Bibliografi:Stadnamn i Møre og Romsdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus · Hedmark · Oppland · Buskerud · Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Sunnmøre · Romsdal · Nordmøre
Svalbard, Jan Mayen og Spitsbergen · Utanfor Noreg
 • Bakken, Kristin 1989: Nytt fylkeskart over Møre og Romsdal. I: Nytt om namn 9, s. 40–44.
 • Hallaråker, Peter 1978: Stadnamnvern og stadnamnplanlegging er ei kommunal kultursak. I: Kommunalt Tidsskrift 1978:6, s. 17 og 19.
 • Hallaråker, Peter 1978: Stadnamnvern er ei kommunal kultursak. I: Kommunalt Tidsskrift 1978:7/8, s. 9–11.
 • Hallaråker, Peter 1980: Stadnamn og lokalsamfunn. I: Syn og Segn 1980, s. 459–466.
 • Hallaråker, Peter 1984: Offentleg namngjeving i Møre og Romsdal. I: Namn og Nemne 1, s. 83–95.
 • Hallaråker, Peter 1984: Stadnamngransking i Møre og Romsdal. Handbok. Volda. 144 s. (Møreforsking. Rapport nr. 8401.)
 • Hallaråker, Peter 1990: Stadnamnprosjektet i Møre og Romsdal. Nytt program for dataføring. I: Nytt om namn 12, s. 10–14.
 • Hallaråker, Peter 1991: Normering av skrivemåten av stadnamn. I: Du mitt Nordmøre 1991, s. 60–64.
 • Hallaråker, Peter 1991: Nye brunamn og tunnelnamn i Møre og Romsdal – Krifastnamn. I: Nytt om namn 13, s. 19–21.
 • Hallaråker, Peter 2000: Offisielle stadnamn i Møre og Romsdal. Inndelingsnamn og kommunikasjonsnamn med vekt på veg- og gatenamn. Volda. 388 s.
 • Hallaråker, Peter 2001: Offisielle stadnamn i Møre og Romsdal. Inndelingsnamn og kommunikasjonsnamn med vekt på veg- og gatenamn. 2. utgåva. Volda. 400 s.
 • Hallaråker, Peter 2001: Stadnamnarkivet for Møre og Romsdal. I: Nytt om namn 33, s. 32–35.
 • Hallaråker, Peter 2002: Stadnamnprosjektet, Stadnamnarkivet og Stadnamnbasen i Møre og Romsdal. I: Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2001, s. 35–44.
 • Hallaråker, Peter 2003: Stadnamnarkivet for Møre og Romsdal. Papirarkivet og stadnamndatabasen. I: Nytt om namn 38, s. 12–19.
 • Hallaråker, Peter 2003: Stadnamnarkivet og stadnamndatabasen for Møre og Romsdal. Forskingsrapport 54. Høgskulen i Volda og Møreforsking. Volda. 175 s.
 • Helland, Amund 1896: Med til Fiskegrunde paa Havet mellem Stat og Smølen. I: Norsk Fiskeritidende 15, s. 221–328.
 • Holsbøvåg, Kåre Magne 1978: Nemningar frå ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Trondheim. 254 sider. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Hovda, Per 1969: Namn frå Breheimen, Jotunheimen og tilgrensande strok. I: Til fots i Jotunheimen og tilgrensende områder (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 80–92.
 • Hovda, Per 1972: Namn frå Trollheimen, Romsdal, Dovrefjell og Rondane med tilgrensande strok. I: Til fots i Rondane-Dovrefjell-Trollheimen. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 68–79.
 • Indrebø, Gustav 1929: Maalet i jordeboki aat Kristoffer Galle. I: Studier tillägnade Axel Kock (ANF. Tilläggsband til band XL ny føljd [= bd. 44].) Lund, s. 331–341.
 • Indrebø, Gustav 1932: Um namnet Møre i eldre tid. Bergen. 22 s. (Bergens Museums Årbok 1931. Historisk-antikvarisk rekke. Nr. 5.)
 • Iversen, Ragnvald 1957: Kva bør namnet Møre heite i fleirtal? I: Med munn og penn, s. 208–209.
 • Janzén, Assar 1938: His och Hisingen. I: Namn och bygd 1938, s. 1–24.
 • Jenstad, Tor Erik 1986: Stadnamninnsamling i Møre og Romsdal. I: Du mitt Nordmøre 1986, s. 60–65.
 • Kjær, Albert 1914: Nogle stedsnavne [Søve; Vevja; Sivesin; Strengklauf; Trøiborg; Fj lna; Fj lnir]. I: Maal og Minne 1914, s. 204-223.
 • Kopperstad, Knut 1915: Smaa sproglige problemer. I. Ordet rjøð f. II. Ordet tôr f. [Torafluda, Tarberg, Torvik. Med etterskrift av A. Torp om etymologien]. I: Maal og Minne 1915, s. 92–95.
 • Kruse, Arne 1991: Arbeidet med normering av skrivemåten av namn på fylkeskartet for Møre og Romsdal. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking, s. 47–55.
 • Liestøl, Aslak 1958: Landsverk. I: Maal og Minne 1958, s. 109–118.
 • Moberg, Lennart 1950: Till namnet Möre’s morfologi. I: Namn och bygd 1950, s. 113–124.
 • Nes, Oddvar 1967: Studiar i dei eldste nordvestlandske fjordnamna. Bergen. 172 sider. (Utrykt magistergradsavhandling i germansk språkvitskap. Klausul.)
 • Nes, Oddvar 1971: Den germ. rota *geul- i ein del stadnamn [Gulen, Gulefjorden, Leirgulen, Gulfjellet, Gjone, Eikjola, -jolo, Gjóleið, Gaula]. I: Mål og namn. Red. H. Magerøy og K. Venås. Oslo, s. 206–214.
 • Neuman, Erik 1956: Missförstådda ljudförändringar [m.a. døme som Tanem, Tunheim, Haneberg, Manum, Branem]. I: Arkiv för nordisk filologi 1956, s. 187–204.
 • Olsen, Magnus 1957: Norges innskrifter med de yngre runer. Utgitt for Kjeldeskriftfondet. Bind 4. Under medvirkning av Aslak Liestøl. Oslo 1957, 294 sider, pl. I-XVIII [Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal].
 • Opstad, Kristian 1979: Kva gards- og stadnamna fortel. I: Gamle Møre i rit og minne, s. 16–42. Trondheim.
 • Rygh, O. 1908: Norske Gaardnavne. Trettende bind. Romsdals amt. Bearbeidet af K. Rygh. 1908. 533 s.
 • Sandnes, Jørn 1967–69: Reitar. En navnegruppe som agrarhistorisk kilde. I: Heimen XIV, s. 388–395.
 • Sandnes, Jørn 1975: Navneleddet aun, av eldre auðn. I: Namn och bygd 1975, s. 119–128.
 • Seip, Didrik Arup 1959: Primsigd – et gammelt øynamn. I: Maal og Minne 1959, s. 156–157.
 • Stemshaug, Ola 1968: Gno. stóði – lokalitetsappellativ, gardsnamn og bygdenamn. I: Maal og Minne 1968, s. 111–123.
 • Storm, Gustav 1877: Historisk-geografiske Studier i Det nordenfjeldske Norge. I: Historisk Tidsskrift 4, s. 412–463.
 • Uksnøy, Knut 1959: Fallboka for Møre og Romsdal. Tillegg: Méda for dei viktigaste fiskegrunnane etter torsk. Bergen. 50 s. (Fiskeridirektoratets skrifter. Vol. IV no.4.)
 • Widmark, Gun 1963: Môrn och Mandalen. I: Namn och bygd 1963, s. 49–89. (Jf. Moberg, L. 1963.)
 • Øverås, Asbjørn 1928: Namneverket i fylket. I: d.s.: Romsdalssoga I, s. 117–145. Orkanger.