Kvam (Østre Toten gnr. 108/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kvam
Alt. navn: Ner-Kvam, Nedre Kvam, Kvam nedre, Qvam nedre
Sted: Nordlia/Kapp
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 108
Bnr: 2
Type: Småbruk
Adresse: Kvamfeltet 10

Kvam, også kalt Ner-Kvam, er et småbruk (gnr. 108/2) på Kapp i Østre Toten. Eiendommen ligger i tidligere Bjørnsgård skolekrets, lengst sør i det gamle bygdelaget Nordlia. Pr. 2024 består bruket av snaut 18 mål dyrka jord. Rundt 10 mål ble på 1990-tallet lagt ut til tomter (Kvamfeltet).

Gardsnavn og tidlig historie

Utsnitt av kart fra 1839 som viser eksersisplassen Faukalmoen, nedre (søndre) og øvre (nordre) Kvam.
Foto: Årboka Totn, 1993.

Kvam (Ner-Kvam) og naboeiendommen Øver-Kvam (gnr. 108/1) har sikkert utgjort én gard med navnet Kvam. Dette gardsnavnet finnes mange steder i landet, og har ifølge Norske Gaardnavne betydningen «kort Dal eller Sænkning, omgivet af Høider, dog saaledes at der til en med Aabning til en af Siderne er Aabning».[1]

Både Øver- og Ner-Kvam kom etter hvert under Faukal og er skilt ut som bnr. 1 og bnr. 2 fra denne matrikkelgarden.

Folk i Kvam

Peder Fredriksen og Tonetta Olsdatter ble brukere her før 1865. De solgte bruket i 1882, men tok fletføring, som var en type føderåd.

Fredrik Hansen (1853–1943)[2] og Mathilde Evensdatter (1853–1937) var de nye eierne av Kvam. De var begge fra småbruk i den øvre delen av Bjørnsgård krets, fra henholdsvis Granlien og Laskauen. I tillegg til bruket dreiv Fredrik også som skomaker, mens Mathilde hadde veving som attåtnæring. Fredrik og Emma fikk bare ett barn:

Even Kvam (1876–1958)[3] gifta seg i 1910 med Emma Olsby (1885–1962) fra Vestre Toten. De tok over Kvam, men foreldrene fortsatte allikevel å bo på bruket som føderådsfolk. I likhet med faren var Even både småbruker og skomaker. Even og Emma fikk tre unger:

  • Margit (1911)
  • Hjørdis (1912)
  • Fredrik (1920–1983), neste bruker.

Fredrik Kvam[4] og kona Jenny f. Fagerstad (1919–2017) tok over i 1954. De fikk sønnen Kjell Even (1946). Fredrik Kvam døde i 1983, og enka Jenny leide da bort jorda i Kvam til Øver-Kallrustad, som fortsatt forpakter den (pr. 2024).

Kjell Even Kvam eier Kvam pr. 2024. Han gifta seg i 1968 med Torild Synnøve Johansen (1947–2009), og de fikk sønnen Jan Fredrik (1969).

Referanser

Kilder