Bibliografi:Stadnamn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus· Hedmark · Oppland · Buskerud· Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Svalbard og Jan Mayen · Utanfor Noreg

Allmenn del

Oppslagsbøker, oversynsverk, innføringsbøker, artikkelsamlingar, periodikum

 • Andersen, O. H. 1946: Stedsnavnenes grammatiske former. En kort orientering. Oslo. 72 s.
 • Andersen, O.H. 1953: Om nye veger i stedsnavnegranskingen. En orientering. Oslo. 24 s.
 • Avdeling/Seksjon for namnegransking. (Universitetet i Oslo. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap). Årsmelding 1990–2003.
  • Årsmelding 1990. Oslo 1991. 14 s. Årsmelding 1991. Oslo 1992. 137 s. Årsmelding 1992. Oslo 1993. 45 s. Årsmelding 1993. Oslo 1994. 14 s. Årsmelding 1994. Oslo 1995. 73 s. Årsmelding 1995. Norsk stadnamnarkiv 75 år – 1921 – 1996. Red. av Tom Schmidt. Oslo 1996. 234 s. (Melding: Brylla, Eva i Namn och bygd 85 (1997), s. 182–183). Årsmelding 1996. Red. av Tom Schmidt. Oslo 1997. 111 s. Årsmelding 1997. Red. av Botolv Helleland. Oslo 1998. 89 s. Årsmelding 1998. Red. av Botolv Helleland. Oslo 1999. 131 s. Årsmelding 1999. Red. av Kristoffer Kruken. Oslo 2000. 52 s. Årsmelding 2000. Red. av Kristoffer Kruken. Oslo 2001. 56 s. Årsmelding 2001. Red. av Botolv Helleland. Oslo 2002. 68 s. Årsmelding 2002. Red. av Botolv Helleland. Oslo 2003. 103 s. Årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken. Oslo 2003. 78 s. (Sjå òg Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977–1978 og Institutt for namnegransking. Årsmelding 1979–1989.)
 • Beito, Olav T. 1971: Mål og namn. Studiar i nordisk mål- og namnegransking. Heidersskrift til Olav T. Beito. Red. av Hallvard Magerøy og Kjell Venås. Oslo – Bergen – Tromsø. 390 s.
 • Beito, Olav T. 1979: Artiklar og taler i utval. Oslo – Bergen – Tromsø. 292 s. (Skrifter frå Norsk Målførearkiv XXXIV.)
 • Botolv – onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Red. av Terje Larsen og Tom Schmidt. Oslo. 166 s.
 • Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994. Red. av Kristoffer Kruken. (= NORNA-rapporter 60.) Uppsala 1996. 431 s.
  • Melding: Fridell, Staffan i Namn och bygd 86 (1998), s. 158–161.
 • Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.–13. mai 2010. (= NORNA-rapporter 87.) Red. av Ole-Jørgen Johannessen og Tom Schmidt. Uppsala 2011. 212 s.
  • Melding: Nyman, Eva i Namn og Nemne 32 (2015), s. 133–138.
 • Hallaråker, Peter 1997: Innføring i stadnamn. Innsamling og gransking. Oslo. 280 s.
  • Melding: Falck-Kjällquist, Birgit i Namn och bygd 85 (1997), s. 158–160.
  • Melding: Larsen, Terje i Namn og Nemne 14 (1997), s. 107–113.
  • Melding: Dalberg, Vibeke i Namn och bygd 87 (1999), s. 152–153.
 • Hovda, Per 1978: Frå hav til hei. Heidersskrift til Per Hovda på 70-årsdagen 17. oktober 1978. Red. av Ingeborg Hoff, Magne Oftedal og Lars Ekre. Oslo – Bergen – Tromsø. 264 s.
 • Indrebø, Gustav 1927: Norsk namneverk. Oslo. 199 s.
 • Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Universitetet i Oslo. Årsmelding 1979–1989.
  • Årsmelding 1979. Oslo 1980, 54 s. Årsmelding 1980. Oslo 1981, 70 s. Årsmelding 1981. Oslo 1982, 107 s. Årsmelding 1982. Oslo 1983, 95 s. Årsmelding 1983. Oslo 1984, 175 s. Årsmelding 1984. Oslo 1985, 170 s. Årsmelding 1986. Oslo 1987, 237 s. Årsmelding 1987. Oslo 1988, 102 s. Årsmelding 1988. Oslo 1989, 163 s. Årsmelding 1989. Oslo 1990, 204 s. Årsmelding 1990. Oslo 1991, 14 s. (Sjå òg Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977–1978 og Avdeling/Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1990–2003.)
 • Johannessen, Ole-Jørgen 2012: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Red. av Odd Einar Haugen, Johan Myking, Helge Sandøy og Kjell Erik Steinbru. Oslo. 267 s.
 • Kruken, Kristoffer 2010: Kristoffers namnerike. Veneskrift til Kristoffer Kruken på 60-årsdagen 18. august 2010. Red. av Margit Harsson og Botolv Helleland. Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo. 212 s.
 • Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. Red. av Tom Schmidt. Oslo. 181 s.
 • Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. Red. av Margit Harsson og Terje Larsen. Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo. 168 s.
 • Namn i det fleirspråklege Noreg. 2015. Red. av Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen. Oslo. 363 s.
  • Melding: Helleland, Botolv i Namn og Nemne 33 (2016), s. 116–119.
 • Namn i fjellet. 1968. Red. av Jørn Sandnes og Per Tylden. Oslo. 175 s. (Orion 74.)
  • Melding: Nordlie, Sigurd i Heimen XIV (1967–69), s. 609–612.
 • Namn og eldre busetnad. Rapport frå NORNAs femtande symposium på Hamar 9.–11. juni 1988. Red. av Tom Schmidt. (= NORNA-rapporter 43.) Uppsala 1990. 293 s.
  • Melding: Fridell, Staffan i Namn och bygd 79 (1991), s. 234–237.
 • Namn og Nemne. Tidsskrift for norsk namnegransking. Utgjeve av Norsk namnelag. Bergen 1984–. Redaktørar: Ole-Jørgen Johannesen og Oddvar Nes (1984–94), Gunnstein Akselberg, Ole-Jørgen Johannesen og Oddvar Nes (1995–96), Gunnstein Akselberg og Oddvar Nes (1997–2003/2004), Gunnstein Akselberg og Kristoffer Kruken (2005–2009), Gunnstein Akselberg, Gudlaug Nedrelid, Aud-Kirsti Pedersen og Inge Særheim (2010– 2012), Vidar Haslum, Ole-Jørgen Johannessen, Gudlaug Nedrelid og Aud-Kirsti Pedersen (2013– 2015), Vidar Haslum, Ole-Jørgen Johannessen, Gudlaug Nedrelid, Aud-Kirsti Pedersen og Tom Schmidt (2016– ).
  • Årgang 1 – 1984, 95 s. Årgang 2 – 1985, 122 s. Årgang 3 – 1986, 126 s. Årgang 4 – 1987, 124 s. Årgang 5 – 1988, 126 s. Årgang 6 – 1989, 126 s. Årgang 7 – 1990, 121 s. Årgang 8 – 1991, 125 s. Årgang 9/10 – 1992/93, 126 s. Årgang 11 – 1994, 124 s. Årgang 12 – 1995, 123 s. Årgang 13 – 1996, 127 s. Årgang 14 –1997, 127 s. Årgang 15 – 1998, 125 s. Årgang 16 – 1999, 124 s. Årgang 17 – 2000, 124 s. Årgang 18 –2001, 128 s. Årgang 19 – 2002, 124 s. Årgang 20/21 – 2003/04, 142 s. Årgang 22 – 2005, 135 s. Årgang 23 – 2006, 123 s. Årgang 24 – 2007, 120 s. Årgang 25 – 2008, 124 s. Årgang 26 – 2009, 113 s. Årgang 27 – 2010, 128 s. Årgang 28 – 2011, 143 s. Årgang 29 – 2012, 133 s. Årgang 30 – 2013, 123 s. Årgang 31 – 2014, 152 s. Årgang 32 – 2015, 141 s. Årgang 33 – 2016, 130 s.
 • Nasjonale konferansar i namnegransking 1981–2009.
  • 1. Nasjonal konferanse i namnegransking. Foredrag og diskusjon frå ein konferanse på Blindern 23. oktober 1981. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1982. (Hovudemne: Samiske namnearkiv og utgjeving av bustadnamn.) 68 s.
  • 2. Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1982. Foredrag og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1983. (Hovudemne: Databehandling av stadnamn og personnamn.) 93 s.
  • 3. Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983. Innleiingar og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1984. (Hovudemne: Etterreformatoriske kjelder i namnegransking.) 120 s.
  • 4. Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985. Innleiingar og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1987. (Hovudemne: Lydskrift, særleg ved stadnamnregistrering.) 194 s.
  • 5. Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988. Innleiingar og diskusjon. Avdeling for namnegransking, Universitetet i Oslo 1991. (Hovudemne: Skriftleg og munnleg normering av stadnamn.) 149 s.
  • 6. Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 23. november 1990. Innleiingar og diskusjon. Avdeling for namnegransking, Universitetet i Oslo 1991. (Hovudemne: Vitskaplege prosjekt i namnegransking.) 146 s.
  • 7. Den 7. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1993. Stadnamn og kulturlandskapet. Avdeling for namnegransking, Universitetet i Oslo 1995. 172 s.
   • Melding: Bratein, Håvard Dahl i Nytt om namn 24 (1996), s. 35–38.
  • 8. Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1996. Namnegransking som studie- og undervisningsfag. Seksjon for namnegransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Universitetet i Oslo 1997. 169 s.
   • Melding: Borg, Kaj i Studia anthroponymica Scandinavica 17 (1999), s. 11–112.
  • 9. Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 11. – 12. mai 2000. Namn gjennom 2000 år – namn i år 2000. Seksjon for namnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo 2000. 226 s.
   • Melding: Entzenberg, Sonja i Studia anthroponymica Scandinavica 19, s. 126–128.
  • 10. Den 10. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 9. mai 2003. Gustav Indrebø og norsk namnegransking. Seksjon for namnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo. 130 s.
   • Melding: Fridell, Staffan i Norsk lingvistisk tidsskrift 2/2004, s. 243–244.
  • 11. Den 11. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 10. november 2006. Personnamn og personnamnbruk i kronologisk, geografisk og sosialt perspektiv. Føredraga er trykte i Nytt om namn nr. 44, s. 8–51, og nr. 45, s. 51–53.
  • 12. Den 12. nasjonale konferansen i namnegransking. Språkrådet, Oslo 20. november 2009. Magnus Olsen som namnegranskar. Føredraga er trykte i Nytt om namn nr. 50, s. 52–92.
 • Nes, Oddvar 2008: Nes om namn. Heidersskrift til Oddvar Nes på 70-årsdagen 27. desember 2008. Red. av Jarle Bondevik og Ole-Jørgen Johannessen. Bergen. 222 s.
  • Melding: Strandberg, Svante i Namn og Nemne 27 (2010), s. 114–117.
 • Nordisk kultur V. Stedsnavn. 1939. Utgitt av Magnus Olsen. Stockholm – Oslo – København. 210 s. (Indledning, s. 1–3, Norge, s. 4–52. S. 31–40 er trykt opp att i Norsk stadnamngransking 1973, s. 112–125, notar s. 214–219.)
 • Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977–78. Årsmelding 1977. Oslo 1978, 43 s. Årsmelding 1978. Oslo 1979, 47 s. (Sjå òg Institutt for namnegransking. Årsmelding 1979–1989 og Avdeling/Seksjon for namnegransking. Årsmelding 1990–2003.)
 • Norsk stadnamngransking. 1973. Red. av Ola Stemshaug. Oslo. 229 s. (Orion 139.)
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen XVI (1973–75), s. 336–337.
  • Melding: Andersson, Th. i Namn och bygd 1974, s. 188–189.
 • Norsk stadnamnleksikon. 1973. Red. av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. Oslo. 359 s. (2. utg. Oslo 1980. 361 s. 3. utg. 1990. 375 s. 4. utg. 1997. 536 s.)
  • Melding: Holm, Gösta i Maal og Minne 1977, s. 146–164.
  • Melding: Brylla, Eva, A.-C. Mattisson, Leif Nilsson, Inger Pálsson, Svante Strandberg og Mats Wahlberg i Namn och bygd 1977, s. 159–164.
  • Melding: Flemström, Bertil i Heimen XVII (1976-78), s. 308–310.
  • Melding (av 4. utg.): Bakken, Kristin i Norsk Lingvistisk Tidsskrift 17:2 (1999), s. 272–279.
 • Norske stedsnavn/stadnamn. 1975. Red. av Botolv Helleland. Oslo. 199 s.
  • Melding: Myrvang, Finn i Håløygminne XIV (1974–77), s. 299–303.
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen XVII (1976–78), s. 192–195.
 • Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 1984–: Red. Botolv Helleland ofl. Utgjevarstad: Institutt (Avdeling, Seksjon) for namnegransking, Universitetet i Oslo.
  • Nr. 1 – 1984, 17 s. Nr. 2 – 1984, 23 s. Nr. 3 – 1985, 23 s. Nr. 4 – 1986, 25 s. Nr. 5/6 – 1987, 59 s. Nr. 7 – 1988, 39 s. Nr. 8 – 1988, 39 s. Nr. 9 – 1989, 51 s. Nr. 10 – 1989, 47 s. Nr. 11 – 1990, 48 s. Nr. 12 – 1990, 48 s. Nr. 13 – 1991, 47 s. Nr. 14 – 1991, 43 s. Nr. 15 – 1992, 46 s. Nr. 16 – 1992, 46 s. Nr. 17 – 1993, 43 s. Nr. 18 – 1993, 47 s. Nr. 19 – 47 s. Nr. 20 – 1994, 43 s. Nr. 21 – 1995, 48 s. Nr. 22 – 1995, 43 s. Nr. 23 – 1996, 51 s. Nr. 24 – 1996, 54 s. Nr. 25 – 1997, 48 s. Nr. 26 – 1997, 52 s. Nr. 27 – 1998, 48 s. Nr. 28 – 1998, 52 s. Nr. 29 – 1999, 52 s. Nr. 30 – 1999, 52 s. Nr. 31 – 2000, 52 s. Nr. 32 – 2000, 57 s. Nr. 33 – 2001, 56 s. Nr. 34 – 2001, 64 s. Nr. 35 – 2002, 48 s. Nr. 36 – 2002, 77 s. Nr. 37 – 2003, 56 s. Nr. 38 – 2003, 66 s. Nr. 39 – 2004, 61 s. Nr. 40 –2004, 61 s. Nr. 41 – 2005, 74 s. Nr. 42 – 2005, 82 s. Nr. 43 – 2006, 79 s. Nr. 44 – 2006 med rapport frå Den 11. nasjonale konferansen i namnegransking, Oslo 10.11.2006, 93 s. Nr. 45 – 2007, 65 s. Nr. 46 – 2007 med rapport frå konferansen Namn og identitet, Blindern 16. november 2007, 121 s. Nr. 47 – 2008 70 s. Nr. 48 – 2008 med rapport frå konferansen Names and identities II, Blindern 21. november 2008, 84 s. Nr. 49 – 2009, 74 s. Nr. 50 – 2009 med rapport frå Den 12. nasjonale konferansen i namnegransking, Oslo 20. november 2009, 132 s. Nr. 51 – 2010, 56 s. Nr. 52 – 2010, 74 s. Nr. 53 – 2011, 66 s. Nr. 54 – 2011, 62 s. Nr. 55 – 2012, 60 s. Nr. 56 – 2012 med rapport frå konferansen Norsk namnegransking i krise, Oslo 23. november 2012, 66 s. Nr. 57 – 2013, 70 s. Nr. 58 – 2014, 66 s. Nr. 59–60 – 2015, 114 s. Nr. 61–62 – 2015, 103 s. Nr. 63–64 – 2016 med rapport frå konferansen «Den reviderte stadnamnlova – konsekvensar og praksisar, mål og føringar», Oslo, 18. november 2016, 120 s
 • Olsen, Magnus 1912: Stedsnavnestudier. Kristiania. 130 s.
  • Melding: Lundberg, O. i Namn och bygd 1913, s. 158–161.
 • Olsen, Magnus 1934: Hvad våre stedsnavn lærer oss. Oslo. 66 s. (Universitetets radioforedrag.) (2. utg. Oslo – Bergen – Tromsø. 1971. 71 s. med Forord [av Ludvig Holm-Olsen] og litt.liste.)
 • Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. Red. av Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug og Lars F. Stenvik. (= NORNA-rapporter 70 A). Uppsala 2000. 150 s.
 • Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.–15. mai 1999. Red. av Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug og Lars F. Stenvik. (= NORNA-rapporter 70 B). Uppsala 2000. 234 s.
 • Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 1998. Red. av Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik. Bergen. 280 s.
 • Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder. Rapport från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25–27 april 1975. Red. av Vibeke Dalberg, Botolv Helleland, Allan Rostvik och Kurt Zilliacus. (= NORNA-rapporter 10). Uppsala 1976. 238 s.
 • Personnamn i stadnamn. Artikkelsamling frå NORNAs tolvte symposium i Trondheim 14.–16. mai 1984. Red. av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. [Trondheim] 1986. 227 s. (= NORNA-rapporter 33.)
 • Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. Efter offentlig Foranstaltning udgivne med tilføyede Forklaringer af O. Rygh. Forord og Indledning. Kristiania 1898, XV, 94 sider. (Faksimileutg. 1966.) (S. 1 til siste avsnitt s. 27 er trykt opp att i Norsk stadnamngransking 1973, s. 30–80, notar s. 209–212.)
 • Skulerud, Olai 1945: Utsyn over vestnorsk stadnamngransking. Bergen. 47 sider. (Bergens Museums Årbok 1945. Historisk-antikvarisk rekke. Nr. 3.)
 • Stadnamn i kystkulturen. Rapport frå NORNAs fjortande symposium i Volda 4.–6. mai 1987. Red. av Peter Hallaråker, Arne Kruse og Terje Aarset. (= NORNA-rapporter 41.) Volda 1989. 158 s.
 • Stemshaug, Ola 1973: Namn i Noreg. Ei innføring i norsk stadnamngransking. Oslo. 172 s. (2. utg. 1976, 183 s., 3. utg. 1985, 190 s.)
  • Melding: Andersson, Th. i Namn och bygd 1974, s. 187–188.
  • Melding: Helleland, Botolv i Heimen XVI (1973–75), s. 516–520.
 • Særheim, Inge [1984]: Namn som fortel om oss. Handbok i innsamling og arkivering av stadnamn. [Oslo.] 89 s.
 • Særheim, Inge 1985: Stadnamn fortel historie. Om namngjeving, namnebruk og opplysningar i stadnamn. Stavanger – Oslo – Bergen – Tromsø. 127 s.
  • Melding: Akselberg, Gunnstein i Namn og Nemne 2 (1985), s. 117–121.
 • Utanlandske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28.–30. mai 1997. Red. av Botolv Helleland og Leif Nilsson. Utgjeven i samarbeid med Nordisk språkråd. (= NORNA-rapporter 68.) Uppsala 1999. 263 s.
  • Melding: Fellows-Jensen, Gillian i Studia anthropony­mica Scandinavica 19 (2001), s. 157–161.
 • Vågslid, Eivind 1958: Stadnamntydingar. Eidsvoll. 232 s. (Siste delen av opplaget vart innbunden i 1983, med nytt omslag: «Eidsvoll 1958. Med tillegg 1983».)
  • Melding: Hovda, Per i Heimen XII (1961–63), s. 335.
 • Vågslid, Eivind 1963: Stadnamntydingar 1. [Oslo] 272 s.
 • Vågslid, Eivind 1974: Stadnamntydingar 2. Oslo. 592 s.
  • Melding: Løland, Jacob Sverre i Ætt og Heim 1977, s. 167–170.
 • Vågslid, Eivind 1979: Stadnamntydingar 3. Oslo. 183 s.
 • Vågslid, Eivind 1984: Stadnamntydingar. 4. Med nye tydingar til ord og namn. Bjørgvin. 111 s.
 • Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria. Red. av Knut Sprauten. (Skrifter frå Norsk lokalhistorisk institutt 38.) Oslo. 218 s.

Litteratur om ulike emne

a) Innsamling og arkivering

 • Adresser og stadnamn. Del 1: Handbok i kommunal adressetildeling. Utgitt av Statens kartverk, Miljøverndepartementet og Norske Kommuners Sentralforbund, august 1986. 124 s.
  • Melding: Hallaråker, Peter i Heimen XXV (1988), s. 60–62.
  • Melding: Jørgensen, Pål i Nytt om namn 5–6 (1987), s. 51–52.
 • Birkeland, Gunhild 1989: Arkivet ved Institutt for namnegransking – situasjonen i dag og litt om oppgåvene framover. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1988, s. 17–42.
 • Birkeland, Gunhild 1989: Stadnamninnsamling i Rælingen. I: Romerikstun. Årbok 1990, bd. XVI, s. 82–89. (Utg. av Romerike Historielag.)
 • Birkeland, Gunhild 1992: Dataregister av stadnamn og grunnord frå hovudoppgåver. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991, s. 35–49.
 • Birkeland, Gunhild og Margit Harsson 1985: Oversyn over stadnamntilfang frå 10 austlandsfylke. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1984, s. 17–59. (Finst òg som særtrykk.)
 • Birkeland, Gunhild og Margit Harsson 1986: Oversyn over stadnamntilfang frå Vestlandet og Nord-Noreg. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985, s. 21–72. (Finst òg som særtrykk.)
 • Bringeland, Hans 1989: Innsamling av stadnamn. Ei rettleiing. Lokalhistorisk rettleiingsteneste i Hordaland. 45 s.
 • Buanes, Eivind 1975: Hva heter det her? Om innsamling og arkivering av stedsnavn. I: Norske stedsnavn/stadnamn, s. 175–186.
 • Hallaråker, Peter 1987: Namn og stad. Handbok i kommunal innsamling og arkivering av stadnamn. Møreforsking og MRDH Volda. Volda. 214 s.
 • Harsson, Bjørn Geirr 1983: Kartfesting av navn – bruk av koordinater. I: Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1982. Foredrag og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1983. (Hovudemne: Databehandling av stadnamn og personnamn.), s. 41–45.
 • Harsson, Margit 1983: Arkivering av stadnamn på EDB. I: Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1982. Foredrag og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1983. (Hovudemne: Databehandling av stadnamn og personnamn.), s. 22–27.
 • Harsson, Margit 1983: Om stadnamn, EDB og morfeminndeling. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982, s. 29–33.
 • Harsson, Margit 1985: EDB-registrering av stadnamn. I: Heimen XXII, s. 60–64.
 • Harsson, Margit 1985: EDB-registrering av stadnamn i Noreg. I: Namn og Nemne 2, s. 87–98.
 • Margit Harsson 1985: sjå Birkeland, Gunhild 1985.
 • Margit Harsson 1986: sjå Birkeland, Gunhild 1986.
 • Harsson, Margit 1993: Registrering av stadnamn ved bruk av WP 5.1. I: Nytt om namn 17, s. 33–36.
 • Helleland, Botolv 1978: Innsamling av stadnamn – kva no? I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977, s. 16–21.
 • Helleland, Botolv 1979: Skulebarnsoppskriftene til hjelp i ny innsamling av stadnamn. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978, s. 18–22.
 • Helleland, Botolv 1984: Innsamling av stadnamn. Rettleiing. Oslo. 24 sider. (Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo.)
 • Helleland, Botolv 1987: Nokre synspunkt på lydskrift i stadnamn. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985, s 5–9.
 • Helleland, Botolv 1993: Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo. 325 s.
 • Hoff, Ingeborg 1970–72: Om innsamling, gransking og normering av stadnamn [svar på meldingane av ymse kartblad]. I: Heimen XV, s. 287–298.
 • Indrebø, Gustav 1921: Um innsamling av stadnamn. Kristiania. 16 s. (Særtrykk av Indrebø, Gustav: Stadnamni i ei fjellbygd (Haukedalen, Fyrde i Sunnfjord). I: Maal og Minne 1921, s. 113–123 og 199–204.)
 • Indrebø, Gustav 1931–35: Stadnamn og stadnamninnsamling. 1. utgåva 1931, Bjørgvin, 16 s. 2. utgåva 1932, Bjørgvin 24 s. 3. utgåva 1933, Bjørgvin 24 s. 4. utgåva 1934, Bjørgvin 24 s. 5. utgåva 1935, Bjørgvin 24 s.
 • Stemshaug, Ola 1978: Språkleg tradisjon. Ei handbok for innsamling av språkleg tradisjonsstoff. Oslo. 159 s.
  • Melding: Alver, Brynjulf i Heimen XVIII (1978), s. 615­–617.
  • Melding: Andersson, Thorsten i Namn och bygd 1980 s. 167.
 • Særheim, Inge [1984]: Namn som fortel om oss. Handbok i innsamling og arkivering av stadnamn. [Oslo.] 89 s.
 • Særheim, Inge 1985: Stadnamn fortel historie. Om namngjeving, namnebruk og opplysningar i stadnamn. Stavanger – Oslo – Bergen – Tromsø. 127 s.

b) Teori, metode, datering

 • Akselberg, Gunnstein 1981: Stadnamnklassifisering. I: Egenproduksjon 12. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, s. 12–26.
 • Akselberg, Gunnstein 1996: Teori og empiri i norsk onomastikk. I: Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19.–23. juni 1994, s. 75–88.
 • Akselberg, Gunnstein 1997: Namnelag og namnepublikasjonar. I: Nytt om namn 25, s. 3–7.
 • Akselberg, Gunnstein 2000: Onomastikk og teori. Teoridebatten i norsk og nordisk onomastikk i 1990-åra – sett i ljos av tidlegare onomastiske arbeid. I: Namn og Nemne 17, s. 27–44.
 • Akselberg, Gunnstein 2000: Tolkingsmetodane til Oluf Rygh som mønster for norsk og nordisk gardsnamntolking. Eit faghistorisk og vitskapsteoretisk perspektiv. I: Nordica Bergensia 22, s. 201–221.
 • Akselberg, Gunnstein 2000: Onomastisk teorigenerering. Grunnlag og utvikling. I: Namn gjennom 2000 år – namn i år 2000. Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 11.–12. mai 2000, s. 31–43.
 • Akselberg, Gunnstein 2002: Kategorisering som prinsipp i namnegranskinga. Ei teoretisk-metodisk drøfting med utgangspunkt i onomastikonmodellen. I: Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. Red. Terhi Ainiala og Peter Slotte. Tallinn, s. 37–78.
 • Bakken, Kristin 1987: Rettsarkiver som kilder til stedsnavn. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986, s. 27–42.
 • Bakken, Kristin 1991: Gustav Indrebø: «Stadnamni i ei fjellbygd». En metodeundersøkelse. I: Namn og Nemne 8, s. 35–52.
 • Bakken, Kristin 1994: Navnelaging og onomastikonet. I: Namn og Nemne 11, s. 35–45.
 • Bakken, Kristin 1997: «Nedervd uttale» av stedsnavn – ei problematisering. I: Namn og Nemne 14, s. 43–58.
 • Bakken, Kristin 1997: Form and meaning. The basis for name-specific phonological development. I: You name it. Perspectives on Onomastic Research. Red. av Ritva Liisa Pitkänen og Kaija Mallat. (Studia Fennica Linguistica 7.) Helsinki, s. 21–30.
 • Bakken, Kristin 1998: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksika­liseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diploinmateriale fra 1300­-tallet. (Doktoravhandling. Acta Humaniora 38.) Oslo. 319 s.
 • Bakken, Kristin 1998: Svar fra doktoranden. Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. (Dr.art-disputas ved Universitetet i Oslo, 9. november 1996.) I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 16, s. 85–98.
 • Bakken, Kristin 1998: Forholdet mellom norsk navnegransking og språkviten­skapen. I: Maal og Minne, s. 67–83.
 • Bakken, Kristin 1998: Markatur til Liastua. Om sammensetninger som har navn i bestemt form som førsteledd. I: Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. Nordisk forening for leksikografi. Red. av Ruth Vatvedt Fjeld og Boye Wangensteen. Oslo, s. 198–212.
 • Bakken, Kristin 1999: Etymologi i onomastikk og lingvistikk. I: Den nordiska namnforskningen. I går, i dag, i morgon. Handlingar från NORNA:s 25:e symposium i Uppsala 7–9 februari 1997. Red. av Mats Wahlberg. (=NORNA-rapporter 67.) Uppsala, s. 161–173.
 • Bakken, Kristin 2000: Navn og restitusjon av lydendring. I: Namn och bygd 88, s. 5–24.
 • Bakken, Kristin 2000: Personnavnforskning og stedsnavnforskning – to ulike disi­pliner? I: Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 11. – 12. mai 2000. Namn gjennom 2000 år – namn i år 2000, s. 137–156.
 • Bakken, Kristin 2000: Teori i navneforskningen. Et diskusjonsinnlegg. I: Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.–15. mai 1999. (= NORNA-rapporter 70 B), s. 11–23.
 • Bakken, Kristin 2001: Patterns of restitution of sound change. I: Actualization. Linguistic Change in Progress. Edited by Henning Andersen. Amster­dam/Philadelphia, s. 59–78.
 • Bakken, Kristin 2002: Navnestatus og bestemthetskategorien. I: Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. Red. av Terhi Ainiala og Peter Slotte. Tallinn, s. 20–36.
 • Bakken, Kristin 2002: Onomastics and linguistics. I: Onoma 37, s. 21–46.
 • Bakken, Kristin og Kristoffer Kruken 1991: [Melding av]: Vibeke Dalberg: Sted-navneændringer og funktionalitet. Analogisk stednavneomdannelse, epexegetisk stednavnedannelse og stednavneskifte belyst ved danske toponymer. København 1991. I: Namn og Nemne 8, s. 119–125.
 • Briså, Benedicte Gamborg 2001: Gårdsgrensene og den geometriske metode som bosetningshistorisk hjelpemiddel. Hva er gjort og hvor står vi? I: Heimen 38, s. 15–33.
 • Dataregistrerte nominative kilder i Norge. 1992. I: Heimen XXIX, s. 180–185.
 • Edlund, Lars-Erik 1997: Ortnamnsforskning och historieforskning. I: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1996. Namnegransking som studie- og undervisningsfag. Seksjon for namnegransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Universitetet i Oslo 1997, s. 41–82.
 • Ellingsve, Eli 1995: Søkelys på Oluf Rygh. I: Namn og Nemne 12, s. 35-50.
 • Ellingsve, Eli 1996: Forsterket søkelys på Oluf Rygh. I: Namn og Nemne 13, s. 71–74.
 • Ellingsve, Eli 1996: Metodiske problem ved datering av teignavn ved hjelp av datering av personen i utmerkingsleddet. I: Studier i Nordisk Filologi 75 (1996). [Ägonamn – struktur och datering. Rapport från NORNA:s tjugotredje symposium på Svidja 15–17 september 1995], s. 219–232.
 • Ellingsve, Eli 1996: Stedsnavn som kategori i noen norske språkvitenskapelige verk. I: Årsmelding 1995. Norsk stadnamnarkiv 75 år – 1921 – 1996, s. 53–60.
 • Ellingsve, Eli 1996: Studiedisiplinen navnegransking ved norske universitet. I: Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994, s. 89–110.
 • Ellingsve, Eli 1999: En vurdering av metodene til datering av stedsnavn. Prøveforelesning over oppgitt emne til dr.art.-graden. I: Namn og Nemne 16, s. 15–30.
 • Farbregd, Oddmunn 1984: Gardsgrenser og geometrisk analyse. Teori og metodisk prinsipp. I: Heimen XXI, s. 33–50, ill.
 • Fett, Per 1948: Gardsmatrikkel og førhistorie. I: Viking XII, s. 57–62.
 • Fladby, Rolf 1984: Eldre utrykte kart som kilde for stedsnavnforskning. I: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983. Innleiingar og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1984, s. 74–83.
 • Faarlund, Jan Terje 1998: [Opposisjonsinnlegg]. Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. Dr.art-disputas ved Universitetet i Oslo, 9. november 1996. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 16, s. 63–68.
 • Hallan, Nils 1980: Stadnamn og ordgeografi (Summary). I: Dalberg, Vibeke, Bente Holmberg og John Kousgård Sørensen (red.) 1980: Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet. NORNAs syvende symposium i København 18-20 maj 1979. Red. av Vibeke Dalberg m.fl. Uppsala. (NORNA-rapporter 18.), s. 85-104.
 • Hallan, Nils 1984: Bruk av gamle kart i namnegransking. Nokre døme på identifikasjon og tolking. I: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983. Innleiingar og diskusjon. Red. av Botolv Helleland. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1984. (Hovudemne: Etterreformatoriske kjelder i namnegransking.), s. 84–86.
 • Hallaråker, Peter 1986: Stadnamn og stadnamnobjekt. I: Namn og Nemne 3, s. 117–122.
 • Hallaråker, Peter 1991: Kart som hjelpemiddel og som kjelde for stadnamn-gransking. I: Alhaug, Gudbrand, Kristoffer Kruken og Helge Salvesen: Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991. Red. av Gulbrand Alhaug ofl. Oslo, s. 166–183.
 • Hallaråker, Peter 2000a: Oluf Ryghs Indledning til Norske Gaardnavne – vår første lærebok i stadnamngransking. I: Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. Red. av Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug og Lars F. Stenvik. (= NORNA-rapporter 70 A). Uppsala 2000, s. 43–55.
 • Harsson, Margit 1991: Stadnamn i Aust og Vest. I: Namn og Nemne 8, s. 71–83.
 • Helleland, Botolv 1999: Nedervd uttale – ein merknad. I: Namn og Nemne 16, s. 7–14.
 • Kruken, Kristoffer 1991: sjå Bakken, Kristin og Kristoffer Kruken 1991
 • Peterson, Lena 1998: [Opposisjonsinnlegg]. Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger. En studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300-tallet. Dr.art-disputas ved Universitetet i Oslo, 9. november 1996. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 16, s. 69-85.
 • Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. Efter offentlig Foranstaltning udgivne med tilføyede Forklaringer af O. Rygh. Forord og Indledning. Kristiania 1898, XV, 94 sider. (Faksimileutg. 1966.) (S. 1 til siste avsnitt s. 27 er trykt opp att i Norsk stadnamngransking 1973, s. 30–80, notar s. 209–212.)
 • Sandnes, Jørn 1956: Gårdsnavn på -staðir og -setr. Litt om navneklassenes absolutte og relative kronologi, spesielt i Trøndelag. I: Maal og Minne 1956, s. 84–88.
 • Sandnes, Jørn 1973: Datering av navneklasser ved landskyld-metoden. I: Maal og Minne 1973, s. 12–28.
 • Sandnes, Jørn 1973–75: Gardsnavn på -set, bøyningsformer og alder. I: Heimen XVI, s. 513–516. (Jf. Kirkeby, B. 1973–75c og Kirkeby, B. 1973–75b.)
 • Sandnes, Jørn 1996: Oluf Rygh og førsteleddet på gardsnavn på -stad. I: Namn og Nemne 13, s. 67–74.
 • Stenvik, Lars F. 1978: Stadgårder. Et forsøk på arkeologisk datering av en navneklasse. Bergen. 179 s. (Utrykt magistergradsavhandling.)

c) Sakrale namn

 • Akselberg, Gunnstein 2002: Det kristne onomastikonet – utvikling, samansetjing og struktur. Om kristningsprosessen i mellomalderen og stadnamn på Voss. I: Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NORNAs 28. symposium i Skálholt 25.–28. maj 2000. Red. Svavar Sigmundsson. (NORNA-rapporter 74.) Uppsala, s. 67–101.
 • Andersson, Thorsten 1992: Det förkristna ordet socken i Norden. I: Namn och bygd 1992, s. 115–119.
 • Arnesen, Martin 1866: Minder om hedensk Gudsdyrkelse i vore Stedsnavne. I: Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Fredrikshalds lærde og Realskole i Juni og Juli 1866, s. 27–64.
 • Arnesen, Martin 1869: Norske Stedsnavne som vidner om Lege i Oldtiden. I: Norsk Folkeblad, No. 36, 1869.
 • Arnesen, Martin 1873: Norwegische ortsnamen, die von spielen im alterthum zeugen. Zeitschrift für vegleichende Sprachforschung XXII, s. 89–92.
 • Berge, Rikard 1924: Heilage steinar. Maltsteinen. Gjuvastein. I: Norsk Folkekultur 1924, s. 61–64.
 • Bing, Just 1916: Ull. En Mytologisk undersøkelse. I: Maal og Minne 1916, s. 107–124.
 • Bing, Just 1922-25: Et gudemøte i gaardnavn [Totland, Ulland, Frøland, Jarland, Tysseland]. I: Heimen I (1922-1925), s. 4–12.
 • Bondevik, Kjell 1975: Truer og førestellingar i stadnamn. I: Norske stedsnavn/stadnamn 1975, s. 132–144.
 • Calissendorff, Karin 1964: Helgö [Helgøy(a)]. I: Namn och bygd 1964, s. 105–152.
 • Dietrichson, L. 1916: Horg og hov. Et bidrag til vore stavkirkers forhistorie. I: Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri 1916, s. 245–267.
 • Ellingsve, Eli 2000: Pilegrimsferdsel og pilegrimsnavn. I: Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.–15. mai 1999. Red. av Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug og Lars F. Stenvik. (= NORNA-rapporter 70 B). Uppsala, s. 55–66.
 • Elgqvist, Eric 1952: Studier rørande Njordkultens spridning bland de nordiska folken [kap. 5 om Háleygir og Hálogaland]. Lund. 180 s.
 • Elgqvist, Eric 1955: Ullvi och Ullinshov. Studier rørande Ullkultens uppkomst och utbredning. Lund. 179 s.
 • Espeland, Anton 1947: Pilgrimsveiens stedsnavn i Norge [m.a. Fuglesangen, Helvete]. I: Maal og Minne 1947, s. 15–20.
 • Garder, Johan 1948: Pilgrimsveiens stedsnavn i Norge. I: Maal og Minne 1948, s. 83–89.
 • Hansen, Olaf 1938: ”Kast”-dungar og ”kast”-røyser. Restar av gamal offerskikk. I: Maal og Minne 1938, s. 113–124.
 • Hasund, Sigvald 1925: Røys og rysseberg. I: Maal og Minne 1925, s. 34–36.
 • Helleland, Botolv 1992: Sakrale namn. Nokre forskingsoppgåver frå norsk synsstad. I: Sakrale navne. Rapport fra NORNAs sekstende symposium i Gilleleje 30.11.–2.12.1990. Red. av Gillian Fellows-Jensen og Bente Holmberg. (=NORNA-rapporter 48), s. 255–263.
 • Helleland, Botolv 1994: Sosiale og religiøse uttrykk i stadnamn. I: Fra hammer til kors. 1000 år med kristendom. Brytningstid i Viken. Red. av Jan Ingar Hansen og Knut G. Bjerva. Borre historielag. Oslo, s. 205–214.
 • Holmboe, C. A. 1864: [Om de saakaldte] Dandserhauge. I: Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger 1864, s. 94–103.
 • Kiil, Vilhelm 1936: Er de nordiske Solberg minner om soldyrkelse? I: Maal og Minne 1936, s. 126–175.
 • Lid, Nils 1925: Ullins øyra. I: Heidersskrift til Marius Hægstad fraa vener og læresveinar 15de juli 1925, s. 128–144. Oslo.
 • Lid, Nils 1942: Gudar og gudedyrking. I: Nordisk kultur XXVI. Religionshistorie utgjeven av Nils Lid, s. 80–153. Oslo – Stockholm – København.
 • Olsen, Magnus 1905: Det gamle norske ønavn Njarðarlôg. Christiania. 29 sider. (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1905. No. 5.) (Trykt opp att i Olsen, M. 1938: Norrøne studier, s. 63–85.)
 • Olsen, Magnus 1908: Hærnavi. En gammel svensk og norsk gudinde. Christiania. 18 sider. (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1908. No. 6.)
 • Olsen, Magnus 1915: Hedenske kultminder i norske stedsnavn. I. Kristiania. 315 sider, kart. (Videnskapsselskapets Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse. 1914. No.4.)
  • Melding: Brate, Erik i Arkiv för nordisk filologi 1918, s. 91–102.
 • Olsen, Magnus 1922: Minner om guderne og deres dyrkelse i norske stedsnavn [«en fullstendig omarbeidelse av O. Rygh’s tillegg til 2nen utgave med samme tittel»]. I: P. A. Munch: Norrøne Gude- og Heltesagn. Tredje utg. efter A. Kjær's bearbeidelse, ved Magnus Olsen, s. 210–244. Kristiania. (Òg som særtrykk: Kristiania 1923. 40 sider. I revidert utg. ved Anne Holtsmark, Oslo 1967, s. 293–333 med tittel «Minner i norske stedsnavn om guder og gudedyrkelse». Jf. Rygh, O. 1880.)
 • Olsen, Magnus 1938: Helligsted og bygd. I: A. Bugge og S. Steen (red.): Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennem år-tusener. Bind 1. Red. av A. Bugge og S. Steen. Oslo, s. 185–206.
 • Olsen, Magnus 1942: [Kultminne i stadnamn] Norge. I: Nordisk kultur XXVI. Religionshistorie, utgjeven av Nils Lid, s. 59–73. Oslo – Stockholm – København.
 • Rygh, Oluf 1880: Minder om Guderne og Deres Dyrkelse i norske Stedsnavne. I: P. A. Munch: Norrøne Gude- og Heltesagn. Ny udgave bearbeidet af A. Kjær, s. [199]–221. Christiania. (Òg utgjeve i særtrykk. 28 sider. Jf. Olsen, M. 1922.)
 • Sahlgren, Jöran 1950: Hednisk gudelära och nordiska ortnamn [m.a. hesteskeid, leikvoll, Elgjartun]. I: Namn och bygd 1950, s. 1–37.
 • Sandnes, Jørn 1969: Oðinssalr i Trøndelag. I: Maal og Minne 1969, s. 63–65.
 • Sandnes, Jørn 1975: Fra gudehov til kirkested. Et kapittel av stedsnavnenes kulturhistorie. I: Norske stedsnavn/stadnamn, s. 48–62.
 • Sandnes, Jørn 1992: Norske stedsnavn og hedensk kultus. En vurdering av Magnus Olsens teorier i lys av nyere forskningsdebatt. I: Sakrale navne. Rapport fra NORNAs sekstende symposium i Gilleleje 30.11.–2.12.1990. Red. av Gillian Fellows-Jensen og Bente Holmberg (=NORNA-rapporter 48). Uppsala, s. 9–21.

d) Personnamn i stadnamn

 • Dalberg, Vibeke 2000: [Opposisjonsinnlegg] Eli Ellingsve: Menneske og sted­ene. Sannsyn­liggjøring av relasjoner mellom overledd og under­ledd i sam­mensatte stedsnavn med personnavn i underledd. Doktor­disputas ved Universitetet i Bergen, 18. juni 1999. I: Namn og Nemne 17, s. 45–58.
 • Ellingsve, Eli 1995: Dr.art.-prosjekt om personnavn som utmerkingsledd i stedsnavn. I: Nytt om namn 21, s. 23–24.
 • Ellingsve, Eli 1996: Metodiske problem ved datering av teignavn ved hjelp av datering av personen i utmerkingsleddet. I: Studier i Nordisk Filologi 75 (1996). [Ägonamn – struktur och datering. Rapport från NORNA:s tjugotredje symposium på Svidja 15–17 september 1995], s. 219–232.
 • Ellingsve, Eli 1999: Menneske og stedene. Sannsynliggjøring av relasjoner mellom overledd og underledd i sammensatte stedsnavn med personnavn i underledd. Universitetet i Bergen. 244 s.
  • Melding: Nyström, Staffan i Studia anthroponymica Scandinavica 18 (1999), s. 130–131.
  • Melding: Wahlberg, Mats i Namn och bygd 89 (2001), s. 162–165.
 • Ellingsve, Eli 2000: Svar frå doktoranden. Menneske og stedene. Sannsyn­lig­gjør­­ing av relasjoner mellom overledd og underledd i sammensatte steds­­navn med personnavn i underledd. Doktordisputas ved Univer­­sitetet i Bergen, 18. juni 1999. I: Namn og Nemne 17, s. 74–84.
 • Ellingsve, Eli 2002: Making plausible the semantic relationship between the head and a modyfying [sic] personal name in nominal compounds (Place-Names). I: Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. Santiago de Compo­stela, 20-25 setembro 1999. Red. Ana Isabel Boullón Agrelo. A Coruña [CD-rom], s. 185–191.
 • Fellows-Jensen, Gillian 2002: [Opposisjonsinnlegg] Tom Schmidt: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. Doktordisputas ved Universitetet i Oslo, 16. desember 2000. 1. opponent. I: Namn og Nemne 19, s. 7–19.
 • Lunden, Kåre 1970: Norske gardsnamn samansette med personnamn. I: Maal og Minne 1970, s. 136–169.
 • Olsen, Magnus 1934: Litt om navnefrekvens. I: Maal og Minne 1934, s. 83–91. (Trykt opp att – med eit kort tillegg – i Olsen, M. 1938: Norrøne studier s. 28–37 og i Norsk stadnamngransking 1973, s. 187–197, notar 224–225.)
 • Rygh, O. 1901: Gamle Personnavne i norske Stedsnavne. Efterladt Arbeide af O. Rygh. Kristiania. XII, 357 s. (Universitetsprogram for 2det Semester 1899.) (Utg. av Sophus Bugge og K. Rygh. Faksimileutg. 1978.)
 • Sandnes, Jørn 2002: [Opposisjonsinnlegg] Tom Schmidt: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. Doktordisputas ved Universitetet i Oslo, 16. desember 2000. 2. opponent. I: Namn og Nemne 19, s. 19–26.
 • Schmidt, Tom 1994: Vikingtidas by- og bø-gårder på Vestlandet i Norge. I: Vikingetidens sted- og personnavne. Red. av G. Fellows-Jensen og B. Holmberg. Uppsala. (NORNA-rapporter 54), s. 89–112.
 • Schmidt, Tom 1999: Norwegian Place Names in -by/-bø with Anthroponymic Specifics. I: Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namneforshung. Trier, 12.–17. April 1993. Band IV. Personennamen und Ortsnamen. (Patronymica Romanica 17). Red. av D. Kremer og Th. Andersson. Tübingen, s. 51–63.
 • Schmidt, Tom 2000: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. Del 1: 620 s. Del 2 (vedlegg 1–3; 146 s.). (Acta Humaniora 87.) Oslo.
 • Schmidt, Tom 2002: Svar fra doktoranden [til Fellows-Jensen, G. 2002 og Sandnes, J. 2002, sjå ovanfor]. I: Namn og Nemne 19, s. 26–36.
 • Valtavuo-Pfeifer, Ritva 2000: [Opposisjonsinnlegg] Eli Ellingsve: Menneske og sted­ene. Sannsyn­liggjøring av relasjoner mellom overledd og under­ledd i sammensatte stedsnavn med personnavn i underledd. Doktor­dis­putas ved Universitetet i Bergen, 18. juni 1999. I: Namn og Nemne 17, s. 58–74.

e) Skrivemåten av stadnamn, offentleg namngjeving

 • Adresser og stadnamn. Del 1: Handbok i kommunal adressetildeling. Utgitt av Statens kartverk, Miljøverndepartementet og Norske Kommuners Sentralforbund, august 1986. 124 s.
  • Melding: Hallaråker, Peter i Heimen XXV (1988), s. 60–62.
  • Melding: Jørgensen, Paal i Nytt om namn 5–6 (1987), s. 51–52.
 • Akselberg, Gunnstein 1997: Offentleg namngjeving. Normering og val av veg- og gatenamn. I: Byens navne. Stednavne i urbaniserede områder. Rapport fra NORNAs 24. symposium i København 25.–27. april 1996. (NORNA-rapporter 64.) Red. av Vibeke Dalberg og Bent Jørgensen Uppsala, s. 9–35.
 • Akselberg, Gunnstein 1998: Street Names: Norms and Forms. I: W.F.H. Nicolaisen (ed.): Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996. ‘Scope, Perspectives and Methods of Onomastics’. Vol. 2. Aberdeen, s. 3–8.
 • Akselberg, Gunnstein 1999: Skrivemåten av utanlandske stadnamn i atlas og lærebøker for grunnskulen. I: Utanlandske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28.–30. mai 1997. Utgjeven i samarbeid med Nordisk språkråd. (NORNA-rapporter 68.), s. 31–58.
 • Akselberg, Gunnstein 2001: Vert namnelova betre? I: Nytt om namn 33, s. 3–4.
 • Almenningen, Olaf 1989: Stadnamna våre endeleg lovfeste. I: Norsk Tidend nr. 3, 26. juni 1989.
 • Børge-Ask, Nina 2002: Stadnamnlova og by- og bygdebokforfattere. I: Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria. Red. Knut Sprauten. (Skrifter frå Norsk lokalhistorisk institutt 38.) Oslo, s. 11–16.
 • Barlag, Th. 1928-29: Skrivemåten av navn på våre karter. Litt historikk og nogen betraktninger. I: Norsk geografisk tidsskrift 2 (1928-29), s. 267–274.
 • Berg, Hallgrim 1990: Innlegg i Odelstingsdebatten 22.2.1990 [om den nye stadnamnlova]. I: Nytt om namn 11, s. 31–33.
 • Besseggen eller Besseggi? 1991. I: Nytt om namn 14, s. 18–21. /Debatt-innlegg i Aftenposten okt. 1991: leiarartikkel, Botolv Helleland (Statens namnekonsulent) og Anne Svanevik (Statens kartverk)./
 • Brodal, Jan 1999: Endonymi eller eksonymi? Noen prinsipielle og praktiske betraktninger. I: Utanlandske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28.–30. mai 1997 (NORNA-rapporter 68). Uppsala, s. 157–170.
 • Eckhoff, Torstein 1962: Legalitetsprinsippet. Vedlegg 5 til Innstilling om språksaken 1966 [Vogt-komitéen], s. 91–93 (= Jussens Venner. Serie W 1962:5 II, s. 106–110).
 • Ekre, Lars 1979: Noko om ”tjukk l” og eit par andre normerings-problem. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978, s. 14–17.
 • Ekre, Lars 1980: Leirflata eller Leirflaten? Drøfting av normeringsproblem. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979, s. 21–24.
 • Ekre, Lars 1982: Normering av namn kring Flåklypa og nokre merknader i den samanhengen. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1981, s. 88–97.
 • Ekre, Lars 1983: Namne-lover og namne-børs? I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982, s. 17–21.
 • Fladby, Rolf 1970: Navnematerialet i de nye kartverkene. Kartblad Nannestad. Blad 1915 III. Trykt i Norges geografiske oppmåling 1967. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72), s. 41–43.
 • Fladby, Rolf 1972: Om navn på kart [replikk til Ingeborg Hoff]. I: Heimen XV (1970-72), s. 351–352. (Jf. Hoff, I. 1970-72, Sandnes, J. 1970-72a og b.)
 • Forskrifter om skrivemåten m.v. av stadnamn. 1993. I: Nytt om namn 18, s. 19–30. /Dei nye forskriftene til stadnamnlova fastsette 14. oktober 1993./
 • Fyresegner um skrivemåten av stadnamn, fastsette ved kongeleg resolusjon 28. april 1933.
 • Føresegner om skrivemåten av stadnamn. Kronprinsregentens resolusjon 31. mai 1957. 3 s.
 • Gallis, Arne 1978: Ad skrivemåten av stedsnavn. I: Språknytt 1978:4, s. 13–14.
 • Gjelsvik, Nikolai 1931: Nokre ord um stadnamni fraa juridisk synsstad. I: Syn og Segn, s. 243–250 og 296–305 (den siste art. med tillegget Eit tilsvar (til merknader i Morgenbladet til fyrste art.)). (Oppattrykt i Professor Nikolaus Gjelsvik 1866–1938. Minneskrift frå Norsk Måldyrkingslag, s. 86–94. Universitetsforlaget. Oslo 1968.)
 • Hallaråker, Peter 1978: Stadnamnvern og stadnamnplanlegging er ei kommunal kultursak. I: Kommunalt Tidsskrift 1978:6, s. 17 og 19.
 • Hallaråker, Peter 1978: Stadnamnvern er ei kommunal kultursak. I: Kommunalt Tidsskrift 1978:7/8, s. 9–11.
 • Hallaråker, Peter 1991: Normering av skrivemåten av stadnamn. I: Du mitt Nordmøre 1991, s. 60–64.
 • Hallaråker, Peter 1996: Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. I: Namn og Nemne 13, s. 35–51.
 • Hallaråker, Peter 1996: Namnebrukarkrins og skriftnormering av stadnamn. I: Norsk stadnamnarkiv 75 år (1921 – 1996). Avdeling for namnegansking. Årsmelding 1995. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, s. 117–124.
 • Hallaråker, Peter 1997: Innføring i stadnamn. Innsamling og gransking. Oslo. 280 s.
 • Hallaråker, Peter 1998: Kjem namn på statlege bygningar inn under stadnamnlova? I: Nytt om namn 28, s. 15–20.
 • Helleland, Botolv 1979: Skrivemåten av stadnamn. I: Språknytt 1979:2, s. 5–7.
 • Helleland, Botolv 1979: Sognsvatn eller Sognsvann? Om skrivemåten av stadnamn. I: Aftenposten 5.4. (kveldsutgåva).
 • Helleland, Botolv 1980: Kommunal namngjeving [m.a. gate- og vegnamn i Harstad, Troms]. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979, s. 28–33.
 • Helleland, Botolv 1980: Namneplanlegging i dag. Kva prinsipp bør leggjast til grunn for namnsetjing, særleg av gater og vegar? I: Plan og arbeid 1980:2, s. 89–95.
 • Helleland, Botolv 1992: Stadnamnnormering i 150 år. Ein balansegang mellom skrifttradisjon, etymologi, rettskriving og uttale. I: Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992. Red. av Finn Hødnebø o.fl. Oslo, s. 95–107.
 • Helleland, Botolv 1993: Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo. 325 s.
 • Hjort, J. B. 1966: Stedsnavn, gårdsnavn og bruksnavn. I: Ordet. Tidsskrift for fri sprogutvikling 1966:4, s. 184–188.
 • Hoff, Ingeborg 1970–72: Om innsamling, gransking og normering av stadnamn [svar på meldingane av ymse kartblad]. I: Heimen XV, s. 287–298.
 • Hovda, Per 1955–57: Namn i bygdebøker. Gardsnamn og naturnamn. I: Heimen X, s. 503–505. (Jf. Reinton, Lars. og O.T. Beito 1955–1957.)
 • Hovda, Per 1969: Nasjonal og internasjonal standardisering av stadnamn. Tankar kring eit språkvitskapleg spursmål. I: «Med lov skal landet byggjas». Heidersskrift til Knut Robberstad. Oslo 1969, s. 55–66.
 • Hovda, Per 1974: Hollandsk innverknad på namn i norske kart. I: Namn och bygd 1974, s. 78–81. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 185–188.)
 • Hovda, Per 1976: Kart og namn. I: Kart og plan nr.3, bind 36 (1976), s. 138–148.
 • Hovda, Per 1978: Namnevyrdsling og namnevern. I: På leit etter ord. Heidersskrift til Inger Frøyset frå medarbeidarar og studentar. (Skrifter frå Norsk Målførearkiv ved Ingeborg Hoff XXXIII.) Oslo – Bergen – Tromsø, s. 183–186.
 • Indrebø, Gustav 1927: Maalet i norske jordebøker i det 16. hundradaaret. I: Festskrift til Hjalmar Falk 30. desember 1927 fra elever, venner og kolleger. Oslo, s. 142–155.
 • Indrebø, Gustav 1927: Norsk namneverk. Oslo. 199, upag. s.
 • Indrebø, Gustav 1929: Maalet i jordeboki aat Kristoffer Galle. I: Studier tillägnade Axel Kock (ANF. Tilläggsband til band XL ny føljd [= bd. 44].) Lund, s. 331–341.
 • Indrebø, Gustav 1932: Kartverk og stadnamn. I: Gustav Indrebø: Nynorsk og bokmål. Bjørgvin 1932, s. 50–64. (Òg i Gustav Indrebø: Kva er målreising. Ei artikkelsamling ved Jarle Bondevik og Oddvar Nes. Bergen 1976, s. 178–193.)
 • Indrebø, Gustav 1935: Nokre tankar um namnevøling i riksjordeboki. I: Syn og Segn 1935, s. 445–459. (Òg i særprent [Oslo 1935]. 15 s.)
 • [Indrebø, Gustav] 2003: Gustav Indrebø om revisjon av stadnamnføresegnene. Brev til kyrkjedepartementet 10. januar 1940. I: Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2002, s. 95–103.
 • Larsen, Terje 1992: Oppåker eller Opaker? Døme på ei namnesak etter den nye stadnamnlova. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991, s. 87–89.
 • Larsen, Terje 1995: Sem eller Semb? Golå eller Gåla? Høyfot, Høyfot, Høyfott eller Høifødt? Lov om stadnamn i praksis. I: Språklig samling 1995:3, s. 5–8. (Trykt opp att i Nytt om namn 23, s. 29–37.)
 • Larsen, Terje 1996: Om arbeidet til klagenemnda for stadnamnsaker. I: Norsk stadnamnarkiv 75 år (1921 – 1996). Avdeling for namnegansking. Årsmelding 1995. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo, s. 125–131.
 • Larsen, Terje 1998: Stadnamnnormering – ein kime til konfliktar. I: Språknytt 3, s. 8–11.
 • Larsen, Terje 2000: Stadnamnnormering – tendensar ved inngangen til det 21. hundreåret. I: Namn gjennom 2000 år – namn i år 2000. Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 11.–12. mai 2000. Oslo., s. 115–121.
 • Larsen, Terje 2002: Offentleg normering av stadnamn og personnamn. I: Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, s. 75–87.
 • Larsen, Terje 2003: Lov om stadnamn og bruksnamn. I: Den 10. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 9. mai 2003. Gustav Indrebø og norsk namnegransking, s. 125–130.
 • Lydersen, Aksel 1977: Stedsnavn. I: Språknytt 3/1977, s. 5–6.
 • [Munthe, Gerhard] 1847: Norske Stedsnavnes rette Skrivemaade, en Fortegnelse forsaavidt Landdistriicterne angaaer, over samtlige Rigets Amter, Fogderier, Thinglage etc. Christiania. 33 sider, register (4 blad).
 • Namnsetjing av gater og vegar/Navnsetting av gater og veier 2012. Brosjyre utg. av Språkrådet. 15 s.
 • Reinton, Lars og Olav T. Beito 1955–57: Om namn i bygdebøker. [Rettleiing om skrivemåten av namn i bygdebøker.] I: Heimen X, s. 417–420. (Jf. Hovda, P. 1955–57.)
 • Sandnes, Jørn 1970–72a: Navn på kart, særlig det økonomiske kartverket, og litt om innsamling av stadnamn. I: Heimen XV, s. 161–170. (Jf. Hoff, I. 1970-72, Sandnes, J. 1970–72b.)
 • Sandnes, Jørn 1970–72b: Om navn på kart [replikk til Ingeborg Hoff]. I: Heimen XV, s. 349–351. (Jf. Hoff, I. 1970–72, Sandnes, J. 1970–72a.)

Litteratur om namn på ulike lokalitetstypar

a) Kulturnamn (generelt)

 • Espeland, Anton 1933: Gamle kulturnamn paa norske gardar. I: Norsk Folkekultur 1933, s. 1–7.
 • Hovda, Per 1951: Kulturminne i norske stadnamn. I: Ingvald Torvik: Moderne nynorsk normalprosa. Oslo, s. 67–76.
 • Midbrød, Arvid 1954: Stedsnavn og kulturminner. I: Ætt og heim 1954, s. 111–118.
 • Midbrød, Arvid 1960: Ymse om ord og navn og andre kulturminner. I: Ætt og heim 1960, s. 41–47.
 • Sandnes, Jørn 1975: Fra gudehov til kirkested. Et kapittel av stedsnavnenes kulturhistorie. I: Norske stedsnavn/stadnamn 1975, s. 48–62.

b) Landskaps-, område- og bygdenamn

 • Andersen, Per Sveaas 1972: Landskapsnavn på -land og -rike. En kort kommentar til Claus Krags artikkel. I: Historisk Tidsskrift 51, s. 182–184. (Jf. Krag, C. 1971, Krag C. 1972, Andersson, Th. 1976, Tveitane, M. 1975.)
 • Andersson, Thorsten 1976: Hringaríki, Ranríki, Raumaríki. Till diskussionen om ordet rike i gamla nordiska ortnamn. I: Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1976, s. 56–83. (Jf. Krag, C. 1971, Krag, C. 1972, Andersen, P. S. 1972, Tveitane, M. 1975.)
 • Aune, Kolbjørn 1965: Bygdenavna i Fosen. I: Fosen historielag. Årbok 1965, s. 7–24.
 • Hovda, Per 1965: Landskapsnamn. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder X, sp. 250–256. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 193–199.)
 • Indrebø, Gustav 1927: Norsk namneverk. Oslo. 199 s.
 • Johannessen, Ole-Jørgen 1990: Bygdenavn i Nordhordland. I: Namn og nemne 9, 57–78.
 • Krag, Claus 1971: Landskapsnavn på -land og -rike. I: Historisk Tidsskrift 50, s. 341–356. (Jf. Krag, C. 1972, Andersen, P. S. 1972, Andersson, Th. 1976, Tveitane, M. 1975.)
 • Krag, Claus 1972: Landskapsnavn på -land og -rike. En replikk til Per Sveaas Andersen. I: Historisk Tidsskrift 51, s. 308–311. (Jf. Krag, C. 1971, Andersen, P. S. 1972, Andersson, Th. 1976, Tveitane, M. 1975.)
 • Olsen, Magnus 1939: Bygdenavn. – Elvenavn, sjønavn, fjordnavn og ønavn. I: Nordisk kultur V. Stedsnavn, s. 31–43.
 • Stemshaug, Ola 1997: Område- og bygdenamn. I: Norsk stadnamnleksikon. Fjerde utg., s. 29–32. (+ dei andre utg.)
 • Tveitane, Mattias 1975: Hringaríki, Raumaríki, Ranríki. I: Historisk Tidsskrift 54, s. 51–55. (Jf. Andersen, P. S. 1972, Andersson, T. 1976, Krag, C. 1971, Krag, C. 1972.)

c) inndelingsnamn

 • Birkeland, Gunhild 1987: Oversyn over inndelingsnamn med utgangspunkt i Norske Gaardnavne. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986, s. 43–87.
 • Bugge, Alexander 1920: Tingsteder, gilder og andre gamle mittpunkter i de norske bygder. I: Historisk Tidsskrift 25, s. 97–152 og 195–252.
 • Bull, Edv. 1920: Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i ældre tid. Kristiania og København. 175 s.
  • Melding: Indrebø, G. i Syn og Segn 1921, s. 237–240.
 • Bull, Edv. 1920: Studier over Norges administrative inddeling i middelalderen. I: Historisk Tidsskrift 25, s. 257–282.
 • Falk, Hjalmar og Marius Hægstad 1915: Utredning om landets inddelingsnavne [I]. Kristiania. 16 s. (Jf. Falk, Hj. og M. Hægstad 1916.)
 • Falk, Hjalmar og Marius Hægstad 1916: Utredning om landets inddelingsnavne II. Kristiania. 20 s. (Jf. Falk, Hj. og M. Hægstad 1915. Begge utgreiingane er innteke i Stortingsforhandlinger som tillegg til Ot.prp. 55/1918.)
 • Garder, Johan 1958-60: Huseby-gårdene. Administrative og militære sentra? I: Heimen XI, s. 360–367.
 • Hovda, Per 1961: Herredsnavne. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder VI, sp. 500–503.
 • Hovda, Per 1971: Sognenavne. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XVI, sp. 389–393.
 • Hovda, Per 1978: Eldre norske inndelingsnamn. I: Namn och bygd 1978, s. 63–78 (med Summary og Diskusjon). (S. 63-77 trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 205–219.)
 • Indrebø, Gustav 1932: Fylke og fylkesnamn. Bergen. 54 s. (Bergens Museums Årbok 1931. Historisk-antikvarisk rekke nr. 1.) (Trykt opp att i Namn og Nemne 5 (1988), s. 59–110.)
 • Indrebø, Gustav 1936: Fjordung. Granskingar i eldre norsk organisasjonssoge. [Bergen.] 287 s., 19 kart. (Bergens Museums Årbok 1935. Historisk-antikvarisk rekke nr. 1.)
 • Indrebø, Gustav 1937: Den gamle norske fylkesskipnaden. Oslo. 47 s., kart. (Universitetets og Bergens Museums radioforedrag, nr. 35.)
 • Indrebø, Gustav 1938: Heradet i Aust-Noreg i ljos frå stadnamni. I: Syn og Segn 1938, s. 305–320.
 • Vågslid, Eivind 1933: Unorske og rangskrivne heradsnamn. I: Norsk Aarbok 1933, s. 74–85.
 • Vågslid, Eivind 1934: Norske novn [fylkesnamn]. I: Norsk pedagogisk tidsskrift 18, s. 43–46.

d) Gards- og andre bustadnamn

 • Andersen, O. H. 1944: Det norske folks busetning og landnåm belyst ved stedsnavnene. Oslo. Første del 246 s. Annen del 199 s.
 • Beito, Olav T. 1948: Sæternamn og gardnamn. I: Maal og Minne 1948, s. 76–82. (Trykt opp att i Beito, O. T. 1979: Norske sæternamn, s. 227–233.)
 • Bugge, Alexander 1920: Om hvorledes Norge var bygget i vikingetid og middelalder. Spredte studier fra vort lands bygningssaga. I: Historisk Tidsskrift 25, s. 337–367 og 423–467.
 • Bugge, Alexander 1927: Litt om gaardsnavn sammensat med -haug. I: Namn och bygd 1927, s. 168–176.
 • Espeland, Anton 1922: Ættenavn i norske gårdsnavn. I: Maal og Minne 1922, s. 83–90.
 • Espeland, Anton 1931: Tun og teig. Av den norske bosetnings historie. I: Norsk Folkekultur 1931, s. 1–96. (Òg utg. særskilt: Skien 1931. 96 s.)
 • Hansen, Andreas Martin 1904: Landnåm i Norge. En udsigt over bosætningens historie. Kristiania. 356 s.
 • Harsson, Margit 1990: Om registrering av øydegardar. I: Namn og eldre busetnad. Rapport frå NORNAs femtande symposium på Hamar 9.–11. juni 1988. Red. av Tom Schmidt. (= NORNA-rapporter 43.) Uppsala 1990, s. 71–91.
 • Hasund, Sigvald 1949: Gardnamn som kom burt. I: Syn og Segn 1949, s. 218–226.
 • Hellevik, Alf 1970: Gardsnamn og familienamn. I: d.s.: Det rette ordet. Oslo, s. 55–64.
 • Hjort, J. B. 1966: Stedsnavn, gårdsnavn og bruksnavn. I: Ordet. Tidsskrift for fri sprogutvikling 1966:4, s. 184–188.
 • Hoel, Kåre 1994–: sjå under Østfold.
 • Holmsen, Andreas 1939: Norges historie. Første bind. Fra de eldste tider til 1660. 1. utg. Oslo. 376 sider. (De tusen hjems bibliotek 4.) 2. utg. Oslo 1949. 576 sider. 3. utg. Oslo 1961. 480 s. 4. utg. Oslo 1977. 482 sider. [Om gardsnamn div. stader, sjå innhaldslista.]
 • Holmsen, Andreas 1973-75: Nyrydninger og ødegårder i Norge før svartedauden. I: Heimen XVI, s. 481–490.
 • Hougen, Bjørn 1946: Brotebruk i Noreg i gamal tid. I: Syn og Segn 1946, s. 260–267.
 • Hougen, Bjørn 1947: Fra seter til gård. Studier i norsk bosetningshistorie. Oslo. 364 s.
 • Hovda, Per 1946–48: Stadnamn og bygdesoga. I: Heimen VII, s. 81–86.
 • Hovda, Per 1949–51: Bygdegranskingi og stadnamni. I: Heimen VIII, s. 209–211.
 • Hovda, Per 1953: Villa-namn og Bruks-namn. I: Fram daa, Frendar 1953, s. 88–94. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 57–63.)
 • Hovda, Per 1960: Gårdnavne. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder V, sp. 640–641.
 • Indrebø, Gustav 1935: Nokre smaae merknader til «Norske Gaardnavne» [a Læghs backa, Skjøljabogen, Fjæstad, Taasshaagh, Rogstad, Berge, Aalsvoll, Farberg, Valle]. I: Maal og Minne 1935, s. 96–100.
 • Koht, Halvdan 1918: Norske gardsnamn. I: Østlandsk Reisning nr. 2, nov. 1918. (Trykt opp att i Østlandsk Reisning 1916–26. Red. av Ernst Håkon Jahr, s. 119–124. Oslo 1973.)
 • Krag, Claus 1980: Introduksjon til bosetningshistorien. Telemark distriktshøgskole. 126 s., kart. (Stensil.)
 • Lunden, Kåre 1967–69: Om storleiken på gardar med namn av ulike slag. Eit historisk problem i lys av statistisk metode. I: Heimen XIV, s. 21–32.
 • Lunden, Kåre 1969: Om gardtal og folketal i Noreg ca. 1340 og ca. 1665. I: Historisk Tidsskrift 48, s. 89–113.
 • Lunden, Kåre 1970: Norske gardsnamn samansette med personnamn. I: Maal og Minne 1970, s. 136–169.
 • Magnus, Bente og Bjørn Myhre 1976: Gårdsnavnene. I: Norges historie. Bind I. Forhistorien. Red. av K. Mykland, s. 370–372. Oslo.
 • Munch, P. A. 1846: Om Nordens, især Norges, Bebyggelse af vore Forfædre, belyst fornemmelig ved Undersøgelser af geographiske Forholde, Stedsnavne og andre topographisk-linguistiske Data. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1846, s. 21–67. (Trykt opp att i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger I. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm, s. 172–203. Christiania 1873.)
 • Muri, Alv G. Nordal 1978: Er der analogi mellom framvoksteren av eit samfunn og framvoksteren av stadnamna i dette samfunnet? I: Namn och bygd 1978, s. 154–161. (Summary og Diskusjon.)
 • Olsen, Magnus 1920: Noko meir um namnegransking. I: Syn og Segn 1920, s. 318–320. (Jf. Seland, H. 1920.)
 • Olsen, Magnus 1926: Ættegård og helligdom. Norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk belyst. Oslo. 302 sider. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie A: Forelesninger. IXa.) (2. utg. Bergen – Oslo – Tromsø 1978. Jf. Olsen, M. 1928a.) Meldingar: Seip, D. A. 1926, Indrebø, G. 1928 og Indrebø, G. 1932, Olson, E. 1928, Lindroth, H. 1929, Steen, S. 1929.
 • Olsen, Magnus 1928: Norske gårdnavn [Trosvik, Fenne, Flemma, Tarven, Nåvik]. I: Festskrift til rektor J. Qvigstad 1853 - 4. april - 1928 (Tromsø Museums skrifter. Vol. II), s. 192–197. Oslo. Tromsø Museum. (Trykt opp att i Olsen, M. 1938a, s. 52–58.)
 • Olsen, Magnus 1929: Stedsnavn og gudeminner i Land: sjå under Oppland; Vestoppland.
 • Olsen, Magnus 1928: Farms and Fanes of Ancient Norway. The Place-Names of a Country discussed in their Bearings on Social and Religious History. Oslo. XVI, 349 sider. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie A: Forelesninger IX.) (Omsetjing av Olsen, M. 1926.)
 • Olsen, Magnus 1939: Gardsnamn/Gårdsnavn. I: Almanakk for 1940, s. 70–73.
 • Rygh, Karl 1906: Nogle bemerkninger om gaardnavne. Trondhjem. 38 sider. (Det kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1906. No. 7.)
 • Rygh, O. 1897–1936: Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. Efter offentlig Foranstaltning udgivne med tilføyede Forklaringer af O. Rygh. Forord og Indledning. Kristiania 1898, XV, 94 sider. (Faksimileutg. 1966.) (S. 1 til siste avsnitt s. 27 er trykt opp att i Norsk stadnamngransking 1973, s. 30–80, notar s. 209–212.) For dei enkelte fylkesbanda: sjå under kvart fylke.
 • Salvesen, Helge og Jørn Sandnes 1978: Ødegårdstid i Norge. Det nordiske ødegårdsprosjekts norske undersøkelser. Oslo – Bergen – Tromsø. 179 s.
 • Sandnes, Jørn 1968: Garder, bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen. I: Historisk Tidsskrift 47, s. 261–292. (Jf. Lunden, K. 1969 og Sandnes, J. 1969.)
 • Sandnes, Jørn 1969: Garder, bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen. [Replikk til Kåre Lunden.] I: Historisk Tidsskrift 48, s. 114–119. (Jf. Lunden, K. 1969 og Sandnes, J. 1968.)
 • Sandnes, Jørn 1971: Ødetid og gjenreisning. Trøndsk busetningshistorie ca. 1200-1660. Oslo – Bergen – Tromsø. 384, upag. s. (Skrifter utgitt av norsk agrarhistorisk forskergruppe 1.)
 • Sandnes, Jørn 1973: Datering av navneklasser ved landskyld-metoden. I: Maal og Minne 1973, s. 12–28.
 • Sandnes, Jørn 1974: Stadnamn og busetnad i tida ca. 800-1300. I: Norrøn kulturhistorie. Red. av O. Bø og O. Høyland, s. 150–172. Oslo.
 • Sandnes, Jørn 1976: Gards- og andre bustadnamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 28–33.(+ dei seinare utg.)
 • Sandnes, Jørn 1982: Gårdsnavn og bosetning i Jämtland i eldre tid. [Dei viktigaste gardsnamnklassene i Jämtland samanlikna med Trøndelag.] I: Namn och bygd 1982, s. 125–135. (Summary. Retting i Namn och bygd 1983, s. 182.)
 • Schmidt, Tom 1998: Oluf Ryghs Norske Gaardnavne. I: Norsk litteraturhistorie – sakprosa fra 1750 til 1995, bind 1: 1750-1920. Red. av Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen, s. 410–414. *Oslo.
 • Seland, Hans 1920: «Norske Gaardnavne». I: Syn og Segn 1920, s. 314–318. (Jf. Seland, H. 1943, Seland, H. 1945, Seland, H. 1946-48 og Olsen, M. 1920.)
 • Seland, Hans 1943: Norsk stadnamngransking. «Norske gaardnavne». I: Grannen 1943, s. 33–39. (Jf. Seland, H. 1920, Seland, H. 1945, Seland, H. 1946-48 og Olsen, M. 1920.)
 • Seland, Hans 1945: Meir om stadnamngransking. I: Grannen 1945, s. 9–13. (Jf. Seland, H. 1920, Seland, H. 1943, Seland, H. 1946-48 og Olsen, M. 1920.)
 • Seland, Hans 1946–48: Tolkinga av gardsnamna våre. Nokre merknader til Ryghs «Norske Gaardnavne». I: Heimen VII, s. 366–375. (Jf. Seland, H. 1920, Seland, H. 1943, Seland, H. 1945 og Olsen, M. 1920.)
 • Skjevrak, Mikkjel 1946–48: Ei forsømd kunnskapskjelde for bygdesogegranskinga: bruksnamna. I: Heimen VII, s. 409–416.
 • Stadnamn, gardsnamn og bruksnamn. I: Stortingsmelding nr. 15, 1968–69. (Om språksaka, s. 63–70.)
 • Stemshaug, Ola 1976: Norske gardsnamn. I: Almanakk 1976, s. 64–69.

e) Seternamn

 • Andersen, O. H. 1947: Seterbruk og seterbusetning i gammel tid. Oslo. 128 s.
  • Melding: Beito, O. T. og L. Reinton i Heimen VIII (1949–51), s. 335–336.
 • Beito, Olav T. 1942: Ei gruppe norske sæternamn. I: Maal og Minne 1942, s. 136–149. (Trykt opp att i Beito, O.T. 1979 Artiklar og taler i utval, s. 213–226.)
 • Beito, Olav T. 1948: Sæternamn og gardnamn. I: Maal og Minne 1948, s. 76–82. (Trykt opp att i Beito, O. T. 1979: Artiklar og taler i utval, s. 227–233.)
 • Beito, Olav T. 1949: Norske sæternamn. Oslo. XVI, 339 sider, 4 kart. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter XLV.)
  • Melding: Reinton, L. i Heimen VIII (1949-51), s. 335–336.
 • Beito, Olav T. 1956: Kva sæternamn kan fortelja. I: Den norske turistforening. Årbok 1956, s. 33–35.
 • Beito, Olav T. 1968: Kva seternamn kan fortelje. I: Namn i fjellet 1968, s. 111–131.
 • Beito, Olav T. 1976: Seternamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 47–49. (+ seinare utg.)
 • Reinton, Lars 1961: Sæternamn i Noreg 3. XXXIX, 594 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter 48:3).

f) Bynamn

 • Arnesen, M. 1868-70: Byers Navne i Norge. Div. art. i Norsk Folkeblad 1868-1870. (Drammen, nr.31, 1868, Trondheim, nr.34, 1868, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, nr.19, 1869, Stavanger, Stavern, nr.21, 1869, Hamar, nr.28, 1869, Mandal, nr.44, 1869, Moss, nr.2, 1870, Røros, Egersund, Flekkefjord, nr.14, 1870, Sarpsborg, nr.16, 1870, Tromsø, nr.19A, 1870.)
 • Falk, Hjalmar og Marius Hægstad 1918: Utredning om norske bynavn. Kristiania. 15 s.
 • Helleland, Botolv 1975: «Over til Tromsø –». Om opphavet til bynamna. I: Norske stedsnavn/stadnamn, s. 80–91.
 • Hovda, Per 1971: Stadsnamn [bynamn]. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XVI, sp. 675–678.
 • Indrebø, Gustav 1929: Nidaros og Trondhjem. Oslo. 40 s. (Særtrykk av Den 17de Mai.)
 • Indrebø, Gustav 1930: Nidaros – Trondheim – Trondhjem. Nye granskingar um bynamnet. Oslo. 72 s. (På tittelbladet står at forf. er «professor Oluf Kolsrud og dosent Gustav Indrebø», men boka er heilt ut skriven av Indrebø.)
 • Indrebø, Gustav 1930: Nidarosnamnet og Trondhjemsnamnet i Noreg. Nye granskingar um bynamnet. Oslo. 95 s. (2. utg. av førre).
 • Naadland, Jakob 1932: Bergen – Bjørgvin. Ei kritisk saumfaring av Mikjel Sørlies bok «Bergens bynavn». Bjørgvin. 184 s.
  • Melding: Indrebø, G. i Norsk pedagogisk tidsskrift 16 (1932), s.299–301.
 • Seip, Didrik Arup 1933: Bergens bynavn. I: Bergens historiske forening. Skrifter 39, s. 123–155.
 • Sommerfelt, Alf 1933: Bemerkninger til bynavnet Bergens historie. I: Bergens historiske forening. Skrifter 38, s. 157–166.
 • Sommerfeldt, W. P. 1939[–44]: Byens navn og andre stedsnavn, s. 37–39. I: d.s.: Norges topografi. Oslo. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur. Oslo. (Her er teke med ein del av avisdiskusjonen om Oslo-namnet i slutten av 1920-åra.)
 • Stemshaug, Ola 1991: Stridane om bynamna Fosna – Kristiansund. Oslo. 104 s.
 • Stemshaug, Ola 1992: Stridane om bynamna Fosna – Kristiansund. I: Heimen XXIX, s. 123–124. /Kommentar til Finn-Erik Vinje: Stedsnavnhistorie, same nr./
 • Sørlie, Mikjel 1931: Bergens bynavn. En språkhistorisk undersøkelse. I: Bergens historiske forening. Skrifter 37, s. 7–221. (Òg utgj. som særprent. Bergen. 221 s.)
 • Sørlie, Mikjel 1933: Tillegg og rettelser til «Bergens bynavn». I: Bergens historiske forening. Skrifter 39, s. 167–186.
 • Vågslid, Eivind 1934: Unorske og uhøvelege bynovn. I: Norrøna Bragaskrá. Tidsskrift fyr norrøn samvinna 8:7, s. 97–104.

g) Gate- og adressenamn

 • Adresser og stadnamn. Del 1: Handbok i kommunal adressetildeling. Utgitt av Statens kartverk, Miljøverndepartementet og Norske Kommuners Sentralforbund, august 1986. 124 s.
  • Melding: Hallaråker, P. i Heimen XXV (1988), s. 60–62.
  • Melding: Jørgensen, P. i Nytt om namn 5–6 (1987), s. 51–52.
 • Hallaråker, Peter 2006: Vegar og namn. Veg- og gatenamnleksikon for Møre og Romsdal. Volda. 319 s.
 • Helleland, Botolv 1993: Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo. 325 s.
 • Hellevik, Alf 1970: Gatenamn. I: d.s.: Det rette ordet. Oslo, s. 65–74.
 • Hovda, Per 1960: Gadenavne. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder V (1960), sp. 158–159.
 • Namnsetjing av gater og vegar/Navnsetting av gater og veier 2012. Brosjyre utg. av Språkrådet. 15 s.
 • Syvertsen, Ole Bernt 1976: Gatenamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 49–51 (+ seinare utg.)

h) Naturnamn (generelt)

 • Hovda, Per 1967: Naturnamn. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XII (1967), sp. 235–245.
 • Hovda, Per 1969: Namn frå Breheimen, Jotunheimen og tilgrensande strok. I: Til fots i Jotunheimen og tilgrensende områder (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 80–92.
 • Hovda, Per 1970: Stadnamn frå Vidda. I: Til fots på Hardangervidda og tilgrensende områder. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 68–79.
 • Hovda, Per 1971: Namn frå Østerdalen, Rørosvidda og Sylane med tilgrensande strok. I: Til fots i Femundsmarka og Sylene (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 96–110.
 • Hovda, Per 1972: Namn frå fjellheimen. Setesdalsheiane – Ryfylkeheiane – Røldal – Folgefonni. I: Til fots i Setesdals- og Rogalandsheiene. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 81–97. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 242–258.)
 • Hovda, Per 1972: Namn frå Trollheimen, Romsdal, Dovrefjell og Rondane med tilgrensande strok. I: Til fots i Rondane-Dovrefjell-Trollheimen. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo, s. 68–79.
 • Hovda, Per 1975: Vatn og øyar og tusen fjell. Namngjeving av norsk natur. I: Norske stedsnavn/stadnamn, s. 21–47.
 • Indrebø, Gustav 1942: Norske naturnamn. I: Syn og Segn 1942, s. 241–250 og 283–290.
 • Namn i fjellet. 1968. Red. av Jørn Sandnes og Per Tylden. Oslo. 175 s. (Orion 74.)
  • Melding: Nordlie, Sigurd i Heimen XIV (1967–69), s. 609–612.


i) Elvenamn

 • Frøysadal, Øystein 1955: Nokre elve- og fossenamn i Hardanger. Bergen. 19 s. (Universitetet i Bergen. Årbok 1953. Historisk-antikvarisk rekke. Nr. 3.)
 • Hovda, Per 1945: Fossenamn. I: Maal og Minne 1945, s. 97–115. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 21–39.)
 • Hovda, Per 1959: Elvenamn og fossenamn. I: Fossekallen. Meddelelsesblad for NVE. 1959:4, s. 12.
 • Hovda, Per 1966: Norske elvenamn. Eit tillegg til O. Rygh «Norske elvenavne». Oslo–Bergen. 134 s. (Skrifter frå Norsk Stadnamnarkiv ved Per Hovda. 3.)
 • Hovda, Per 1966: Similarity and identity between names of shoals, reefs and half-tide rocks at sea and names of waterfalls and rivers. I: Proceedings of the eighth International Congress of Onomastic Sciences. Amsterdam 1963. Haag–Paris, s. 230–236.
 • Hovda, Per 1971: Til norske elvenamn. I: Namn och bygd 1971, s. 124–148. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 161–184.)
 • Indrebø, Gustav 1928: Norske elvenamn. I: Namn och bygd 1928, s. 131–176.
 • Indrebø, Gustav 1941: Nokre elvenamn [*Vata; Spjåta; Funnsjøen - Frya; Vinstra; Utla - Utladalen]. I: Maal og Minne 1941, s. 105–114.
 • Jonsson, Hans 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lund. 413 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 16.)
 • Lundahl, Ivar 1950: Några gamla nordiska sjö- och vattendragsnamn [m.a. Losna]. I: Namn och bygd 1950, s. 38–57.
 • Olsen, Magnus 1926: Elvenavn og økenavn. I: Maal og Minne 1926, s. 186–187.
 • Olsen, Magnus 1939: Bygdenavn. – Elvenavn, sjønavn, fjordnavn og ønavn. I: Nordisk kultur V. Stedsnavn, s. 31–38.
 • Rygh, O. 1904: Norske Elvenavne. Samlede af O. Rygh efter offentlig Foranstaltning. Udgivne med tilføiede Forklaringer af K. Rygh. Kristiania. XV, 393 s.
 • Stemshaug, Ola 1976: Elvenamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 33–36 (+ seinare utg.)
 • Stemshaug, Ola 1995: Gno. *Ver og *Værir – eit avlydspar i norsk hydronymi? I: Namn och bygd 83, s. 5–24.
 • Sverdrup, Jakob 1910: Elvenavnet *Vefsn og norske elvenavn med n-suffiks. I: Maal og Minne 1910, s. 143–154.

j) Innsjønamn

 • Agerholt, J. 1922–1925: sjå under Oppland: Indrebø, G. 1924.
 • Flom, G. T. 1925: sjå under Oppland: Indrebø, G. 1924.
 • Indrebø, Gustav 1924: sjå under Oppland.
 • Indrebø, Gustav 1926: sjå under Oppland.
 • Indrebø, Gustav 1927: sjå under Oppland.
 • Indrebø, Gustav 1933: sjå under Buskerud.
 • Jonsson, Hans 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lund. 413 s., kart. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 16.)
 • Lundahl, Ivar 1950: Några gamla nordiska sjö- och vattendragsnamn [m.a. Losna]. I: Namn och bygd 1950, s. 38–57.
 • Olsen, Magnus 1939: Bygdenavn. – Elvenavn, sjønavn, fjordnavn og ønavn. I: Nordisk kultur V. Stedsnavn, s. 31–38.
 • Seip, D.A. 1926: sjå under Oppland: Indrebø, G. 1924.
 • Stemshaug, Ola 1976: Innsjønamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 36–38 (+ seinare utg.)
 • Sverdrup, Jakob 1925: sjå under Oppland: Indrebø, G. 1924.
 • Venås, Kjell 1987: sjå under Hedmark.
 • Venås, Kjell 2002: sjå under Telemark.
 • Wicklund, K. B. 1913: Några jämtländska och norska sjönamn av lapskt ursprung. I: Namn och bygd 1913, s. 11–17.

k) Fjordnamn

 • Hovda, Per 1955: Gamle fjordnamn: -angr – -istr. I: Maal og Minne 1955, s. 124–134. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 64–74.)
 • Hovda, Per 1967: [Naturnamn]. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XII, s. 237–239.
 • Nes, Oddvar 1967: Studiar i dei eldste nordvestlandske fjordnamna. Bergen. 172 sider. (Utrykt magistergradsavhandling i germansk språkvitskap. Klausul.)
 • Nes, Oddvar 1975: Ei ferd langs «Nordvegen». Fjordnamn og landskapsnamn. I: Norske stedsnavn/stadnamn 1975, s. 63–79.
 • Nes, Oddvar 1976: Fjordnamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 38–41 (og seinare utg.)
 • Olsen, Magnus 1939: Bygdenavn. – Elvenavn, sjønavn, fjordnavn og ønavn. I: Nordisk kultur V. Stedsnavn, s. 31–38.
 • Rygh, Oluf 1896: Norske Fjordnavne. I: Sproglig-historiske studier tilegnede professor C. R. Unger, s. 30–86. Kristiania.

l) Øynamn

 • Elmevik, Lennart 1965: Kråk og Kråkerön [m.a. Kråkerøy og Kragerø]. I: Namn och bygd 1965, s. 84–105.
 • Hovda, Per 1941: Okse, galt, hund og andre dyrenemne i skjernamn. I: Bergens Museums Årbok 1941. Historisk-antikvarisk rekke nr. 7. Bergen. 16 s. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978 Frå hav til hei, s. 7–20.)
 • Hovda, Per 1973: Til norske øynamn. I: Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1972. Oslo, s. 10–19. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 151–160.)
 • Hovda, Per 1974: Old non-compound Norwegian Island Names. I: Actes du XIe Congrès International des Sciences Onomastiques. Sofia 28. VI.–4. VII. 1972. Tome 1. Sofia, s. 395–406.
 • Indrebø, Gustav 1929: Stadnamn fraa Oslofjorden. Oslo. IX, 249 s. (Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse 1928. No.5. Oslo.) Kap. «Ymse kulturminne i namn» s. 226–231 er trykt opp att i Norsk stadnamngransking 1973, s. 133–140. Namna frå Bunnefjorden, med føreord og forkortingar, s. V–IX og 60–88 er trykt opp att i Follominne 1977 utan særskild paginering.
  • Meldingar: Lindroth, Hj. i Arkiv för nordisk filologi 1933, , s. 178–183.
  • Skulerud, O. i Zeitschrift für Ortsnamenforschung VII (1931), s. 189–192.
 • Nes, Oddvar 1974: Nokre øynamn laga til germansk *hi- [m.a. Hisøy, Hisarøy, Hidra, Hinnøy]. I: Maal og Minne 1974, s. 53–65.
 • Nes, Oddvar 1976: Øynamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 41–44 (+ seinare utg.)
 • Nielsen, Konrad 1913: Lappiske plurale ønavn svarende til norske navn paa -ø, -øy. I: Festskrift til professor Alf Torp paa hans 60 aars fødselsdag 27. september 1913, s. 191–209. Kristiania.
 • Olsen, Magnus 1916: Fra Norges kystled. Nogle önavne forklarede [Siktesöen, Flóstr, Þruma, Þrymlingar, Trommestad, Merdö, Sjôrn, Geitisøy]. I: Namn och bygd 1916, s. 49–65.
 • Olsen, Magnus 1924: Norske ønavne [Spind – Gossen – Smølen]. I: Festskrift tilegnet førstebibliothekar A. Kjær av venner 26. september 1924, s. 61–64. Christiania. (Trykt opp att i Olsen, M. 1938 Norrøne studier. Oslo, s. 46–49.)
 • Olsen, Magnus 1939: Bygdenavn. – Elvenavn, sjønavn, fjordnavn og ønavn. I: Nordisk kultur V. Stedsnavn, s. 31–38.

l) Fjellnamn

 • Bergsland, Knut 1964: Some well-known Mountain Names and Border Questions in Southern Lappland [Hartkjölen, Börjefiell, Börgfiell, Fiellie etc.].I: Studia Ethnographica Upsaliensia vol. XXI. Lund 1964, s. 45–54.
 • Ekre, Lars 1975: Namngjeving i Jotunheimen og nokre andre fjell i turistleia. I: Norske stedsnavn/stadnamn, s. 92–104.
 • Frøysadal, Øystein 1953: Fjellnamn i Hardanger. I: Hardanger 1953, s. 107–113.
 • Grønvik, Ottar og Per Hovda 1959: Über norwegische Gebirgsnamen. I: Namn och bygd 1959, s. 149–170. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978 Frå hav til hei, s. 220–241.)
 • Helleland, Botolv 1973: The Use of Various Hill-names to Identify Natural Features in the Western Part of Hardangervidda. I: Norwegian Archaelogical Rewiew, Vol.6. No. 2, s. 113–119.
 • Helleland, Botolv 1976: Fjellnamn. I: Norsk stadnamnleksikon 1976, s. 45–47 (+ seinare utg.)
 • Hovda, Per 1966: Þróndr og nokre dyrenemne i fjellnamn. I: Namn och bygd 1966, s. 121–126. (= Festskrift til Valter Jansson 1967. Uppsala, s. 121–126.) (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 139–144.)
 • Hovda, Per 1969: Landmark Mountains. I: 10. Internationaler Kongress für Namenforschung. Kongressberichte, Tome 1. Wien, s. 41–58.
 • Hovda, Per 1973: Gamle leifjell. I: Kart og plan nr.4, bind 33 (1973), s. 275–278.
 • Namn i fjellet. 1968. Red. av Jørn Sandnes og Per Tylden. Oslo. 175 s. (Orion 74.)
  • Melding: Nordlie, Sigurd i Heimen XIV (1967–69), s. 609–612.
 • Sandnes, Jørn 1964: Gno. hozrgr i gardsnavn. I: Maal og Minne 1964, s. 113–120. (Trykt opp att i Norsk stadnamngransking 1973, s. 104–111, notar s. 213–214).
 • Tylden, Per 1959: Namn i påskefjellet – Hardangervidda. I: Syn og Segn 1959, s. 118–122. (Trykt opp att i P. Tylden: Tidi kjem aldri att. Oslo 1969, s. 82–87.)
 • Werenskiold, Werner 1941: Fjellnavn i Jotunheimen. I: Den norske turistforening. Årbok 1941, s. 174–181.
 • Wiklund, K. B. 1918: De lapska Saivo-fjällen hos Leem-Jessen identifierade. I: Namn och bygd 1918, s. 156–161.

Litteratur om ulike namneledd

aun, gno. auðn, n. og f. ’øydemark, ubygd stad’

 • Hovda, Per 1956: Audn [aun]. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder I, sp. 279–280.
 • Rygh, Oluf 1898: Auðn. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 42.
 • Sandnes, Jørn 1971: Ødetid og gjenreisning. Trøndsk busetningshistorie ca. 1200-1660. Oslo – Bergen – Tromsø. 384 s. [særl. s. 109–113]. (Skrifter utgitt av norsk agrarhistorisk forskergruppe 1.)
 • Sandnes, Jørn 1975: Navneleddet aun, av eldre auðn. I: Namn och bygd 1975, s. 119–128. (= Nordiska namn. Festskrift til Lennart Moberg. Uppsala 1974, s. 268–277.)
 • Sandnes, Jørn 1997: aun. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s. 78 [+ tidlegare utg.]

bø/by m., gno. bǿr/býr m. ’gard’

 • Fellows-Jensen, Gillian 2002: [Opposisjonsinnlegg] Tom Schmidt: Norske gårds­navn på -by og -bø med personnavnforledd. Doktordisputas ved Univer­sitetet i Oslo, 16. desember 2000. 1. opponent. I: Namn og Nemne 19, s. 7–19.
 • Hovda, Per 1957: -by [bær (býr)]. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder II (1957), sp. 387–389.
 • Rygh, Oluf 1898: bǿr. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 47.
 • Sandnes, Jørn 1997: bø og by. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s. 113–114 [+ tidlegare utg.]
 • Sandnes, Jørn 2002: [Opposisjonsinnlegg] Tom Schmidt: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. Doktordisputas ved Universitetet i Oslo, 16. desember 2000. 2. opponent. I: Namn og Nemne 19, s. 19–26.
 • Schmidt, Tom 1990: Navneleddet -by i Østfold etter 1875. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989, s. 141–171.
 • Schmidt, Tom 1991: Prosjektet ’Norske gårdsnavn på -by/-bø’. I: Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking Red. av B. Helleland og A. Svanevik, s. 88–94.
 • Schmidt, Tom 1994: Vikingtidas by- og bø-gårder på Vestlandet i Norge. I: Vikingetidens sted- og personnavne. Red. av G. Fellows-Jensen og B. Holmberg. Uppsala. (NORNA-rapporter 54), s. 89–112.
 • Schmidt, Tom 1996: Teignavn på -bø i Vest-Norge. I: Ägonamn – struktur och datering. Rapport från NORNA:s tjugotredje symposium på Svidja 15–17 september 1995. (Studier i nordisk filologi 75.), s. 309–325.
 • Schmidt, Tom 1997: Tørnby og Tårnby – eller omvendt? I: Namn och bygd 85, s. 31–50.
 • Schmidt, Tom 1999: Norwegian Place Names in -by/-bø with Anthroponymic Specifics. I: Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namneforshung. Trier, 12.–17. April 1993. Band IV. Personennamen und Ortsnamen. (Patronymica Romanica 17). Red. av D. Kremer og Th. Andersson. Tübingen, s. 51–63.
 • Schmidt, Tom 2000: Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. Del 1: 620 s. Del 2 (vedlegg 1–3; 146 s.). (Acta Humaniora 87.) Oslo.
 • Schmidt, Tom 2002: Svar fra doktoranden [til Sandnes, J. 2002, sjå ovanfor. I: Namn og Nemne 19, s. 26–36.
 • Steinnes, Asgaut 1955: Husebyar. Oslo. 244 s.
  • Melding: Magerøy, H. 1956 i Syn og Segn 1956, s. 284–288.
 • Stemshaug, Ola 1973: -bø/-by. I: d.s.: Namn i Noreg. 1. utg., s. 109–111 (+ seinare utg.)

heim, gno. heimr m., ’bustad, gard, ættebustad’

 • Hovda, Per 1961: -heim. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder VI (1961), sp. 294–298. (Trykt opp att i Hovda, P. 1978: Frå hav til hei, s. 200–204.)
 • Olsen, Magnus 1926: Gårdnavn på -setr og -heimr. I: d.s.: Ættegård og helligdom, s. 136–163.
 • Olsen, Magnus 1939: Nordisk kultur V. Stednavne, s. 28–31.
 • Rygh, Oluf 1898: heimr m. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 53–55.
 • Sandnes, Jørn 1967–69: Kilder til busetningshistorien i eldste tida. I: Heimen XIV, s. 3–20, srl. s. 9–15.
 • Sandnes, Jørn 1997: heim. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s. 203–204 (+ tidlegare utg.)
 • Stemshaug, Ola 1973: -heim. I: d.s. Namn i Noreg. 1. utg., s. 97–99 (+ seinare utg.)

land n., gno. land n., ’landskap, landområde; jord, jordstykke; mark som ligg ned mot vatn’

 • Bakka, Tryggve og Odmund J. Møllerop 1963: Stedsnavn og arkeologi i Rogaland (med Summary). I: Stavanger Museum. Årbok 73, s. 15–76, ill.
 • Gjessing, Helge 1925: Norske bygder II, Vest-Agder 1, s. 61–65.
 • Hovda, Per 1965: -land. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder X (1965), sp. 193–196.
 • Jørgensen, Bent 2001: [Opposisjonsinnlegg] Særheim, Inge 2001: Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. 2. opponent. I: Namn og Nemne 18, s. 32–45.
 • Olsen, Magnus 1926: Gårdnavn på -land. I: d.s.: Ættegård og helligdom, s. 106–135.
 • Olsen, Magnus 1939: Nordisk kultur V. Stednavne, s. 26–28.
 • Rygh, Oluf 1898: land n. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 63–64.
 • Stemshaug, Ola 1973: -land. I: d.s.: Namn i Noreg. 1. utg., s. 100–101 (+ seinare utg.)
 • Særheim, Inge 1992: -land. I: NONELex. Lexikon över nordiska ortnamnselement. NORNA 1992. 9 s.
 • Særheim, Inge 1997: land. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s. 279–282.
 • Særheim, Inge 2001: Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. (Tidvise skrifter 38.) Høgskolen i Stavanger. 508 s.
 • Særheim, Inge 2001: Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Doktor­disputas ved Universitetet i Bergen, 23. juni 2000. Svar frå dokto­randen. I: Namn og Nemne 18, s. 45–58.
 • Wahlberg, Mats 2001: [Opposisjonsinnlegg] Særheim, Inge 2001: Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. 1. opponent. I: Namn og Nemne 18, s. 15–32.

rud, gno. ruð n., ’rydning’

 • Beito, Olav T. 1949: I: d.s.: Norske sæternamn, s.181–184.
 • Harsson, Margit 1990: Om registrering av øydegardar. I: Namn og eldre busetnad. Rapport frå NORNAs femtande symposium på Hamar 9.–11. juni 1988. Red. av Tom Schmidt. (= NORNA-rapporter 43.), s. 71–91.
 • Harsson, Margit 1991: Prosjektet 'Norske rud-namn'. I: Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 23. november 1990, s. 80–87.
 • Harsson, Margit 1995: Jonstrud og Bjørnstrud. Om t-innskot mellom s og r. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1994, s. 17–30.
 • Harsson, Margit 2008: Frå Oddsruð til Auserød – om lydlege endringar i rud-namn. I: Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008, s. 41–45.
 • Harsson, Margit 2010: Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen. Oslo. Novus forlag. 925 s.
 • Hovda, Per 1969: -rud. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XIV (1969), sp. 437–439.
 • Olsen, Magnus 1926: Gårdnavn på – staðir (og -ruð). I: d.s. Ættegård og helligdom, s. 77–105.
 • Rygh, Oluf 1898: ruð n. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 71–72.
 • Sandnes, Jørn 1997: rud. I: Norsk stadnamleksikon. 4. utg., s. 370–371 (+ tidlegare utg.)
 • Stemshaug, Ola 1973: -rud. I: d.s.: Namn i Noreg. 1. utg., s. 111–115 (+ seinare utg.).

set, gno. setr/sætr n., ‘bustad, tilhaldsstad’

 • Beito, Olav T. 1949: set(e), seto. I: d.s.: Norske sæternamn, s. 47–84.
 • Beito, Olav T. 1997: set. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s. 387–389.
 • Brink, Stefan 1987: Till frågan om ortsnamnselementet -setr, dess ursprung och betydelse. I: Namn og Nemne 4, s. 79–84.
 • Helleland, Botolv 1989: Til diskusjonen om -sete som gards- og stølsnamn. I: Namn og Nemne 6, s. 59–73.
 • Hovda, Per 1970: -set. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XV (1970), sp. 156–159.
 • Kirkeby, Birger 1973–75: Gardsnamn på -setrar og -setr. I: Heimen XVI, s. 507–513.
 • Kirkeby, Birger 1973-75: Mer om gardsnamn på -setrar og -setr. I: Heimen XVI, s. 663–666.
 • Olsen, Magnus 1926: Gårdnavn på -setr og -heimr. I: d.s.: Ættegård og helligdom, s. 136–163.
 • Rygh, Oluf 1898: setr n. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 74.
 • Sandnes, Jørn 1956: Gårdsnavn på -staðir og -setr. Litt om navneklassenes absolutte og relative kronologi, spesielt i Trøndelag. I: Maal og Minne 1956, s. 84–88.
 • Sandnes, Jørn 1973–75: Gardsnavn på -set, bøyningsformer og alder. I: Heimen XVI, s. 513–516.

stad, gno. staðir (flt. av staðr m.), ’stad, bustad’

 • Akselberg, Gunnstein 1984: Vikingtidsindividualisme eller naturnemnerelasjonar? Om utmerkingslekkane i staðir-namn på Voss og i grannebygdene i indre Hordaland sett på bakgrunn av eldre og nyare nordisk gransking. I: Namn og Nemne 1, s. 51–82.
 • Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.–9. mai 2004. Red. av Inge Særheim, Per Henning Oppstad og Åse Kari Hansen Wagner. (= NORNA-rapporter 81.) Uppsala 2006. 236 s.
  • Melding: Haslum, Vidar i Namn og Nemne 24 (2007), s. 113–115.
 • Ellingsve, Eli 1995: Søkelys på Oluf Rygh. I: Namn og Nemne 12, s. 35-50.
 • Ellingsve, Eli 1996: Forsterket søkelys på Oluf Rygh. I: Namn og Nemne 13, s. 71–74.
 • Fett, Per 1946: Stadir-gardar frå 400-talet. I: Maal og Minne 1946, s. 35–41.
 • Hovda, Per 1971: -stad. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XVI (1971), sp. 574–578.
 • Lunden, Kåre 1970: Norske gardsnamn samansette med personnamn. I: Maal og Minne 1970, s. 136–169.
 • Olsen, Magnus 1926: Gårdnavn på –staðir (og -ruð). I: d.s. Ættegård og helligdom, s. 77–105.
 • Rygh, Oluf 1898: staðir m. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 77–78.
 • Sandnes, Jørn 1956: Gårdsnavn på -staðir og -setr. Litt om navneklassenes absolutte og relative kronologi, spesielt i Trøndelag. I: Maal og Minne 1956, s. 84–88.
 • Sandnes, Jørn 1997: stad. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s.421–422 (+ tidlegare utg.)
 • Stemshaug, Ola 1973: -staðir. I: d.s.: Namn i Noreg. 1. utg., s. 102–105 (+ seinare utg.)
 • Stenvik, Lars F. 1978: Stadgårder. Et forsøk på arkeologisk datering av en navneklasse. Bergen. 179 s. (Utrykt magistergradsavh.)
 • Særheim, Inge 1985: Oppsta, Ævest, Nylst. Litt om stad-namn på Jæren. I: Ætt og heim 1985, s. 12–58.

vin, gno. vin f., ’naturleg eng, beite’

 • Andersen, O. H. 1954: Vin-navnenes problem. Oslo. 95 s.
 • Fægri, Knut 1949: [Om vin-namn]. I: Studies on the Pleistocene of western Norway IV, s. 18–22. (Universitetet i Bergen. Årbok 1949. Naturvitenskapelig rekke nr.1.)
 • Hovda, Per 1976: Vin II. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XX (1976), sp. 77–85.
 • Jansson, Valter 1935: Uppkomsten av ortnamn på -(v)ini. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935. Lund s. 344–359 (= Namn och bygd 1935, s. 114–129.)
 • Jansson, Valter 1951: Nordiska vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia. Lund. 459 s. (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 24. – Studier till en svensk ortnamnsatlas. Utgivna av Jøran Sahlgren. 8.)
 • Olsen, Magnus 1926: Gårdnavn på vin og usammensatte naturbetegnende gårdnavn. I: d.s.: Ættegård og helligdom, s. 164–198.
 • Rygh, Oluf 1898: vin f. I: Norske Gaardnavne. Forord og Indledning, s. 85–87.
 • Seip, Didrik Arup 1933: Til bøiningen av vin-navnene. I: Namn och bygd 1933, s. 54–70.
 • Skulerud, Olai 1906: Om vin-navnenes behandling i Fogderiene Nedre Telemarken og Bamble af Bratsberg Amt. Christiania. 39 s. (Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger 1906. No. 2.)
 • Stemshaug, Ola 1973: -vin. I: d.s.: Namn i Noreg. 1. utg., s. 92–97 (+ seinare utg.)
 • Stemshaug, Ola 1997: vin. I: Norsk stadnamnleksikon. 4. utg., s. 493–494.

Ymse

under arbeid

 • Ager-Hanssen, A. 1961–63: Landskyld i gardsnamn frå folkevandringstida [Øres-, Ørs-, Laus-, Ørte-]. I: Heimen XII, s. 258–259.
 • Akselberg, Gunnstein 2002: Frå Glurvenut til Jerusalem. Stadnamna i lyrikken til Jakob Sande. I: Jakob Sande 2002. Red. Ove Eide. Dale, s. 100–134.
 • Akselberg, Gunnstein 2002: Namnet Abenkrå – kva kan det tyda? I: Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. Red. Anfinnur Johansen m.fl. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis. Supplementum XXXII.) Tórshavn, s. 31–37.
 • Akselberg, Gunnstein 2003: Symposiet Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Ei oppsummering. I Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14–16 september 2001. Red. Staffan Nyström. (NORNA-rapporter 78.) Uppsala, s. 227–238.
 • Akselberg, Gunnstein og Kristin Bakken 1997: Norsk namnegransking i dag. Fagleg utvikling eller status quo? I: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1996, s. 11–40.
 • Alhaug, Gulbrand 1991: Landsdelsuniversiteta sine oppgåver ved ei desentralisert konsulentteneste. Ansvar og oppgåver for Universitetet i Tromsø. I: Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988, s. 69–75.
 • Alhaug, Gulbrand og Tuula Eskeland 2001: Kva for stadnamn bruker russarane på Svalbard? I: Nytt om namn 34, s. 36–40.
 • Allee, John G. 1977: Norwegian and Samish place names from the coast of Finmark, Norway. I: Berichte es XII. Internationalen Kongresses für Namenforschung (Bern, 25.-29. August 1975). Band II. Red. av Henri Draye. Leuven, s. 9–35.
 • Andersen, Johnny 2003: Databaser for stedsnavn. Oppsummering av dagskonferansen om navnedatabaser i Bergen 17.9.2003. I: Nytt om namn 38, s. 7–12.
 • Andersen, Svanhild 2004: Saami place names and place-making in a minority-majority context. I: Landscape, Law and Customary Rights. (Dieðut 3.) Red. av Michael Jones og Audhild Schanche. Guovdageaidnu/Kautokeino, s. 122–134.
 • Andersson, Thorsten 1975: Om ortnamnssuffixet -str. I: Namn och bygd 1975, s. 143–163.
 • Andersson, Thorsten 1979: Eigennamen als erstes Glied nordischer Ortsnamen. I: Namn och bygd 1979, s. 123–146.
 • Angell, Svein Ivar 1994: Den norske namne- og språkpolitikken – kulturell identitet og kulturelt mangfald. I: Populærhistorisk Magasin 1994:4, s. 44–53.
 • Arnesen, Martin 1865: Etymologisk Undersøgelse om norske Stedsnavne. I: Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Frederikshalds lærde og Realskole i Juni og Juli 1865, s. 3–62.
 • Arnesen, Martin 1866: Tun paavist i vore Stedsnavne. I: Norden. Et Maanedsskrift. Andet Bind, s. 112–119.
 • Arnesen, Martin 1867: Om Roden sru i vore Stedsnavne [m.a. Istra, Mistra, gn. straumr m., Stryn]. I: Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Fredrikshalds lærde og Realskole i Juni og Juli 1867, s. 23–30.
 • Arnesen, Martin 1869: Stedsnavnet Rudstad og Personnavnet Hrut. I: Norsk Folkeblad, No. 32, 1869.
 • Arnesen, Martin 1870: Aal i norske Stedsnavne. I: Norsk Folkeblad, No. 29 og 35A, 1870.
 • Asheim, Olav 1991: Reference and Intentionality [m.a. om namnesemantikk]. Oslo. 225 s. (Utrykt doktoravhandling, Universitetet i Oslo.)
 • Austarheim, Kristen 1977: Hva med oa - og ua - i våre stedsnavn. I: Ætt og heim 1977, s. 155–166.
 • Austrheim, Einar 1945: Stadnamna og heimstadlæra. Eit kulturelt redningsarbeid som lærarane bør gå inn for. I: Norsk Skuleblad 9:14, s. 241–242.
 • Bakken, Kristin 1993: Orguviðargarðr. I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Lund, s. 19–24.
 • Bakken, Kristin 2000: To nye doktoravhandlinger om navn i Uppsala. I: Nytt om namn 31, s. 38–41.
 • Beito, Olav T. 1975: Vang. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XIX (1975), sp. 488–489.
 • Beito, Olav T. 1976: Voll, -voll. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XX (1976), sp. 241–243.
 • Berg, Hans 1972: Bli stedsnavn-detektiv. I: Det Beste, desember 1972, s. 162–170 (òg i særtrykk).
 • Bergsland, Knut 1967: Hárbarðsljóð sett fra øst. I: Maal og Minne 1967, s. 8–40.
 • Bergwitz, Joh. K. 1927: Raumarike – Vestfold. I: Historisk Tidsskrift 27, s. 581-582.
 • Berner, H. E. 1901: Norske namn [personnamn, slektsnamn, gardsnamn]. I: Syn og Segn 1901, s. 230–242.
 • Bjorvand, Harald 1991: birki N. – bjork F. Zur Vorgeschichte der altnordischen neutralen Ableitungen von Baumnamen. I: Festskrift til Ottar Grønvik på 75-årsdagen den 21. oktober 1991. Red. av J. O. Askedal, H. Bjorvand og E. F. Halvorsen. Oslo, s. 143–156.
 • Bjorvand, Harald og Börje Tjader 1996: Debatt. Plurala ortnamn. I: Namn och bygd 84, s. 137–141.
 • Bjørkvik, Halvard 1972: Svedjebruk. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XVII (1972), sp. 495–497.
 • Brekke, Arnfinn 1918: Om præpositionsbruken ved islandske og norske gaardnavne. Kristiania. 88 s. (Bidrag til nordisk filologi av studerende ved Kristiania Universitet. Utgit av Magnus Olsen. IV.)
 • Brink, Stefan 1992-93: Var står onomastiken idag? En epistemologisk betraktelse. I: Namn og Nemne 9/10, s. 7–29.
 • Bugge, Sophus 1885: Blandede sproghistoriske Bidrag [m.a. elfr, Elfar, Alf-, tord, Tord-, Vindr]. I: Arkiv för nordisk filologi 1885, s. 207–253.
 • Bugge, Sophus 1891: Om Forandring af Genus i norske Stedsnavne. I: Arkiv för nordisk filologi 1891, s. 262–264.
 • Bugge, Sophus 1891-1913: Norges Indskrifter med de ældre Runer. Indledning. Christiania 1905-1913, 224 s. B.1. Christiania 1891-1903. 458 s. B.2. Med bistand af Magnus Olsen. Christiania 1917: [s.459] -747. B.3. Ved Magnus Olsen. Christiania 1914-1924, 344 s. [for namnedrøftingar, sjå reg. bak i B.3].
 • Bugge, Sophus 1904: Bidrag til Forklaring af norske Stedsnavne [Alden, Aralden, Barmen, Batalden, Biri, Bokn, Hundvaagø, Kvolmen, Lalum, Lalm, Tjømø, Urter, Utsire, Aaen Sire]. I: Arkiv för nordisk filologi 1904, s. 333–358.
 • Bugge, Sophus 1905: Foranskudt s, især i Navne [m.a. Salpti, Sotra]. I: Arkiv för nordisk filologi 1905, s. 143–160.
 • Byrkjeland, Johan 1935: Norske nemne på jord nytta til gardsbruk. I: Tidsskrift for Det norske Landbruk 1935, s. 228–241.
 • Byrkjeland, Johan 1937: Aorei’ane [Årreidane, Årøyni, Årøyane, Årøy]. I: Maal og Minne 1937, s. 76–77.
 • Bø, Olav 1962: Falcon Catching in Norway. With Emphasis on the Post-Reformation Period [Falk-]. Oslo. 78 s., ill. (Studia Norvegica. Nr.11.)
 • Bø, Olav 1962: Falkefangst i Noreg i nyare tid [Falk-]. I: Norsk skogbruksmuseum. Årbok 1962, s. 68–120. (Tilsvarar førre, men er noko forkorta.)
 • Christensen, Arne Lie 1995: Etnologens kulturlandskap. I: 7. Den 7. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1993. Stadnamn og kulturlandskapet, s. 59–68.
 • Christiansen, Hallfrid 1967: Folkeekspansjonen fra Sørvest-Norge til Nord-Norge i prehistorisk tid. I: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap XXI, s. 15–93 [srl. 88-90].
 • Christiansen, Nils 1930: Landnaam og landsnamn [Noreg]. I: Syn og Segn 1930, 79-86.
 • Collinder, Bjørn 1936: Der älteste überlieferte germanische Name [Thule]. I: Namn och bygd 1936, s. 92–97.
 • Dillmann, Francois-Xavier 2000: Ad noen geografiske navn i Heimskringla. I: Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.–15. mai 1999. (= NORNA-rapporter 70 B), s. 43–54.
 • Djupedal, Reidar 1988: ”For dei gav oss ein arv til å gøyma.” Kor lenge skal ein vente på ei lov om stadnamn? I: Nytt om namn 8, s. 8–14. (Òg i Mot-Skrift. Arbeidsskrift for språk og litteratur. Nordisk institutt Universitetet i Trondheim. 1988:1/2, s. 1–8.)
 • Eithun, Bjørn 1970: Sikfiske. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XV (1970), sp. 241–244.
 • Eithun, Bjørn 1976: Ålefiskeri. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XX (1976), sp. 420–421.
 • Eithun, Bjørn 1977: Ørredfiskeri. I: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XXI (1977), sp.14–15.
 • Elgqvist, Eric 1944: Skälv och Skilfingar. Vad nordiska ortnamn vittna om svenska expansionssträvanden omkring mitten av førsta årtusendet e. Kr. [srl. kap. 11: Norska skälvnamn og kap. 12: Spår av svensk kulturpåverkan i sydøstra Norge och Trøndelagen]. Lund. 161 s.
 • Ellingsve, Eli 1998: Naming the Unseen: Theoretical Problems and Pragmatic Solutions concerning the Naming of Norwegian Oil and Gas Fields in The North Sea. I: Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996. ‘Scope, Perspectives and Methods of Onomastics’. Vol. 2, red. av W.F.H. Nicolaisen, s. 90–96. Aberdeen.
 • Ellingsve, Eli 2002: Et nasjonalparknavn ble til. I: Venne­skrift til Gul­brand Alhaug. Red. av Tove Bull, Endre Mørck og Toril Swan. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Tromsø, s. 61–63.
 • Ellingsve, Eli 2002: Vullen og andre vadested. I: Eivindarmál. Heiðurs­rit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. Red. av Anfinnur Johansen m.fl. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis. Supplementum XXXII.) Tórshavn, s. 77–80.
 • Elmevik, Lennart 1965: Kråk og Kråkerön [m.a. Kråkerøy og Kragerø]. I: Namn och bygd 1965, s. 84–105.
 • Espeland, Anton 1929: Oldnorsk fyrvesen i norske stedsnavn [eld, brand, røyk, bokn]. I: Namn och bygd 1929, s. 139–151.
 • Espeland, Anton 1933: Den frisiske handelen paa Noreg. I: Norsk Folkekultur 1933, s. 77-87.
 • Espelund, Arne 2001: Jernvinna, terminologi og stadnamn. I: Nytt om namn 33, s. 35–38.
 • Falck-Muus, Rolf 1918: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Naturen 1918, s. 364–370.
 • Falck-Muus, Rolf 1919: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Naturen 1919, s. 189.
 • Falck-Muus, Rolf 1919: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Bergverksnyt. Tidsskrift for norsk grubedrift 1919, s. 33–35 og 58–59.
 • Falk, Hjalmar 1910: Die Skandinavischen Ortsnamen und ihre Erforschung. I: Germanisch-Romanische Monatschrift II, s. 374–382.
 • Fladby, Rolf 1987: Dialekt i lokalhistoriske arbeider. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985. Innleiingar og diskusjon. Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo 1987. (Hovudemne: Lydskrift, særleg ved stadnamnregistrering), s. 91–95.
 • Flemström, Bertil 1969: Sockennamnet Skön [Skaun, Skogn]. I: Namn och bygd 1969, s. 154–181.
 • Flom George T. 1924: The Study of Place-Names, with special Reference to Norway. I: Journal of English and Germanic Philology XXIII, s. 199–216.
 • Frette, Thor 1986: Noen synspunkter på -anger (-angen). I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985, s. 83–88.
 • Fries, Sigurd 1967: Genitiv av ordet sjö i gamla ortnamn. I: Namn och bygd 1967, s. 1–14.
 • Fritzner, Johan 1871: Bevise Navnene i de nordiske Völsunga-Sagn, at disse ere laante fra Tydskerne? I: Historisk Tidsskrift 1, s. 179–186.
 • Fritzner, Johan 1879: [Om gamle stadnamn i Norden, med diskusjonsinnlegg.] I: Beretning på det første nordiske filologmøde i København den 18.-21. juli 1876. Udgivet af Ludv. F. A. Wimmer. København, s. 132–140.
 • Frøysadal, Øystein 1968: Parak [Parak-, Par]. I: Maal og Minne 1968, s. 139–150.
 • Gjefsen, G. 1964: Tonelaget i norske namn. I: Syn og Segn 1964, s. 57–60.
 • Gjerdåker, Johannes 1994: Ordet lund i stadnamn. I: Nytt om namn 19, s. 16–17.
 • Gjerdåker, Johannes 1995: Alm i norske gardsnamn og bygdenamn. I: Alm i norsk natur og tradisjon. Red. av K. Nedkvitne og J. Gjerdåker. Norsk skogbruksmuseum. Elverum, s. 35–49.
 • Grieg, Sigurd 1927: Haandverkernavn i norske gaardnavne. I: Norges haandverk. Organ for Norges haandverkerforbund 1927, s. 217–218.
 • Grieg, Sigurd 1929: Gildeskål og Kammerud. Håndverksminner i gårdsnavn. I: Tidens Tegn 1.2.1929.
 • Grønvik, Ottar 1989: Holt og Holtar. Utviklingen av det indoeuropeiske kollektivum i norrønt. I: Maal og Minne 1989:15-38. (Opposisjonsinnlegg ved Harald Bjorvands doktordisputas på avhandlinga *Holt og Holtar. Om utviklingen av det inodeuropeiske kollektivum i norrønt på sammenlignende grunnlag. Oslo 1987.)
 • Hafsten, Ulf 1990: Biostratigrafisk belegg for at navneklassen holt kan ha sitt opphav i førkristen tid. Trøndergården Tømmerholts historie. I: Namn og eldre busetnad. Rapport frå NORNAs femtande symposium på Hamar 9.–11. juni 1988. Red. av Tom Schmidt. (= NORNA-rapporter 43.) Uppsala 1990, s. 51–60. /Summary. Diskusjon/
 • Hagen, Jon Erik 1997: Stedslokaliserende på og i. I: Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. Red. av Jarle Bondevik m.fl. Bergen, s. 62–71.
 • Hagen, Jon Erik 1998: Litt om proprium som grammatisk kategori i norsk. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. Red. av Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik. Bergen 1998, s. 115–123.
 • Hagland, Jan Ragnar 1996: [Melding av] Fellows-Jensen, Gillian: The Vikings and their victims: the verdict of the names. The Dorothea Coke memorial lecture in northern studies delivered at University College London 21 February 1994 (1995). I: Studia anthroponymica Scandinavica 14, s. 119–121.
 • Hagåsen, Lennart 2004: [Melding av] Gustav Indrebø og norsk namnegransking. Den 10. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 9. mai 2003. Red. av Åse Wetås og Tom Schmidt. Oslo 2003. Namn och bygd 92, s. 149–151.
 • Hallan, Nils 1973-75: Norsk stadnamnvitskap i dag og i morgon. I: Heimen XVI, s. 705-716.
 • Hallan, Nils 1975: Grensemøtet i Sveig og Landslova VII 60. [Med Summary.] I: Historisk Tidsskrift 54, s. 35–50.
 • Hallan, Nils 1976: Stadnamn i grenseland. I: Maal og Minne 1976:30-45.
 • Hallan, Nils 1977: Bygdenamnet Skaun (Skogn) [med Summary]. I: Namn och bygd 1977, s. 28–37.
 • Hallan, Nils 1976-78: Svar til Botolv Helleland. I: Heimen XVII, s. 173–174.
 • Hallan, Nils 1983: Tevet. I: Talatrosten 1983, s. 12–18.
 • Hallan, Nils 1984: Innvandring eller indre vokster i Nord-Noreg i førhistorisk tid sett i lys av stadnamna. I: Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. NORNAs niende symposium i København 25-27 oktober 1982. Red. av Vibeke Dalberg ofl. Uppsala. (NORNA-rapporter 26), s. 144-157.
 • Hallan, Nils 1984: Om Oluf Rygh på 150-årsdagen. I: Namn og Nemne 1, s. 9–22.
 • Hallan, Nils 1985: Vær og våg. I: Merking staðfræðilegra samnafna i örnefnum. Ellefta ráðstefna NORNA i Reykjavík 11.-13. ágúst 1983. Red. av Þórhallur Vilmundarson. Uppsala. (NORNA-rapporter 28), s. 136–147.
 • Hallan, Nils 1986: Tjernsauget. I: Namn og Nemne 3, s. 33–35.
 • Hallan, Nils 1987: Rotvelta. I: Talatrosten 1987, s. 4–12.
 • Hallaråker, Peter 1980: Stadnamn og lokalsamfunn. I: Syn og Segn 1980, s. 459–466.
 • Hallaråker, Peter 1981: Stadnamn (stedsnavn?) i kystkulturen – ”et vidnesbyrd for kommende slægter”. I: Kysten 1981:4.
 • Hallaråker, Peter 1997: Namn på stein- og fjellformasjonar. I: Krystallposten 3, s. 4–8 og 20–23.
 • Hallaråker, Peter 1997: Norsk stadnamngransking og møtet med ålmenta. I: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1996. Namnegransking som studie- og undervisningsfag. Seksjon for namnegransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Universitetet i Oslo 1997., s. 159–165.
 • Hallaråker, Peter 1997: Per Hovda 1908-1997. I: Namn og Nemne 14, s. 11–20.
 • Hallaråker, Peter 1998: Names and Ethnicity: The Triple Identity of the Norwegian Americans Indicated by their Choice and Spelling of Surnames and Place Names. I: Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996. ‘Scope, Perspectives and Methods of Onomastics’. Vol. 2. Red. av W.F.H. Nicolaisen. Aberdeen, s. 152–162.
 • Hallaråker, Peter 1998: Personnamn og stadnamn i Ervingen (1855). Namneval og skriftnormering. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. Red. av Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik. Bergen 1998, s. 124–136.
 • Hallaråker, Peter 1998: Eigedomsretten til stadnamn i juridisk lys. I: Nytt om namn 27, s. 16–19.
 • Hallaråker, Peter 2001: Names and triple identity among the Norwegian Americans as reflected in family and place names. I: Global Eurolinguistics. European Languages in North America – Migration, Maintanance and Death. Red. av P. Sture Ureland. Tübingen, s. 231–241.
 • Hansen, Åse Kari 1997: Forskningsfaget navnegransking. I: Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1996. Namnegransking som studie- og undervisningsfag. Seksjon for namnegransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Universitetet i Oslo 1997. Red. av Kristin Bakken, s. 83–107.
 • Hansen, Åse Kari 2000: Forskningsdisiplinen onomastikk i undervisningsfaget nordisk. I: Nordica Bergensia 22, s. 104–124.