Haakon Adelsten Høst

Haakon Adelsten Høst (født 6. mars 1905 i Oslo, død 27. februar 1948 samme sted) var overrettssakfører og aktiv i Nasjonal Samling under andre verdenskrig. Han var styremedlem i Likvidasjonsstyret og fra september 1944 leder av en likvideringsgruppe innen Statspolitiet. Han ble dømt til døden i landssvikoppgjøret etter krigen.

Høst meldte seg inn i NS fra 1. november 1940 og var styremedlem i Likvidasjonsstyret fra 1. august 1943. Han overtok formannsvervet etter Egil Reichborn-Kjennerud i februar 1945. I tiden i Likvidasjonsstyret bestyrte Høst 55 jødiske bo. Han ble dømt for sin deltakelse i deportasjonen av jødene og for bistand til fienden.

Fra september 1944 hadde han en lederfunksjon i en spesialgruppe som var tilknyttet Statspolitiet som utførte drap og attentater. Høst var også ansvarlig for å beordre drapet på advokat Kaare Shetelig 29. november 1944 forbindelse med Gestapos likvideringer i Operasjon Blumenpflücken.

Han ble i rettsoppgjøret dømt til døden ved Høyesterett 3. september 1946 for blant annet medvirkning til drap. Han døde under en mageoperasjon ved Ullevål sykehus før dødsdommen kunne fullbyrdes.

Kilder