Forskjell mellom versjoner av «Hamarkrøniken»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Om jærtegn og den siste biskopen)
(Hamars våpen)
Linje 34: Linje 34:
 
==Hamars våpen==
 
==Hamars våpen==
  
 +
{{thumb|0403 Hamar komm.png|Hamars byvåpen slik det ser ut i dag.}}
 
I krøniken beskrives Hamars våpen, og dette er grunnlaget for utformingen av [[Hamars kommunevåpen]] som ble tegnet i [[1899]].  
 
I krøniken beskrives Hamars våpen, og dette er grunnlaget for utformingen av [[Hamars kommunevåpen]] som ble tegnet i [[1899]].  
  

Revisjonen fra 18. des. 2018 kl. 14:34

Hamarkrøniken er en krønike fra 1500-tallet som omhandler Hamar, eller «Hammer by», før reformasjonen. Den er en av de viktigste kilder til forståelse av middelalderens Hamar.

Forfatteren

Den ukjente forfatteren har en lokalpatriotisk tendens. Språket antyder at han er fra Hedmarken, kanskje fra selve Hamar.

Innholdet er fortalt til forfatteren av flere mennesker, hvorav noen er navngitt. Det er mulig at det var Trugels kantor, kirkesangeren, som fortalte historiene om jærtegn og om den siste biskopens kamp.

De som er nevnt er:

  • Christiern Munck, lensherre.
  • Trugels kantor, kirkesanger ved Hamar domkapitel.
  • Mester Torbjørn fra Toten, «en mand ved hundrede aar».
  • Mester Amund Ellingsen fra Hadeland.
  • Herr Bård Rolfssøn, sokneprest til Stange.
  • Flere ikke navngitte geistlige i følge med Bård Rolfssøn.
  • Lagmann Bendt Haar.
  • Christopher Mogenssøn til Vie.
  • Hans Kruchou til Tjerne.
  • Flere ikke navngitte odelsbønder og «andre forstandige mænd».

Bakgrunn

22. juli 1553 var en rekke personer samlet i Bispegården for å se gjennom biskop Mogens Lauritssons brev og bøker. Grunnen til dette var at man fra København hadde gitt ordre om å registrere en del av de katolske arkivene. Lensherre Christiern Munck, som var svigersønn av Truid Ulfstand, ledet dette arbeidet. Han samlet en del odelsbønder og borgere, som sammen skulle nedtegne det viktigste om byen.

Om jærtegn og den siste biskopen

Klockerne alle sammen udj domkiercken ginge om midnattz tid udaff sig selff, oc orgeverckit, oc bispen stod op oc saa ud, da var det saa liust i chorit udi domkiercken, lige som det haffde verrit lius dag. Sammeledis ginge oc klockerne udi closterit oc udi kaarskiercken, oc hördis megen spögerj paa bispegaarden om natten, ligesom tou krigsherrer skulle slaais tilsammen paa borregaarden, saa at vecterne deroffuer forferdis, oc en part aff folckene stode op oc viste iche huad paa ferde var, oc folckene bleffue gandske megit vnderlige der ved. Dernest om höy dags tijd beteede sig en gresselig stor orm oc forferdelig, som kaldis Siöormen, udi Miöß, som var gandske lang oc meget stor, oc siuntes at naa fra öens landt oc jnd udi Kongsland.

Noe uventet, med tanke på anledningen til at boken ble skrevet, er jærtegn i forbindelse med arrestasjonen av den siste katolske biskopen beskrevet i boken. Det fortelles at alle klokkene i domkirken, klosteret og Korskirken begynte å kime av seg selv. I koret var det lyst som på dagen, og en forferdelig støy som om to hærer kjempet. På dagen skal en sjøorm ha vist seg på Mjøsa; den strakk seg fra Helgøya inn til land. En av biskopens menn drepte sjøormen med en pil, og krøniken forteller videre om hvordan de fjernet kadaveret.

Det fortelles også om arrestasjonen av biskop Mogens. Hans menn hadde buer og armbrøster, mens Truid Ulfstand hadde ildvåpen. Biskopen måtte gi tapt, og falt på kne og takket Gud for hver dag han hadde hatt i byen. Han ba også byens borgere om å be for seg, og sa at han ville komme tilbake. Det skulle ikke skje, biskopen døde i Danmark.

Hamars våpen

Hamars byvåpen slik det ser ut i dag.

I krøniken beskrives Hamars våpen, og dette er grunnlaget for utformingen av Hamars kommunevåpen som ble tegnet i 1899.

«Hammers vaapen var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ, som voxer grønt…».

Litteratur