Vinterbro

Vinterbro er navn på et område nord i Ås kommune. I eldre tider var dette egentlig en gammel vintervei østfra og ned til Nesset ved Bunnefjorden. Den opprinnelige vinterbrua var ei jordbru som ble bygget over Rørmyr, der hvor den store trafikkmaskinen ved Vinterbru pukkverk er i dag. Jordbrua blir i følge Trygve Vik nevnt allerede i 1430.

Vinterbro pukkverk.
Foto: Leif-Harald Ruud (2022).

Funn som ble gjort i 1880 avdekket en av de første bosettingene i Norge etter siste istid, nemlig de såkalte Nøstvedtfunnene. Steinalderboplassen lå på grunnen til den tidligere husmannsplassen Sjøskogen, som ble revet da Vinterbro senter skulle bygges i 1990-årene. Selve funnstedet er imidlertid behørig skiltet.

Dagens Vinterbro er både trafikkmaskin med fellesstrekning for E6 og E18, et pukkverk, en næringspark, tre boligfelt og en fornøyelsespark. Nordgrensen er Gjersjøen, i øst er området avgrenset av Nøstvedtmarka, sørgrensen markeres av Askehaugåsen og i vest butter området i Fålemarka. Fra sørenden av trafikkmaskinen som er omtalt i forrige avsnitt, fortsetter Vinterbro sørvestover langs Nessetveien, som er dagens navn på den tidligere E6-traseen.

Nord for Nessetveien ligger Vinterbro senter, Vinterbro næringspark og boligfeltet Sjøskogen. På sørsiden av veien ligger Togrenda, som ble utbygd i 1960-årene som det første større boligfeltet i denne delen av Ås kommune. Vinterbro ender så i rundkjøringen der Askehaugveien tar av mot sørøst og Kjærnesveien tar av mot nordvest.

Mellom 1857 og 1860 ble det anlagt en ny veitrasé sørover fra Oslo langs Bunnefjorden og Gjersjøens vestside. Denne fortsatte forbi Vinterbro, sørvestover til Nesset og derfra videre sørover mot Østfoldbyene og Sverige. Dermed var grunnlaget lagt for at en utvikling kunne starte i området, men til å begynne med ga dette seg kun utslag i noen spredte sommerhytter.

I 1960-årene startet driften ved Vinterbro pukkverk, som ligger øst for trafikkmaskinen i randsonen av Nøstvedtmarka. Etter drøye 20 års drift ble anlegget kjøpt opp av Franzefoss.

Organisert boligbygging kom ikke i gang før med Togrenda på 1960-tallet, fulgt av Sjøskogen i 1980-årene og Fålesloråsen mellom 2005 og 2010. I 1996 ble Vinterbro senter åpnet, på et område hvor det allerede i flere tiår hadde vært en næringspark. Vinterbro har én skole, nemlig Sjøskogen barneskole. Hva kollektivtilbud angår har området bussforbindelse til Drøbak, Oslo og Ski.

I større sammenheng er nok Vinterbro mest kjent for fornøyelsesparken Tusenfryd, som ble åpnet i 1988. Denne overtok arealene etter en dyrepark som hadde vært i drift fra 1962 til 1985, og er den turistattraksjonen i Follo med høyest besøkstall.

Lokaltrafikkhistorisk museum

Lokaltrafikkhistorisk Forening har i flere tiår hatt planer om et utendørs sporveismuseum mellom Tusenfryd og fellesstrekningen for E6 og E18, og det har i perioden vært lagret flere museale enheter på det arealet foreningen har hatt til rådighet.

Tanken var å utvikle området der til et kjørende forstadsbanemuseum, med skinnegang og kjøreledning nordover mot inngangen til Tusenfryd. Prosjektet fikk seg imidlertid en knekk da kjøreledningen ble stjålet, og i 2020 kom den endelige beskjeden om at det dessverre ikke lenger var plass til foreningen på Vinterbro. Årsaken var et presserende behov for ny sammenkobling mellom E6 og E18, ettersom sistnevnte skal oppgraderes fra motorvei klasse A fra Vinterbro til grensen mellom Nordre Follo og Indre Østfold.

Kilder

Vik, Trygve: Ås bygdebok. Gårdshistorie B.2., 1972