Bygdøy (Oslo)

Bygdøy eller Bygdø er ei halvøy mellom Bestumkilen og Frognerkilen i Oslo. Området inkluderer også øyene Killingen og Store og Lille Herbern. Før 1870-årene var halvøya kjent som Ladegaardsøen. Siden 1800-tallet har Bygdøy vært et populært utfartsområde. Det er etablert flere museer der: Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Kon-Tiki Museet, Frammuseet og Vikingskipshuset. I tillegg finner man Bygdøy kongsgård, Oscarshall og HL-senteret i Villa Grande. I 2007 ble det varslet at Riksantikvaren ønsker å frede store deler av kulturmiljøet på Bygdøy.

Bygdøy
Foto: Openstreetmaps
Panorama over Bygdøy.
Foto: Mahlum

Historie

Fram til rundt år 1800 var Ladegaardsøen ei øy. Landheving hadde ført til at den nesten var landfast, og med utfylling ble den til en halvøy.

I middelalderen var den klostergods, tilhørende Sancta Mariae klosterHovedøya. Ved et makeskifte tilfalt øya kong Håkon V Magnusson som ga den til dronning Eufemia av Rügen i 1305. Deres datter Ingebjørg Håkonsdatter ga øya tilbake til kosteret.

Ved reformasjonen ble den krongods og underlagt Akershus festning. Ettersom cistercienserne hadde drevet landbruk og fiskeoppdrett der var det naturlig å fortsette å bruke den slik. Gården Bygdøy ble en avlsgård som forsynte festningen. Et annet ord for avlsgård er ladegård, derav det eldre navnet på området. Det var også et godt jaktområde på øya, og Christian IV satte ut vilt og fikk reist et jaktslott som ble kimen til kongsgården.

I 1733 oppførte stattholder Christian Rantzau hovedbygningen på kongsgården som sommerresidens for kongefamilien. Christian Frederik bodde der sommeren 1814 etter at han måtte abdisere, mens Haakon VII og Olav V brukte gården som sommerbolig. Karl Johan skaffet i 1837 tilbake en del tomter som hadde blitt bygslet bort i 1775, og planla å anlegge et parområde som strakk seg fra Slottet til Bygdøy. Dette ble det aldri noe av. Oscar I reiste lystslottet Oscarshall, mens Oscar II fikk reist Kongevillaene ut ved Paradisbukta. Han brukte selv Villa Victoria som sommerbolig. Samme konge anla, etter initiativ fra sin kammerherre Christian Holst, verdens første friluftsmuseum på kongsgården. I 1881 ble Oscar IIs Samling grunnlagt, og året etter ble den åpnet for publikum. Samlingen har siden 1907 vært en del av Norsk Folkemuseum. I 1862/63 ble eiendommene innløst av Stortinget, og kongsgården ble stilt til disposisjon for kongefamilien, mens resten av området ble friområde. En del av den ytre delen av Bygdøy, hvor det lenge hadde vært landstedeiendommer, ble senere regulert for villabebyggelse. Området er et av de mest eksklusive i Oslo.

Galleri

Kilder og litteratur

Koordinater: 59.90092° N 10.67539° Ø