Nydalen (Oslo)

Akerselva i Nydalen. Elva ga kraft til industrien som vokste opp her på 1800-tallet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2011)

Nydalen het opprinnelig Nygårdsdalen, og har navn etter gården Nygård. I middelalderen gikk den under navnet Fallandadalen, hvilket betyr «dalen med fossefallene». Området har siden industrialiseringa langs Akerselva vært et industriområde, men har i senere år gått over til å være et bolig- og forretningsområde hvor man også finner utdanningsinstitusjoner som BI og flere offentlige etater. Nydalen ligger i bydel Nordre Aker, og i delbydelen Tåsen.

Dalen var lite bebygd fram til midten av 1800-tallet. Man kunne da bare finne noen sagbruk og gårdene Nygård og Lille O (Lillo), og Hans Nielsen Hauges bedfrift Bakke mølle som ble åpna i 1811. Da Nydalens Compagnie ble grunnlagt i 1845–1846, var det starten på en voldsom utvikling i området. I 1853 fikk kompaniet følge av Christiania Spigerverk, og senere kom andre virksomheter til. I utkanten av Nydalen og i nabostrøkene ble det reist arbeiderboliger for rundt 2000 arbeidere ved fabrikkene som lå her.

1980- og 1990-åra førte med seg store endringer. De gamle industribedriftene innstilte driften, og etterhvert flytta særlige tjenesteytende bedrifter inn. Mange av de gamle industribygningene ble rehabilitert, og særlig ved Nydalens Compagnies område kan man fortsatt få et inntrykk av industritida i dalen. Rundt Nydalens naturlige sentrum, i området nær Gullhaug torg, finner man for det meste moderne bygninger, med noen eldre bygg klemt imellom. Spikerverkets gamle jernlager ble en tid bruk av NRK Drama, men ble så overtatt av Rikskonsertene og Riksteateret.

Nydalen stasjonGjøvikbanen åpna i 1947. Først i 2003 kom T-banen dit, da Nydalen T-banestasjon åpna rett ved BI. Stasjonen ligger som et knutepunkt på T-baneringen som ble åpna i 2006.

Blant offentlige kontorer i Nydalen finner man Justisdepartementet, som flytta hit etter terrorangrepet mot Regjeringskvartalet 22. juli 2011, og Politiets sikkerhetstjeneste.

Nordre Akers bydelsadministrasjon holder til i bygningen til Bakke mølle.

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.9510181° N 10.7738197° Ø