Bibliografi:Stadnamn i Hedmark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark · Finnskogene
Østfold · Oslo · Akershus· Oppland· Buskerud· Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Svalbard, Jan Mayen og Spitsbergen · Utanfor Noreg
 • Alander, Arild 1991: Namnet Frederiks Gave. I: Gammelt frå Alvdal og Folldal 1991, s. 20.
 • Amundgård, Arne 1982: Nokre stadnamn frå distriktet. I: Gammalt frå Stange og Romedal 1982, s. 20–22.
 • Andersson, Thorsten 1998: Heiðmôrk – heinir. Ett diskussionsbidrag. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. Red. G. Akselberg og J. Bondevik. 1998, s. 31–44.
 • Aurom, Magne 1948: Fram til år 1000 [naturnamn, vin-gardene, stadgardene]. I: Odal 1948, s. 23–31.
 • Aurom, Magne 1949: Bygda og navnet. I: Odal 1949, s. 48–49.
 • Aurom, Magne 1949: Rud-gardene. I: Odal 1949, s. 53–55.
 • Aurom, Magne 1952: Ting-Os. I: Odal 1952, s. 65–72.
 • Aurom, Magne 1953: Ting-Os. I: Odal 1953, s. 97–104.
 • Bakken, Arne 1943: [Gardsnamn]. I: Nes bygdebok, 1 bind, 1. del. Hamar, s. 18–35.
 • Bakken, Arne 1945: Bosetningen på Nes og Helgøya. I: Hamar og Hedmark turistforening. Årbok 1945, s. 63–69.
 • Bakken, Jon Angell 1933: [Gardsnamn]. I: Nes Bygdebok, 1. bind, 1. del, s. 18–33.
 • Berre, Bjarne 1980: Staupholen i Storelvdal. I: Årbok for Glåmdalen 1980, s. 99–114 (særleg 99–102).
 • Borg, Arve 1974: Namn som talar. I: Austlandsmål. Red. O. Skogstad. 1974, s. 109–123.
 • Borg, Arve 1982: Nor. I: Talatrosten 1982, s. 28–30, kart.
 • Borg, Arve 1983-84: Sund, Eid og Nor. I: Solør-Odal, bind 8 (1983-84), s. 77–79.
 • Borg, Arve 1984: Roko [gardsnamn i Løten]. I: Talatrosten 1984, s. 17–23.
 • Borg, Arve 1987: Solørmål i ”Norske Gaardnavne”. I: Talatrosten 1987, s. 33–39. Òg trykt i Solør-Odal. Bd. 10 (1987-89), s. 117-123.
 • Borg, Arve 1991: Nywster – Nust. I: Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991. Red. G. Alhaug ofl. 1991, s. 54–60.
 • Borg, Arve 1994: Roko. I: Lautin 1994, s. 37–46.
 • Bugge, Alexander 1922: Litt om gaardsnavn i Solør [Killingrud]. I: Bygd og Bonde, bind IV, s. 91–93.
 • Bækkelund, Reidar 1962–64: Hva stedsnavn kan fortelle. På kryss og tvers i Hedmark-bygdene. I: Hamar og Hedmark Turistforening. Årbok 1962-1964, s. 23–36.
 • Bækkelund, Reidar 1974–75: Litt om stedsnavn i Ringsaker kommune. I: Vegviser for Ringsaker 1974-1975, s. 47–66.
 • Bækken, Johs. 1979: Gamle navn og boplasser rundt Steinsvika. I: Ringsaker historielag. Årbok 1979, s. 38–42.
 • Bækken, Johs. 1980: Gamle navn og boplasser etter Koloa. I: Ringsaker historielag. Årbok 1980, s. 89–94.
 • Bækken, Johs. 1982: To veger og to namn. Betlavegen og Jensstuvegen i Moelv. I: Ringsaker historielag. Årbok 1982, s. 107–110.
 • Deli, Ole Gunerius 2011: Stedsnavn i Sør-Odal. I: Solør-Odal 3/2011, s. 15–18.
 • Dyrhaug, Leiv 1999: Vanskelige stedsnavn i Nord-Odal. I: Solør-Odal 3/1999, s. 24–27.
 • Ellingsve, Eli Johanne 1983: Stadnamn i Innerdalen og langs fjellvegane. I: Årbok for Nord-Østerdalen 1983, s. 79˗83.
 • Garder, Johan 1955: Er Nostad i 1412 – Nøttestad eller Norstad? I: Hedmark slektshistorielag. Tidsskrift IV, s. 16–18.
 • Grambo, Ronald 1977–78: Vinger-navnet. I: Solør-Odal V, s. 64.
 • Grieg, Sigurd 1926: Vikingtidens nyrydning paa Hedmark [-vin, -stadir, -rud]. I: Bygd og Bonde, bind VIII, s. 75–82.
 • Gundersen, Dag 1985: Stedsnavn i Furnes. I: Furnes bygdebok bind III, s. 203–216.
 • Helleland, Botolv 1991: Tynset – eit normeringsproblem. I: Nytt om namn 13, s. 23–25.
 • Hveberg, Harald 1936: Uttalen av landskapsnavnet Solør. I: Maal og Minne 1936, s. 85–86.
 • Hveberg, Harald 1948: III. Gard og bygd. IV. Vikingtid og nyrydding. V. Den gammalnorske tida (1050–1350). I: d.s.: Grueboka. I. Bygda. [Grue.], s. 36–136.
 • Hveberg, Harald 1948: Namn på en del vatn og tjern, åer og bekker. I: d.s.: Grueboka. I. Bygda. [Grue.], s. 440–442.
 • Hveberg, Harald 1949: Glåmdalen i den eldre jernalderen. I: Årbok for Glåmdalen 1949, s. 5–29.
 • Hveberg, Harald 1971–72: Namnåa – Namsjøen. Et forsøk på navnetyding. I: Solør-Odal II, s. 89–90.
 • Hveberg, Harald 1971–72: [Ullern i Sør-Odal]. I: Solør-Odal II, s. 172–173.
 • Hveberg, Harald 1973–74: To gardsnavn: Skyrud i Vinger og Sjyrud i Grue. I: Solør-Odal III, s. 13.
 • Hveberg, Harald 1974: Stadnamn (Solørdiplom. Frå Våler/Elverum og Åsnes på 1300- og 1400-talet). I: Årbok for Glåmdalen 1974, s. 19–21.
 • Hveberg, Harald 1975: Stadnamn (Solørdiplom II. Frå Grue for seks hundre år sia). I: Årbok for Glåmdalen 1975, s. 27–29.
 • Hveberg, Harald 1975–76: Navnet Odalen. I: Solør-Odal IV, s. 222–224.
 • Hveberg, Harald 1976: Stadnamn (Solørdiplom III. Frå Berger-sokna i Brandval på 1400-talet). I: Årbok for Glåmdalen 1976, s. 22–24.
 • Hveberg, Harald 1977–78: Halvdan Kvitbein. Huseby i Grue – Ullern i Sør-Odal. I: Solør-Odal V, s. 35–37.
 • Hveberg, Harald 1977–78: Huseby – Voll – Haug. I: Solør-Odal V, s. 112–117, 144–148 og 206–208.
 • Hveberg, Harald 1977–78: Odal – Ådal. Et apropos til Birger Kirkebys artikler om navnet Odalen. I: Solør-Odal V, s. 195.
 • Hveberg, Harald 1977–78: Navnet Odalen. Sluttmerknad. I: Solør-Odal V, s. 205–206.
 • Hveberg, Harald 1979: Elv og å. Litt etymologi – og noe til. I: Solør-Odal VI, s. 81–84.
 • Hveberg, Harald 1979: Stadnamn (Solørdiplom IV). I: Årbok for Glåmdalen 1979, s. 10.
 • Hveberg, Harald 1980: Stadnamn (Solørdiplom V). I: Årbok for Glåmdalen 1980, s. 30–31.
 • Hveberg, Harald 1981: Stadnamna. (Solørdiplom VI.) I: Årbok for Glåmdalen 1981, s. 28.
 • Janzén, Assar 1935: Om namnen Kaaten och Kaaterud i Vaaler. I: Maal og Minne 1935, s. 111.
 • Johannesen, Ole Rønning 1946: Bosetningen og gårdsnavn. I: Stange bygdebok II. Gårds- og slekthistorien, s. 964–971.
 • Kirkeby, Birger [1966]: Men gardsnavna forteller mest. I: d.s.: Odalsboka. Fellesbind for Nord- og Sør-Odal. Bygdehistorie inntil 1819, s. 59–69. [Lørenskog.]
 • Kirkeby, Birger 1969: Gardsnavn og slektsnavn i Sand sokn. I: d.s.: Nord-Odal bygdebok. Bind I. Gards- og slektshistorie for Sand sokn I, s. 14–16. [Nord-Odal.]
 • Kirkeby, Birger 1971–72: Ullern i Sør-Odal. I: Solør-Odal II, s. 171–172.
 • Kirkeby, Birger 1971: Gardsnavn og slektsnavn i Sør-Odal. I: d.s.: Sør-Odal bygdebok. Bind I. Gards- og slektshistorie for Strøm sokn I, s. 15–18. [Sør-Odal.]
 • Kirkeby, Birger 1975–76: Odalen. I: Solør-Odal IV, s. 175–180.
 • Kirkeby, Birger 1977–78: Mer om navnet Odalen. I: Solør-Odal V, s. 131–134.
 • Kirkeby, Birger 1979: Navnet Odal. I: Solør-Odal VI, s. 28–29.
 • Kjeldstadli, Sverre 1948: Forhistorie. I: Hamar historie. Red. E. Lillevold, s. 3–8.
 • Kolsrud, Oluf 1914: To hittil ukjendte hov i Løten [Englaug, Tofsrud]. I: Maal og Minne 1914, s. 95–100.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1976: Om innsamling av stedsnavn. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 2, s. 204–209.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1981: Stedsnavn på Storbronken. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 7, s. 147–15?.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1982: Koienavn i Løten. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 8, s. 46–56.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1987: Hva heter sentrum i bygda? I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 13, s. 172.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1988: Flere innsjønavn i Løten! I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 14, s. 157–158.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1990: Møkksnaret og andre navn ved Vegenden. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 16, s. 145–149.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1994: Menasjeri i Løtenfjellet – med svane? I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 20, s. 47–51.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1995: Gardsnavnet Haneknæ. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 21, s. 51–67.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1996: Menasjeri i Løtenfjellet – med svane? I: Nytt om namn 24, s. 22–27.
 • Kulbrandstad, Lars Anders 1996: Totberget, et natur- og bruksnavn i Løten. Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 22, s. 11–20.
 • Kvernbekk, Per G. 1979: Navnekulturen i Trysil. I: Årbok for Trysil 1979, s. 57–66.
 • Kvernbekk, Tone og Per G. 1979: Elv og vatn. I: Årbok for Trysil 1979, s. 67–79.
 • Kveseth, Kåre 1978: Bygdelaget ved sjøen Ullern øst i Løten. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1978, s. 24–55.
 • Kveseth, Kåre 1979: Løtens bosetting i jernalderen. Fra ca. 100 f. Kr. til ca. 1050 e. Kr. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1979, s. 15–42.
 • Kvisli, Kåre 1975: Bierg i Elffuedall. I: Årbok for Glåmdalen 1975, s. 37–42.
 • Lillevold, Eyvind 1964: Bosetningen. I: d.s.: Trysilboka. Alminnelig del I, s. 51–59.
 • Løberg, Lars 1979: Navnet Trysil. I: Årbok for Trysil 1979, s. 52–56 (med retting i 1980, s. 33).
 • Løberg, Lars 1980: Hvor lå gården Trysil? I: Årbok for Trysil 1980, s. 26–32.
 • Mandt, Gunnar 1953: Gardsnamn. I: Brandval-boka, bind I: Bygdehistorie, s. 74–97. Kongsvinger.
 • Nesset, Trygve 1974: Namn langs den gamle almannvegen frå Tynset til Os. I: Austlandsmål. Red. O. Skogstad 1974, s. 134–145.
 • Nesset, Trygve 1999: Tre elvenamn i Nord-Østerdal og Sør-Trøndelag. I: Årbok for Nord-Østerdalen 1999, s. 72–76.
 • Nesset, Trygve 1999: Namn i fjellet, ny tid, ny bruksmåte. I. Austlandsmål i endring. Red. T. Kleiva ofl. 1999, s. 161-175.
 • Nesset, Trygve 2000: Seternamn og seterord i Tolga. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2000, s. 20–24.
 • Nesset, Trygve 2000: Gardsnamnet Tryli og fjellnamnet Ledsagaren. I: Årbok for Nord-Østerdalen 2000, s. 56–57.
 • Nesset, Trygve 2001: Fjellet Herbensen i Elgådalen. Betyr namnet eigenleg Hebergstenen? I: Årbok for Nord-Østerdalen, s. 47–48.
 • Nesset, Trygve 2001: Mela og Marsjøen – er det ein samanheng mellom elvenamnet og sjønamnet? I: Årbok for Nord-Østerdalen, s. 49–50.
 • Nordseth, P.A. 1946: Gammel bygd i Øvre Rendal. Gårdnamnet Möm. I: Namn och bygd 1946, s. 177–190.
 • Nystu, Nils 1948: Fjellnamnet Bellingene. I: Årbok for Glåmdalen 1948, s. 24–27.
 • Nystu, Nils 1951: Busetnad, landnåm og samferdsle i Rendalen, bygd på stadnamn. I: Årbok for Glåmdalen 1951, s. 37–101. (Er identisk med hovudoppgåva til Nystu ved Universitetet i Oslo 1947. Art. er òg utgjeven som særtrykk.)
 • Nystu, Nils 1970–72: Navnematerialet i de nye kartverkene. Kartblad Rendalen. Blad 1918 I. Trykt i Norges geografiske oppmåling 1967. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV, s. 269–270.
 • Nystu, Nils 1974: Stadnamn seier si soge. I: Austlandsmål. Red. O. Skogstad. Oslo, s. 124–133.
 • Nystu, Nils 1996: Grensemerker i stadnamn. I: Maal og Minne 1996, s. 103–105.
 • Næss, Bernhard 1978–79: Lokalitetsnavn på Nes. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag 1978–79, s. 44–46.
 • Olsen, Magnus 1924: En tekstrettelse til «Røde bok» [Frisholm i Stange]. I: Maal og Minne 1924, s. 95–96.
 • Petersen, Jan 1957: Hedemarken i hedensk tid. I: Hedmarks historie, 1. fellesbind, s. 309–314. Hamar.
 • Ryen, Jon Olav 2015: Stedsnavn i Nord-Østerdal : med Rondane, Rørosfjella og Femundstraktene. Utg. Kolofon forlag. 2015. 509 s., ill.
 • Rygh, O. 1900: Norske Gaardnavne. Tredie bind. Hedemarkens amt. 1900. 500 s.
 • Røsås, Kåre 1946: Stedsnavn fra Åsnes. Oslo. 176 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Sandberg, Per-Øivind 1977: Om ødegårder på Nes. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. Utg. av Nes historielag 1977, s. 55–110.
 • Sandberg, Per-Øivind 2001: Gatenavn i Hamar kommune. Utg. Hamar Rotary klubb. 64 s. Ill.
 • Sandnes, Jørn 1990: Gårdsnavn og bosetning på Nes, Hedmark, noen hovedlinjer. I: Schmidt, T. (red.): Namn og eldre busetnad, s. 9–16. /Summary./
 • Skaven-Haug, Sv. 1991: Gårdsnavnet Skaven. I: Gammalt frå Stange og Romedal 1991, s. 114–116.
 • Skirbekk, Håvard 1970: Stadnamn. 1. Budor. 2. «Hummelneset». I: d.s.: Vern og vurdering, s. 73–77. Elverum.
 • Skirbekk, Håvard 1975–76: Odalen. I: Solør-Odal IV, s. 220–222.
 • Skirbekk, Håvard 1976: Størøgarn. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1976, s. 154–155.
 • Skirbekk, Håvard 1977–78: Fulu, kva tyder namnet? I: Solør-Odal V, s. 3–4.
 • Skirbekk, Håvard 1977: Gardsnamnet «Nust» i Odalen. I: Årbok for Glåmdalen 1977: 138–141.
 • Skirbekk, Håvard 1977: Løten (Lautin – Løiten). I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1977, s. 140–145.
 • Skirbekk, Håvard 1980: Fløgen – F(l)äga i Våler. Kva tyder dette namnet? I: Årbok for Glåmdalen 1980, s. 131–133.
 • Skirbekk, Håvard 1982: Kåten og Kåterud. Ein namnestudie. I: Årbok for Glåmdalen 1982, s. 48–50.
 • Skirbekk, Håvard 1982: «Vinger». Namnet i lys av topografi og historie. I: Årbok for Glåmdalen 1982, s. 45–47.
 • Skirbekk, Håvard 1983: Gardsnavn. I: d.s.: Elverum bygdebok. Bind I, s. 19–20. [Elverum.]
 • Spangen, Christian 1955: Gårdsnavnet Nøttestad. I: Hedmark slektshistorielag. Tidsskrift IV, s. 38–39.
 • Steimoeggen, Einar 1966: Bygdenavnet. I: Alvdal. Ei bygdebok, bind I: Bygda gjennom tidene, s. 13–14. [Alvdal.]
 • Svånå, Trond Gunnar 1953: Stedsnavn i Vang, Hedmark. Oslo. 196 s, XVII, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Sørensen, Steinar 1977–78: Omkring Huseby i Grue. I: Solør-Odal V, s. 90–96.
 • Sørensen, Steinar 1977–78: Huseby og Vold på ny. En kort kommentar. I: Solør-Odal V, s. 141–144.
 • Sørensen, Steinar 1977–78: Om Huseby og Mærrahaugen. I: Solør-Odal V, s. 187–188.
 • Sørensen, Steinar 1980: Ødegårder i Elverum. I: Nytt om gammalt. Glomdalsmuseet. Årbok 1980, s. 65–106. (Summary.)
 • Tanga, Gunnar 1969–70: Navnet Odal. I: Solør-Odal I (1969–70), s. 67–68.
 • Tanga, Gunnar 1969–70: To gardsnavn fra Sør-Odal (Oppstad, Nust). I: Solør-Odal I, s. 108–109.
 • Tanga, Gunnar 1969–70: Et gardsnavn fra Sør-Odal (Vider og Tingos). I: Solør-Odal I, s. 181.
 • Tanga, Gunnar 1971–72: Noen steds-navn fra Grue (Grøset-Gruset, Økstad, Gjeddtjennet-Geittjennet, Ibenholt). I: Solør-Odal II, s. 18–19.
 • Tanga, Gunnar 1971–72: Ullern i Sør-Odal. I: Solør-Odal II, s. 116–117.
 • Tanga, Gunnar 1971–72: Stedsnavn, imperativnavn. I: Solør-Odal II, s. 120.
 • Tanga, Gunnar 1973–74: Handverksgrend i Grue [Svervarn, Dreiern, Skjebindarstua, Smea, Skinnara, Skavåsen]. I: Solør-Odal III, s. 53–54.
 • Tanga, Gunnar 1975: Namnet Odal. I: Årbok for Glåmdalen 1975, s. 45–47.
 • Tanga, Gunnar 1975–76: [Odalen]. I: Solør-Odal IV, s. 180.
 • Tanga, Gunnar 1977–78: Kjaberg – Tjaberg. I: Solør-Odal V, s. 71–72.
 • Træffen, Odd Ørnulf 1939: Stedsnavn på Grue, Finnskog. Oslo. 11 s, XXXII s, 210 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Træffen, Odd Ørnulf 1960: Norsk og finsk i stedsnavnene på Finnskogen. I: Årbok for Glåmdalen 1960, s. 61–72.
 • Trætteberg, Amund 1984: Hvor i all Løten? Om nye navn på veger og grender i Løten. I: Lautin 10, s. 122–129, ill.
 • Trøeng, Olav 1980: Gruve- og smeltehyttedrifta på Plassen i Alvdal og bruksnamna i samfunnet kring den. I: Årbok for Glåmdalen 1980, s. 44–51.
 • Trønnes, Niels 1847: Udledelse af nogle Norske Steds- og Folkenavne [m.a. namna «Norge», «Normænd», «Soløer»]. I: Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, bind I, s. 65–84.
 • Trøseid, Hans Marius 1977–78: To stedsnavn i Hofs-Åsa [Rølln/Rolla, Branes]. I: Solør-Odal V, s. 122–123.
 • Trøseid, Hans Marius 1977–78: Lund i Hof. I: Solør-Odal V, s. 151–155.
 • Trøseid, Hans Marius 1983–84: Husuberget på Hof Finnskog – finsk og norsk? I: Solør-Odal VIII, s. 31–34*.
 • Venås, Kjell 1987: Norske innsjønamn, bd III: Hedmark fylke. Oslo. 578 s.
  • Melding: Borg, Arve i Årbok for Glåmdalen 1989, s. 105–113: Innsjønamna i Hedmark.
 • Venås, Kjell 1997: Nokre artiklar frå Norske innsjønamn III (1987). I: K.V.: Målvitskap og målrøkt. Festskrift til 70-årsdagen 30. november 1997. Oslo, s. 411–416.
 • Ødegaard, Svein-Erik 1978: Gårdsnavn. I: d.s.: Ødetida i Stange, Hedmark, i senmiddelalderen. Oslo, s. 24–34.
 • Ødegaard, Svein-Erik 1978: Gårdsnavn på (-)Ødegård(en) og «Ødegård» eller lignende som karakteristikk i kilder eldre enn 1670. I: d.s.: Ødetida i Stange, Hedmark, i senmiddelalderen. Oslo, s. 62–64.
 • Østby, Torgeir 1979: Lørdalen eller Ljørdalen? I: Årbok for Trysil 1979, s. 44–51.
 • Åmlid, Ånund 1954: Gamle namn og kulturminne i Mjøslandet. Moelv. 17 s, ill. (Særtrykk av ni artiklar or Brumunddølen og Ringsaker Blad.)
 • Aasen, Ivar 1988: [Om namnet Skøien i Løten]. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1988, s. 161–163.