Otta (elv)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elven gjennom Ottadalen i Skjåk
Foto: Morten Kielland (2004).

Otta er en elv som renner fra hovedvannskillet mot Vestlandet og gjennom Ottadalen til Gudbrandsdalen der den munner ut i Gudbrandsdalslågen ved tettstedet Otta (ca 210 moh).

I sør er vassdraget avgrenset av Jotunheimen. Elva er 147,85 km lang. Hele veien fra Langvatnet (927 moh) og nedover renner elven langs riksvei 15, gjennom kommunene Skjåk, Lom og Vågå og til slutt Sel. Ottavassdraget har et nedbørsfelt på 3948 km2, og er blant de 20 største vassdragene regnet etter nedbørsfelt.[1] Det er et høytliggende vassdrag med store høydeforskjeller.

Elven kalles også Ottaelva, for å skille den fra byen, men dette er ikke et offisielt stedsnavn. Otta fikk navnet etter otte. Elvenavnet Otta har å gjøre med noe skremmende, noe som vekker otte.

Middelvassføringen er etter Glommens og Laagens Brukseierforening sin vannføringsserie for Lalm 119,7 m3/s for årrekkene 1931-60, 1961-90 og 1983-2008[2]. Det tilsvarer nærmere halve Gudbrandsdalslågens middelvannføring og Otta gir det største enkeltbidraget til Lågen.

Vassdraget er preget av vårflommer, mens det er lite vannføring i vinterhalvåret fra sent november til april.[3] Flommen kommer gjerne seint, juni til august, siden mye av nedbørsfeltet er høyfjell. Nedbørsfeltet går fra Galdhøpiggen til Otta på 300 moh., med en medianhøyde (middelverdi) på 1320 moh., 80 prosent av nedbørsfeltet er over 1000 moh.[3] Kraftutbygginger har bidratt til å dempe flomtoppene. Men ved kombinasjon av kraftig nedbør og varme til fjells, kan elva fort gå over sine bredder og true sine naboer. Ved Eidefossen kraftstasjon like nedenfor tettstedet Lalm, er snittvannføringen ca. 350 m3/sekund i juni og juli. På ett døgn blir det over 30 millioner tonn med vann. Største registrerte vannføring ved Lalm var 1. september 1938, under storflommen 31. august til 4. september dette året, på 1387 m3/sekund.[3] Denne var mer lokal enn Storofsen i 1789, og vannføringen var antagelig mindre.

Referanser

  1. NVE Nedbørsfelt (publisert 2009), lest 10. juni 2013.
  2. Saksdokument, Norges vassdrags- og energidirektorat
  3. 3,0 3,1 3,2 Drageset, Turid-Anne (2000): Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen. Dokument nr 4, NVE.