Fornebo (gård i Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fornebo
Fornebu hovedgård 230418.jpg
Hovedbygningen på Fornebo ble påbygd i 1915–1917, antakelig etter tegninger av Arnstein Arneberg.
Foto: Leif-Harald Ruud (2023).
Rydda: Yngre jernalder
Sted: Fornebu
Fylke: Akershus
Kommune: Bærum
Gnr.: 41
Ant. bruksnr.: 13
Type: Matrikkelgård
Adresse: Fornebuveien 84
Postnummer: 1366 Lysaker

Fornebo er en matrikkelgård i Bærum, med gårdsnr. 41. Den har adresse Fornebuveien 84. Navneopprinnelsen er usikker, kan være av mannsnavnet Forne, eller av forn, som i fornminne, altså gammelt bosted.

Historie

Gården, eller godset, hørte i middelalderen under Hovedøya kloster, senere under lagstolen i Oslo/Christiania. Den store eiendommen omfattet nesten hele Fornebulandet med Storøya og Lilløya (Store og Lille Oksenøya), Langodden og Rolfsøya.

Sveitseren Fredrik Burgdorf kjøpte Fornebo i 1797 og solgte den videre til tidligere sogneprest Andreas Hofgaard i 1807. Hans barnebarn, dikteren Andreas Munch, har i sine «Barndoms- og ungdomsminder» gitt et bilde av livet på gården. Fornebo hovedgård var i familien Wedel Jarlsbergs eie fra den ble kjøpt av Christian Frederik Wedel Jarlsberg i 1824 og fram til 1884 da den ble solgt til engelskmannen Charles Dick. I 1826 ble Fornebo, som en av Bærums største gårder, matrikulert med 515 dekar innmark, 6 hester, 36 storfe og 30 sauer. Lille Oxenøen ble samme år oppført med 100 dekar innmark, 2 hester, 7 storfe og 8 sauer.

Gården sett mot vest rundt 1910.

I 1939 ble Fornebo ved jordbrukstellingen oppført med 31 dekar dyrket jord, 84 dekar skog og 5 dekar «annet», 2 hester, 53 storfe og 153 høns, samt en mengde gårdsredskaper.

Ved utbyggingen av flyplassen i andre halvdel av 1930-årene og utover ble gårdsdriften gradvis nedtrappet. Flyplasseen åpnet i 1939. Luftfartsverket eksproprierte Fornebo hovedgård i 1960, og den store flotte hovedbygningen er fredet. De eldste delene av bygningen antas å være fra slutten av 1700-tallet, påbygd 1915–17, trolig etter tegninger av Arnstein Arneberg. I 2002 ble den solgt til Umoe-gruppen, som har hatt sitt hovedkvarter her fra 2006. En annen fin bygning, som tidligere tilhørte hovedgården, brukes i dag av Telenor som representasjonsbolig. Hovedflyplassen ble nedlagt høsten 1998. Sjøflyhavna ble anlagt i 1939. Det meste av sjøflyvirksomheten foregår nå fra nordsiden av Storøykilen ytterst på Oksenøya.

Plasser og bruk under Fornebo

Koksa, Oxenøen bruk og Lill(e)øya lå under Fornebo. Andre Fornebo-plasser var Holgerstua, Laget, Smedtangen, Stabelro, Snippen, Svenskestua, Kilen, Lilleøya, Langodden og Hareløkka.

Koksa

Koksa

Utdypende artikkel: Koksa (Bærum gnr. 41/9)

Statsminister Christian H. Schweigaard kjøpte i 1884 gården Koksa, som lå under Fornebo. Han brukte gården som landsted og hadde besøk av mange prominente gjester. Sønnen, overettssakfører Anton M. Schweigaard, bodde på eiendommen og drev oppdrett av østers i Koksabukta. I Koksa/Fornebutjernet, der det senere ble rusegrav for flyene, var det isskjæring. Svigerfaren, maleren Christian Krohg, brukte gjerne Schweigaards barnebarn som modeller. I 1939 ble Koksa oppført med 53 dekar dyrket jord, 70 dekar skog og 10 dekar «annet». Eiendommen ble ramponert av tyskerne under andre verdenskrig – og i 1946 ekspropriert av den norske stat til utvidelsen av Fornebu hovedflyplass.

Oxenøen Bruk

Bruket er en gammel gård, trolig fra middelalderen eller tidligere. Skipsreder Anton Fredrik Klaveness kjøpte eiendommen, Oksenøyveien 80, i 1918 og anla et moderne gartneri med ti store drivhus. Arbeidet ble ledet av fhv. slottsgartner Josef O. Nickelsen og arkitekt Magnus Poulsson. Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Oxenøen oppført med 109 dekar dyrket jord, 145 frukttrær og 15 bærbusker, 2 hester, 28 storfe, 2900 høns, 10 bikuber og diverse redskaper. De store gårdsbygningene har tjent ulike formål, 1997–2008 en del av hovedkontoret til Norske Skog (Norske Skogindustrier ASA). Firmaets store nybygg ble innviet i 1999; lagt ut for salg 2008.

Lilløya

Plassen Lilløya (Lilleøya) ble våren 2003 åpnet av ordfører Odd Reinsfelt som Lilløyplassen Naturhus, et tilholdssted for naturvernoganisasjoner o.a. i Storøykilen naturreservat, der det er oppsatt et utsiktstårn for fugleinteresserte.

Lagåsen

Lagåsen ble utparsellert fra ca. 1890 og utover. Den mest kjente eiendommen her er Fridtjof Nansens Polhøgda, dit han flyttet fra eiendommen Godthaab i Strandveien ved Svartebukta i Lysakerfjorden. I samme område bosatte flere malere og andre kunstnere seg, som: Erik Werenskiold på Gilje, Eilif Peterssen på Pjåka, Gerhard Munthe på Leveld og Otto Sinding på Haugen. Flere av husene er tegnet av de kjente arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, som begge bosatte seg på Lagåsen.

Kilder

  • Rik på historie - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Utg. Bærum kommune, 2012, ISBN 978-82-92210-10-9.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Fornebo (gård i Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9025032° N 10.6316545° Ø