Peter Vogt (1685–1767)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Peter Vogt, fra Gamle Christiania-billeder, utgitt 1893.
Lagmann Vogt, etter maleri av P. Arbien. Fra Det gamle Christiania, utg. 1924.

Peter Vogt (født 9. desember 1685, død 8. oktober 1767Fornebo) var lagmann i Christiania fra 1721 til 1762.

Embetskarriere

Han hadde vært viselagmann med suksesjonsrett siden 12. januar 1720 og overtok embetet da forrige lagmann, Hannibal de Stockfleth, døde.

Vogt var ved utnevnelsen kanselliråd. Han var assessor i Overhoffretten fra 1718 til ca. 1761. Han ble justisråd 1724, etatsråd 11. juni 1733 og 11. juli 1749 konferensråd.

Vogt var konstituert stiftamtmann over Christiania stift 1734–1735.

Kommissær

Vogt var medlem av matrikuleringskommisjonen i 1723. Han avløste amtmann Hans Nobel d.e. i Romsdal som fant arbeidet for slitsomt. Sammen med biskop Bartholomæus Deichman i Christiania reiste Peter Vogt rundt om i landet og samlet opplysninger om gårder og eiendomsforhold. De ble lagt til grunn for et nytt norsk matrikkelutkast i 1723.

Familie

Peter Vogt var født 9. desember 1685 og døde 8. oktober 1767 på lagmannsgården Fornebu. Han var sønn av Paul Petersen Voigt (1646–1708) som innvandret til Christiania fra Sønderborg på Als i 1669 og Catharina Braunmann (1659–1742). De ble gift 18. mars 1679. Paul Vogt var magasinforvalter på Akershus. Han ble senere sagbrukseier, reder og kommerseråd i Christiania. Catharina Braunmann var datter av land- og krigskommissær Dominicus Braunmann, tidligere magasinforvalter ved Akershus og Sophia Catharina Hübens. Hennes bror var lagmann i Kristiansand 1704–1728 og assessor i Overhoffretten Christian Braunmann. Familiene Vogt og Braunmann brukte begge våpenskjold og utviklet dessuten et felles skjold.[1]

Paul Vogt og Catharina Braunmann hadde fire barn:

a. Anna Vogt, f. 1683 Christiania, d. 25. mars 1766 Bærum. Hun ble gift 26. oktober 1699 med jernverkseier Herman Krefting (1656–1712). Anna Vogt Krefting drev Bærum jernverk i vel 50 år. Herman Kreftings sønn Johan Krefting ble gift med Sophia Catharina Braunmann, datter av Christian Braunmann som var lagmann på Agder. Herman Kreftings bror Jakob Krefting og konen Kirsten Paulsdatter hadde datteren Mette Elisabeth Krefting som ble gift med trelasthandler i Christiania Hans Andersen. De fikk bl.a. sønnen Andreas Hansen som var lagmann i Fredrikstad 1750–1790.
b. Peter Vogt, f. 9.12.1685, lagmann i Christiania.
c. Sophie Cathrine Vogt, f. 1685, d. 1723, g.m. kjøpmann og rådmann i Kristiania Helle Michelsen f. 1674, d. 1725. Helle var bror av Niels Michelsen g.m. Eleonora Vogt og Anne Michelsdatter g.m. Henrik Krefting. Sophie Cathrine Vogt og Helle Michelsen hadde barna Anna Catharina Hellesdatter g.m. Peder Mortensen Leuch til Bogstad, Cathrine Hellesdatter g.m. Niels Leuch til Bogstad, direktør i Rentekammeret i København og konferenseråd Poul Heltzen f. 1711, d 1772 g.m. Karen Collett f. 1725, d. 1785, oberberghauptmann og direktør Kongsberg Sølvverk Michael Heltzen f. 1712, d. 1770 g.m. 1) Kirsten Elieson, 2) Helle Lachmann, Marie Sophie Hellesdatter g.m. bankier Halvor Pay, og Sophie Hellesdatter g.m. borgermester i Skien og assessor ved Kongsberg Sølvverk Mogens Bentzen.
d. Dominicus Voigt, f. 1687; g. 1719 m. Henrika Maria Lachmann, d. 1721, datter av toller i Drammen, Henrik Lachmann. Hennes bror var Andreas Lachmann, lagmann på Opplandene og assessor i Overhoffretten. Dominicus Vogt var assessor i Overhoffretten. Der møtte han broren Peter Vogt som også var assessor i Overhoffretten.
e. Eleonora Vogt, 1691, d. 1750, var gift med kjøpmann og stadskaptein i Kristiania Niels Michelsen (1678–1722).[2] Sønnen Paul Nilsen var viselagmann i Christiania. Den nålevende norske slekt Vogt stammer fra Eleonora Vogt og Niels Michelsen.

Peter Vogt giftet seg i 1718 med Elsebeth Magdalene Heins, født 1701, død 1766, datter av magistratspresident i Kristiania Hans Joachim Heins og Maren Must. Hans J. Heins var assessor i Overhoffretten. Maren Must var datter av assessor i Overhoffretten Hans Hansen Must og Anna Andersdatter, datter av assessor ved Overhoffretten Anders Simonsen og Inger Eriksdatter. Maren Must var søster av Just Must som var amtmann i Buskerud og assessor i Overhoffretten. Just Must var andre gang gift med Eleonora Braunmann, datter av lagmann og assessor Christian Braunmann. Hans første kone var Elsa Marie Wiel, søster av lagmann i Skien Truls Madsen Wiel.

Bosted

Peter Vogt, hans bror og hans far eide flere eiendommer i Christiania. Peter Vogt eide hus på nåværende Rådhusgata 5 og Paul Vogt og Dominicus Vogt eide Dronningens gate 11 (Magistratsgården).[3]

Referanser

  1. Hans Cappelen: «Slekten Vogts våpen. Den første havhest i norsk heraldikk?» i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. XXXIII (1991-1992), s. 145–167.
  2. Vogt i Store norske leksikon.
  3. Finne-Grønns rekonstruksjoner av eiere til hus i Kristiania. Oslo Bymuseum.


Fiat-justitia medium.jpg Peter Vogt (1685–1767) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.