Tjernsby (Kongsvinger gnr. 4/4)

Tjernsby gnr. 4/4 er et småbruk i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en av to husmannsplasser under Nesteby i tidligere Vinger kommune som på 1940-tallet endte opp som ett småbruk under navnet Tjernsby. Den andre husmannplassen var Tjernsby søndre.

Tjernsby
Tjernsby nordre gnr. 4 4 Nestby Kongsvinger kommune 1962.jpg
Småbruket Tjernsby i Kongsvinger kommune.
Alt. navn: Kap nordre, Kjernsbye, Tjernsby nordre
Først nevnt: 1801
Utskilt: 1938
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 4
Bnr: 4
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)

Plassene ble en tid kalt Kap, nordre og søndre, et navn de hadde etter to husmenn fra den skogfinske slekta Kaupinen. De kom hit fra Kap som var det opprinnelig navnet på husmannsplassen Enger under Gjøsegården. Navnene Kap og Tjernsby ble lenge brukt om hverandre, men nå brukes bare det siste.

I 1801 var det bare en plass under Nesteby med navnet Tjernsby, og da det ble to plasser her, ble den opprinnelige plassen kalt Tjernsby nordre. De første vi vet om på Tjernsby, var Ole Torbjørnsen og Kari Hansdatter som begge var fra i Brandval hvor de hadde giftet seg i 1756. De var på Sormerud da de fikk barna Tosten i 1757 og Kirsten i 1761 mens tvillingene Hans og Jon ble født på Tjernsby i 1764.

Ved folketellingen i 1801 var plassbrukerne Peder Olsen Kaupinen (1752 – 1809) på Femoen på Brandval Finnskog og Lisbet Olsdatter Pennainen (1744 – 1818). De hadde giftet seg i Brandval i 1777 og fikk samme året sønnen Ole her på Tjernsby nordre og videre sønnene Peder i 1780, Anders i 1782 og Johan i 1784. Johan døde 5 år gammel i 1789, samme året som datteren Anne ble født.

Peder Olsen er oppført som "Husmand med Jord og smeed" ved folketellingen i 1801, og barna Peder og Anne bor sammen med foreldrene på Tjernsby.

Yngste barnet Anne Pedersdatter (1789 – 1870) giftet seg i 1807 med Lars Eriksen (1775 – 1833) fra Bolneset på Brandval Finnskog og ble på plassen så lenge hun levde. I årene som fulgte, ble det en stor barneflokk på Tjernsby nordre. De fikk Mari i 1808 d. s. år, Lisbeth i 1810, Erik (1811 – 1813), Pernille i 1814, Erik i 1817, Anne i 1820, Marte (1823 – 1825), Marie i 1825 og Ole i 1828.

Anne ble enke i 1833, og giftet seg om året etter med enkemann Johannes Henriksen født i 1799 fra Femoen. Det skulle bli et kortvarig ekteskap, for i mars 1835 gikk Johannes gjennom isen på Vingersjøen og druknet.

Annes tredje ektemann var Peder Olsen Kaupinen født i 1798 fra Enger under Gjøsegården. Han hadde vært gift tidligere og hadde fire barn fra dette ekteskapet, sønnene Ole, Peder og Martin født i 1825, 1827 og 1830 og datteren Ragnhild i 1833. Eldste sønnen Ole overtok etter faren og stemoren på Tjernsby nordre, mens Peder flyttet til Rudsbakken.

Ole Pedersen og kona Marte Torsdatter (1807 – 1876) fra Skullerudvangen på Austmarka var barnløse, men ved tellingen i 1865 hadde de en stedatter på 18 år og Martes 2 år gamle datterdatter Anne Karlsdatter boende her. Her bor også Oles foreldre, Anne Pedersdatter og Peder Olsen Kaupinen som døde i henholdsvis 1870 og 1890.

På Tjernsby nordre kunne husmann Ole fø 2 kyr og 2 sauer og så omkring 1¾ tønne både i 1865 og 1875 men potetavlingene økte fra 1 til 2 tønner.

Ole Pedersen og kona Marte Torsdatter hadde ingen til å ta over etter seg på Tjernsby nordre, og i 1887 ble plassen festet bort til Kristian Pedersen født 1849 fra Bilitt på Hof Finnskog og den fem år yngre kona Berthe Eriksdatter fra Brandval Finnskog.

Ved folketellingen i 1900 er plassen ubebodd, men rett etter århundreskiftet flyttet Theodor Martinsen (1853 – 1929) fra Brynn i Grue og hans familie til Tjernsby nordre. Han hadde tidligere vært husmann på Fageråsen og var i sitt første ekteskap gift med Olea Arnesdatter født i 1857 fra Rustadrønningenn. Hun ble i en alder av 27 år stanget i hjel av ei ku og etterlot seg fire barn: August Minius født i 1877, Anna Emilie i 1879, Torvald i 1881 og Laura i 1883.

I 1886 hadde Theodor giftet seg på nytt, nå med Olea Olsdatter fra Brandval (1863 – 1950). Ekteparet fikk ti barn: Minda Otilie i 1886, Ragna i 1888, Karsten Olaf (1890 – 1896), Olga Amalie (1892 – 1893), Oskar i 1894, Rolf i 1896, Betzy i 1898, Signe i 1901, Dagny i 1904 og Trygve i 1908. Den yngste av dem, Trygve Theodorsen Tjernsby, tok over etter foreldrene og kjøpte eiendommen i 1937.

Trygve giftet seg i 1940 med Anna Hjalmarsdatter Stensby (1912 – 1994) fra Våler og hadde barna Aslaug Tordis født i 1941, Kjell Ottar i 1946, Reidar Harry 1949, Tor Helge i 1951 og Liv Randi i 1954.

I 1947 kjøpte Trygve Tjernsby den gamle jordveien på den nedlagte naboeiendommen Tjernsby søndre gnr. 4/7, og dermed var Tjensby nordre og søndre igjen samlet til ett bruk. Trygve Tjernsby døde i 1973.

Eiendommen er i 2020 på 80 dekar dyrket jord, 22 dekar innmarksbeite, 40 dekar produktiv skog og 27 dekar annet areal.

Matrikkelutkastet av 1950:

4 Tjernsby 1 mark 52 øre   Trygve Tjernsby
7 Tjernsby 0 mark 15 øre   Trygve Tjernsby

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.20535° N 12.09813° Ø