Bibliografi:Stadnamn i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus· Hedmark · Oppland · Buskerud· Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Svalbard og Jan Mayen · Utanfor Noreg
 • 1984: Stedsnavn. I: Varden 1984, s. 32–33.
 • Andersen, Birger Alfred 2004: Ikke Hankø, men Hanke. I: Varden 2004, s. 15.
 • Andersen, Birger Alfred 2006: Språklig utvikling i noen gårdsnavn fra Onsøy. I: Varden 2006, s. 45-49.
 • Andersen, Birger Alfred 2007: Sofieskjær - et interessant stedsnavn ved Onsøylandet. I: Varden 2007, s. 25-26.
 • Andersen, Birger Alfred 2007: Hasakatten, Partleberget, Pirakken og Østento. I: Varden 2007, s. 57-59.
 • Andersen, Birger Alfred 2008: Hamneberget og andre stedsnavn i strandsonen mellom Oksrødkilen og Slevikkilen. I: Varden 2008, s. 22-25.
 • Andersen, Birger Alfred 2008: Svart berg, svarte båer, svarte skjær, svart tange og Svarteper. I: Varden 2008, s. 55-57.
 • Andersen, Birger Alfred 2009: Skjærgårdsnavnene Kuane, Kubukta, Kuskjær og Struteknuta i Onsøy. I: Varden 2009, s. 39-41.
 • Asheim, Vidar 1980: Busetting og kulturlandskap. I: Østfoldarv IX, s. 23–32. Digital versjonNettbiblioteket
 • Asheim, Vidar 1995: Kulturlandskapet på østsiden av Oslofjorden sett av en landskapshistoriker. I: Den 7. nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 19. november 1993. Stadnamn og kulturlandskapet. Red. av M. Harsson og B. Helleland. Avdeling for namnegransking. Universitetet i Oslo. 1995, s. 93–104.
 • Bakken, Kristin 1991: Norske bustadnavn – Østfold fylke. I: Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking. Red. B. Helleland og A. Svanevik, s. 27–39.
 • Berulfsen, Bjarne 1943-46: Hvor ligger ”Laagøerne”? I: Historisk Tidsskrift 33 (1943-46), s. 314–327.
 • Bjerke, Ole C. 1915: Gaardsnavnene. Vasdragene og deres gamle Navn. Sagbruk og Møller. I: Vaaler og Svindals herred 1814–1914, s. 17–29.
 • Braadland, Ragna 1947–49: Bygdeborgene. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947–49), s. 129–133 (merknader av Erling Johansen s. 133–134).
 • Bugge, Sophus 1890: Bidrag til nordiske Navnes Historie [m.a. Sjelland og ein merknad om Jeløya]. I: Arkiv för nordisk filologi 1890, s. 225–245.
 • Elmevik, Lennart 1965: Kråk och Kråkerön [m.a. om Kråkerøy og Kragerø]. I: Namn och Bygd 1965, s. 84–105.
 • Flemström, Bertil 1969: Sockennamnet Skön [Skaun, Skogn]. I: Namn och Bygd 1969, s. 154–181.
 • Frøyset, K. 1947–49: Steinn og Makasteinn. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947–49), s. 193–203.
 • Frøyset, K. 1947–49: Gamle navn på Eidsberg-vassdraget. I: Østfold historielag. Tidsskrift I, s. 257–266.
 • Frøyset, K. 1955–64: Noen navn fra Østfold og tingbøkenes bidrag til tolkning. I: Østfold historielag. Tidsskrift III (1955–64), s. 138–146.
 • Frøyset, K. 1956: Vegen over eidet. I: Østfoldarv IV (1956), s. 55–81. Digital versjonNettbiblioteket
 • Frøyset, K. 1958–60: Et tillegg [til Vegen over eidet]. I: Østfoldarv V (1958–60), s. 74–75. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garder, Johan 1958–60: Fra Vammafoss til Øyeren. I: Østfoldarv V (1958–60), s. 75–79. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hallan, Nils 1977: Bygdenamnet Skaun (Skogn) [med Summary]. I: Namn och Bygd 1977, s. 28–37.
 • Hallesby, Helge 1945: Stedsnavnene i en Østfoldbygd (Østkroken i Aremark). Oslo. 118 s., ill., kart. (Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1944. No.2.)
 • Harsson, Margit 1987: Om usikre rud-namn i Østfold. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986, s. 105–118.
 • Harsson, Margit 2000: Bekkhus – 13 bustadnamn i Østfold. I: Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1999. Red. K. Kruken, s. 17–23.
 • Harsson, Margit 2003: Gardsnamnet Dagerød i Aremark. I Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2002, s. 35–38.
 • Herland, Alf 1970: Gatenavnene i Moss. Moss. 33 s.
 • Hoel, Kåre 1978: Navnet Ba i Rødenes og noen andre navn av en stamme bað-. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977, s. 22–28.
 • Hoel, Kåre 1980: Navnet Larkollen. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979, s. 34–41.
 • Hoel, Kåre 1985: Studier over bustadnavn fra Østfold. Oslo : Universitetsforlaget, 1985. ISBN 8200075575. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Stemshaug, Ola i Heimen, b. XXIV, s. 113.
 • Hoel, Kåre 1986–89: Navnet Isegran I: MindreAlv III, 1986–89, s. 93-101.
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold. Utg. av Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo; 1994–.
  • B.1: Bustadnavn i Østfold : Hobøl ved Tom Schmidt. Oslo. 245 s. Solum Forlag, 1994. ISBN 8256009322. Digital versjonNettbiblioteket
   • Melding: Bondevik, Jarle i Namn og Nemne 14 (1997), s. 120–123.
  • B.2: Bustadnavn i Østfold : Skiptvet ved Margit Harsson. Oslo. 208 s. Solum Forlag, 1997. ISBN 8256011300. Digital versjonNettbiblioteket
   • Melding: Bondevik, Jarle i Namn og Nemne 18 (2001), s. 123–125.
  • B.3: Bustadnavn i Østfold : Våler ved Tom Schmidt. Oslo. 1999. 347 s. ISBN 8299115817. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Bondevik, Jarle i Namn og Nemne 18 (2001), s. 123–125.
  • B.4: Bustadnavn i Østfold : Spydeberg ved Margit Harsson. Oslo. 2001. 311 s. ISBN 8299115825.
   • Melding: Bondevik, Jarle i Namn og Nemne 19 (2002), s. 116–118.
  • B.5: Bustadnavn i Østfold : Rygge og Moss ved Tom Schmidt. Oslo. 468 s. 2004. ISBN 8299115833.
  • B.6: Bustadnavn i Østfold : Askim ved Margit Harsson. Oslo. 279 s. Novus forlag, 2005. ISBN 8270994251.
  • B.7: Bustadnavn i Østfold : Tune ved Tom Schmidt. Oslo. 448 s. Novus forlag, 2007. ISBN 9788270994625.
  • B.8: Bustadnavn i Østfold : Idd ved Margit Harsson. Oslo. 364 s. Novus forlag, 2008. ISBN 9788270994984.
  • B.9: Bustadnavn i Østfold : Varteig ved Tom Schmidt. Oslo. 202 s. Novus forlag, 2010. ISBN 9788270995721.
  • B.10: Bustadnavn i Østfold : Aremark ved Margit Harsson. Oslo. 365 s. Novus forlag, 2011. ISBN 9788270996742.
  • B.11: Bustadnavn i Østfold : Onsøy ved Tom Schmidt. Oslo. 403 s. Novus forlag, 2012. ISBN 9788270997039.
  • B.12: Bustadnavn i Østfold : Rødenes og Rømskog ved Margit Harsson. Oslo. 266 s. Novus forlag, 2014. ISBN 9788270997701.
  • B.13: Bustadnavn i Østfold : Hvaler ved Tom Schmidt. Oslo. 317 s. + 1 upag. Novus forlag, 2014. ISBN 9788270997657.
  • B.14: Bustadnavn i Østfold : Borge, Glemmen og Fredrikstad ved Tom Schmidt. Oslo. 500 s. Novus forlag, 2015. ISBN 9788270998166.
  • B.15: Bustadnavn i Østfold : Skjeberg ved Tom Schmidt. Oslo. 531 s. Novus forlag, 2016. ISBN 9788270998562.
  • B.16: Bustadnavn i Østfold : Berg ved Tom Schmidt. Oslo. 471 s. Novus forlag, 2017. ISBN 9788270998920.
  • B 17: Bustadnavn i Østfold : Råde ved Tom Schmidt. Oslo. 359 s. Novus forlag. 2018. ISBN 9788270999118.
  • B.18: Bustadnamn i Østfold : Trøgstad ved Tom Schmidt. Utg. 2019. 514 s. ISBN 9788270999231.
 • Hoel, Kåre 2002: Gamle bygdenavn i Eidsberg. I: Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2001, s. 17–20.
 • Hoel, Kåre 2000: Litt om gårdsnavn i Østfold. I: Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1999. Red. K. Kruken, s. 31–44.
 • Hoff, Ingeborg 1946: Skjetve og noen andre stadnavn fra Østfold [Skjetve, Skjelle, Skorga, Vimar, Hvimtargildi]. I: Maal og Minne 1946, s. 42–48. (Òg i Opphav og samband. Festskrift til Ingeborg Hoff. Oslo 1981, s. 9–16.)
 • Hol, Ragnar 1991: Stedsnavn i Hvaler. Lekvolden. I: Øyene. Hjembygda Hvaler. Hefte 38, april 1991, s. 34–36.
 • Hvidsten, Edvin 1958–60: Tanker om vegen over eidet [merkn. til K. Frøyset 1956]. I: Østfoldarv V, s. 79–80.
 • Jacobsen, Frank Kiel 1994: Gatenavn i Halden : historien bak våre ferdselsveier. Halden. 1994. 238 s., ill.
 • Johansen, Erling 1947–49: Noen stedsnavn fra krigen i 1814 på Kråkerøy. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947–49), s. 145–148.
 • Johansen, Erling 1947–49: [Merknader til R. Braadland 1947–49.] I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947–49), s. 133–134.
 • Johansen, Erling 1950–53: Folkeminne i stedsnavn fra sjø og strand. I: Østfold historielag. Tidsskrift II (1950–53), s. 197–207.
 • Johansen, Erling 1957: Bygdas geografi og bosetning omkring år 1000. I: Kråkerøy. En østnorsk kystbygd. Kråkerøy, s. 99–103.
 • Johansen, Erling 1970: Hvor ligger Sverresagaens Bristein? Litt rikshistorie fra farvannet ved Hvaler 1190. I: Viking XXXIV, s. 5–23.
 • Johansen, Erling 1976: Gård og gravplass. I: M. Dehli ofl.: Sarpsborg før 1839. Sarpsborg, s. 82–100.
 • Johansen, Erling 1984–85: Nøkledypet, kanalen og navnet. I: MindreAlv II, 1984–85, 73-88.
 • Kjær, A. 1914: Gaardnavnet Járleif [Jale]. I: Namn och bygd 1914, s. 170–172. (= Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Uppsala.)
 • Kjær, A. 1915: Smaating fra «Akershus-registranten». I: Maal og Minne 1915, s. 96–104.
 • Klavestad, Lars Ole 2006-07: Billett, Seut og Tørkopp – kuriøse stedsnavn i distriktet. I: MindreAlv XII, 2006-07, 219-234.
 • Klavestad, Lars Ole 2016: Fra Fredagshølet til Isegran : historien om de mest forunderlige stedsnavnene i Fredrikstad, Hvaler og Råde. Fredrikstad : Gyldenstierne , 2016. ISBN 9788292159316.
 • Lidén, Evald 1927: Två norska ortnamn [Stimmen/Stim, Fløvik/Fløviken]. I: Festskrift til Hjalmar Falk 30. desember 1927 fra elever, venner og kolleger, s. 466–469.
 • Lidén, Evald 1939: Sv. Kärtered, no. Kölset och besläktade namn [Kjølset, *Kerta, Kart-]. I: Namn och bygd 1939, s. 32–40.
 • Lie, Sigrun 1939: Stedsnavn fra Øvre Tune, Tune herred i Østfold. Oslo. IV, 137 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Lind, Erik Henrik 1920: Strödda bidrag och förslag til ortnamnsförklaringar [m.a. -langr, Gor-, Ger-, Giôr-, Húð, -fall]. I: Namn och bygd 1920, s. 126–137.
 • Lund, Ivar 2004: Bosettingsnavn i Aremark. I: Aremark. Bygd i grenseland. Red. R. Prang. Halden, s. 483–492.
 • Lundeby, Einar 1981: To gårdsnavn i Hobøl. Haskilt og Igsi. I: Maal og Minne 1981, s. 72–76.
 • Lundeby, Einar 1993: Gårds- og plassnavn i Hobøl. I: Hobølboka I, s. 229–247.
 • Lundeby, Einar 1994: To gårdsnavn i Hobøl. Haskilt og Igsi. I: Norsk og nordisk. Femten studier i språkhistorie og språknormering. Red. E.H. Jahr og G. Wiggen. Oslo, s. 217–221. (Opptrykk frå Maal og Minne 1981:72–76.)
 • Lunden, Kåre 1965: Mellomalder. I: Heggen og Frøland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad, s. 173–175. Askim. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lunden, Kåre 1967–69: Om storleiken på gardar med namn av ulike slag. Eit historisk problem i lys av statistisk metode. I: Heimen XIV, s. 21–32.
 • Myhrvold, R. Elwin 1962: Gårdnavnene. I: d.s.: Rødenes i Østfold. En bygds historie I, s. 27–29. Mysen.
 • Møklegaard, Pål O. 2016: Stedsnavn som har gått på folkemunne på Gressvik. I: Varden 2016, 42-45. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Atle Steinar 1975: Er Snorre-Eddas Loônd Vesterøy i Hvaler? I: Maal og Minne 1975, s. 127–144.
 • Nilsen, Atle Steinar 1976: Hvor har Loandertunga, Vingulmarks grensepunkt ligget? I: Maal og Minne 1976, s. 166–182.
 • Nilsen, Atle Steinar 1981: Kong Sverre í Spjôrrinni í Salteyjarsund [namn frå Hvaler]. I: Maal og Minne 1981, s. 25–50.
 • Nilsen, Knut A. 1974: Draftet forteller. I d.s.: Oslofjordboka, s. 81–94. Oslo.
 • Noreen, Erik 1919: Studier rörande gränserna mellan Värmland och Dal samt Värmland och Norge i äldre tid. I: Namn och bygd 1919, s. 115–162.
 • Noreen, Erik 1920: Ett hedniskt kultcentrum i Värmland? I: Namn och bygd 1920, s. 17–31.
 • Normann, Einar 1944: Onsøy, Oden’s bygd. I: Syn og Segn 1944, s. 109–115.
 • Olsen, Magnus 1913: Fliðvik. I: Namn och bygd 1913, s. 18–20.
 • Olsen, Magnus 1914: Skjeberg. I: Namn och bygd 1914, s. 247–251 (= Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Utgiven gjennom Namn och Bygd. Uppsala.) (Òg i M. Olsen 1938, s. 59–62.)
 • Roen, Knut 1991: Veinavnene i Tune. I: Tune-Runer nr. 23, okt. 1991, s. 19–20.
 • Rygh, O. 1897: Norske Gaardnavne. Første bind. Smaalenenes amt. 1897. 448 s.
 • Sandnes, Jørn 1977: Navn og bygd i et sørøstnorsk grenselandskap. En studie over torp-gårder og øde-legging i Østfold. I: Namn och bygd 1977, s. 57–70. (Summary.)
 • Schmidt, Tom 1990: Navneleddet -by i Østfold etter 1875. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989, s. 141–171.
 • Schmidt, Tom 1998: *Karlaruð i Våler i Østfold – likevel ikke forsvunnet? I: Seksjon for namnegransking (Avdeling for namnegransking). Årsmelding 1997. Red. B. Helleland, s. 63–77.
 • Schmidt, Tom 2010: Bustadnavn i Onsøy – Kåre Hoels navnebok om Onsøy. I: Varden 2010, s. 58-60.
 • Schück, Adolf 1958: Svinesund och Svensksund. I: Namn och bygd 1958, s. 163–167.
 • Sivesind, Johs. 1988: Tunegrenda. Introduksjon til en gjennomgåelse av lokale stedsnavn i Eddakvadet Grimnismål som kommer i et seinere nummer. I: Wiwar. Nr. 2 – 1988. Hefte 28. Utgitt av Østfold Historielag, s. 11–17. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjelsvik, Elizabeth 1965: Bygdenes eldste historie. I: Heggen og Frøland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad, s. 92–102. Askim. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steinnes, Asgaut 1949–51: Alvheim. I: Historisk Tidsskrift 35, s. 353–404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Strømshaug, Kristian 1980: Navna på steller å stann kan fertelle. Målføre frå Råå. I: Østfoldarv IX, s. 71–83. Digital versjonNettbiblioteket
 • Walle, A.Th. 1961–62: Moss og Rygge på eldre kart. I: Østfoldarv VI, s. 76–89. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wisløff, Fr. 1961: Gatenavn i Sarpsborg. Sarpsborg. 53 s.
 • Øy, Nils E. 2002: En hjulmaker på Letretangen. I: Varden 2002, s. 5-10. Digital versjonNettbiblioteket