Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
NTNU Gløshaugen
Foto: Amund Nedland (2020).
NTNU Dragvoll
Foto: Amund Nedland (2020).
Hovedbygningen på Dragvoll.
Foto: Ezzex (2015).

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble oppretta i Trondheim i 1996 da flere utdanningsinstitusjoner ble slått sammen. De som opprinnelig var med var Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet. I 2016 ble også Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen på Gjøvik og Høgskolen i Ålesund innlemma i NTNU, som dermed har campus både i Trondheim, på Gjøvik og i Ålesund. Etter den siste runden med sammenslåinger har NTNU blitt Norges største universitet med nær 40 000 studenter og 6500 ansatte (2016).

Hovedcampus er i NTHs bygninger på NTNU, Gløshaugen campus i Trondheim. NTNU har også aktivitet flere andre steder i Trondheim; størst er Dragvoll campus.

Bakgrunn

Trondheim ble et vitenskapelig sentrum på 1700-tallet. I 1760 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab grunnlagt der. Naturvitenskapelige disipliner har stått sterkt siden den gang, ikke minst på grunn av bergverksdrift i Trøndelag. Kongsberg bergseminar ble i 1811 flytta til Det Kgl. Frederiks Universitet i Christiania, nå Universitetet i Oslo, men 1910–1912 ble det flytta videre til NTH i Trondheim. Et annet viktig lærested i byen var Trondhjems Tekniske Læreanstalt som ble etablert i 1870. Den ble nedlagt i 1916, men oppgavene ble videreført av NTH som var vedtatt i 1900 og som åpna i 1910.

I 1968 gikk NTH, Norges Lærerhøgskole (senere Den Allmennvitenskapelige Høgskolen), Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket sammen som Universitetet i Trondheim (UNIT). Dette var aldri et samordna universitet, men en administrativ overbygning over institusjoner som for det meste var frittstående. Først i 1996 ble de forskjellige lærestedene fullt integrert med hverandre som NTNU, og man tok da også med andre institusjoner som nevnt over.

Rektorer

  • Emil Spjøtvoll (1996–2001)
  • Eivind Hiis Hauge (2002–2005)
  • Torbjørn Digernes (2005–2013)
  • Gunnar Bovim (2013–2019)
  • Anne Borg (2019–2023)
  • Tor Grande (2023 –), konstituert.

Kilder

Eksterne lenker