Arnet Olafsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kristian Rasmus Arnet Olafsen (født 8. desember 1865 i Bregsvik i Veøy kommune, død 14. oktober 1947 i Vestre Aker) var kildeutgiver, jurist og historiker. Han var sønn av klokker og stortingsmann Jørgen Olafsen og bror av Olaf Olafsen.

Etter examen artium på latinlinjen ved Molde skole 1886 studerte Olafsen jus ved universitetet i Kristiania og ble cand.jur. i 1891. Han var deretter et par år sorenskriverfullmektig i Søndre Østerdalen forsøkte han seg som sakfører i Kristiansund 1893–95, men gikk så over til sentraladministrasjonen.

Han var i årene 1895–1901 ansatt i Justisdepartementet, deretter fullmektig ved Stortingets kontor og Stortingets kontorsjef i perioden 1908–13.

Sorenskriver i Søndre Hedmark 1913–21 og i Follo 1921–25, 1926–36 byfogd i Oslo.

Olafsen gjorde en stor innsats for å bevare eldre norske historiske aktstykker og gjøre dem tilgjengelige. Han utgav også stortingsforhandlinger og Riksforsamlingens forhandlinger til 100-årsjubileet 1914. Øvrige verker inkluderer Svaneapoteket i Kristiania og norsk apotekvæsen gjennem 300 år (1928), Våre lensmenn (1930) og Våre sorenskrivere. Et bidrag til den norske dommerstands historie (2 bd. 1940–45).

Han ble tildelt Kroningsmedaljen av 1. klasse (1906) og Haakon VII's jubileumsmedalje (1930) og ridder av den franske Æreslegionen fra 1908.

Utgivelser

 • Almindelig borgerlig Straffelov og Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden av 22. mai 1902 (sm.m. T. Boye), 1903 (2. utg. 1929)
 • Norske Forfatningslove, 1903 (Tillæg, 1906)
 • Love vedtagne paa 53de Storting 1903/04, 1904
 • medforf. Storthings-Efterretninger 1836–1854, bd. 3, 1904, og bd. 4, 1911
 • Bidrag til Stortingets forretningsordens historie 1814–1907, i Stort.forh., Innst. S. nr. 1, 1908, s. 51–74
 • Stortingsvalget 1906 (sm.m. Vilhelm Haffner), 1907
 • Fra det engelske underhus og det franske deputeretkammer, Stort.forh. 1909, Dok. nr. 69, 1910
 • Stortingsvalget 1909 (sm.m. Vilhelm Haffner), 1910
 • (red.) Lover med forarbeider (fra 1932 Forarbeider til lovene), 1912–37
 • Stortingsvalget 1912 (sm.m. Vilhelm Haffner), 1913
 • utgitt: Riksforsamlingens forhandlinger, bd. 1–2 (bd. 2 sm.m. Kistian Birch-Reichenwald), 1914
 • utgitt: Kong Christian Frederiks dagbok fra hans ophold i Norge i 1814, tilleggsbind til Riksforsamlingens forhandlinger, 1914
 • Svaneapoteket i Kristiania og norsk apotekvæsen gjennem 300 år, 1928
 • Våre lensmenn. Et bidrag til den norske lensmannsstands historie gjennem 700 år, 1930
 • Løveapoteket i Tønsberg 1732–1932. Historisk belyst, Tønsberg 1932
 • Våre sorenskrivere. Et bidrag til den norske dommerstands historie, 2 bd., 1940–45

Kilder