Bibliografi:Stadnamn i Aust-Agder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus· Hedmark · Oppland · Buskerud· Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Svalbard og Jan Mayen · Utanfor Noreg
 • Andersen, Anders Martin 1959: Strandnavn fra Oksefjorden og tilstøtende fjorder. Oslo. VI, 130 sider, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Ausland, Olav Jarl 1940: Stadnamn i Gjerstad herad. Oslo. 180 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Ausland, Tallak ofl. (red.) 1996: Navneregister til gårds- og slektshistorie for Søndeled. Søndeled. 324 s.
 • Danielsen, Daniel 1920: Nokre gamle namneformer frå Dyvåg på Austagder. I: Maal og Minne 1920, s. 42–45.
 • Dannevig, Birger [1979]: [Gardsnamn]. I: Froland, bind I: Bygd og samfunn. [Froland], s. 39–40.
 • Dolven, Kristian 1975: Busetting. I: Birkenes, bind III: Arv og vekst. Kulturbind. [Birkenes], s. 21–22.
 • Gjessing, Helge 1921: Setesdalen i forhistorisk tid. I: Norske bygder, bind I: Setesdalen. Bergen, s. 30–45.
 • Haslemo, Olav 1968: Stadnamn frå Bykle (Hoslemo skulekrins). Oslo. XIII, 434 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Haslemo, Olav 1970: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblada Urdenosi og Botsvatn, blad 1413 I og 1413 IV. Norges geografiske oppmåling 1970. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV, s. 377–382.
 • Haslum, Vidar 1988: Stedsnavn og folkeminne fra Ånesland i Vegusdal. I: Birkenes Historielag. Årsskrift 7, s. 13–40.
 • Haslum, Vidar 1990: Litt om nedlagte boplasser på Håbbeslandsheia. I: Birkenes Historielag. Årsskrift 9, s. 33–44.
 • Haslum, Vidar 1992: Gårdsgrensene i Birkenes – og på Agder. I: Agder Historielag. Årsskrift 68, s. 103–128.
 • Haslum, Vidar 1999: Suggelia. I: Birkenes Historielag. Årsskrift 18, s. 39–48.
 • Haslum, Vidar 2000: På kartleggingsoppdrag i Birkenes og Vegusdal, sommeren 1850. I: Birkenes Historielag. Årsskrift 19, s. 50–64.
 • Haslum, Vidar 2001: [Melding av] Torbjørn Låg: Agders historie 800–1350. Kristiansand 1999. I: Nytt om namn 33, s. 50.
 • Herefoss, Hans 1988: Alder på gardane i Herefoss. Namneverket. Gardsnamn med ending -land. År 400 til 1000. Tyding av gamle gardsnamn i Herefoss. I: Herefoss bygdesoge, bind II: Bygda og folket. [Herefoss], s. 31–34.
 • Hesstveit, Ola 1991: Hold store dyr til babord [intervju med Reidar Marmøy om skjergardsnamn i Grimstad]. I: A-Magasinet 10.3.1991, s. 22–24.
 • Holte, Leiv 1952: Bosetning, gårder og gårdsnavn i øvre Setesdal. I: Kristiansand og Opplands Turistforening. Årbok 1952, s. 38–47.
 • Homme, Knut K. 2017: Stadnamn fortel. Stadnamninnsamlingi i Valle. I: Setesdal og setesdølar. Årsskrift 2017, s. 27–36.
 • Lilleholt, Håkon ofl. 2014: Stedsnavn i Høvåg. Utg. Høvåg museums- og historielag. 2014. 83 s., ill.
 • Lilleholt, Håkon 1993: "Stadnamn frå Høvåg i Lillesand kommune" Bergen 1993. 225 s. (Utrykt hovudoppgåve).
 • Lindstøl, Tallak 1922: Vegaarsheien i ældre tid. I: Bidrag til Aust Agder Historie I, s. 51
 • Lund, Juel [1983]: Opphavet til namnet Setesdal (Setr.). I: Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad, s. 361–362. [Valle.] (Inne i boka er: Setesdal kva namnet kjem av.)
 • Løvdal, Simon 1970: Gamle navn og stein kan fortelle. I: Løvdal i Dypvåg. Gården og slektene, s. 52. [Arendal.]
 • Låg, Torbjørn [1982]: Rood – Rosnes – Rosfjord. I: Agder historielag. Årsskrift 58, s. 80–83.
 • Låg, Torbjørn 1983: Busettinga i eldre tid i Øvre Landvik. I: Agder historielag. Årsskrift 59, s. 63–71.
 • Låg, Torbjørn 1983: Busetting og ødegårder i Søndeled i middelalderen. I: Søndeled historielag. Årsskrift 1983, s. 21–35.
 • Masdalen, Kjell-Olav 2009: Nid – Nidelva – Nidardalen. I: Aust-Agder-arv 2009, s. 192–197.
 • Mollatt, Per 1957: Noen stedsnavn i Vestre Moland og Birkenes. Oslo. 163 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)
 • Moseid, J. 1955: Gamal båttrafikk? – og eit par stadnamn i Hornnes [Moseid, Fennefossen]. I: Agder historielag. Årsskrift XXXIV, s. 56–59.
 • Moseid, Jørgen 1960: -heim, -hom. I: Agder historielag. Årsskrift XVIIII, s. 19–21.
 • Olsen, Magnus 1928: Et egdsk gårdnavn (Mostad i Gjerstad, Aust-Agder). I: Maal og Minne 1928, s. 121–122.
 • Ramskjær, Søren 1980: Litt om navn i Nordfjorden. I: Søndeled historielag. Årsskrift 1980, s. 228–229.
 • Rygh, O. 1905: Norske Gaardnavne. Ottende bind. Nedenes amt. Bearbeidet af Amund B. Larsen. 1905. 263 s.
 • Ryningen, Alfred 1979: 1568 stadnamn frå Nordbygdi i Bykle. Oslo. IX, 304 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Skarpeteig, Åse 1984: Ein bukett stadnamn langs riksveg 404. I: Liv i Landvik I, hefte I, s. 12–15.
 • Skarpeteig, Åse 1985: Om stadnamnet Ostefatet. I: Liv i Landvik I, hefte 2, s. 128.
 • Skjevrak, Mikkjel 1922: Litt um busetnad og gamle namneformer i Bygland. I: Bidrag til Aust-Agder Historie II, s. 16–26.
 • Skjevrak, Mikkjel 1929: Litt um stadnamna i Bygland. I: Bidrag til Agders historie VIII, s. 3–28.
 • Skjevrak, Mikkjel 1930: Kring Otra-namnet. I: Bidrag til Agders historie XI, s. 22–26.
 • Skjevrak, Mikkjel 1933: Gamle åkernamn på Agder. I: Bidrag til Agders historie XVI, s. 38–42.
 • Skjevrak, Mikkjel 1939: Bygland i gamal tid. Namneverket i bygda og det gamle stølsbruket. Litt om natur og folkeliv og gamal busetnad. I: Byglands soge, s. 11–57.
 • Skjevrak, Mikkjel 1946–48: Ei forsømd kunnskapskjelde for bygdesogegranskinga: bruksnamna. I: Heimen VII, s. 409–416.
 • Skjevrak, Mikkjel 1950: Stølsnamna i Setesdal. I: Agder historielag. Årsskrift 30, s. 52–57.
 • Skjevrak, Mikkjel 1952: Stølsnamna i Setesdal med eit tillegg og jamføring med stølsnamna i Åseral, Gjevdal, Tovdal og Åmli. I: Agder historielag. Årsskrift 32, s. 230–247.
 • Skjævestad, Eilert 1991: Stadnamn frå Tromøya. Bergen. 202 s. (Utrykt hovudoppgåve, Universitetet i Bergen.)
 • Soot, Per 1991: Namnetap, kontinuitet og nye namn i Fevik skolekrins. Bergen. 106 s. (Utrykt hovudoppgåve, Universitetet i Bergen.)
 • Soot, Per 2009 (red.): Stedsnavn i Fjære. Utg. Fjære historielag. 220 s., ill.
 • Svensen, Sv[en] 1940: [Gardsnamn]. I: Holt. En bygdebok, s. 17–20.
 • Torp, Arne 2003: Litt om primære og sekundære gardsnamn – særleg om gardar ved små vatn i Holt og Moland. I: Dei gav oss ein arv – årsskrift 2003 (3). Arendal, s. 25–32.
 • Tveiten, Bjarne 1989: Stadnamn fortel om Breive. I: Agder historielag. Årsskrift. 65. 1989, s. 107–112.
 • Tveiten, Hallvard 1965: Bygdenavnet Vegårshei. I: Vegårshei i eldre tid. Bygdesoge, s. [5]–[6]. Oslo.
 • Uppstad, Dreng 1939: Nokre stadnamn frå Valle, Setesdal. Oslo. VI, 167 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Vevstad, Andreas 1986: Gardsnamna. I: Gjerstad. Av Bygdesoga, 8. heftet, s. 1034. [Gjerstad.]
 • Vintermyr, Erik J[ohannes] 1985: Øndråsen, Vetefjell og Valåsen – tre navn fra et dialektgeografisk overgangsområde i Aust-Agder. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1984, s. 154–166.
 • Vintermyr, Erik Johannes 1983: Stedsnavn frå Ytre Søndeled. Oslo. VII, 332 s, ill., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Weierholt, Kristen 1959: Gardnamn. I: Austre Moland. Ei bygdebok, s. 24–28. Tvedestrand
 • Aas, Toralf 1992: Stadnamn frå Søre Herefoss i Aust-Agder. Bergen 1992. 165 s. (Utrykt hovudoppgåve).