Øver-Kvam (Østre Toten gnr. 108/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øver-Kvam
Alt. navn: Kvam øvre
Sted: Nordlia/Kapp
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 108
Bnr: 1
Adresse: Faukalmoen 31

Øver-Kvam er en boligeiendom (gnr. 108/1) på Kapp i Østre Toten. Eiendommen ligger lengst nord i strøket Plassleia, i tidligere Bjørnsgård skolekrets. Til Øver-Kvam hørte det tidligere litt jord, men den ble på 1990-tallet solgt fra til boligtomter.

Navn og tidlig historie

Utsnitt av kart fra 1839 som viser eksersisplassen Faukalmoen og de to Kvam-plassene. Helst øverst ser vi Øver-Kvam («nordre Qvamb»).
Foto: Årboka Totn, 1993.

Øver-Kvam og naboeiendommen Ner-Kvam (gnr. 108/2) har sikkert utgjort én gard med navnet Kvam. Dette gardsnavnet finnes mange steder i landet, og har ifølge Norske Gaardnavne betydningen «kort Dal eller Sænkning, omgivet af Høider, dog saaledes at der til en med Aabning til en af Siderne er Aabning».[1]

Både Øver- og Ner-Kvam kom etter hvert under Faukal og er skilt ut som bnr. 1 og bnr. 2 fra denne matrikkelgarden.

Folk i Øver-Kvam

Even Hansen (1852–1930)[2], som hadde vokst opp på husmannsplassen Båkinnstranda litt nord for Øver-Kvam, fikk skjøte på eiendommen i 1897. Han var gift med Gønner Andersdatter (1846–?) fra Vang på Hedmarken, og de bodde på Båkinnstranda før de kjøpte Øver-Kvam. Even arbeidde lenge som kjelmann på Hexhus brænderi, men før 1910 fikk han jobb på Kapp mjølkefabrikk. Even og Gønner fikk disse ungene:

  • Håkon (1871)
  • Anders (1874)
  • Augusta (1877)
  • Johannes (1880)
  • Even (1883)
  • Kasper (1887–1968)

Alle barna, så nær som yngstesønnen Kasper, utvandra til Amerika.[3] I 1959 fikk Kaspers sønn, Even Kvam (1921–1986)[4], skjøte på Øver-Kvam. Han var gift med Aase Teodora f. Fagerstad (1922–2014).

Referanser

Kilder