Bibliografi:Stadnamn i Rogaland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus· Hedmark · Oppland · Buskerud· Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Svalbard og Jan Mayen · Utanfor Noreg
 • Astad, Sveinung 1976: Nokre opplysningar til stadnamn frå Sauda. Bergen. VI, 256 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Aurenes, Ola 1947: Mariero – Kristianslyst. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1947, s. 72.
 • Austrumdal, Sem 1932: Gardsnamn. I: d.s.: Bjerkreim (Þenxardalr). Skipreide, herad og kyrkjesokn. Stavanger, s. 208–210.
 • Austrumdal, Sem 1937-38: Gardssoga for Stavanger. I: Stavanger Museum. Årbok 48 (1937–38), s. 73–78, ill.
 • Bakka, Tryggve 1946: Dei gamle fjellvegane. I: Stavanger turistforening. Årbok 1946, s. 21–40.
 • Bakka, Tryggve 1946: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdavegar mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Oslo. VI, 172 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Bakka, Tryggve 1963: Ein del stadnamn i heiane våre. I: Stavanger turistforening. Årbok 1963, s. 21–58.
 • Bakka, Tryggve 1964: Ei tyding av namnet Rennesøy. I: Frá haug ok heiðni 2, s. 63–67, ill.
 • Bakka, Tryggve 1965: Bokn. I: Frá haug ok heiðni 2, s. 170–174, ill.
 • Bakka, Tryggve 1966: Halvøya mellom Vindafjorden og Sandsfjorden. I: Frá haug ok heiðni 2, s. 197–199.
 • Bakka, Tryggve 1966: Innvandringsvegar til Suldal. I: Frá haug ok heiðni 2, s. 241–243.
 • Bakka, Tryggve 1966: Sjernarøyane. I: Frá haug ok heiðni 2, s. 260–262.
 • Bakka, Tryggve 1967: Om namnet Kjerald på Sele. I: Frá haug ok heiðni 3, s. 19–20.
 • Bakka, Tryggve 1972: Suldal i den eldste tida. I: Gamle Suldal. Gards- og ættesoge, s. 15–27.
 • Bakka, Tryggve 1973: Gardsnamn i Time. I: Time gards- og ættesoge. (Utgitt av Time kommune), s. 9–22.
 • Bakka, Tryggve 1974: Ulla-Førre prosjektet. Litt om stadnamna. I: Frá haug ok heiðni 5, s. 222–229.
 • Bakka, Tryggve 1974: Smørslago. I: Stavanger turistforening. Årbok 1974, s. 129–130.
 • Bakka, Tryggve 1975: Ferdavegar mellom Førre og Bykle. Ferdavegar mellom Jøsenfjorden og Botsvatnet. I: Frá haug ok heiðni 5, s. 376–383.
 • Bakka, Tryggve 1977: Fjellvegar frå og til Roaldkvam i Suldal. I: Frá haug ok heiðni 6, s. 306–313.
 • Bakka, Tryggve 1978: Stølsvegar til Sandsa. I: Frá haug ok heiðni 7, s. 148–155.
 • Bakka, Tryggve 1978: Møte mellom to ulike målføre i Dyraheio. I: Ulla/Førre undersøkelsene. Stavanger 1979, s. 93–101. (Òg utgjeve i Stavanger turistforenings årbok 1978.)
 • Bakka, Tryggve 1979: Svar på Veka sine merknader. I: Frá haug ok heiðni 7, s. 239.
 • Bakka, Tryggve 1979: Sentrale usamansette og ubøygde namn i Ryfylke. I: Frá haug ok heiðni 7, s. 326–329.
 • Bakka, Tryggve 1997: Stadnamn, vegar og verksemd i Dyrheia. (AmS-Varia 16.) Utg. av Arkeologisk museum i Stavanger. 89 s.
 • Bakka, Tryggve og Odmund J. Møllerop 1963: Stedsnavn og arkeologi i Rogaland (med Summary). I: Stavanger Museum. Årbok 73, s. 15–76, ill.
 • Bakka, Trygve 1976: Sandsa. I: Frá haug ok heiðni 6, s. 117–122, ill.
 • Bakkevig, Kaare 1976: Stadnamn frå Neset. Bergen. V, 247 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Bakkevig, Kaare 1984: Gardsnamn og andre stadnamn frå Nedstrand. I: Frá haug ok heiðni 10, s. 40–47, ill., kart.
 • Bakkevig, Sverre og Reidulv Skjelstad 1988: Register over stedsnavn i Time som er omtalt i «Frá haug ok heiðni» 1960–87. I: Frá haug ok heiðni 12, s. 43–45.
 • Bang-Andersen, Sveinung 1991: Fra land til land i Hjelmeland. I: Stavanger turistforening. Årbok 1991, s. 52–53.
 • Barkve, Peter 1989: Namn i Strand. Utg. Strandbuen. 123 s. ˗ Boka har vore trykt som enkeltartiklar i avisa Strandbuen.
 • Berg, Kaare S. 1984: Navnet COPERVIK på kartet til Olaus Magnus av 1539. I: Nytt frå Rogaland historie- og ættesogelag 2/1984, s. 7. (Forf. meiner namnet eigentleg er Kobbervik ved Drammen.)
 • Bergsåker, Jon 1964: Namn og nemningar. I: Høle gjennom hundreåra. [Høle], s. 9–16. 1964.
 • Berntsen, M. 1989: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger. 185 s., kart.
 • Birkeland, G. og Magnus Olsen 1913: Fjeldnavnet Hádýr, haadyret. I: Maal og Minne 1913, s. 157–159.
 • Bjordal, Øyvind 1979: Stadnamn frå Austre-Vikebygd. Bergen. 169 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Bleskestad, Einar 1942: Stedsnavn fra Øvre Suldal. Oslo. 152 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Brattegard, Olav 1940–42: Eit gamalt sjøfartssentrum i Karmsund [Nåtthavn]. I: Historisk Tidsskrift 32 (1940–42), s. 265–266.
 • Brunes, Erling 1955: Øydegardar og øydebruk i Klepp. I: Årbok for Jæren og Dalane IV, s. 65–69.
 • Brøgger, A.W. 1914: Et Jæderkart fra 1728. I: Rogaland historielag. Aarsskrift 1914, s. 12–32.
 • Bråstein, L.T. 1952: Or segn og soga til ein gard [Tjessheim]. I: Årbok for Jæren I, s. 98–105.
 • Bærheim, Anders 1958: En markegangsforretning mellom Bispelagård og Hetland prestegård 1686 på gården Eikanes. Med orientering i terrenget og om stor-gårdens deling i to gårdparter og Bispelagård. I: Stavanger Museum Årbok 68, s. 84–102, ill.
 • Djupedal, Reidar 1984: Frå hav til hei: namn og stader i Rogaland. I: Heimen XXI (1984), s. 189–194.
 • Eggebø, Aksel 1983: Gamle stadnamn. I: Eit bygdesamfunn på Nord-Jæren. Lurakrinsen frå siste istid og fram til 1940. Del 1. Sandnes, s. 17–49.
 • Eiane, Jon 1984: Stadnamn i Jøsenfjorden. Bergen. 184 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Eikeland, I[ngvald] Berner 1955: ”Fassgarbyen” i Sokndal. I: Ætt og heim 1955, s. 5–22.
 • Eikeland, I[ngvald] Berner 1956: Stedsnavn på Virak. I: Årbok for Jæren og Dalane V, s. 103–120.
 • Eikeland, I[ngvald] Berner 1963: Vettekult. Hellige tre og lunder. III. I: Frå bygd og by i Rogaland X, s. 62–74.
 • Eikeland, I[ngvald] Berner 1965: Stedsnavn-gruppa Syltre i Bjerkreim, en litterær forvanskning. I: Ætt og heim 1965, s. 139–144.
 • Eikeland, Marit 1980: Stadnamn frå Sandnes. Oslo. VI, 204 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Eikeland, Sigurd [1971]: Namnerikdom i naturen. Namn samla av Johs. Vadla. I: Årdal II. Gardane og folket. Årdal, s. 32–37.
 • Espeland, Anton 1928: Bokn og Nautøy. Fra Rogalands eldste handelshistorie. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1928, s. 4–8.
 • Espeland, Anton 1930: Buck van See – Buck van Raa [Bokn, Bukken]. I: Maal og Minne 1930, s. 110–112.
 • Fyllingsnes, Frode 2004: Notow – hanseatane si hamn på Avaldsnes. Heimen 1/2004, s. 3–21.
 • Gardnavna i Hå. I: Hå. Nærbø – Varhaug 1837–1937 og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld. Stavanger 1932, s. 188–192.
 • Gjessing, Helge 1915: Et gammelt kultsted i Sandeid. I: Maal og Minne 1915, s. 65–79.
 • Gjøstein, Johan 1927: Gatenavn paa folkemaalet i Stavanger. I: Kommunalt tidsskrift 1927, s. 149–156.
 • Hagland, Jan Ragnar 1975: Litt om bakgrunnen for områdenamnet Haugalandet. I: Ætt og heim 1975, s. 75–81.
 • Hagland, Jan Ragnar 1989: Hasleyjarsund eller Haugarsund? Litt nanmnehistorie frå indre hamnestrok i sildabyen. I: Namn og Nemne 6, s. 7–14.
 • Helle, Knut 1975: Stavanger-navnet. I: d.s.: Stavanger fra våg til by. Stavanger. (Utg. av Stavanger kommune til byjubileet 1975), s. 11–37.
 • Helle, Knut 1975: Den eldste faste bosetningen i Stavangerområdet. I: d.s.: Stavanger fra våg til by. Stavanger. (Utg. av Stavanger kommune til byjubileet 1975), s. 38–51.
 • Helle, Knut 1975: Tilsvar [til A. Midbrøds art. i same skrift, Jf. Midbrød, A. 1975]. I: Ætt og heim 1975, s. 158–160.
 • Hellemo, Lars 1976: Játun – Hillaberget. I: Frå bygd og by i Rogaland XV, s. 27–29.
 • Hellemo, Lars 1985: Jåttå – eit omstridt og vanskeleg namn. I: d.s.: Frå torvskurd til tingsal. Kulturhistoriske riss frå Rogaland. (Dreyer Bok 1985. Utgitt av Dreyer Bok i samarbeid med Ryfylkemuseet), s. 33–35.
 • Hellemo, Lars 1992: Rett og rangt i namneverket i Rogaland. I: Ætt og heim 1992, s. 29–45.
 • Heskestad, Peder 1954: Ein land-gard med gravminne frå eldre romersk tid [Laland]. I: Ætt og heim 1954, s. 87–92.
 • Heskestad, Peder 1970: Norheim i Time i forhistorisk tid. I: Frå bygd og by i Rogaland XVII, s. 116–117.
 • Hidle, Ragnvald 1981: Stjernarøy – av Stjorn! I: Frá haug ok heiðni 8, s. 326.
 • Hidle, Ragnvald 1984: Stjernarøy/Sternarøy på nytt. I: Frá haug ok heiðni 10, s. 20–22.
 • Hovda, Per 1938: Stadnamn frå sjøen i Austre-Ryfylke. Oslo. XI, 315 s, kart. (Òg i Maal og Minne 1944, s. 1–115. Hovudoppgåve.)
 • Hovda, Per 1964: Stavanger og nokre andre namn. I: Stavanger Museum. Årbok 74, s. 77–83.
 • Hovda, Per 1997: Øynamn i Ryfylke. I: Nytt om namn 25, s. 29–32.
 • Indrebø, Gustav 1925: Kor gamall er grensa millom Agder og Rogaland – og kor gamle Egdafylket og Rygjafylket? I: Maal og Minne 1925, s. 5–17.
 • Indrebø, Gustav 1932: Ry’gjarbit og Rygjafylki. I: Namn och bygd 1932, s. 147–158. (= Germanska namnstudier tillägnade Evald Lidén, s. 147–158.)
 • Indrebø, Gustav 1933: Rygjafylki – Ryfylke. I: Festskrift til Halvdan Koht på sekstiårsdagen 7de juli 1933. Oslo, s. 121–129.
 • Indrebø, Gustav 1934: Namni Rogaland, Rygjafylke, Ryfylke. I: Stavanger Turistforening. Årbok 1934, s. 48–52.
 • Ingebrigtsen, Liv Ingrid Soma 1978: Stadnamn frå Sjernarøyane. Bergen. 220 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Jerstad, Johan 1930–33: Øydegardar og busetnad i Dalane. I: Historisk Tidsskrift 29, s. 466–473.
 • Kjos-Hanssen, J. 1911: Lokalnavne (eller pladsnavne) langs nordre og østre veien fra Egersund til Bjerkrei. I: Dalbuen 2 og 3/1911. (Tillæg til Dalernes Tidende 26 og 46/1911.)
 • Lauvås, Enok 2006: Stadnamn i Riska. I: Sandnes historie- og ættesogelag. Årbok 9, s. 18–24.
 • Lillehammer, Arnvid 1981: Korleis Giske-namnet kom til Ryfylke. I: Ætt og heim 1981, s. 159–164.
 • Lund, Harald Egenæs 1939–40: Et eldre jernalders helligsted på Erland i Skjold. Trekk av eldre jernalders religion og fruktbarhetsdyrkelse. I: Stavanger Museum. Årbok 50, s. 93–108, ill.
 • Lædre, Per Einar 1995: Gatenavn i Egersund sentrum. I: Årbok for Dalane 11, s. 37–64.
 • Løken, Trond og Inge Særheim 1990: Førhistorisk landsby på Forsandmoen – med samanhengande busetjing frå yngre bronsealder til folkevandringstid – kastar nytt lys over eldre norsk busetjingshistorie. I: Schmidt, T. (red): 1990, s. 175–195.
 • Marstrander, Carl J.S 1945: Vettelandstenen. I: Stavanger Museum. Årbok 55, s. 12–42, ill.
 • Mehus, I[ngjald] 1938: Stedsnavn i Egersund. Hva de lærer oss. Egersund. 16 s. (Særtrykk av Egersundsposten.)
 • Mehus, I[ngjald] 1954: Stedsnavn med forleddet Elgjar-, Elgi-. I: Ætt og heim 1954, s. 146–147.
 • Midbrød, Arvid 1950: Noen gamle stedsnavn i Dalane [Tengs, Fjermedal, Hafsøy, Mjølhus, Koldal]. I: Ætt og heim 1950, s. 103–107.
 • Midbrød, Arvid 1953: Noen bemerkninger til de Fines beskrivelse over Stavanger amt [identifisering av stadnamn hos de Fine]. I: Ætt og heim 1953, s. 59–61.
 • Midbrød, Arvid 1954: Stadnamn og folketru. I: Ætt og heim 1954, s. 109–110.
 • Midbrød, Arvid 1954: Stedsnavn og kulturminner. I: Ætt og heim 1954, s. 111–118.
 • Midbrød, Arvid 1955: Strøtanker om ord og navn. I: Ætt og heim 1955, s. 135–138.
 • Midbrød, Arvid 1955: Vei og helligdom i Eikundarsund. I: Ætt og heim 1955, s. 139–144.
 • Midbrød, Arvid 1960: Minne um Orvar-Odd i Sokndal [om namna Engjelsholmen og Berrjo-bestø (Berrjod-båtstø?)]. I: Ætt og heim 1960, s. 48–50.
 • Midbrød, Arvid 1960: Stedsnavnestudier. I: Ætt og heim 1960, s. 32–41.
 • Midbrød, Arvid 1960: Ymse om ord og navn og andre kulturminner. I: Ætt og heim 1960, s. 41–47.
 • Midbrød, Arvid 1960: «Staven» i Stavanger-navnet og andre stedsnavn. I: Ætt og heim 1960, s. 51–52.
 • Midbrød, Arvid 1961: Stedsnavnstudier. I: Ætt og heim 1961, s. 64–72.
 • Midbrød, Arvid 1962: Stedsnavnstudier. I: Ætt og heim 1962, s. 103–108.
 • Midbrød, Arvid 1962: Tengsavågen – et gammelt handelssted i Eigersund. I: Ætt og heim 1962:109–111.
 • Midbrød, Arvid 1963: Stedsnavnstudier. I: Ætt og heim 1963:56–63.
 • Midbrød, Arvid 1968–70: Stedsnavn-studier. I: Årbok for Dalane 1968–70, s. 63–70.
 • Midbrød, Arvid 1975: Ordet stav i noen norske stedsnavn. I: Ætt og heim 1975, s. 151–157.
 • Midbrød, Arvid 1979–80: Låvaberg og treskjeberg. I: Årbok for Dalane 1979–80, s. 74–77. (Tillegg i Årbok for Dalane 1981, s. 110–111.)
 • Midbrød, Arvid 1979–80: Stedsnavnstudier II. I: Årbok for Dalane 1979–80, s. 78–82.
 • Midbrød, Arvid 1980: Lokale stedsnavn etter skog og trær. I: «100 år i naturens tjeneste.» Egersund Skog- og Treplantningsselskap 1878–1978, s. 8. Stavanger.
 • Midbrød, Arvid 1982: Ei fornaldersoge frå Sokndal. [Om stadnamn som har samband med soga om Orvar Odd.] I: Frá haug ok heiðni 9, s. 42–44.
 • Midbrød, Arvid 1991: Merknader til nokre anger-namn i Rogaland. I: Nytt om namn 14, s. 28–29. /Gjeld G. Holm: De nordiska anger-namnen./
 • Midbrød, Arvid 1995: Stedsnavn på Eigerøy. I: Frá haug ok heiðni 1995:3, s. 42–¬43.
 • Midbrød, Arvid 1997: Bakkebø og Slettebø. I: Nytt om namn 25, s. 14–15.
 • Midbrød, Arvid 1997: Folkeavstemming om kommunenavnet Eigersund. I: Nytt om namn 26, s. 17–20.
 • Midbrød, Arvid 2000: Skrivemåten av gardsnamn i Eigersund. I: Nytt om namn 32, s. 17–19.*
 • Molaug, Eldar 1934: Stadnamni frå 28 gardar i Fossan (Forsand) herad i Rogaland. Oslo. VI, 216 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Molaug, Eldar 1935: Stadnavn og gamalt bygdeliv. I: Stavanger turistforening. Årbok 1935, s. 74–79.
 • Myhre, Albert 1953: Stabsto. I: Ætt og heim 1953, s. 45–58.
 • Myhre, Albert 1959: Nausttufter, havnivå og kulturlandskap på Jæren i eldre tider. I: Ætt og heim 1959, s. 5–18.
 • Myhre, Bjørn 1984: Bosetning og gårdsnavn på Jæren [om samhøvet mellom arkeologi og stadnamn i dateringsspørsmål]. I: Dalberg, V., G. Fellows-Jensen, B. Jørgensen og J. K. Sørensen (red.) 1984, s. 169–198, ill.
 • Møllerop, Odmund J. 1957: Gård og gårdssamfunn i eldre jernalder. I: Stavanger Museum. Årbok 67, s. 21–54, ill.
 • Møllerop, Odmund J. 1958: Haneberg – kultplass eller grav? I: Stavanger Museum. Årbok 68, s. 41–46, ill. (Zusammenfassung.)
 • Nissen, Kristian 1960: Det eldste kart over det gamle Stavanger stift. I: Stavanger Museum. Årbok 70, s. 79–96, ill.
 • Nordland, Odd 1945–50: Karmsund og Avaldsnes – Handelsveg og hovdingemakt i segn og soge. I: Haugesund museums årshefte 1945–50, s. 9–56.
 • Næss, Gunnvor Eggebø 1978: Namn frå hei og heim i Årdal i Ryfylke. Bergen. V, 229 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Næss, Hans E. 1967: På kryss og tvers i Stavanger 1861: Resultatet av gatenavnskommisjonens arbeid. I: Ætt og heim 1967, s. 5–25.
 • Oltedal, Johan 1955: Gamle stadnamn talar om gamal kristen kultur i Gjestal. I: Årbok for Jæren og Dalane IV, s. 113–114.
 • Olsen, Magnus 1913: sjå Birkeland, G. og M.Olsen 1913
 • Petersen, Jan [1954]: [Gardsnamn]. I: Ola Aurenes: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år. 1500–1900. (Jæren gards- og ættesoge. Band II), s. 32–34. Stavanger.
 • Petersen, Jan 1944: Arkeologi og stedsnavn. I: Stavanger Museum. Årbok 54, s.12–23.
 • Petersen, Jan 1944: Håland i Vormedalen og folkevandringstidens -landgårder i Rogaland. I: Viking VIII, s. 73–82.
 • Petersen, Jan 1945: Det eldste Talgje og den gamle øydegården på Murane. I: Stavanger Museum. Årbok 55, s. 51–72, ill.
 • Petersen, Jan 1951: Forhistoriske gårdsanlegg i Rogaland. Undersøkelser gjennom 25 år. I: Stavanger Museum. Årbok 61, s. 12–31, ill.
 • Petersen, Jan 1954: Bosetningen i Rogaland i folkevandringstiden. I: Viking XVIII, s. 1–28.
 • Petersen, Jan 1956: «Offeralteret» på Haneberg. I: Stavanger Museum. Årbok 66, s. 5–10, ill.
 • Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Tiende bind. Stavanger amt. Bearbeidet af Magnus Olsen. 1915. 510 s.
 • Rønneseth, Ottar 1958: Nokre merknader til Odmund J. Møllerop: Gård og gårdssamfunn i eldre jernalder (SMÅ 1957). Med tilsvar fra Odmund J. Møllerop. I: Stavanger Museum. Årbok 68, s. 79–83.
 • Rønneseth, Ottar 1963: Gard [Grend] og grense – vald og voll. I: Frå bygd og by i Rogaland X, s. 81–103.
 • Rønneseth, Ottar 1965: Gard [Grend] og grense – vald og voll. I: Frå bygd og by i Rogaland XII, s. 81–98.
 • Rønneseth, Ottar 1966: Grend og grense – vald og voll. I: Frå bygd og by i Rogaland XIII, s. 78–111.
 • Rønnevik, Knut C. 1951–55: Striden om fiske med torskegarn ved Skudenes og i Karmsund i 1700-åra. I: Årbok for Karmsund. Haugesund museums årshefte 1951–55, s. 21–49.
 • Salveson, Arne 1930: To stadnamn i Rogaland [Avaldsnes, Falnes]. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1930, s. 48.
 • Sandved, J.Ø. 1965: Rokevad og Rokenes i Gand. I: Ætt og heim 1965, s. 117–121.
 • Sandved, Jakob Øglænd 1962: Litt om Høylands og Sandnes eldste historie [m.a. Gand]. I: Ætt og heim 1962, s. 58–63.
 • Seip, Didrik Arup 1956: «Reis deg Britha, gak aat straannaa». Et gammelt dikt fra Stavanger. I: Stavanger Museum. Årbok 66, s. 58–81, ill.
 • Simonsen, Sevald 1953: Navn som forteller noe. I: Årbok for Jæren og Dalane II, s. 101–104.
 • Skadsem, Marius 1937: Kor var Orm «á Vôllum» ifrå? I: Rogaland historielag. Årsskrift 1937, s. 35–36.
 • Skadsem, Marius 1939: Nokre rettingar. III. [til gardsnamnet Avaldsnes]. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1939, s. 38–39.
 • Skadsem, Marius 1941: Gardnamnet Udlandhaug. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1941, s. 51–53.
 • Skadsem, Marius 1948: Burtkomne gardsnamn. Lea i Sola? I: Ætt og heim 1948, s. 131–132.
 • Skadsem, Marius 1948: Bø i Jåttå skipreide. I: Ætt og heim 1948, s. 93–94.
 • Skadsem, Marius 1948: Om tonelaget i stadnamn. I: Maal og Minne 1948, s. 42–49.
 • Skadsem, Marius 1949: Ullanhaug – Åmøy. I: Ætt og heim 1949, s. 91–92.
 • Skadsem, Marius 1951: Brigdeleg førelekk i samansette gardsnamn. I: Maal og Minne 1951, s. 51–55.
 • Skadsem, Marius 1951: Bygdenamnet Gand. I: Ætt og heim 1951, s. 74–79.
 • Skadsem, Marius 1952: Fylkesnamnet (Rogaland – Rygjafylke). I: Ætt og heim 1952, s. 95–97.
 • Skadsem, Marius 1952–54: Delinga av gardar i eldre og nyare tid. I: Heimen IX, s. 176–182.
 • Skadsem, Marius 1953: Gardsnamnet Skas. I: Maal og Minne 1953, s. 92–100.
 • Skadsem, Marius 1955: Bygdenamnet Gand. I: Maal og Minne 1955, s. 65–69.
 • Skadsem, Marius 1955: Kyrkjer i Høyland i eldre tid. I: Årbok for Jæren og Dalene IV, s. 10–18.
 • Skadsem, Marius 1958: Tre heim-gardar på Jæren. I: Maal og Minne 1958, s. 119–121.
 • Skadsem, Marius 1959: Namnet «Kvelluren». I: Maal og Minne 1959, s. 87–88.
 • Skadsem, Marius 1960: Bygd og gard. Bygdehistoriske studiar. Oslo 1960. 214 s. (2. oppl.) (Om namn, sjå særleg 3. og 9. kap.)
 • Skjelstad, Reidulv 1985: Rudlå, Imrå, Storhaug, Krosshaug, Brushaug og Velsignerhaug. Om navn og gravhauger på Jæren. I: Frá haug ok heiðni 10, s. 274–279, ill.
 • Skjerpe, Jon Magne 1978: Noko om stadnamn frå Heskestad i Dalane. Oslo. 306 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Skjerpe, Jon Magne 1979: Nokre gardsnamn frå Heskestad i Dalane. I: Ætt og heim 1979, s. 11–20. (Òg trykt i Maal og Minne 1979, s. 84–95, her med nokre mindre rettingar.)
 • Skjerpe, Jon Magne 1979: Nokre gardsnamn frå Heskestad i Dalane. I: Maal og Minne 1979, s. 84–95.
 • Solheim, Ludvig 1917: Gaardnavn i Stavanger amt. I: Maal og Minne 1917, s. 143–148.
 • Solheim, Ludvig 1919: Gen. eller Nom. Flertal i Gaardnavne paa Karmøy. I: Maal og Minne 1919, s. 126.
 • Solheim, Ludvig 1925: Bemerkninger til Stedsnavn [Koparvik, Vissnes, Helganes, Rusnes, Urter, Sårevaajen, Svortingen, Nyvingen, Ryvingen, Heilevang]. I: Maal og Minne 1925, s. 102–105.
 • Solheim, Ludvig 1926: Noko um Stadnamn i Rogaland. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1926, s. 29–33.
 • Solheim, Ludvig 1931: Bokn og Nautøy. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1931, s. 36–39.
 • Solheim, Ludvig 1931: Buck van See – Buck van Raa. I: Maal og Minne 1931, s. 123–126.
 • Solheim, Ludvig 1931: Finnøy – Fynnøy. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1931, s. 94.
 • Solheim, Ludvig 1933: Gamle bygder. I: Stavanger turistforening. Årbok 1933, s. 43–54.
 • Solheim, Ludvig 1940: Notiser. Mosvatnet. Feistein. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1940, s. 16.
 • Solheim, Ludvig 1941: Udlandhaug – Jåttå. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1941: 54–57.
 • Solheim, Ludvig 1945: Åmøy og nokre andre namn. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1945, s. 94–95.
 • Solheim, Ludvig 1947: Stavanger – Kalhammerodden – «Død og Oppstandelse» [Stavanger-namnet]. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1947, s. 68–71.
 • Stadnamnprosjektet i Rogaland. 1993. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland 1993:1, s. 8–12.
 • Stavanger. 144 s. (Rogaland fylkeskommune. Stadnamnprosjektet.)
 • Steinbru, Kjell Erik 1986: Stadnamn i Midtre Suldal som er knytte til handlingar og truer. I: Frá haug ok heiðni 11, s. 50–55, ill., kart.
 • Steinbru, Kjell Erik 1987: Stadnamn i Midtre Suldal. Bergen. III, 249 s, kartbok 120 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Steinnes, Asgaut 1926: Skipreidor og fjordungar i Rogaland. I: Maal og Minne 1926, s. 177–185.
 • Steinnes, Asgaut 1962: Klostergods i Rogaland. I: Ætt og heim 1962, s. 7–30.
 • Steinnes, Asgaut 1964: Rygjarbit. I: Maal og Minne 1964, s. 21–37.
 • Sunnanå, Olav 1959: Stadnamn frå Mosterøy og Rennesøy. I: Frå bygd og by i Rogaland VI, s. 63–92.
 • Sunnanå, Olav 1965: Dyreliv, sjøferdsle og fiske i stadnamn. I: Frå bygd og by i Rogaland XII, s. 44–59.
 • Sunnanå, Olav 1966: Kva samansette stadnamn kan fortelja om form, farge, planter og tre. I: Frå bygd og by i Rogaland XIII, s. 57–77.
 • Sunnanå, Olav 1967: Kva stadnamn kan fortelja om fugleliv, personnamn, dag- og årstid på øyane. I: Frå bygd og by i Rogaland XIV, s. 10–21.
 • Sunnanå, Olav 1969: Stadnamn frå øyane. I: Frå bygd og by i Rogaland XVI, s. 63–66.
 • Sunnanå, Olav 1970: Kva stadnamn kan fortelja om Helgeland i eldre og nyare tid. I: Årbok for Helgeland 1970, s. 58–65.
 • Svela, Anders B. 1966: Stadnamn frå Fjellbygda i Høyland. Oslo. XV, 272 s, kart, foto. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Særheim, Inge [1984]: Nåbn i Hå. Frå hav og hei, heim og hage. Hå. 37 s.
 • Særheim, Inge 1978: Stadnamn frå sjøen på Jæren. Bergen. VII, 229 s, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Særheim, Inge 1980: Stadnamn i Klepp. Om namngjeving av busetnad og hagar i ei Jær-bygd i endring. Stavanger. 321 s. (Rogalandsforskning. Rapport nr. 57/80.)
 • Særheim, Inge 1982: Sjernarøy(ane) – øya(ne) der sjøen strøymer. I: Frá haug ok heiðni 9, s. 118–125. (Retting i bd. 9 (1983), s. 174. Jf. elles Hidle, R. 1981 og 1984.)
 • Særheim, Inge 1983: Som det stiger. Landheving og namnetolking. I: Frá haug ok heiðni 9, s. 248–253.
 • Særheim, Inge 1984: Det steig av hav. Landheving og namnetolking (med døme frå Jæren) [Vågen på Horr, Soma og Sømme, Gimra]. I: Namn og Nemne 1, s. 39–49.
 • Særheim, Inge 1985: Oppsta, Ævest, Nylst. Litt om stad-namn på Jæren. I: Ætt og heim 1985, s. 12–58, ill.
 • Særheim, Inge 1986: Namn og stader i Rogaland. Stavanger. 76 s. (Rogaland fylkeskulturstyre. Stadnamnprosjektet.)
 • Særheim, Inge 1986: Stadnamn – kulturarv og orienteringspunkt. Om ei stadnamninnsamling i Rogaland. I: Språklig samling 27:2, s. 8–9.
 • Særheim, Inge 1987: Stadnamn. I: Vårt eget språk. 2. Talemål, s. 269–318. Oslo.
 • Særheim, Inge 1989: Kvitsøy. Namn og stader. Stavanger. 140 s. (Rogaland fylkeskommune. Stadnamnprosjektet.)
 • Særheim, Inge 1989: Litt om eldre busetjingsnamn i Klepp. I: Frá haug ok heiðni 1989:2, s. 213–224.
 • Særheim, Inge 1990: Utsira. Namn og stader. Stavanger. 144 s. (Rogaland fylkeskommune. Stadnamnprosjektet.)
  • Melding: Fridell, Staffan 1991 i Namn och bygd 79 (1991), s. 247.
 • Særheim, Inge 1992: Litt om eldre bygde- og busetjingsnamn i Hjelmeland. I: Frá haug ok heidni 1992:3, s. 38–46.
 • Særheim, Inge 1993: Gardsnamn og busetjingsutvikling. Litt om datering av gardsnamn på -land. I: Ætt og heim 1993, s. 19–58.
 • Særheim, Inge 1996: Bokn og nokre andre stadnamn frå Bokn kommune. I: Frá haug okheiðni: 1996:3, s. 36–43.
 • Særheim, Inge 1996: Nokre namn som har bakgrunn i kvalfangst. I: Frá haug ok heiðni 1996:2, s. 30–35.
 • Særheim, Inge 1996: Nokre stadnamn som fortel om tidlege kristne minnesmerke i Klepp. I: Kleppkyrkja 1846 –1996. [Kyrkjejubileet i Klepp i 1996.] Klepp 1996, s. 36–37.
 • Særheim, Inge 1997: Eldre inndelings- og busetnadsnamn i Sandnes kommune. I: Frá haug ok heiðni, s. 36–46.
 • Særheim, Inge 1998: «Notau ... udi Karmsund». Hansaens første handelsfaktori i Noreg. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. Red av G. Akselberg og J. Bondevik. Bergen 1998, s. 242–254.
 • Særheim, Inge 1998: Skulebarninnsamlinga av stadnamn i Rogaland i 1931 – gøymd og gløymd i 50 år. I: Namn og Nemne 15, s. 7–19.
 • Særheim, Inge 1999: Eldre skrivemåte av gardsnamnet Erga. I: Årsskrift for Klepp historie- og ættesogelag 1999, s. 26–29
 • Særheim, Inge 1999: Gards- og grendenamn i Time. I: Frá haug ok heiðni 1999:3, s. 42–48.
 • Særheim, Inge 1999: Språkkontakt i seinmellomalderen – bakgrunn for lokale namn og namneformer. I: Frá haug ok heiðni 1999:2, s. 28–33.
 • Særheim, Inge 2000: Skjergardsnamnet Bloksa. I: Årbok for Karmsund 1999/2000, s. 192–200.
 • Særheim, Inge 2001: Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. (Tidvise skrifter 38.) Høgskolen i Stavanger. 508 s.
 • Særheim, Inge 2001: Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land [sic]. Doktor-disputas ved Universitetet i Bergen, 23. juni 2000. Svar frå doktoranden. I: Namn og Nemne 18, s. 45–58.
 • Særheim, Inge 2001: Daniel Braut og Gabriel Gram. Nokre drag ved namne¬bruken i Arne Garborgs dikting. I: Maal og Minne 2001, s. 161–182.
 • Særheim, Inge 2001: Sørvestnorske staðir-namn – føreledda og alderen til namna. I: Namn och bygd 89, s. 29–51.
 • Særheim, Inge 2002: Klokkene, Krossen og Kristennamnet. Nemne for kristen kultur og tradisjon i sørvestnorske skjergardsnamn. I: Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NORNAs 28. symposium i Skálholt 25.–28. maj 2000. Red. Svavar Sigmundsson. (NORNA-rapporter 74.) Uppsala, s. 163–176.
 • Særheim, Inge 2002: Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland. Utg. Stavanger Turistforening. 220 s.
 • Særheim, Inge 2003: «Med sveitte i andletet skal du eta ditt brød». Stadnamn og strevet for den daglege føda. I: Ordet og kjødet. Humaniora i Stavanger. Red. S.B. Grønstøl. Stavanger, s. 172–183.
 • Særheim, Inge 2007: Stadnamn i Rogaland. Utg. Fagbokforlaget. 2007. 302 s., ill.
  • Melding: Bjorvand, Harald i Norsk lingvistisk tidsskrift 2008, s. 242–248.
 • Tjeltveit, Njål 1995: Namneskikken i Hjelmelandsvågen. I: Folk i Ryfylke. Årbok for Ryfylkemuseet 1995, s. 80–83.
 • Todnem, Brit Sissel (red.) 2015: Stedsnavn i Riska. Utg. Commentum forlag. 2015. 190 s.
 • Tuastad, N.H. 1961–65: Tonngaren i Karmsund. I: Årbok for Karmsund. Haugesund museums årshefte 1961–65, s. 8–38.
 • Valand, P[aulus] 1962: Skakk-sida i Helleland. Er den oppkalt etter adelsætten Skak? Middelalderproblemer. I: Ætt og heim 1962, s. 136–145.
 • Vandvik, Eirik 1946: Eit gamalt vegnamn frå Suldal [Jågåto]. I: Maal og Minne 1946, s. 89.
 • Veka, Olav 1971: Noko om stadnamn frå Sand, Ryfylke. Oslo. 217 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Veka, Olav 1979: Merknader til stadnamn frå Sandsa-området. I: Frá haug ok heiðni 7, s. 237–238.
 • Veka, Olav 1992–93: Frå sprongjet til spranget. Er det for langt? Nokre normaliseringsproblem frå Indre Ryfylke. I: Namn og Nemne 9-10, s. 57–62.
 • Veka, Olav 2003: Ei namnesak til protokolls. Nytt om namn 38, s. 43–44. [Um uttala av heradsnamnet Sauda.]
 • Vik, Jakob E. 1926: Kartnavn. I: Stavanger turistforening. Årbok 1926, s. 111–112.