Bibliografi:Stadnamn i Finnmark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus· Hedmark · Oppland · Buskerud· Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Svalbard og Jan Mayen · Utanfor Noreg
 • Bertelsen, Per K. 1978: Stedsnavn i Finnmark. Vadsø. 62 s. (Emnehefte nr. 8 utg. av skoledirektøren/Høgskolen i Finnmark.)
 • B[jørgan], M[agnhild] 1969: Talvik herred [namn henta frå NG]. I: d.s.: Fragmenter av Alta – Talvik historie. Bind 1. Leirbotn (stensilert utgåve), s. 6–11.
 • Blix, Erik Schytte 1962-65: Amtmannsgammen i Varangerbotn. I: Håløygminne XI (1962-65), s. 502–503.
 • Broch, Olaf 1939: Russiske stedsnavn i Nord-Norge. I: Maal og Minne 1939, s. 23–29.
 • Christiansen, Hallfrid 1967: Folkeekspansjonen fra Sørvest-Norge til Nord-Norge i prehistorisk tid. I: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap XXI, s. 15–93 (særleg 88-90).
 • Dahl, Gunnar 1957-61: Om stadnamn i Finnmark. I: Håløygminne X (1957-61), s. 493–494.
 • Eidnes, Hans 1941-44: Gamle solmerke. I: Håløygminne VI (1941-44), s. 151–161.
 • Eidnes, Hans 1957-61: Namn frå innmark og utmark. I: Håløygminne X (1957-61), s. 357–360, 366–372, 419–427, 429–438, 480–490, 552–570.
 • Eidnes, Hans 1957-61: Om namne-samlinga. I: Håløygminne X (1957-61), s. 547–551.
 • Forsdahl, Anders 1974: Navn langs Pasvikelven. Navnenes opprinnelse og betydning. Kirkenes. 14 s., 3 upag., ill. (Utgitt av Sør-Varanger kultur- og historienemnd.)
 • Frette, Thor 1975: Samiske stedsnavn. I: Norske stedsnavn/stadnamn. Red. B. Helleland 1975, s. 105–118.
 • Frette, Thor 1980: Norsk eller samisk? En liten gruppe stedsnavn i Finnmark/Nord-Troms. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979, s. 16–20.
 • Hallan, Nils 1974–77: Balvolden (Balduolden). I: Håløygminne XIV, s. 276–287.
 • Hansen, Hans 1966–69: Er Fruholmens navngåte løst? I: Håløygminne XII, s. 297–301.
 • Haug, Anna 1929–32: Kinnar-odden. I: Håløygminne III, s. 380.
 • Haug, Anna 1929–32: Svjatoj Nos. I: Håløygminne III, s. 380.
 • Haug, Anna 1933–36: Gamle øynamn V. (Hindøy i Vesterålen.) I: Håløygminne IV, s. 81–82.
 • Haug, Anna 1933–36: Gamle namn I. Kvalsøy, Hadsel gn. 101. II. Om ordet gavl i stadnamn. III. Litt om namnet Polmak. I: Håløygminne IV, s. 232–236.
 • Haug, Anna 1933–36: Små merknader til gamle namn. 1. Julsteinen. 2. Bèljebua. 3. Klubben – Arklubben. I: Håløygminne IV, s. 456–460.
 • Haug, Anna 1933–36: Gamle stadnamn (Austnesfjorden; Rismålsteinen; Rød (rø) – ry i stadnamn; Ein liten merknad til Strøna). I: Håløygminne IV, s. 461–469.
 • Haug, Anna 1937–40: Makkur. ”Nausen”. Jorvalen. I: Håløygminne V, s. 298–300.
 • Haug, Anna 1941–44: Nokre øynamn. I. Børøyan i Hadsel. II. Kvalsøy i Hadsel. III. Kjelmøy i Sør-Varanger. IV. Grønøy på Helgeland. I: Håløygminne VI, s. 129–135.
 • Haug, Anna 1949–52: Kons-namna. I: Håløygminne VIII, s. 94–95.
 • Havnø, Edv. J. 1937–40: Makkaurnavnene. I: Håløygminne V, s. 347.
 • Havnø, Edv. J. 1933–36: Dyr- og plantenavn i stedsnavnene. I: Håløygminne IV, s. 273–275.
 • Jernsletten, Johan 1979: Stedsnavn i Sameland. I: Dædno – Teno – Tana. Utg. Tana Historie og Museumslag. 1979, s. 56–63.
 • Jørgensen, Chr. D. 1941–44: Daumannsreva. I: Håløygminne VI, s. 608–610.
 • Jernsletten, Johan og Per K. Bertelsen 1977: Stedsnavnsamling for Øst-Finnmark. Norsk – Finsk – Samisk. 88 s., kart.
 • Koht, Halvdan 1920–24: Den norske busetninga i Finnmark. I: Håløygminne I, s. 35–45.
 • Løftingsmo, Arnt 1974–77: Namn i nord. I: Håløygminne XIV, s. 194–197.
 • Myrvang, Finn 1962–65: Særmerkte stadnamn. I: Håløygminne XI, s. 369–380, 411–426 og 433–459.
 • Myrvang, Finn 1966–69: Særmerkte stadnamn. I: Håløygminne XII, s. 39–49, 81–89, 120–129, 157–161, 194–201, 368–377 og 418–427.
 • Myrvang, Finn 1970–73: Særmerkte stadnamn. Eit gjennomsyn til slutt. I: Håløygminne XIII, s. 15–29.
 • Nesheim, Asbjørn 1968: Samiske stedsnavn. I: Namn i fjellet. Red. J. Sandnes og P. Tylden. Oslo 1968, s. 132–158.
 • Nielsen, Konrad 1913: Lappiske plurale ønavn svarende til norske navn paa -ø, -øy. I: Festskrift til professor Alf Torp paa hans 60 aars fødselsdag 27. september 1913, s. 191–209.
 • Nielsen, Konrad 1920: Til undersøkelsen av lappiske stadsnavn. Kristiania. 25 s. (Videnskabs-Selskabet i Christiania. Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse. 1920. No.1.)
 • Qvigstad, J. 1922: Navne paa dyr og planter i nordnorske stedsnavne. I. Tromsø. 113 s. (Tromsø Museums Årshefter 45 (1922). Nr.1.)
 • Qvigstad, J. 1935: De lappiske stedsnavn i Troms fylke. Oslo. 162 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter XXVIII.)
 • Rantala, Leif 1975: De samiska ortnamnen i Polmak. [Helsingfors.] 91 s., kart. (Pro gradu uppsats i finsk-ugrisk språkforskning ved Helsingfors Universitet.)
 • Rygh, O.: Norske Gaardnavne. Attende bind (Tillægsbind). Finmarkens amt. Bearbeidet af J. Qvigstad og Magnus Olsen. 377 s.
 • Sørlie, Mikjel 1955: Nokre brev frå Olav Duun om nordnorske stadnamn. I: Syn og Segn 1955, s. 461–465.
 • Aase, Reidar 1966–69: Særmerkte stadnamn. Merknader til Finn Myrvangs artiklar. I: Håløygminne XII, s. 137–141.