Olefine Moe

Olefine Louise Margarethe Moe (født 18. mars 1850 i Bergen, død 8. november 1933 i Ski) var operasanger med karriere både i Norge og Sverige. Hun var med på å etablere landets første faste operascene på 1880-tallet, på Christiania Tivoli, og virket også som sangpedagog.

Olefine Moe fotografert på 1870-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Familie

Olefine Moe var datter av oboist og danselærer Iver Christian Moe (f. 1827) og Inger Marie Amundsen (f. 1826), og ble gift i 1877 i Stockholm med pianist Oscar Fridolf Torssell (1844-1880). Torssell ble således hennes offisielle etternavn, men hun opptrådte gjerne under pikenavnet Olefine Moe. Datteren Astri Torssell (1879-1951), som var skuespiller, var gift med arkitekt Christian Morgenstierne (1880-1967).

Liv og virke

 
Faksimile fra Aftenposten 29. januar 1899: annonse for sangundervisning i regi av Olefine Moe.

Olefine Moe var født i Bergen, men familien flyttet etter hvert til Christiania, hvor familien i folketellingen for 1865 er oppført i Kristian IVs gate 4.

Familien var kunstnerisk og musikalsk interessert, og Ole Bull var hennes fadder. Hun likte å opptre, var selvlært, og 17 år gammel debuterte hun på Christiania Theater som Emeline i Scribes Den første kjærlighet. Hun opptrådte også med syngespill, vaudeviller, operetter og operaer.

I 1872 debuterte Olefine Moe på Kungliga Teatern (operaen) i Stockholm, etter å ha mottatt veiledning av Fredrika Stenhammar. Hun virket i Stockholm til 1881, hvor hun hadde en rekke store roller.

Sammen med Matilda Lundström etablerte hun høsten 1883 Norges første faste operascene på Christiania Tivoli, Tivoli Opera. Hun fungerte som operasjef, instruktør og sanger. Operascenen var imidlertid i virksomhet i bare tre år.

De siste årene av karrieren var Olefine Moe ikke fast knyttet til noe etablissement, men gav konserter og gjestespilte, både i Norge og Sverige, og var sangpedagog. Hun var i flere år bosatt i Stockholm, der døtrene, Astri og Margit, virket som skuespillere.

Olefine Moe døde på Hage gård i Ski, datteren Astris daværende hjem.

Ettermæle

 
Olefine Moe er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Olefine Moe er av kvinnene som ble omtalt i Ulla Meyers bok Norske kvinner. 150 portretter fra 1943. Der ble hun gitt denne beskrivelsen (utdrag):

Det var ikke det at stemmen hennes var enestående stor, men den hadde til gjengjeld en så eiendommelig deilig sølvklang at den ikke var til å stå for. Dertil kom at hun var en fremragende skuespillerinne.

Olefine Moe ble bisatt fra Det gamle krematorium i Oslo 11. november 1933. Aftenposten refererte fra sørgehøytidligheten i sin morgenutgave 13. november 1933 (utdrag):

Fru Olefine Moe Torssell blev lørdag eftermiddag bisatt i det gamle krematorium i nærvær av venner i og utenfor kunstnerkretser. ... Et blomsterarrangement holdt i hvitt var også plasert oppe på katafalken, hvor det for øvrig såes kranser bl.a. fra Kungliga svenska Operan, Norsk Operaforbund og fra Kunstnerforeningen. ... Den svenske legasjonsprest Weebe forrettet ved båren og tog utgangspunkt for sin andakt i Korinthierbrevets ord om den bygning vi har fra Gud i de evige boliger, som ikke er gjort med hender. Han fremførte en takk for hvad avdøde hadde været som menneske og kunstner.

Olefine Moe er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Det offisielle etternavnet Torssell er påført gravminnet i parentes etter Fru Olefine Moe. Tittelen Operasangerinde er også benyttet.

Kilder

Eksterne lenker