Andreas Hansen (1711–1790)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Andreas Hansen (født 1711, død 20. april 1790) var lagmann i Fredrikstad og Tønsberg lagdømme, med sete i Moss, fra 1750 til 1790.

Embetskarriere

Hansen ble utnevnt til lagmann den 2. januar 1750. Hansen var lagmann i 1778.[1] Han var assessor i Overhoffretten 1746–ca. 1771

Hansen hadde tittel av kanselliråd.

Familie

Andreas Hansen ble født i 1711, døde 20. april 1790 og ble begravet 29. april s.å. i Moss. Andreas Hansen var sønn av trelasthandler i Kristiania Hans Andersen og Mette Elisabeth Krefting. Hun var datter av Jakob Johansen Krefting, f. på Eidsvoll Jernverk 1659, d. 1693 og Kirsten Paulsdatter, d. 1714, datter av Paul Iversen fra Helsingør, d. 1659 og Mette Rasmusdatter Niemand. Jakob Krefting var gods- og verkseier og eide Kjørbo, Nesøya m.m. i Asker og Bærum. Jakob Krefting var sønn av Johan Hermansen Krefting, f. i Bremen 1618, d. 1674 i Bærum og Anna Jacobsdatter Felber, d. 1701.

Jakob Kreftings bror Herman Johansen Krefting (1656–1712) var gift med Anna Paulsdatter Vogt (d. 1766). Anna Vogt var søster til lagmann i Kristiania Peter Vogt. Herman Krefting eide Bærums Verk, og Anna Paulsdatter drev verket videre i mange år etter mannens død. Hun fikk oppført et gravkammer ved Tanum kirke som fortsatt benyttes av alle grener av familien Krefting.

Hans Andersen var en sentral tømmereksportør og er kjent som «Hans Majestæts masteleverandør». Både Hans Andersen og hans far var trelasthandlere som leverte master til orlogsflåten.[2]

Andreas Hansens bror Jan Hansen kom i kompaniskap med Niels Thaulow, bror til lagmannens hustru. I oktober 1753 drepte Jan Hansen Niels Thaulow med et dolkestikk bakfra. Jan Hansen ble dødsdømt og henrettet i Fredrikstad halvannet år senere. Andreas Hansen gjorde forgjeves forsøk i København på å få dommen endret.[3] Denne hendelsen skal være årsak til at Andreas Hansens barn tok navnet Thaulow etter moren.

Han var gift med Anne Thaulow,[4] f. 1725, død 1798. Hennes foreldre var fogd i Moss, Onsøy og Tune, senere generalveimester Henrik Arnoldus Thaulow, f. 1692, død 16. januar 1757 i Moss og Anne Cathrine Tyrholm, f. 30.6. 1704, d. 1. juni 1790, datter av Niels Iversen Tyrholm, født i Drammen 1664, død på Bragernes 1738, og Anne Leuch. Niels Tyrholm var sønnesønn til lagmann Niels Lauritsen Tyrholm. Lagmann Niels Lauritsen var altså tippoldefar til Andreas Hansens hustru.

Andreas Hansen og Anne Thaulow giftet seg i Moss 16. januar 1750. De hadde ti barn. De tok navnet Thaulow etter moren. En sønn var Hans Henrik Thaulow (1754–1823).

Bosted

Andreas Hansen bodde på Kubberød ved Moss. Han anla hager og løkkejordbruk med åkre, fjøs og stall og bygget om Kubberød som en lystgård. Gården var «forbildet for borgerne».[5]

Referanser

  1. Danmarks statskalender 1778. Hos Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Riksarkivaren Skriftserie 7, Oslo 2000, s. 187 er han bare kortfattet nevnt som assessor i Overhoffretten
  2. Martin Dehli: Fredrikstad bys historie, bd. 1, Fredrikstad 1960, s. 321.
  3. Nils Johan Ringdal: Moss bys historie, bd. 2, Moss kommune 1989, s. 110f.
  4. Se bl.a. artikkel om Thaulow-slekten av Terje Bratberg i Store norske leksikon.
  5. Nils Johan Ringdal: Moss bys historie, bd. 2, Moss kommune 1989, s. 124f.


Fiat-justitia medium.jpg Andreas Hansen (1711–1790) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.