Bibliografi:Stadnamn på Nordmøre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk stadnamnbibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Allmenn del · Østfold · Oslo · Akershus · Hedmark · Oppland · Buskerud · Vestfold· Telemark · Aust-Agder · Vest-Agder · Rogaland
Kart 1879 Gjøvik Toten utsnitt Li.jpg
Hordaland · Sogn og Fjordane · Møre og Romsdal · Sør-Trøndelag · Nord-Trøndelag · Nordland · Troms · Finnmark
Sunnmøre · Romsdal · Nordmøre
Svalbard, Jan Mayen og Spitsbergen · Utanfor Noreg
 • Ansnes, A.O. 1929: Ymse gamalt fraa Aalvundfjord og Aalvundeid. I: Nordmøre Historielag. Årsskrift 1929, s. 16–23.
 • Bergheim, Olav 1972: Stadnamn i soga om Gisle Surson. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1977, s. 18–21.
 • Bergheim, Olav 1982: Stadnamn i Surnadal. I: Du mitt Nordmøre 1982, s. 50–55.
 • Brakstad, Edvard 1970: Gamle bustader. I: Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes I. Tingvoll, s. 143–154.
 • Buskenes, Kari 1993: Stedsnavn på Veidholmen. I: Smølaminne 1993, s. 16–22.
 • Bøe, Gunnvald 1984: Fiske- og sjøbruksnamn i Bøfjordmålet: ein studie i nemningsmotivasjon. Trondheim. 176 s., 15 upag. med ill. og kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Dahlen, Jakob Arne 2013: Gårds- og stedsnavnet Bremsnes. I: Årbok for Nordmøre 2013, s. 62–64.
 • Dalen, Arnold og Ola Stemshaug (red.) 1972: Trøndermål. Språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre. Oslo. 171 s. (Orion 124.)
 • Danielsen, Arne 1978: Stedsnavnet – opprinnelse og skrivemåter. I: Veidholmen i gammel og ny tid, s. 9–10.
 • Danielsen, Arne 1978: Navn i været. I: Veidholmen i gammel og ny tid, s. 129–132.
 • Danielsen, Arne 1978: Fiskefelt. I: Veidholmen i gammel og ny tid, s. 346–357.
 • Eide, Jon 1984: Om øya Skauin og om Skauin-tanga’n og Skauin-sundet. I: Årbok for Nordmøre 1984, s. 96–107.
 • Frøysadal, Øystein 1946: Nokre stadnamn frå Sunndalen og kva dei fortel oss. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1946, s. 60–65.
 • Frøysadal, Øystein 1947: Stadnamn frå Romfo sokn (Sunndalen). Oslo. V, 172 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Frøysadal, Øystein 1968: Parak [Parak-; Par]. I: Maal og Minne 1968, s. 139–150.
 • Gjertsen, Karl Ragnar 1987: Storkvenna på Nordlandet. Om opprinnelsen til fjell-namnet ”Kvernberget”. I: Årbok for Nordmøre 1987, s. 5–12.
 • Gjertsen, Karl Ragnar 1990: Storkvenna på Nord-Vestlandet [om namnet Kvenn-/Kvennberget]. I: På Norske Vinger 1990:1, s. 26–28.
 • Gravem, Amund 1976: Stadnamn på garden Sjømæling (Sjømælingan – gardsnr. 24 i Gjemnes herad). I: Du mitt Nordmøre 1976, s. 79–82.
 • Grønvik, Ottar 2004: Sveggesundet. Maal og Minne 1/2004, s. 87–92.
 • Hallan, Nils 1965: Øynamnet Smøla. I: Smøla-minne 1965, s. 49–51.
 • Hallan, Nils 1984: Om gardsnamnet Bremsnes. I: Årbok for Nordmøre 1984, s. 5–18.
 • Hoel, Kåre 1949: Stadnamn frå Gjemnes og Frei herad på Nordmøre. Oslo. IV, 234 s., reg. (upag.). (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Hoel, Kåre 1978: Navnet Ba i Rødenes og noen andre navn av en stamme bað-. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977, s. 22–28.
 • Holten, Ola J. 1971: Namn langs den nye Vindøldalsvegen. I: Du mitt Nordmøre 1971, s. 27–35.
 • Holten, Ola J. 1972: Merkelege namn frå gardsmerkene på Honnstad – og litt om bytesmerking i Surnadal i gamle dager. I: Du mitt Nordmøre 1972, s. 50–62.
 • Holten, Ola J. 1973: Merkelege namn under garden Svean i Surnadal. I: Du mitt Nordmøre 1973, s. 27–36.
 • Holten, Ola J. 1973: Gardsnamnet Bolme og elvenamnet Bulu. I: Du mitt Nordmøre 1973, s. 53–58.
 • Holten, Ola J. 1974: Dalførenamna Surnadal og Rindal. I: Du mitt Nordmøre 1974, s. 16–24.
 • Holten, Ola J. 1974: Merkelege namn under garden Moen. I: Du mitt Nordmøre 1974, s. 63–74.
 • Holten, Ola J. 1975: Om namnet og «havlandet» Møre. I: Du mitt Nordmøre 1975, s. 45–53.
 • Holten, Ola J. 1976: Har gardsnamnet Røv i Surnadal opphav i heidensk gudehov? I: Du mitt Nordmøre 1976, s. 63–76.
 • Holten, Ola J. 1992: Namn på hølane langs Surna. I: Du mitt Nordmøre 1992, s. 25–38.
 • Holten, Ola J. 1993: Namn på hølane langs Surna del 2. I: Du mitt Nordmøre 1993, s. 57–80.
 • Husby, Nils 1950: Litt om gårdsnavnet Kårvatn i Todalen. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1950, s. 231–235.
 • Innsamling av stedsnavn og fotografier i Frei. 1980. I: Nordmøre Historielag. Årsskrift 1980, s. 78–83.
 • Jenstad, Tor Erik 1987: Fjell jamført med bygningar: Råstu i Sunndal. I: Namn og Nemne 4, s. 33–42.
 • Jenstad, Tor Erik 1999: Knyk og skjænnstø. Ord som lever berre i stadnamn. I: Du mitt Nordmøre 1999, s. 104–109.
 • Johnsen, Arne Odd 1940: Fólskn – Kristiansund. I: Maal og Minne 1940, s. 135–139.
 • Johnsen, Arne Odd 1947: Om Fólskn (Storfosen) og om spaltningen av det gamle Nordmørefylket. I: Fosen historielag. Årsskrift 1947, s. 38–45.
 • Kruse, Arne 1983: Médnamn frå Smøla. Trondheim. IV, 217 s., ill., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Langset, Edvard 1922: Revsholmen i Dyvaag og Frei. I: Maal og Minne 1922, s. 44.
 • Lidén, Evald 1927: Två norska ortnamn [Stimmen/Stim, Fløvik/Fløviken]. I: Festskrift til Hjalmar Falk 30. desember 1927 fra elever, venner og kolleger, s. 466–469.
 • Lyngstad, Jonny 1989: Fiskemed i havet utafor Vevang. I: Eide-minne 1989, s. 21–27.
 • Mo, Eilert 1924: Dativ og genitiv av gardnamn i Rindalen og Surndalen. I: Festskrift til Amund B. Larsen på hans 75-års fødselsdag 15. desember 1924, s. 156–167.
 • Mogstad, Lars P. 1990: På leiting etter stadnamn i Surnadal i soga om Gisle Surson. I: Heimen 1990, s. 167–173, kart.
 • Olsen, Magnus 1918b: De norske stedsnavne i Gisle Surssøns saga. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1918, s. 41–60. København. (Trykt opp att i Olsen, M. 1938a, s. 272–288.)
 • Petersen, Th. 1933: Litt om den eldste bosetning i Sunndalen. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1933, s. 53–63.
 • Petersen, Th. 1948: Litt om Averøy i den hedenske oldtid. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1948, s. 135–147.
 • Stemshaug, Ola 1965: Stadnamn frå Stemshaug. Oslo. IX, 193 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Stemshaug, Ola 1967: Substantivet Kår i nordmørske stadnamn. Med jamførande materiale særleg frå trøndsk språkområde. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1967, s. 62–69.
 • Stemshaug, Ola 1971: Grunnordet skjel i norske øynamn. I: Mål og namn. Red. H. Magerøy og K. Venås. Oslo, s. 307–320.
 • Stemshaug, Ola 1973: Klakkan – namn og natur. I: Du mitt Nordmøre 1973, s. 12–22. (Uendra opptrykk i Kristiansund og Nordmøre turistforenings årbok 1981, s. 22–29.)
 • Stemshaug, Ola 1991: Stridane om bynamna Fosna – Kristiansund. Oslo. 104 s.
 • Stokke, Aasmund 1987: Er Vassgård opprinnelig et hol-navn ? I: Eide-minne 1987, s. 27–28.
 • Stokke, Aasmund 1992: Gisle Surssons saga – stedsnavnenes plassering på Nordmøre. I: Gjemnes-minne 1992, s. 4–11. (Trykt opp att i Årbok for Nordmøre 1995, s. 149–154.)
 • Strand, Edvin L. 1975: Gards- og stedsnavn. Om gards- og stedsnavn i Kvernes prestegjeld. Navnet Averøy. I: d.s.: Historisk oversikt for Kvernes gamle prestegjeld. Meek Tinglag – Aferøyar skiprede, s. 68–81 og 83. [Kristiansund N.]
 • Sundet, Olav 1939: Merknader til E. Torviks artikkel om navnet Aalvund. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1939, s. 43–44. (Jf. Torvik, E. 1939.)
 • Sverdrup, Helge 1941: Stedsnavnene i Gisle Súrssøns saga. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1941, s. 21–33. (Jf. Olsen, M. 1918, Sverdrup H. 1951 og Thorheim, A. 1950.)
 • Sverdrup, Helge 1941: Spredt historikk. Navnet Ålvund. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1941, s. 34–35.
 • Sverdrup, Helge 1951: Stedsnavnene i Gisle Surssons saga ennå en gang. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1951, s. 297–301. (Jf. Olsen, M. 1918, Sverdrup, H. 1941a og Thorheim, A. 1950.)
 • Thorheim, Asgeir (psevd.) 1950: Stedsnavn på Indre Nordmøre i Gisle Sursøns saga. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1950, s. 244–256.
 • Torvik, Edvard 1939: Om navnet Ulvund. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1939, s. 42–43.
 • Tveikra, Oddmund 1983: Stadnamna må få leva vidare! I: Du mitt Nordmøre 1983, s. 24–28.
 • Yderstad, Olaf 1929: Fosnanavnet og litt historikk. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1929, s. 24–29.
 • Ødegaard, Sivert 2005: Ei systematisk kartlegging av gardsnamna i "Aure herad" med bakgrunn i Oluf Ryghs Norske Gaardnavne. I: Årbok for Nordmøre 2005, s. 138–156.
 • Øien, Ingvar Magne 1982: Stedsnavn i Eide: ei gransking av navnetilfanget i deler av Eide kommune på Nordmøre. Trondheim. VII, 253 s. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Øverås, Asbjørn 1950: Litt frå namneverket i Kvernes prestegjeld. I: R. K. Sundnes (red.): Kvernes prestegjeld i gammal og ny tid II, s. 131–140. Aandalsnes.