Klemetsrud (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsikt fra Øverliveien mot Klemetsrud kirke og kulturlandskapet langs Maurtuveien.
Foto: Leif-Harald Ruud (2020)
Småhusbebyggelse i Enebakkveien og rekkehus i Øverliveien sett fra sørenden av Gjersrudtjern.
Foto: Leif-Harald Ruud (2014).

Klemetsrud er et boligstrøk i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Det ligger lengst sørøst i kommunen, ved grensa til Nordre Follo kommune (tidligere Oppegård og Ski kommuner), og til Østmarka.

Navnet kommer fra gården Klemetsrud, og området var opprinnelig ei jordbruksbygd. Rundt gården oppsto det spredt villabebyggelse og etter hvert noe småhusbebyggelse, og Klemetsrud regnes som et av de siste områdene innafor bygrensa hvor man fant et levende bygdemiljø. De fleste større gårdene i bydelen ble kjøpt av kommunen i 1960-åra, og det var jordbruksvirksomhet på en betydelig del av arealet fram til 1980-åra. Fra 1960-åra ble det oppretta flere større anlegg på Klemetsrud i tillegg til boligområdene. Det første var Grønmo søppelfyllplass, og i 1980-åra kom Klemetsrud forbrenningsanlegg. Avviklingen av søppelfyllplassen var imidlertid i gang allerede da Grønmo Golfklubb åpnet sin bane nord for Sørliveien i 2003, og i mai 2020 ble også parkområdet på den resterende delen av deponiet høytidelig åpnet.

Prosessen fra gamle dagers Enebakkvei fram til dagens E6 har også satt sitt preg på området. Den kom i gang i 1970-årene, og skjøt for alvor fart da feltutbyggingen på Mortensrud, Dal og Brenna samt Bjørndal startet omkring 1980. Grunneiere som måtte avstå eiendom fikk erstatningstomter andre steder i Bydel Søndre Nordstrand, blant annet i Hauketosvingen og Sponstugrenda.

Allerede etter at Aker var blitt slått sammen med Oslo i 1948, startet frykten for at det rurale miljøet på Klemetsrud ville forsvinne og bli erstattet av et hektisk og moderne forstadsmiljø. For å sikre varig dokumentasjon for ettertiden, finansierte Klemetsrud Velforening produksjonen av en 60 minutter lang dokumentarfilm i farger som viser dagliglivet i bygda. Filmen er senere blitt restaurert av Norsk Filminstitutt, og er et verdifullt tidsbilde av høy kvalitet.

I 2013 presenterte Plan- og Bygningsetaten i Oslo et planprogram for områderegulering av Gjersrud-Stensrud. I forveien hadde både OBOS og Selvaagbygg kjøpt tomtearealer på Stensrudåsen på den sørøstligste delen av Klemetsrud; et område hvor det i mellomkrigstiden var blitt bygd et stort antall fritidsboliger. I tillegg til de gjenværende hytteeiendommene finnes også en del helårsboliger i Stensrudåsveien, Stensrudlia, Stensrudsvingen, Lyberget og Delebekken. En rekke praktiske utfordringer, ikke minst når det gjelder infrastruktur, har gjort at disse utbyggingsplanene fortsatt står på stedet hvil i 1. halvdel av 2024. Samtidig står de fleste hyttene på Stensrudåsen tomme, med de problemene det lett fører med seg.

Klemetsrud skole ble åpnet i 1867, og den opprinnelige bygningen er bevart for ettertiden. I 1911 sto den massive murbygningen på motsatt side av Enebakkveien ferdig, og nye bygninger kom til i 1968 og 1995.

Foreningen for omplassering av dyr (FOD) har siden 1980-tallet hatt tilhold på Sand gård ved Dølerudveien; en snau kilometer etter avkjøringen fra Grønmoveien.

Klemetsrud kirke sto ferdig i 1933, og har en vakker beliggenhet på en høyde sørøst for Gjersrudtjern. Kirkegården ble tatt i bruk i 1970-årene, og betjener alle sogn i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Galleri

Kilder