Bjørndal (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 26. des. 2023 kl. 20:39 av Leharu (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra veien Elgtråkket på Bjørndal.
Foto: Rune Aakvik (1993)

Bjørndal er et boligstrøk øst for Grønliåsen i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Nordgrensen er den gjenværende delen av innmarka til Bjørndal; gården som har gitt navn til strøket. Østgrensen for strøket er Ljabruveien og E6, mens Bjørndal strekker seg til kommunegrensen mot Nordre Follo i sør. Vestgrensen er Grønliåsen.

Foruten Bjørndals innmark og utmark, utgjør strøket den tidligere jordveien til gårdene Slime og Seterbråten. Før den omfattende feltutbyggingen kom igang i 1980-årene, besto bebyggelsen kun av de tre gårdsbrukene, en håndfull feriehytter, tre husmannsplasser samt noe spredt småhusbebyggelse. Av dette er Bjørndal gård, våningshuset på Seterbråten samt fem bolighus tatt vare på.

Første byggetrinn på Bjørndal sto ferdig i 1987, nemlig småhusbebyggelsen på Tørtberg, Meklenborg og Åsland samt rekkehusene på Nyjordet. Disse navnene skriver seg fra tre husmannsplasser som tidligere hadde hørt under Bjørndal gård, og som etter utskillelsen fungerte som vanlige bolighus. Alle ble imidlertid revet i forbindelse med utbyggingen, og det eldste bolighuset i området befinner seg i dag i Slimeveien 37. Dette er imidlertid sterkt ombygd.

Den videre utbyggingen av Bjørndal pågikk nærmest kontinuerlig fra ca. 1990 til omkring 2015, og bebyggelsen består i dag av en blanding av småhus, rekkehus og boligblokker. Strøket har to barneskoler, Bjørndal og Seterbråten. I 2007 ble så Bjørnholt skole åpnet; først med undervisning på ungdomstrinnet, men fra 2008 også som videregående skole.

Bjørndal har et bredt utvalg av tilbud til innbyggere i alle aldersgrupper, og især er det tatt hensyn til barn og ungdoms behov for fritidsaktiviteter. Nettstedet Bjørndal På Nett har tatt sikte på å presentere oversikt over alle tilbud som til enhver tid finnes i strøket. Et stort areal i den vestre delen av strøket er benyttet til idrettsbaner og treningsfelt, og i Bjørnholthallen nordøst i området er det i tillegg en klatrevegg. Strøkets kulturelle mangfold har dessuten resultert i mange spennende tiltak på dette området, især innen musikk og teater, men også i den buddhistiske Karma Tashi Ling-menigheten som etablerte seg på Bjørndal i 1995.

Nærheten til Marka gir gode muligheter til rekreasjon og atspredelse. Et samarbeid mellom Oslo Kommune og Nordre Follo kommune har resultert i et lysløypenett som strekker seg fra idrettsanlegget sørvest på Bjørndal og helt til Sætreskogen øst for Oppegård stasjon. I sommerhalvåret er Bjørndal et glimrende utgangspunkt for turer til fots og på sykkel, både i Sørmarka og Østmarka.

Strøket har bussforbindelse med Mortensrud stasjonT-banen og Holmlia stasjon på jernbanen, samt med Oslo sentrum i rushtiden på hverdagene. Ved inngangen til 2022 foreligger ingen konkrete planer om forlengelse av T-banen fra Mortensrud til Bjørndal, ettersom dette ikke inngår i Oslopakke 3.

I Granbergstubben er det et nærsenter, og i strøket totalt er det tre dagligvareforretninger. I tillegg finnes et byggvaresenter.

Galleri


Kilder