Fabrikutsalget, H. Auestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Forretningen på begynnelsen av 1920-tallet, mens den var utsalg for Fredfoss Uldvarefabrikk.

Fabrikutsalget, H. Auestad var en forretning i Storgata Vestfossen i Øvre Eiker. Forretningen var i drift fra cirka 1923 til 1936, og innehaver var Henrik Auestad. Firmaet var trolig en fortsettelse av aksjeselskapet Auestad & Palm, som ble registrert høsten 1920.

Interiørbilde fra butikken på 1920-tallet.

Forretningen holdt til i den store tregården «Vidar», som Auestad kjøpte av Karl Johan Palm i 1923. Den var fabrikkutsalg for Fredfoss Uldvarefabrikk og seinere for Eiker Trikotagefabrik.[1] Sommeren 1931 brant bygningen, men driften fortsatte etter at en mindre bygning i en etasje var bygd opp igjen. Firmaet opphørte antakelig i 1936, da Eiker Trikotagefabrik etablerte sitt eget firma med navnet Vidar A/S, som leide lokalene av Auestad og fortsatte med manufakturforretning i den samme bygningen.

Kilder

  • SAKo/Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri/Firmaregister A, III.rekke, protkoll 3, jnr.37 (18.20.1920)
  • SAKo/Eiker-Modum-Sigdal sorenskriveri/Panteregister, V.rekke, protokoll 3a, gnr.39/46Eiker Leksikons logo.jpeg Fabrikutsalget, H. Auestad inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


  1. Eiker Trikotagefabrik startet i 1923, og det er mulig at Auestad forhandlet produktene deres helt fra starten, men sannsynligvis ble denne forbindelsen først opprettet i 1926, da produksjonen ved Fredfoss ble lagt ned.