Holte (Øvre Eiker)

Holte er en navnegård på Eiker, som ligger i Bakke sogn og Ristvet fjerding, omtrent to kilometer vest for tettstedet SkotselvØvre Eiker. Den består av matrikkelgårdene Søndre Holte (gnr.170), Mellom Holte (gnr.171) og Nordre Holte (gnr.172).

Holte
Bingen - SkotselvWF522.jpg
Foto: Widerøe (1963).
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 170, 171 og 172

Holte-gårdene er den sørligste av gårdene i Bingen, og Spitelva danner grensen mot nabogården Rakkestad i sør. I nord grenser gårdene mot Li, og i øst danner Bingselva grense mot Hære. Holte har utmark og skog vestover på Holtefjell, nesten helt til kommunegrensa mot Flesberg. Skogen på Holtefjell grenser mot Myre i sør og mot Vestby i nord.

Navnet

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Nyere historie (etter 1650)

Gårdens historie etter midten av 1600-tallet er behandlet i artiklene om de tre matrikkelgårdene

Refereanser


Kilder


  Holte (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!