Wollert Krohn-Hansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Biskop i Hålogaland Wollert Krohn-Hansen og Julie Krohn-Hansen på Hovelsrud, Helgøya, i Hamar bispedømme, fredsdagene mai 1945.

Wollert Krohn-Hansen (født 28. desember 1889 i Kristiansund, død 3. april 1973) var biskop. Han er særlig kjent som biskop fra okkupasjonstiden, og som pådriver for oppdelingen av Hålogaland bispedømme.

Krohn-Hansen ble cand.theol. ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo i 1915. Han var sogneprest i Værøy og Røst fra 1915, i Ofoten fra i 1922 og i Narvik fra 1929. Fra 1936 var han domprost i Tromsø, og ble utnevnt til biskop i Hålogaland i 1940, 14 dager før det tyske overfallet på Norge under andre verdenskrig. Han ble vigslet til biskop i Tromsø domkirke av biskop Eivind Berggrav 28. juli 1940.

Som de andre biskopene la Krohn-Hansen ned sitt statlige embete i 1942 i protest mot naziregimet. I 1943 ble han internert på Helgøya i Mjøsa. Etter delingen av Hålogaland bispedømme i 1952 valgte Krohn-Hansen å flytte fra Tromsø til Bodø, og ble dermed Sør-Hålogalands første biskop inntil han gikk av for aldersgrensen i 1959. I 1956 vigslet han den nye Bodø domkirke. I 1957 vigslet han gravkapellet, det såkalte Fredskapellet, i Narvik. Han fungerte som rektor ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo i 1960–1961.

Hemmelig ordinasjon

2. juli 1944 samlet 18 unge menn seg i Helgøya kapell i Hamar bispedømme. Den skjulte ordinasjonen, utført av biskop Wollert Krohn-Hansen, skulle føre til at prester som hadde blitt forvist fra sine menigheter av nazistene ble erstattet. Krohn-Hansen hadde selv blitt forvist fra Hålogaland bispedømme til Helgøya allerede i 1943.

Gjenreising i Finnmark av gudshus og prestegårder i ruiner

En foreløpig plan for den kirkelige gjenreisinga i Finnmark ble lagt fram 14. august 1945. Det lå iherdig møtevirksomhet mellom Hålogalands-biskopen Wollert Krohn-Hansen, representanter for den norsk-lutherske kirke i Amerika og fylkesmannen som hadde ansvaret for gjenreisinga, Hans J. Gabrielsen, bak denne foreløpige planen.

Utgivelser

  • Krohn-Hansen, Wollert: Den brente jord : dagbokfortegnelser fra krigen og kirkekampen i Nord Norge. Aschehoug, 1945. Digital versjonNettbiblioteket

Priser og utmerkelser

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!