Sørumsand

Sørumsand er et tettsted i Lillestrøm kommune, på øst- og sørsida av Glomma. Det vokste opp som stasjonsby rundt stoppestedet SørumsandenKongsvingerbanen, anlagt 1892. Sørumsand var administrasjonssenter i Sørum kommune fram til 1. januar 2020, da kommunen gikk inn i Lillestrøm. Stedet er et handelssenter med en del industri, blant annet turbinproduksjon. I Glomma ligger Bingsfoss kraftstasjon. Bingsfoss ungdomsskole og Sørumsand videregående skole ligger i tettstedet. Per 2017 hadde Sørumsand 4910 innbyggere.

Flyfoto av Sørumsand
Foto: Karl Harstad (ca. 1950).
Gamlebygningen på Romerike ungdomsskole speiler seg i det nyere bygget til Sørumsand videregående skole.
Foto: Etaeb (2002).

Beliggenhet

Det meste av Sørumsand ligger i området Sanden, som er det gamle navnet på den delen av Sørum som lå sør for Glomma, mellom Fet og Blaker. Sørumsand er hovedsakelig utbygd på grunn fra matrikkelgardene Vestby nordre (gnr 46) og Sennerud (gnr 41), samt litt fra Vestby søndre (gnr 45) og Østby nordre (gnr 42). Noen av de østre boligfeltene hørte fra gammelt av til Blaker, nemlig Fynsfeltet (Fossum søndre) og Orderudåsen (Olerud).

Historikk

 
Sørumsand stasjon i 1907, tegnet av Paul Armin Due. Den er senere blitt ombygd.

Beboerne på Sanden fikk stoppested på Kongsvingerbanen i desember 1892, den nye stasjonen fikk navnet Sørumsanden. I 1909 ble dette offisielt forkortet til Sørumsand, som ble navnet på stasjonsbyen som etterhvert vokste fram. Med jernbanestasjonen kom det to store industribedrifter til stedet, nemlig Sørumsand Trevarefabrikk og Høvleri, anlagt 1898 av Casper Lomsnæs fra Aurskog, og Sørumsand Verksted, anlagt 1903 av ingeniør Ingebret Bøhn fra Nes. Disse to, sammen med forretningsmannen Mikal Svendsen fra Tranøy, startet opp det moderne næringslivet på Sørumsand. Dette viste seg tydelig i bosetningsutviklinga: Mens det i 1900 hadde vært seks boliger på stedet som ikke var knyttet til hverken landbruk eller lensedrift, hadde det i 1910 dannet seg et lite tettsted på rundt tjue hus.[1] Tjue år senere, i 1930, var det kommet 100 bolighus på stedet.[2]

Denne raske økningen i bebyggelse og folketall henger sammen med den næringsutviklinga som fulgte i kjølvannet av de to viktige industribedriftene og jernbanen. Noen viktige bedrifter kom da også til i løpet av perioden fra 1910 til 1930, nemlig slakteriet til Gustav Lystad i 1916, Sørumsand Meieri i 1922, og Sørumsand Cementstøperi i 1924, etablert av Palmer Egeberg.[3] I 1930-åra vokste tettstedet saktere, i løpet av dette tiåret ble det bygd 30 nye hus her. De fleste ble bygd i andre halvdel av tiåret, da tidene var blitt bedre.[4]

I 1929 ble Romerike ungdomsskole åpnet, og den besto fram til den ble lagt ned i 1940. Sørumsand videregående skole bruker i dag bygningene.

Sørumsand har i nyere tid hatt ganske kraftig befolkningsutvikling, ikke minst med tilflytting av dagpendlere.

Infrastruktur

Fylkesveg 171 fra Frogner til Aursmoen går gjennom Sørumsand, og fylkesveg 172 går herfra til den møter riksveg 22 i nærheta av Fetsund. Sørumsand stasjon er stasjon på Kongsvingerbanen, og var fra 1903 og fram til nedleggelsen i 1960 endestasjon for Urskog-Hølandsbanen.

Se også

Fotnoter

  1. Horgen 2007, side 286 og 288.
  2. Horgen 2007, side 293.
  3. Horgen 2007, side 314-315.
  4. Horgen 2007, side 293-294.

Kilder