Peter Høier Holtermann (1820–1865)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Morgenbladet 6. september 1865; dødsannonse for Peter Høier Holtermann.

Peter Høier Holtermann (født 16. november 1820Austrått, død 24. august 1865 i Christiania) var arkitekt. Han tilhørte den første generasjon med sivilt utdannede norske arkitekter og fikk tidlig betydelige offentlige og private bygningsarbeider. Han hadde tilnavnet «Den norske Bjørn», og døde i en arbeidsulykke, 44 år gammel.

Bakgrunn

Han var sønn av godseier og kanselliassessor Ove Bjelke Holtermann til Austrått (1782–1857) og Elisabeth Throne. Han var onkel til arkitekten Ove Bjelke Holtermann (1852–1936).

Han gikk i lære som tømmermann mens han studerte arkitektur ved Den kgl. Tegneskole i Christiania. Etter arkitekturstudier i Berlin i 1842, begynte han året etter ved Berliner Bauakademie hvor han gikk ut i 1846. I løpet av disse årene i Tyskland foretok han flere studieturer til en rekke tyske byer.

Virke

Etter endt utdannelse etablerte Holtermann egen praksis i Christiania og fikk snart en rekke betydelige oppdrag. Hans arbeider er preget av enkel nøkternhet med bruk av tidlig sveitser- og nygotiske stilelementer.

Blant de første store oppdragene var utbyggingen av Den høiere Landbrugsskole paa Aas i årene 1854 til 1859, som imfattet 17 bygninger, vorav en kjerne på tre enkle bygninger i tegl. Holtermanns anlegg ble siden fullstendig om- og påbygget i perioden 1896 til 1924, arkitekt for dette arbeidet var Ole Sverre.

I 1854 sto han bak oppføring av bygning for Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3/Akersgata 6, denne ble i 1897 besluttet ombygd og utvidet efter tegninger av arkitekt Henrik Nissen.

I 1855 sto han bak en større ombygging og restaurering av Bogstad hovedgård. Av disse arbeidene finnes idag hagetrappen, stabburets eksteriør i sveitserstil, mursteinsfjøset, hovedporten til gårdsplassen og fiskehuset.

Han sto også bak en rekke industribygninger langs Akerselva, blant disse Christiania Seildugsfabrik fra 1856 (senere påbygget), veveri til Nydalens Compagnie fra 1864, oppført 1866 og Akerselvens Klædesfabrik fra 1865. I Tromsø, og i årene 1862 til 1865 sto han bak Rådhuset og Latinskolen i Tromsø, sistnevnte brant ned i 1979.

I 1863 sto han for utvidelsen av Christiania SindssygeasylPrinds Christian Augusts Minde.

Holtermann tegnet også flere kirkebygg og arbeiderboligene i Nedre Hammersborggate 11 fra 1852 og Rosenkrantz' gate 8 fra 1858, begge for Selskabet til Opførelse af Arbeiderboliger, samt en villa i Drammensveien 54 i nyromansk stil fra 1863, alle disse tre siste bygningene er senere revet til fordel for dagens bebyggelse.

Noen arbeider

Kilder