Enebakkveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Enebakkveien sett østover fra Dalehaugen på Vålerenga.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien med nr. 37 A (trehuset) og B ved Vålerenga.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Enebakkveien sett vestover ved Lodalen.
Foto: Roy Olsen (2018)
Enebakkveien sett østover med «Hylla», nr. 38-60, til venstre.
Foto: Roy Olsen (2013)
Enebakkveien sett nordover ved Kværner.
Foto: Roy Olsen (2007)
Enebakkveiens trasé mellom Konows gate og Ryenbergveien ved Baglerfaret er vernet som middelalderveifar.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett sørover ved Simensbråtveien/Gabbi Lunds vei på Ryen.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett nordover ved Byggveien på Ryen.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett nordover ved Plogveien på Abildsø.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett sørover fra Høgdaveien på Abildsø.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien sett nordover fra Langerudsvingen på Abildsø. Forretningsbygget til venstre, nr. 289, brant 25. september 2016. Barn hadde tent på.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien sett nordover ved Skullerud.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien på Klemetsrud sett nordover.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien på Klemetsrud med gården Store Stensrud til venstre.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien ved kommunegrensa mot Nordre Follo ved Sværsvann.
Foto: Roy Olsen (2009)

Enebakkveien i Oslo starter fra St. Halvards gateGalgeberg og strekker seg gjennom bydelene Gamle Oslo, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand til bygrensa ved Sværsvann. Veien fortsetter inn i Ski kommune, først som Enebakkveien og senere som Osloveien. Veien fikk sitt navn i 1866.

Enebakkveiens trasé er nokså forvirrende, og bærer preg av at det er en gammel vei som har blitt offer for flere runder med utbygging. Et kvartal inn fra St. Halvards gate deler veien seg i Enebakkveien og Vålerenggata. Etter et kvartal til er det brudd i Enebakkveien, og på dette stedet møter Enebakkveien Dalehaugen, en kort gatestump som er en del av samme gateløp som Enebakkveien. Noe senere møter Enebakkveien Konows gate, og igjen er det brudd i veiløpet, denne gang over et noe lengre stykke. Enebakkveien begynner så igjen, og klatrer opp på Ryenberget. Der den møter Ryenbergveien tar Enebakkveien over veiløpet Ryenbergveien går i. Nær Skullerud får den igjen et brudd på grunn av E6. Her går også Gamle Enebakkvei øst for E6. Ved Skulleruddumpa begynner Enebakkveien igjen, og går parallelt med E6 sørover opp til Bakkeløkka. Nok en gang kommer det et brudd på grunn av E6, før veien begynner igjen ved Klemetsrud. Den fortsetter så fram til kommunegrensa, tilsynelatende uten overraskelser. Men også her har det skjedd endringer, for det siste stykket var tidligere en del av Ljabrochauséen og fikk navnet Enebakkveien først i 1929.

Bebyggelsen i nr. 38 til 60 ligger mellom jernbanesporene og er i 2021 av et flertall i bystyret vedtatt skal rives for å anlegge to nye jernbanespor. Dette er for en stor del gamle arbeiderboliger, med kallenavnet «Hylla». Dette utløste lokale protester.

Veifaret mellom Konows gate og Ryenbergveien ved bygrensen fra 1878 ble 15. februar 1995 vernet som et middelalderveifar etter Plan- og bygningsloven.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
6 Bygård Revet. Kristiania, Oslo - Riksantikvaren-T001 04 0193.jpg
15 1890-åra / 1931 Skolebygninger Frelsesarmeens gamle krigsskole. Eldste bygning fra 1890-åra, og den andre fra 1931 v/ ark. Ingvald Suphammer. Solgt i 1980-åra og brukt som hybelhus for arbeidere i et entreprenørfirma. Ominnreda til seksti små leiligheter omkr. 2000.
(16) 1981 Kirke Baptistkirken Eben-Eser, har nå adresse Vålerenggata 2. Oppr. hus fra 1850-åra med adresse Enebakkveien 16, erstatta av dagens kirke med ny adresse i 1981. Den gamle bygningen er bevart på Norsk Folkemuseum. Baptistkirken Eben-Eser i Oslo 001.JPG
17 omkr. 1870–1900 Bygård
18 omkr. 1870–1900 Bygård Oslo, Enebakkveien 018.jpg
20 1936 Bygård Arkitekt Knut Knudsen. Fra 1983 borettslag Enebakkveien 20.png
24 1875 Bolig Trehus med stall i bakbygning. Enebakkveien 24 i Oslo.JPG
25A-D 1934 Boligblokker Tre funkisblokker, ark. Erling Bjørnstad. 79 små leiligheter. Inngår sammen med Dalehaugen 1-15 og Schweigaards gate 98 i et helhetlig anlegg. Enebakkveien 25 i Oslo 4.JPG
26 1871 Bolig Trehus, en del ombygd. Enebakkveien 26 i Oslo.JPG
28 Enebakkveien 28 i Oslo.JPG
29 Her bodde Anders Aannerud, overlærer ved Vålerenga skole 1912-33.
33 1862 Bolig Trehus Enebakkveien 33 i Oslo.JPG
34 1882 Bygård Enebakkveien 34 i Oslo.JPG
35 1861 Bolig / verksted Bolig fra 1861 med verksted for håndverk i bakgården. Enebakkveien 35 i Oslo.JPG
36B Næringsbygg Huser pr. 2014 blant annet Minhaj al Quran International Norway. Opprinnelig bygg hadde én etasje pluss underetasje, seinere påbygd med 2. etasje. Enebakkveien 36B i Oslo 1.JPG
37A 1860-åra Bolig Trehus. Enebakkveien 37A i Oslo 2.JPG
37B 1860-åra Bygård Jernbanegården. Oslo, Enebakkveien 037 B.jpg
38 før 1867 Bolig Bolig med fjøs/stall i bakbygning. Enebakkveien 38 i Oslo.JPG
39 Ubebygd tomt
42 1850-åra Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Oslo, Enebakkveien 042.jpg
42A-D 1850-åra Boliger Bolighus med uthus. Enebakkveien 42A-D i Oslo.JPG
44 1850-åra Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Enebakkveien 44 i Oslo.JPG
46 omkr. 1862 Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Ombygd med mansardtak og arker i 1925. Det har vært butikkdrift på eiendommen. Enebakkveien 46 i Oslo.JPG
47 Enebakkveien 47 i Oslo.JPG
48 1850-åra Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Fjøs/stall i bakbygning.
50 1980-åra Lagerbygning / bolig
52 ant. 1864 Bolig
54 omkr. 1870 Produksjonslokale Oppført som bolighus, ombygd til fabrikklokale. Lager i bakbygning.
56 Ubebygd tomt
60 Bolig
69 1800-tallet / 1917 Industrilokale Ovnsprodusenten Jøtul holdt til her. Oslo, Enebakkveien 069.jpg
74 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
75 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
76 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
78 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
79 Bolighus 4 etasjes bolighus med 19 borettslagsandeler. Oslo, Enebakkveien 079.jpg
102 Enebolig Oslo, Enebakkveien 102.jpg
106 Tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig i «byggmesterfunkis»-stil. Oslo, Enebakkveien 106.jpg
110 Oslo, Enebakkveien 110.jpg
114 Oslo, Enebakkveien 114.jpg
115 Bolighus Revet ca. 2012. Oslo, Enebakkveien 115.jpg
116 Institusjon Oppr. gården Ryen. Ryen gård.jpg
117 Oslo, Enebakkveien 117.jpg
152 1986 Kirke og skole Ryenberget kirke og Ryenberget skole.
160-182 Boligblokker Storgården borettslag, fire OBOS-blokker.
191 Oslo, Enebakkveien 191.jpg
210 1790-åra Gård Abildsø gård Abildsø gård flyfoto 1948 OB.F18926b.jpg
230 Bolighus Hybelhuset på Abildsø ble totalskadet i en brann som startet på morgenen 22. oktober 2004. 24 personer ble evakuert. En måtte hoppe ut fra 2. etasje og ble kjørt til legevakten. Det ble satt opp rekkehus med 8 boligenheter (nr. 230 A-H) på tomta ca. 2010. Oslo, Enebakkveien 230.jpg
264 Skolebygning Abildsø skole. Abildsø skole Oslo 2014.jpg
278 1870-åra Gård Bakkehavn, gnr. 160/12. Våningshus i sveitserstil og drengestue. Tidligere plass under Abildsø. I 1884 kalt Lopperud. Våningshuset oppført for fabrikkeier O. Larsen i 1890. Opprinnelig sommerbolig for Asola Chokoladefabriks direktør. I kommunalt eie fra 1950-åra. Havnehagan friluftsbarnehage pr. 2015. Oslo, Enebakkveien 278.jpg
285 Husmannsplass Multehaugen, gnr. 160/9. Opprinnelig plass under Abildsø med navnet Luserud. Familien Bjørnsen kjøpte plassen i 1893, fant et nytt navn og satset i mellomkrigstiden på melkeproduksjon fra 12-15 kuer. Melken ble levert med hest og vogn direkte til forbrukere i området. Oslo, Enebakkveien 285.jpg
308 Gård Røsedalen
342 Bolighus Oslo, Enebakkveien 342.jpg
344 1800-tallet Gård Bakkeløkka. Våningshus, stabbur, bolig/smie, gammel og ny låve. Oslo, Enebakkveien 344.jpg
395 1867 Skole Klemetsrud gamle skole 1867–1910 på Klemetsrud gårds grunn. Ny skole oppført på Sørli på vestsiden av veien. Oslo, Enebakkveien 395.jpg
417 1800-tallet Gård Gjersrud øvre. Våningshus, drengestue, stabbur, vognskjul, utedo, driftsbygning.
418 Skole Klemetsrud skole
447 1700- og 1800-tallet Gård Stensrud store. Våningshus, vognskjul, driftsbygning. bryggerhus.
775 Husmannsplass Dølerud under Li store, ruiner etter fire bygninger. Dølerud Østmarka.JPG
806 omkr. 1875–1900 og 1905 Gård Mortensrud. Hovedbygning og bolig i sveitserstil. Mortensrud gård Oslo 2014.jpg
870 Husmannsplass Sandbakke under Hellekindset. Sportsstue, fjøs og to uthus.

Kilder

Koordinater: 59.90751° N 10.78127° Ø