Birger Lærum (1872–1953)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra oppslagsverket Hvem er Hvem (1948). Både Birger Lærum og sønnen Ole Didrik er omtalt her.

Birger Lærum (født 26. januar 1872 i Gjøvik, død 27. april 1953 på Voss) var lege. Han virka lengst på Voss, der han først hadde privat praksis, men etter hvert ble distriktslege og til slutt fylkeslege. Han var andre generasjon med medisinsk utdanning i den kjente legefamilien Lærum. Birger Lærum ble hedra med Kongens fortjenstmedalje i gull.

Bakgrunn og familie

Han vokste opp på Gjøvik, som sønn av lege Didrik Lærum (1838-1894) og Aurora Mathilde Olava f. Hovind (1853-1927). Faren hadde vært kommunelege siden 1866. Ifølge folketellinga for 1875 bodde familien ved «Chausseen», altså Storgata på Gjøvik. Birger Lærum hadde flere søsken, blant annet broren John (1875-1966), som ble ingeniør og NS-ordfører i Gjøvik.

Lærum ble i 1900 gift med Olly Treu fra Holmestrand, datter av kjøpmann Adeler Georg Treu og Henriette f. Nerdrum. Birger og Olly Nærum hadde flere barn, blant annet ingeniørprofessor Ole Didrik Lærum (1901–1972) og legen Birger Lærum jr. (1906-1991).

Utdanning og tidlig karriere

Han tok artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1890 og begynte deretter på legestudier ved universitetet. Lærum tok medisinsk eksamen i desember 1898. I 1897 ble han vernepliktig sekondløytnant i Hæren og i 1899 vernepliktig premierløytnant.

Rett etter eksamen ble Lærum ansatt som amanuensis hos distriktslege Gjestland på Voss og hadde denne stillinga til 1. januar 1900, da han ble kommunelege i Bruvik. Familien fikk bolig ved stasjonen på industristedet Dale. Da han var i Bruvik, ble Lærum også ordfører i bygdas sunnhetskommisjon (1906) og formann i Bruvik Sparebanks forstanderskap.

Fra 1900 var han dessuten jernbanelege på Vossebanen. I 1905/1906 tok Lærum videreutdanning i blant annet Berlin (kirurgi) og Kristiania.

Voss

Familiegravstedet ved Vangskyrkja på Voss.
Foto: Trond Nygård (2020).

Fra 1907 hadde Lærum legepraksis på Voss. I 1923 overtok han som distriktslege etter Jonas Frost, og i 1932 ble han utnevnt til fylkeslege i Hordaland.

Lærum var også jordbruksinteressert. Han kjøpte i 1921 garden Osgjerd, der han blant annet satsa på feavl. I tida på Voss hadde han dessuten mange tillitsverv og var blant formann i Voss middelskoles forstanderskap (fra 1920), Voss Dyrevernlag (fra 1910), Voss vergeråd (1917-42), Hordaland fylkes tuberkulosenemnd (fra 1933) og Hordaland fylkes sjukehusnemnd (fra 1935).

Foruten Kongens fortjenstmedalje ble han tildelt Norges Dyrebeskyttelsesforbunds æresmedalje og medalje/diplom fra Hordaland Landbruksselskap.

Kilder og litteratur