Hålogaland bispedømme

Hålogaland bispedømme (først Tromsø stift) var et av Den norske kirkes bispedømmer fra 1804 til 1952. Det ble utskilt fra Nidaros bispedømme med fylkene Nordland, Troms og Finnmark som territorium. I 1952 ble det så delt i Sør-Hålogaland bispedømme (Nordland) og Nord-Hålogaland bispedømme (Troms og Finnmark). Domkirken lå i Tromsø.

Bispedømmet het først Tromsø stift, men ble i 1918 gitt det gamle norrøne navnet på området, som også brukes på Hålogaland lagdømme.

Biskoper

Kilder