Trygve Haavelmo

Trygve Magnus Haavelmo (født i Strømmen 13. desember 1911, død 28. juli 1999) var økonom, professor i økonomi 1948-1979, og mottaker av Nobels minnepris i økonomi i 1989.

Trygve Haavelmo.
Foto: Faksimile fra Studentene fra 1930 (1955)
Trygve Haavelmo konfirmasjon. Selskapet fotografert foran Gjellerås skole.

Familie

Trygve Haavelmo var sønn av skolebestyrer Halvor Haavelmo (1886–1967) og Jenny Eugenie Gundersen (1881–1923). Han forble ugift.

Utdannelse

Haavelmo tok examen artium på Oslo Katedralskole i 1930. Han tok statsøkonomieksamen i 1933 og oppholdt seg i USA fra 1939-1947. I 1946 tok han doktorgraden i økonomi.

Virke

Etter et år som byråsjef i Handelsdepartementet var han professor i sosialøkonomi og statistikk ved Universitetet i Oslo fra 1948 til 1979.

I 1989 mottok han Nobels minnepris i økonomi (Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne) for sitt arbeid innen økonometri og matematisk økonomi.

Ettermæle

 
Bautaen over Trygve Haavelmo i Strømmen sentrum ble avduket 13. desember 2012.
Foto: Steinar Bunæs/Eget foto

I en nekrolog over Trygve Haavelmo i Uniforum nr. 11/1999, signert Kalle Moene og Knut Sydsæter, ble han omtalt slik (utdrag):

Haavelmo var en fremragende lærer først og fremst fordi han var en fremragende forsker. Han fascinerte studentene med sin interesse for metodemessige problemer så vel som for de store spørsmålene i verdenssamfunnet. Mange ganger kombinerte han begge deler i samme forelesning. ... Haavelmo hadde en grunnleggende ujålete stil og et folkelig språk selv når han skulle forklare innfløkte mekanismer. ... Både i ord og gjerning understreket han hvor heldig den var som hadde interesserte og engasjerte studenter som tilhørere.

En minnestein over Trygve Haavelmo i Strømmen sentrum ble avduket 13. desember 2012.

Haavelmo er gravlagt (urnegrav) på Skurdalen kirkegård i Hol kommune.

Kilder

  • Store norske leksikon
  • Norsk biografisk leksikon
  • Stefferud, Alf og Bunæs, Steinar: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008. 252 s. ISBN 978-82-997416-2-0
  • Studentene fra 1930. Utg. (Tryggve Juul Møller). Oslo. 1955. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Uniforum nr. 11/1999; nekrolog over Trygve Haavelmo, signert Kalle Moene og Knut Sydsæter.
  • Trygve Haavelmo i Historisk befolkningsregister