Bøss

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bøss
Alt. navn: Bøhs, Bøs
Sted: Blaker
Kommune: Sørum
Fylke: Akershus
Gnr.: 113
Bnr: 7
Postnummer: 1929 Auli

Bøss (gnr 113/7) er et gardsbruk i Blaker i Sørum kommune. Bruket ligger langt øst i kommunen, rett ved grensa til Nes kommune. Nærheta til Nes viser seg i at vegforbindelsen, Bøhsvegen, kommer inn fra Nes, og i at gardsbruket har postnummer 1929 Auli.

Bøss var opprinnelig husmannsplass under Stagrim, og var i bruk fra rundt 1720, da en Ole Knutsen kom dit. Siden har Bøss vært eget gardsbruk siden 1812, og bruket hadde i 1838 løpenummeret 133. Garden ser siden ut til å ha vært udelt i lang tid - skylda var på 20 skilling i 1838, dette ble omregnet til 1 mark og 58 øre i 1886, og dette var fortsatt skylda i 1950. Den første sjøleieren het Reier Christiansen Tønsberg, og kom fra Tonsberg i Aurskog hovedsokn. I 1849 solgte han så Bøss videre til skredder Engebret Amundsen fra Dalen av Mork vestre for 600 spesiedaler. Etterslekta hans har brukt etternavnet Bøhs.

Navnet tolker Oluf Rygh i Norske Gaardnavne slik: «Sikkert nyere Navn; maaske det af Aasen anførte Bos n. i Betydning af en meget liden Stump.» Stavemåtene Bøss, Bøs og Bøhs har blitt brukt om hverandre.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!