Otta (tettstad)

Otta er ein tettstad og administrasjonssenter i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Bystatus vart vedteke av kommunen i 2000. Tettstaden ligg der Ottadalen munnar ut i hovuddalen, om lag elleve mil nord for Lillehammer. Namnet er tatt frå elva Otta. Pr. 2016 har Otta 1737 innbyggjarar.

Otta i 1956.
Foto: Jac Brun

Otta er eit trafikknutepunkt for jernbane og buss. Otta stasjon (på den noverande Dovrebanen) opna i 1896. Det er godt utbygd industri, særleg trevare-, næringsmiddel-, stein- og grafisk industri. Turisme er også ein viktig næringsveg på Otta.

Ottamartna'n blir arrangert årleg i månadsskiftet september/oktober.

Kjelder

Videre lesing

Koordinater: 61.77117° N 9.53525° Ø