Operasjon Blumenpflücken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ernst Weiner ledet operasjonen og utførte selv de første drapene.

Operasjon Blumenpflücken – «blomsterplukking» – var en aksjon som ble gjennomført av Gestapo høsten 1944 og nyåret 1945. Hensikten var å utføre såkalt motterror mot hjemmefronten. Gestapo brukte våpen av samme type som motstandsbevegelsen, og gikk i sivile klær, slik at man kunne legge skylde på hjemmefronten. De som ble drept i denne aksjonen var utvalgt gjennom grundige forberedelser; det var forholdsvis få som skulle tas, og det var viktig at man valgte ut personer som hadde en viss posisjon i hjemmefronten. Dermed ramma man motstanden på to måter: Diskreditering av hjemmefronten gjennom å legge skylda på dem, og likvidering av viktige aktører. Imidlertid var forholdene for små og altfor gjennomsiktige i Norge til at den første delen av slik strategi kunne ble vellykket.

Aksjonen ble leda av SS-Hauptsturmführer og kriminalråd (Kriminalrat) Ernst Josef Albert Weiner, som var leder for Gestapos agentavdeling, Referat IV N.

De som ble likvidert

Det knytter seg noe usikkerhet til hvem det var som ble likvidert i denne operasjonen - tallet er et sted mellom fire og elleve. Enkelte av drapene Gestapo sto bak i perioden kan ha vært knytta til andre pågående operasjoner. De som er nevnt i denne tabellen er de man vet var del av operasjonen, samt enkelte som ble drept på en måte som sterkt antyder at de ble ofre for den. Blant annet er det tilfeller der sentrale personer i operasjonen avfyrte skuddene.

Ofrene for operasjonen er her satt opp alfabetisk etter deres etternavn. Ved å trykke i øverste rad kan tabellen sorteres etter andre kriterer, f.eks. kronologisk ved å trykke i feltet 'Likvidert'.

Navn Yrke Født Likvidert Bosted Åsted for likvidering Merknader Bilde
Finn Arheim Kontorist 1916-05-14 1944-12-04 Drammen Drammen
Bjarne Arnesen Fengselsbetjent 1906-10-18 1944-12-07 Oslo Oppegård, nær Gjersjøen Noe usikkert, ble drept etter arrestasjon av Vierke.
Rolf Bache Lege 1891-12-16 1944-11-25 Oslo Oslo Noe usikkert om han var del av Blumenpflücken. Arrestert og drept samme natt. av Morio og Dirrank.
Rolf Bache OB.NW1450.jpg
Einar Hærland Kaptein/politimajor 1909-01-03 1944-06-12 Oslo Oslo, Sporveisgata Politioffiser og sjef for Det sivile luftvern. Drept av Weiner.
Einar Hærland Våre falne 1939-1945 2.png
Kjell Magnussen Politifullmektig 1919-01-11 1944-11-04 Notodden Notodden Skutt på sin hybel, kan ha vært en arrestasjon som gikk galt, men han ble drept av Dirrank.
Georg Henrik Resch Lege 1907-02-07 1945-01-09 Drammen Drammen
Sigurd Emil Roll Konsul 1893-10-14 1944-06-24 Oslo Oslo, ved Holmenkollen kapell Drept av Weiner.
Sigurd Emil Roll.JPG
Nils Slåtto Kafévert 1904-11-08 1944-11-02 Hol Nord-Aurdal, ved Sanderstølen Trolig del av Blumenpflücken, men kan ha vært annen type likvidering. Drept etter ordre fra Morio.
Gunnar Asmund Spangen Overrettssakfører 1909-06-27 1944-07-01 Drammen Lier, nær Tranby kirke Drept av Weiner.
Gunnar A Spangen.jpg
Leif Ingemann Svenning Løytnant 1894-12-28 1944-11-04 Oslo Oslo, Victoria Terrasse Trolig del av Blumenpflücken, men kan ha vært arrestasjon som gikk galt. Drept av Vierke.

I tillegg kan det nevnes at Nicolai Schei, sjef for Provianterings- og rasjoneringsdirektoratet, ble forsøkt drept 4. september 1944. Han satte seg sammen med sin bror så sterkt til motverge at attentatmennene måtte flykte.

Kaare Shetelig har blitt nevnt som offer for Blumenpflücken, men det er på det rene at han ble drept av Statspolitiet, ikke av Gestapo. Omstendighetene minnet sterkt om Gestapo-operasjonen, og kan være direkte inspirert av den.

Sigrid Hammerø blir ofte regna som et offer for Blumenpflücken, og kan muligens ha vært en av de som var plukka ut. Men hun ble skutt på Grini som hevn etter attentatet mot Hitler 20. juli 1944, så om hun opprinnelig var del av operasjonen ble hun ikke drept på en måte som kunne diskreditere hjemmefronten.

De skyldige

Operasjonen ble som nevnt over leda av Ernst Josef Albert Weiner, og han avfyrte ved flere anledninger selv de dødelige skuddene. Han ble pågrepet etter krigen, og var en kandidat til å få dødsstraff. Weiner begikk selvmord på cella ved å rive til seg en maskinpistol fra en vakt, og skyte seg selv og en medfange. Det gikk en tid rykter om han var blitt likvidert, men det er liten grunn til å tro det i og med at han var i varetekt og venta på et oppgjør.

SS-Scharführer Ernst Nickerl ble etter krigen dømt til 20 års fengsel for to drap under operasjonen.

SS- Sturmbannführer Hellmuth Reinhard ble forflytta til Tyskland i februar 1945, og forsvant sporløst ved kapitulasjonen. Han ble pågrepet av tysk politi i 1964, og i 1967 ble han dømt til fem års tukthus for medvirkning under operasjon Blumenpflücken. Han ble løslatt i 1970.

SS-Sturmscharführer Erwin Karl Morio ble etter krigen dømt til livsvarig fengsel blant annet for drap under operasjon Blumenpflücken og for tortur. Han rømte fra fengsel i 1952.

SS-Sturmscharführer Josef Seufert ble dømt til døden for tre drap under operasjonen og for tortur. Høyesterett omgjorde straffen til livsvarig fengsel. Han rømte sammen med Morio i 1952.

Tolken Frank Dirrank ble dømt til døden for blant annet drap under operasjon Blumenpflücken og tortur. Høyesterett omgjorde straffen til livsvarig fengsel, og han ble benåda og utvist i 1954.

SS-Sturmscharführer Heinrich Friedrich Wilhelm Vierke ble dømt til 12 års fengsel blant annet for medvirkning under operasjon Blumenpflücken.

Litteratur og kilder