Ødegaardens Bilruter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Selskapets rutebil for for ruten Skien-Kragerø, bygget hos Bjørges Karosserifabrikk i Skien
Foto: Ragnvald Nyblin/Telemark Museum (Før 1914).
Turbuss
Foto: Varden/Telemark Museum (1954).

Ødegaardens Bilruter (ØBR) var et av landets eldste rutebilselskaper, og hadde sine opprinnelse 6. september 1909 da Bamle Automobil-Aktieselskab ble stiftet. Selskapet hadde kontoradresse på Ødegårdens Verk i Bamble.

Dette selskapet gikk konkurs i 1912 og kjøpmann S. J. Thorsdal kjøpte bilen og overtok rutekjøringen. Simon Ødegaarden drev en konkurrerende rute, men sluttet seg til Thorsdal. Flere gikk inn i selskapet, men selskapet ble etter hvert oppløst og i 1935 overtok Simon Ødegaarden driften alene.

Ødegaarden fikk satt i gang bygging av anlegg for selskapet på Nylende rett vest for Feset i 1939. Etter 1950 ble bygging igangsatt i Kragerø og Vold. Selskapet hadde da tolv busser, to lastebiler og åtte andre vogner. Anlegget på Nylende ble igjen utvidet på slutten av 1970-tallet.

I 1978 hadde selskapet 50 ansatte, 31 busser, 11 lastebiler, fem tilhengere og et annet kjøretøy.

På 1970-tallet satset ØBR på mange aktiviteter utenom rutekjøring, blant annet godskjøring for Linjegods da dette selskapet ble dannet i 1973. ØBR transporterte da gods over hele Østlandet og til sørover til Europa. I 1976 ble ØBR med som aksjonær i Tele-Tur som ble opprettet i 1976.

15. desember 1993 ble 85 prosent av aksjene i ØBR overtatt av Norges Statsbaner. Selskapet ble etter hvert integrert i NSB Biltrafikk og ble i 1997 fusjonert med BO-bussene og videreført som Grenland Buss, som 10. februar 2000 endret navn til Nettbuss Grenland. I 2001 ble Nettbuss Grenland fusjonert inn i Nettbuss Sør.

Kilder

  • Arntzen, Finn Arild: Fra Bamle Automobil-Aktieselskab til Ødegaardens Bilruter a.s. 1909–1994, Ødegaardens Bilruter, 1994. Digital utgaveNettbiblioteket
  • Halvorsen, A. C., & Johnsen, S. (2000). Fra hestedrosje til busstrafikk : reiser gjennom 90 år : et lite streiftog med små glimt fra andre rutebilselskaper i og til dels utenfor Telemark. Porsgrunn: s.n.
  • Johannessen, O. (1979). Norges rutebileierforbund, avdeling Telemark 50 år 18. jan. 1929 - 18. jan. 1979. Norges rutebileierforbund, Avdeling Telemark.