Langhus (område i Nordre Follo)

Langhus er et bolig- og næringsområde i Nordre Follo. I denne artikkelen velger vi å la området omfatte alle adresser med postnummer 1405 Langhus, og dermed blir yttergrensene som følger:

Langhuset sto ferdig i 2001 og er et viktig samlingspunkt i nærområdet.
Foto: Leif-Harald Ruud (2020)

Området dekker et areal på ca. 4,4 km². Gårdene Dal, Langhus, Ramstad, Vevelstad og Foss har avgitt deler av - eller hele - sin jordvei til områdets utbyggingsareal, og i dag er det kun Ramstad som har igjen noe gårdsdrift av betydning.

Fram til åpningen av Langhus stasjon på Smaalensbanen i 1919 hadde området vært preget av de ovennevnte gårdsbrukene pluss spredt hyttebebyggelse. Da det ble mulig å reise inn til hovedstaden på noenlunde overkommelig tid, ble det imidlertid langt mer interessant å bosette seg på Langhus. Derfor finner vi den eldste villabebyggelsen nærmest jernbanestajonen, og der hadde også stedet skole ligget siden 1863. I løpet av 1920-årene var tilflyttingen til Langhus såpass stor at en ny og større skole sto ferdig i 1930. I 1924 ble Langhus Krets Velforening stiftet, og i velhuset i Parkveien ble det etterhvert også kinodrift.

Ved inngangen til 1960-tallet ble en ny og kraftigere bru anlagt over jernbanelinja ved Langhus stasjon, samtidig som Langhusveien ble oppgradert mellom Ski sentrum og Furusetkrysset. Sistnevnte er det stedet hvor Oppegårdveien og Langhusveien møtes i dag. Med en ny og bedre vei fulgte også ytterligere boligbygging, og det ble oppført et stort antall småhus på begge sider av Langhusveien. I tillegg ble det reist et kombinert forretnings- og industribygg på hjørnet av Langhusveien og Gamle Vevelstadvei, som i tidsrommet 2008–2013 ble fullstendig ombygd og utvidet med en boligdel.

Med 1970-årene kom terrasseblokker på Vevelstadåsen, terrassehus i Oppegårdveien, Langhus senter og første byggetrinn på næringsparken i Berghagan og Håndverksveien. Mange barnefamilier flyttet inn på Vevelstadåsen, og som en konsekvens av dette ble det startet opp fritidsklubb i våningshuset på Vevelstad gård. Der hadde også idrettslaget sine lokaler.

På 1980-tallet ble Sloratoppen sørøst for Vevelstadåsen bygd ut med småhus og rekkehus, og Ski kommunes neste storsatsing på boligområdet - Bøleråsen - ble påbegynt. Flere næringsbygg ble oppført i Berghagan, og byggingen av en ny næringspark mellom Berghagan og Assurdiagonalen ble igangsatt.

Galleri


Vevelstad holdeplass på Østfoldbanen åpnet i 1985, og dermed fikk beboerne på Vevelstadåsen og den nordvestre delen av Langhus et forbedret kollektivtilbud. Samme år inntraff en tragisk hendelse: da ble våningshuset på Vevelstad gård totalskadd av brann, og både fritidsklubben og idrettslaget ble husløse. Først da Langhuset sto ferdig 16 år senere fikk de tilfredsstillende lokaler igjen.

I løpet av 1990-årene ble det meste av bebyggelsen på Bøleråsen fullført, med en blanding av både småhus, rekkehus og lavblokker. Utbyggingen av den nye næringsparken nord for Berghagan, som fikk adresse til de nyanlagte veiene Regnbueveien og Snipetjernveien, skjøt også fart.

Det nye årtusenets første store begivenhet var åpningen av Langhuset i 2001. Den nye storstua i nærområdet skulle bli et viktig senter for både kultur, kunst og aktiviteter av mange slag. Ellers skulle mye av utviklingen på Langhus etter 2000 skje vest og nordvest for Langhus stasjon, og det første store prosjektet startet opp i 2008. Da ble nemlig næringsbygget på hjørnet av Langhusveien og Gamle Vevelstadvei jevnet med jorden og erstattet av et fullstendig nytt kompleks med stort innslag av boliger. Fra 2010 og utover har også byggeaktiviteten økt like vest for selve stasjonen, og i 2021 er flere boligblokker under oppføring på tunet til Langhus gård. Vest for dette, på motsatt side av Langhusveien, har det også kommet opp et stort antall boliger. I 2019 sto dessuten en ny næringspark med døgnhvileplass for vogntog ferdig på Fugleåsen lengst nordøst på Langhus.

Den massive boligbyggingen som har pågått på Langhus siden ca. 1970 har resultert i at området har blitt en del av det som defineres som Oslo tettsted. All utviklingen som har skjedd i disse årene har også resultert i et sterkt forbedret kollektivtilbud: Fram til 1990-årene var jernbanen eneste kollektivtilbud, men ved inngangen til 2021 betjenes Langhus i tillegg av tre busslinjer. Disse knytter området til både Siggerud, Ski, Kolbotn og Drøbak.

Flere band har utspring i musikkmiljøet på Langhus, ikke minst i øvingslokalene til Langhus Rockeklubb. Blant disse kan nevnes Mayhem, Napalm, Femi Gange (som 1405 Noia etter stedets postnummer), Wolves Like Us og Ghost Avenue. Flere av medlemmene i disse bandene bodde på Langhus, mens andre kom fra andre steder i Follo.

Kilder