Bårli (Lørenskog)

Bårli er en matrikkelgård i Lørenskog kommune. Bårli grenser i nord til Skedsmo, i øst til Rælingen, i sør til Kurland og Plåterud og i vest til Nordby. Navnet antas å komme av Borgarlið der første ledd kan bære i seg minnet om ei nå forsvunnet bygdeborg. Den gamle uttalen var «bå`lí». Det har vært antatt at Bårli ble ryddet i tidlig vikingtid, men ei kvinnegrav fra siste halvdel av 300-tallet, som ble funnet på Kjoneberget i 1996, kan tyde på at ryddingen skjedde langt tidligere (se Arkeologi i Lørenskog). Gården lå øde i senmiddelalderen. I denne perioden ble gården delvis brukt under Stalsberg i Skedsmo, men på slutten av 1500-tallet var Bårli igjen et selvstendig gårdsbruk. Bårli var kirkegods i senmiddelalderen, men var i siste del av 1600-tallet eid av borgere og storbønder inntil det kom selveiere på gården i 1735. Sagplassen Vittenberg ble fraskilt som egen eiendom i 1687.

Bårli
Baarli i Loerenskog LL028.jpg
Bårli ligger rett ved riksvei 159.
Foto: André Clemetsen
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 81

Deler av Bårli har på 1900-tallet blitt utbygd, og i slutten av 1990-åra gikk 70 mål dyrket mark med til riksvei 159. Mesteparten av Kjoneberget, som var en bergrabb nord for bygningene på Bårli, ble sprengt vekk for å gi plass til riksveien. Dagens jordbruksarealer ligger utelukkende sør for riksvei 159. Krysset mellom riksvei 159 og Gamleveien/Sandbakkveien kalles Bårlikrysset etter gården. En større ravinedal sør for bebyggelsen ble utfylt med masser fra utbyggingsområdet til Ahus for få år siden. Nord for Kjoneberget lå bruket Bårlibakken. Utbygginga der startet i 1966, og etter få år var samtlige bygninger revet.0230 Lorenskog komm.png Bårli (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.