Asak skole (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Asak skole)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rektor/skolebestyrer Halvor Aasheim og lærerinne Aslaug Fossum Kristiansen Fra venstre - Rad 1: Kåre Heder, Hans Antonsen, Odvar Ruud, Erik Næss, Olav Rogne, Kristian Asak, Erling Skillebekk, Arne Sagen, Borgny Ekeland, NN, NN, Aud Jacobsen, Ruth Myrer, NN. Rad 2: Olav Rogne, Rolf Kaalstad, Helge Semmerud, Odd Engebretsen, NN, Ragnar Kristiansen. Trond Kaalstad. Rad 3: Halvor Aasheim, lærer, Bjørn Skrimstad, Alfred Skillebekk, Odd Kjustad. Rad 4: NN, NN. Rad 5: Kristian Tjernsrud, Kjell Asak, Leif Berntsen, Tore Kaalstad, Hans Nysted. Rad 6: Kjell Andersen, Torgeir Rogne, Egil Rogne, Henry Heder, Olav Solli.
Asak skole i 1911. Til venstre den eldste skolebygningen fra 1865.

Asak skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Lillestrøm kommune. Den ligger på Leirsund i tidligere Skedsmo kommune, og kan føre sin historie tilbake til 1865. Asak skole var den andre fastskolen i Skedsmo.

Den eldste skolen

Asak skolekrets ble utskilt i 1861, og fikk da med alle gårder øst for Leira samt Leirsundgårdene. Lars Jensen Hauglid ble den første kretsformannen. I 1863 kjøpte kretsen 15 mål jord til skoletomt og lærerjord. Skolelokale ble den første tiden leid på Nordre Asak. Samme år søkte kretsens oppsittere om tillatelse til å få oppføre skolehus for egen regning og selv vedlikeholde husene mot å slippe skoleskatt til det øvrige prestegjeld. Gårdene Enger, Ullereng («Uldring»), Bøler og Leirsund skulle tillegges kretsen. Tillatelse ble gitt, og i 1865 ble Asaks første skole oppført.

Lov om folkeskoler på landet av 1827 bestemte at det skulle opprettes fastskoler, dvs. det skulle bygges skolebygninger eller leie skolelokaler i hver skolekrets. Etter Sten skole som ble bygd i 1844, tok det over 20 år før Asak skole som ble den neste faste skole, ble reist og tatt i bruk i 1865.

Kommunestyret avslo i 1861 søknaden om å bygge skolebygning med lærerbolig og jord til læreren. Tallet på elever i skolekretsen hadde blitt så stort at det ble problem å holde omgangsskole med en stor elevflokk i ei bondestue der også gårdens folk holdt til med sine gjøremål. I stedet for å bygge ny skole, opprettet kommunen fast skole i første etasje på Nordre Asak. Lokalet ble benyttet til den nye skolen sto ferdig i 1865.

Den skoleinteresserte soknepresten i Skedsmo sokn og prost på Nedre Romerike Frederik Ingier innviet skolen.

Tilbygg og nybygg

Den eldste delen av skolen fra 1865 er bevart. Den innredes i 2019 til et kulturbygg for Leirsund-området. I 1911 ble det bygd et tilbygg, og dette ble revet i 2010. Et nybygg ble oppført i 1958 med håndarbeidsrom, skolekjøkken og gymsal, og i 1975 kom svømmehallen. I 1977 kom enda et tilbygg med flere klasserom. I 2012 flyttet skolen inn i et nytt bygg. Skolen er i 2019 en kombinert barne- og ungdomsskole.


Elevtallet varierte de første årene mellom 68 i 1865 til 75 i 1900. Skolen var tredelt til 1892 og ble da firedelt.

Lærere de første årene

Christopher Larsen ble i 1852 ansatt som omgangsskoleholder, og fortsatte som lærer ved Asak faste skole til sin død i 1883. Han var bosatt på Kongsrud. I årene som fulgte var følgende ansatt: L.P. Bakke 1883-1897, P.A. Iversen 1897-1902, Johan Ribsskog 1902-1922, og deretter Halvor Aasheim fra 1922 til etter krigen.

1. januar 1892 ble det opprettet lærerinnestillinger i Skedsmo, og Anette Andreassen ble ansatt i småskolen og som håndarbeidslærer. I tillegg til lærerskoleeksamen hadde hun lærerinneeksamen i håndarbeid.


Elevtallet 1865-1960

År


Antall eleverAntall lærere1865


68
1875


73
1900


75
1908


50
1920


69
1925


72
1930


73
1935


72
1940


73
1953


87
1960


89
Skoleboksamling

I 1925 fikk skolen egen skoleboksamling, og i 1965 hadde den omkring 900 bind. En lærer hadde ansvar for skolens bibliotek.

Skolehage

Skedsmo skolestyre vedtok i 1927 at det skulle gis obligatorisk skolehageundervisning ved folkeskolene i kommunen. I 1929 ble det anlagt en ett mål stor hage ved skolen.

Kilder og litteratur