Enebakkveien (Oslo og Nordre Follo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Enebakkveien sett østover fra Dalehaugen på Vålerenga.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien med nr. 37 A (trehuset) og B ved Vålerenga.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Enebakkveien sett vestover ved Lodalen.
Foto: Roy Olsen (2018)
Enebakkveien sett østover med «Hylla», nr. 38-60, til venstre.
Foto: Roy Olsen (2013)
Enebakkveien sett nordover ved Kværner.
Foto: Roy Olsen (2007)
Enebakkveiens trasé mellom Konows gate og Ryenbergveien ved Baglerfaret er vernet som middelalderveifar.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett sørover ved Simensbråtveien/Gabbi Lunds vei på Ryen.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett nordover ved Byggveien på Ryen.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett nordover ved Plogveien på Abildsø.
Foto: Roy Olsen (2008)
Enebakkveien sett sørover fra Høgdaveien på Abildsø.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien sett nordover fra Langerudsvingen på Abildsø. Forretningsbygget til venstre, nr. 289, brant 25. september 2016. Barn hadde tent på.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien sett nordover ved Skullerud.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien på Klemetsrud sett nordover.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien på Klemetsrud med gården Store Stensrud til venstre.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien ved kommunegrensa mot Nordre Follo ved Sværsvann.
Foto: Roy Olsen (2009)
Enebakkveien like sør for Sværsvann bru.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021).
Enebakkveien ved avkjøringen til Brokkenhusgrenda.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021).
Enebakkveien ved avkjøringen til Sørmarka kurs– og konferansesenter.
Foto: Leif-Harald Ruud (2016).
Enebakkveien mellom Krokhol og Fjell.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021).


Enebakkveien i Oslo og Nordre Follo starter fra St. Halvards gateGalgeberg og strekker seg gjennom bydelene Gamle Oslo, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand til bygrensa ved Sværsvann. Veien fortsetter inn i Nordre Follo kommune, og beholder nummereringen forbi kommunegrensen. Den endrer navn først idet den krysser grensen til Enebakk kommune i sørenden av Bindingsvann. Veien fikk sitt navn i 1866.

Veiens løp i Oslo

Enebakkveiens trasé er nokså forvirrende, og bærer preg av at det er en gammel vei som har vært gjennom flere runder med utbygging. Et kvartal inn fra St. Halvards gate deler veien seg i Enebakkveien og Vålerenggata. Etter et kvartal til er det brudd i Enebakkveien, og på dette stedet møter den Dalehaugen, en kort gatestump som er en del av samme gateløp som Enebakkveien. Noe senere møter Enebakkveien Konows gate, og igjen er det brudd i veiløpet, denne gang over et noe lengre stykke. Enebakkveien begynner så igjen, og klatrer opp på Ryenberget der den møter Ryenbergveien og tar over dennes veiløp.

Nær Skullerud får den igjen et brudd på grunn av E6. Her går også Gamle Enebakkvei øst for E6. Ved Skulleruddumpa begynner Enebakkveien igjen, og går parallelt med E6 sørover opp til Bakkeløkka. Nok en gang kommer det et brudd på grunn av E6, før veien begynner igjen ved Klemetsrud. Den fortsetter så fram til kommunegrensa mot Nordre Follo, tilsynelatende uten overraskelser. Men også her har det skjedd endringer, for parsellen fram til Sværsvann var tidligere en del av Ljabrochausséen og fikk navnet Enebakkveien først i 1929.

Bebyggelsen i nr. 38 til 60 ligger mellom jernbanesporene og er i 2021 av et flertall i bystyret vedtatt skal rives for å anlegge to nye jernbanespor. Dette er for en stor del gamle arbeiderboliger, med kallenavnet «Hylla». Vedtaket utløste lokale protester.

Veifaret mellom Konows gate og Ryenbergveien ved bygrensen fra 1878 ble 15. februar 1995 vernet som et middelalderveifar etter Plan- og bygningsloven.

Veiens løp i Nordre Follo

I Nordre Follo går veien gjennom tildels spredt bebygde områder i randsonen av Østmarka, og bebyggelsen består i hovedsak av enkeltstående småhus og et og annet småbruk. Det er flere populære rekreasjons- og fritidsområder langs veien, og allerede ca. 720 meter etter kommunegrensen tar veien av østover til markastua Sandbakken og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Etter ytterligere 250 meter tar en annen vei av østover til hyttekolonien Roland, som ble etablert tidlig i etterkrigstiden som erstatning for en aldri påbegynt koloni ved Bestemorstranda nord for Ingierstrand.

Drøye 600 meter etter avkjøringen til hyttekolonien ved Rolandsjøen passerer Enebakkveien Sørmarka Konferansehotell. Det ligger ca. 500 meter vest for veien, og var tidligere fagbevegelsens viktigste kurssenter på Østlandet. I dag drives stedet som både hotell samt kurs- og konferansesenter for alle målgrupper.

Et populært utfartssted er Krokhol, som ligger på østsiden av veien ca. 1,4 kilometer etter avkjøringen til Sørmarka konferansehotell. Der ligger Krokhol Golfklubbs bane, og i tillegg er stedet et populært utgangspunkt for turer i Østmarka.

De siste kilometerne før veien skifter navn ved kommunegrensen mot Enebakk, passerer den boligområdet Fjell og Bindingsvannet på østsiden. Ved nordenden av Bindingsvannet tar vei av østover mot Bysetermosen og Vangen. Sistnevnte drives av Foreningen til Ski-idrettens Fremme både som markastue og leirskole, og åpnet i 1961. Den karakteristiske bygningen i funkisstil er tegnet av arkitektene Henning Astrup og Eivind Hellern.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
6 Bygård Revet. Kristiania, Oslo - Riksantikvaren-T001 04 0193.jpg
15 1890-åra / 1931 Skolebygninger Frelsesarmeens gamle krigsskole. Eldste bygning fra 1890-åra, og den andre fra 1931 v/ ark. Ingvald Suphammer. Solgt i 1980-åra og brukt som hybelhus for arbeidere i et entreprenørfirma. Ominnreda til seksti små leiligheter omkr. 2000.
(16) 1981 Kirke Baptistkirken Eben-Eser, har nå adresse Vålerenggata 2. Oppr. hus fra 1850-åra med adresse Enebakkveien 16, erstatta av dagens kirke med ny adresse i 1981. Den gamle bygningen er bevart på Norsk Folkemuseum. Baptistkirken Eben-Eser i Oslo 001.JPG
17 omkr. 1870–1900 Bygård
18 omkr. 1870–1900 Bygård Oslo, Enebakkveien 018.jpg
20 1936 Bygård Arkitekt Knut Knudsen. Fra 1983 borettslag Enebakkveien 20.png
24 1875 Bolig Trehus med stall i bakbygning. Enebakkveien 24 i Oslo.JPG
25A–D 1934 Boligblokker Tre funkisblokker, ark. Erling Bjørnstad. 79 små leiligheter. Inngår sammen med Dalehaugen 1–15 og Schweigaards gate 98 i et helhetlig anlegg. Enebakkveien 25 i Oslo 4.JPG
26 1871 Bolig Trehus, en del ombygd. Enebakkveien 26 i Oslo.JPG
28 Enebakkveien 28 i Oslo.JPG
29 Her bodde Anders Aannerud, overlærer ved Vålerenga skole 1912–33.
33 1862 Bolig Trehus Enebakkveien 33 i Oslo.JPG
34 1882 Bygård Enebakkveien 34 i Oslo.JPG
35 1861 Bolig / verksted Bolig fra 1861 med verksted for håndverk i bakgården. Enebakkveien 35 i Oslo.JPG
36B Næringsbygg Huser pr. 2014 blant annet Minhaj al Quran International Norway. Opprinnelig bygg hadde én etasje pluss underetasje, seinere påbygd med 2. etasje. Enebakkveien 36B i Oslo 1.JPG
37A 1860-åra Bolig Trehus. Enebakkveien 37A i Oslo 2.JPG
37B 1860-åra Bygård Jernbanegården. Oslo, Enebakkveien 037 B.jpg
38 før 1867 Bolig Bolig med fjøs/stall i bakbygning. Enebakkveien 38 i Oslo.JPG
39 Ubebygd tomt
42 1850-åra Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Oslo, Enebakkveien 042.jpg
42A-D 1850-åra Boliger Bolighus med uthus. Enebakkveien 42A-D i Oslo.JPG
44 1850-åra Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Enebakkveien 44 i Oslo.JPG
46 omkr. 1862 Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Ombygd med mansardtak og arker i 1925. Det har vært butikkdrift på eiendommen. Enebakkveien 46 i Oslo.JPG
47 Enebakkveien 47 i Oslo.JPG
48 1850-åra Bolighus Oppført som halvannen etasjes laftehus. Fjøs/stall i bakbygning.
50 1980-åra Lagerbygning / bolig
52 ant. 1864 Bolig
54 omkr. 1870 Produksjonslokale Oppført som bolighus, ombygd til fabrikklokale. Lager i bakbygning.
56 Ubebygd tomt
60 Bolig
69 1917 Industrilokale Oppført 1917 for Jøtul ovnsstøperi, og senere utvidet utover i 1950-, 60- og 70-årene. Her sto tidligere også eldre bygninger fra Kværner Brug. Jøtul flyttet produksjonen i 1981, bygningene ble ombygget i 1989 og har siden huset en rekke forskjellige virksomheter. Siden 2018 har deler av bygningene fungert som atelier for graffiti og gatekunst under navnet Atelier Oblivion, med et stort antall større verker som senere også er utgitt i bokform.[1] På baldakinen over hovedinngangen står et klokketårn med fabrikklokka fra den eldste bygningen som sto på området.[2] Bygningene er planlagt revet og erstattet av boligbygg innen 2030. Oslo, Enebakkveien 069.jpg
74 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
75 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
76 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
78 1914 Arbeiderbolig Del av Kværnerkolonien. Ark. Harald Hals.
79 Bolighus 4 etasjes bolighus med 19 borettslagsandeler. Oslo, Enebakkveien 079.jpg
102 Enebolig Oslo, Enebakkveien 102.jpg
106 Tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig i «byggmesterfunkis»-stil. Oslo, Enebakkveien 106.jpg
110 Oslo, Enebakkveien 110.jpg
114 Oslo, Enebakkveien 114.jpg
115 Bolighus Revet ca. 2012. Oslo, Enebakkveien 115.jpg
116 Institusjon Oppr. gården Ryen. Ryen gård.jpg
117 Oslo, Enebakkveien 117.jpg
139–159 2018 Omsorgsinstitusjon Oslo Enebakkveien 139-159 230103.jpg
152 1986 Kirke og skole Ryenberget kirke og Ryenberget skole.
160-182 Boligblokker Storgården borettslag, fire OBOS-blokker.
191 Omkr. 1901 Bolig Våningshus og uthus Oslo, Enebakkveien 191.jpg
210 1790-åra Gård Abildsø gård Oslo, Enebakkveien 210, Abildsø gård.jpg
230 Bolighus Hybelhuset på Abildsø ble totalskadet i en brann som startet på morgenen 22. oktober 2004. 24 personer ble evakuert. En måtte hoppe ut fra 2. etasje og ble kjørt til legevakten. Det ble satt opp rekkehus med 8 boligenheter (nr. 230 A–H) på tomta ca. 2010. Oslo, Enebakkveien 230.jpg
264 Skolebygning Abildsø skole. Abildsø skole Oslo 2014.jpg
278 1870-åra Gård Bakkehavn, gnr. 160/12. Våningshus i sveitserstil og drengestue. Tidligere plass under Abildsø. I 1884 kalt Lopperud. Våningshuset oppført for fabrikkeier O. Larsen i 1890. Opprinnelig sommerbolig for Asola Chokoladefabriks direktør. I kommunalt eie fra 1950-åra. Havnehagan friluftsbarnehage pr. 2015. Oslo, Enebakkveien 278.jpg
285 Husmannsplass Multehaugen, gnr. 160/9. Opprinnelig plass under Abildsø med navnet Luserud. Familien Bjørnsen kjøpte plassen i 1893, fant et nytt navn og satset i mellomkrigstiden på melkeproduksjon fra 12-15 kuer. Melken ble levert med hest og vogn direkte til forbrukere i området. Oslo, Enebakkveien 285.jpg
308 Gård Røsedalen
342 1921 Bolighus Gnr. 168/24 «Villa Heimro», opprinnelig både våningshus og uthus. Trass i at eiendommen er skilt ut fra Skullerud gård, ligger den i bydel Søndre Nordstrand. Oslo, Enebakkveien 342.jpg
344 1800-tallet Gård Bakkeløkka. Våningshus, stabbur, bolig/smie, gammel og ny låve. Oslo, Enebakkveien 344.jpg
Omkr. 1985 Gatekjøkken Gatekjøkkenet «Grytelokket» Enebakkveien393.jpg
395 1867 Skole Klemetsrud gamle skole 1867–1910 på Klemetsrud gårds grunn. Ny skole oppført på Sørli på vestsiden av veien. Oslo, Enebakkveien 395.jpg
401 Omkr. 1920 Næringsbygg Forretningsgård med boligdel. Sterkt ombygd og utvidet. Oslo Enebakkveien 401 230103.jpg
406A 1929 Villa «Heiås», våningshus med uthus. Gnr. 178/12. Arkitekt Erling Skari Oslo Enebakkveien 406A 240304.jpg
417 1840-åra Gård Gjersrud øvre. Våningshus, drengestue, stabbur, vognskjul, utedo, driftsbygning. Gjersrud Oslo.jpg
418 Skole Klemetsrud skole Enebakkveien418.jpg
421 Forsamlingshus Klubbhus for Klemetsrud Idrettslag Oslo Enebakkveien 421 230103.jpg
422 2020 Tomannsbolig Nåværende bolig erstattet tidligere bebyggelse. Oslo Enebakkveien 422 230103.jpg
423 Enebolig Oslo Enebakkveien 423 230103.jpg
424 1923 Firemannsbolig Utvidelse og ombygging av tidligere hus, opprinnelig fra 1920-årene Oslo Enebakkveien 424 230103.jpg
425 Enebolig Oslo Enebakkveien 425 230103.jpg
427C Enebolig Oslo Enebakkveien 427C 230103.jpg
429 Tomannsbolig Oslo Enebakkveien 429 230103.jpg
432A Omkr. 1900 Bolig Enebakkveien432A.jpg
432D Omkr. 1970 Enebolig Enebakkveien432D.jpg
432E Omkr. 1900 Bolig Villa i sveitserstil, utskilt fra gnr. 172/9 i 2003. Enebakkveien432.jpg
434 Bolig Enebakkveien434.jpg
440A Bolig Enebakkveien440A.jpg
440B Bolig Enebakkveien440B.jpg
442 1927 Bolig Gnr. 172/38 «Furuheim», arkitekt Erling Skari. Endringer og påbygg i 1932 og 1948 Enebakkveien442.jpg
445 1933–1934 Bolig Gnr. 173/2 «Nordenga», arkitekt Mads Wiel Gedde Oslo Enebakkveien 445 240304.jpg
447 1700- og 1800-tallet Gård Stensrud store. Våningshus, vognskjul, driftsbygning. bryggerhus. Enebakkveien447.jpg
454A Bolig Enebakkveien454A.jpg
460B 1939 Villa Lysopp. Funkisvilla som senere har fått bruksnr. 50. Enebakkveien460B.jpg
461 1911 Forretningsgård Lille Stensrud, butikkbygning med boligdel. Gårdens opprinnelige våningshus har adresse til Delebekken. Oslo Enebakkveien 461 180805.jpg
464 1952 Enebolig Ombygd fra fritidsbolig i 1954 Oslo Enebakkveien 464 240304.jpg
501 Bensinstasjon I tillegg også gatekjøkken; stengt pr. januar 2023 Oslo Enebakkveien 501 180805.jpg
1860 Bru Sværsvann bru, markerer kommunegrensen mellom Oslo og Nordre Follo Sværsvann bru 210827.jpg
601 Gårdsbruk Holtet, gnr. 103/70. Tidligere husmannsplass under Syverud, utskilt i 2001. Eier har siden 1931 vært Oslo kommune. Enebakkveien 601 160508.jpg
619 Gårdsbruk Østby, gnr. 103/68. Tidligere husmannsplass under Syverud, utskilt i 1995. Enebakkveien 619 160904.jpg
621–627 Hotell Sørmarka kurs– og konferansesenter (tidl. LO–skolen) Enebakkveien 621-627 200327.jpg
628 1962 Hytte Speiderhytta Roland, oppført av KFUM. Her lå tidligere feriekolonien Syverudkollen, som ble etablert av Norsk Folkehjelp i 1947 og avviklet i løpet av 1960-årene. Bildet ble tatt mens feriekolonidriften var på sitt mest aktive på 1950-tallet. A-70036 Ub 0014 142.jpg
634 1973 Hytte Ragnhildtun ferie– og fritidssted for barn og ungdom med særlige behov. Drives av Vangen avlastning AS i Enebakk. Enebakkveien 634 Nordre Follo.jpg
640 Gårdsbruk Krokhol, opprinnelig gnr. 102/1. Tunet med bygningene omkring er senere skilt ut med egne bruksnumre. Enebakkveien 640 200614.jpg

Eiendommer i markasonen med avvikende nummerering

Nr. Oppført Type Historie Bilde
775 Gårdsbruk Store Li gård (Sørli) Oslo Enebakkveien 775 160729.jpg
846 1979 Enebolig Gnr. 172/25, skilt ut fra gnr. 172/17 i 1911. Opprinnelig fritidshytte.
866 Gård FOD-gården, drevet av Foreningen for omplassering av dyr Enebakkveien866.jpg
870 Husmannsplass Opprinnelig Sandbakken under Hellekindset. Eier fra 1956 er Oslo kommune, og serveringsdriften tok til i 1959. Enebakkveien870.jpg
947 Omkr. 1950 Fritidsbolig Utvidet i 1970-årene

Referanser

  1. Atelier Oblivion. Kontur forlag. Oslo, 2021.
  2. Henriksen, Rolf. En arbeidsdag i Jøtul og Kværner ovnstøperi A/S. Jøtul. Oslo, 1943.

Kilder

Koordinater: 59.90751° N 10.78127° Ø