i forhold til den andre, og derfor måtte få større oppmerksomhet.

Slekt og familie

Han var sønn av skipsreder og senere direktør for Skulpturmuseet Diderik Maria Aall (1842–1889) og Marie Elisabeth Herlofson (1846–1899). På farssida tilhørte han slekta Aall.

I 1901 ble han gift med Emma Lund Aall (1876–1908), som var datter av lege Axel Lund og Valborg Eskilda Bruun,

Kilde

  • Holden, Finn: Historien om Bygdøy, Oslo 2016.
  • Hegard, Tonje: Hans Aall - mannen, visjonen og verket, Oslo 1994.

Eksterne lenker