Sjøgata 17 (Tromsø)

Sjøgata 17 i Tromsø var opprinnelig ei brygge/lagerhus. Ble en moderne forretningsgård da den ble gjenoppbygd på 1950-tallet. Eiendommen har i 2016 adressen Killengreens gate 2.

Vi ser Killengreens forretning i nr. 19 til venstre, i bakgrunnen nr. 21 og Sjøgata 17 til høyre.

Brygge

Skjøte fra Johan Hansen til P. Hanssen & Co på pakkhusgrunn, utmålt ved forretning av 21. jan. 1829, datert 1. okt. 1830, tinglyst 20. juni 1831.

Delingsforretning hvor Poul Hanssen fikk matr.nr. 214a (Sjøgata 17a) og Johan Hansen fikk matr.nr. 214b, (Sjøgata 17b) i 1848. Hanssen holdt til i Sjøgata 8, Hansen i Sjøgata 14.

Skjøte fra Johan Hansen & Søn til P. Hanssen & Co på nr. 214b, i 1865.

I 1911 solgte P. Hanssen & Co i likvidasjon både 214a og b til J. A. Killengreen & Søn i Sjøgata 10.

I 1933 ble Sjøgata 17a og 17b slått sammen til felles navn Sjøgata 17, tinglyst 8. juni 1933.

Eid av Nina Killengreen m.fl. fra 1943.

Ble totalskadet ved bybrannen i 1948.

I. Austad A/S

Det ble avholdt målebrev- og kartforretning 24. juni 1954 hvorved eiendommen ble utskilt fra Sjøgata 19. Hjemmelshavere var Aagot Munich, Maja Killengreen Andersen og Eli Schram Olsen. Skjøte til firma I. Austad A/S i 1959.

Bygd opp som murgård tidlig på 1950-tallet.

Firmaet I. Austad A/S, som også holdt til i Sjøgata 13 med trelast og byggeartikler, skips- og fiskeutstyr og rørhandel, (disp. Arne Austad) kom i gang igjen her på 1960-tallet før virksomheten ble flyttet til Tomasjord midt på 1970-tallet.

Forsikringsselskapet Tor A/S, (dir. Karl Román), kom hit fra Storgata 90 i 1961-64 og flyttet til Grønnegata 58/60 da det ble en del av Nordengruppen i 1976, senere igjen fusjonert med Storebrand If (1984).

Skatteinspektøren for Troms flyttet inn på 1960-tallet, etterfulgt av Tromsø Ligningskontor- og folkeregister som har vært her i alle år siden. Braathens SAFE, plass-, bill.bestill, var her fra midt på 70- til midt på 80-tallet. Det samme var Vinmonopolet A/S. Fugler og akvarier flyttet hit fra den katolske prestegården i 1979. Flyttet videre til Storgata 130 i 2007(?),

Tromsøysund kommune (1963): Folkeregister, Likningsvesen [1]

På 1980-tallet finner vi også Bolkesjø & Francke A/S, elektrokonsulenter, Fylkeskartkontoret, rådg. ing. Chr. F. Grøner A/S, ISS Servisystem A/S, Jørgensen Bilimport, NTB A/S og Saga Solreiser.

Sameiet Austad

Skjøte fra I. Austad A/S til Sameiet Austad i 1984. I 1988 var det 14 hjemmelshavere til eiendommen, alle i Austadfamilien.

På 1990-tallet Datanord A/S, Edwis A/S, Per Eriksens Kjøreskole, La Petite, damekonfeksjon (Ragnhild H. Pedersen), Troms Turlag , Troms Unge Høyre og Carisma.

Urmaker Jørgensen, (Trygve og Reidar Jørgensen) hadde vært her i over tredve år da de i 2009 flyttet til Sjøgata 2

Huset ble totalrenovert i 2009. Fra høsten 2009 delte restaurantene Pastafabrikken og Fiskekompaniet 1. etg.

Referanser

  1. Rikstelefonkatalogen nr 10, for Nordland, Troms og Finnmark 1963

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Diverse telefonkataloger.
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.