Per Bortens regjering

Per Bortens regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 12. oktober 1965 etter at Gerhardsens fjerde regjering søkte avskjed som følge av valgresulatet i storingsvalget 13. september samme år. Her fikk Senterpartiet (Sp) , Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) tilsammen 80 av totalt 150 mandater på Stortinget.

Regjeringtens første statsråd på Slottet.
Foto: Faksimile fra Aftenposten 13. oktober 1965

Regjeringen var en koalisjonsregjering bestående av disse fire partiene. Gjennom hele perioden besto regjeringen av 15 medlemmer, hvorav to ved utnevnelsen i 1965 var kvinner: Elisabeth Schweigaard Selmer (H) og Elsa Skjerven (KrF). Selmer gikk i 1970 ut av regjeringen og ved regjeringens avgang i 1971 hadde den ett kvinnelig medlem.

Regjeringspartiene beholdt så vidt flertallet etter valget i 1969 hvor partiene endte opp med til sammen 76 av 150 mandater.

Regjeringen søkte avskjed i statsråd 2. mars 1971 på grunn av indre uenighet om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00, og samtidig ble Trygve Brattelis første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådene

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Per Borten Statsminister Senterpartiet Gårdbruker
John Lyng Utenriksminister Høyre Jurist 22. mai 1970
Svenn Stray Jurist 22. mai 1970
Ole Myrvoll Finansminister Venstre Sosialøkonom
Kjell Bondevik Kirke- og undervisningsdepartementet Kristelig Folkeparti Historiker
Bjarne Lyngstad Landbruksminister Venstre Gårdbruker 21. august 1970
Hallvard Eika 21. august 1970
Håkon Kyllingmark Samferdselsdepartementet Høyre Offiser
Dagfinn Vårvik Lønns- og prisdepartementet Senterpartiet Redaktør
Kåre Willoch Handelsdepartementet Høyre Sosialøkonom 5. juni 1970
Otto Grieg Tidemand Skipsreder 5. juni 1970
Elisabeth Schweigaard Selmer Justis- og politidepartementet Høyre Jurist 3.oktober 1970
Egil Endresen Jurist 3. oktober 1970
Sverre Walter Rostoft Industridepartementet Høyre Industrileder
Egil Aarvik Sosialdepartementet Kristelig Folkeparti Journalist
Oddmund Myklebust Fiskeridepartementet Senterpartiet Fiskeskipper 8. november 1968 (perm 22. mars)
Einar Moxnes Agronom 8. november 1968 (kst. 22. mars)
Helge Seip Kommunal- og arbeidsdepartementet Venstre Redaktør 29. august 1970
Helge Rognlien Jurist 29. august 1970
Elsa Skjerven Familie- og forbrukerdepartementet Kristelig Folkeparti Lærer
Otto Grieg Tidemand Forsvarsdepartementet Høyre Skipsreder 5. juni 1970
Gunnar Hellesen Bank/forsikring 5. juni 1970

Kilder