Berte Karine Olsdatter Haug (1857–1918)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Berte Karine Olsdatter Haug (født 12. november 1857 i Østre Toten, død 4. august 1918 samme sted) var gardkone på Steffensrud i Vestre Toten, seinere småbrukerkone og rentenist på Aurtun i Østre Toten.

Bakgrunn og familie

Hun vokste opp på garden Berg i Nordlia, som det nest eldste av de ni barna til Ole Olsen (1828–1921) og Helene Jensdatter Berg (1833–1909). 5. oktober 1873 ble hun konfirmert i Hoff kirke med karakteren «Udmærket godt».[1]

I 1882 gifta hun seg med Hans Evensen Haug (1852–1944) fra nabogarden Haug. Hans og Berte fikk dattera Johanne (1883–1955).

Steffensrud

Ifølge notatene til svogeren Ole Christian Haug flytta Hans og Berte til Steffensrud i nabobygda Vestre Toten like etter at de gifta seg. Bertes farfar, Ole Pedersen Berg (1788–1864) hadde vokst opp på Steffensrud, så det er grunn til å tru at hun kjente godt til garden.[2]

Den var en av de større landbrukseiendommene i Vestre Toten, og ifølge 1891-folketellinga hadde Berte og Hans både budeie og gardskar.[3]

Aurtun

De bodde på Steffensrud i omtrent 20 år. I 1901 solgte de garden til Ole Øfstaas, og to år seinere flytta de inn i nybygd hus på Aurtun ved industristedet Kapp.[4] Aurtun var en mindre eiendom som Berte og Hans hadde fått skilt ut fra Mell-Rustad.[5]

Berte Haug døde i 1918, 60 år gammal. Året etter ga enkemannen Hans 1000 kroner til bygging av Kapp kirke, og Gjøviks Blad skreiv at dette var «Ifølge Ønske av hans avdøde Hustru».[6]

Referanser

  1. Birte Karine Berg i Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1866-1877 (konfirmant) fra Digitalarkivet
  2. Fosmo, Otto Adolf og Ole Berg: «Berg i "Lien"», i Totn, hefte 5, 1970, s. 345. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Steffensrud i folketelling 1891 for Vestre Toten herred fra Digitalarkivet.
  4. Ole Christian Haugs noteringsbok (1903).
  5. Toten sorenskriveri: panteregister nr. 32, 1908, s. 62.
  6. Gjøviks Blad, 9. april 1919: «10.000 Kroner til Kap Kapel». Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur