Boplasser på Snarum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Snarum koboltværk i 1898.
Snarum koboltværk i 1898 med avmerkete boplasser, gårder m.m. Klikk på bildet for mer informasjon. (Og så på "Opprinnelig fil for god forstørrelse.)

Snarum er ei bygd i Modum kommune i Buskerud. Arnt Berget har registrert 142 boplasser og kulturminner på Snarum og nedenfor er det en oversikt over disse.

På mange av boplassene bodde det folk som hadde arbeid på Snarum Koboltværk som var i drift fra 1822 til 1848.

Se også siden Boplasser på Modum.

Håndlaget informasjon

Oversikt over boplasser og kulturminner

Her bygges det opp en tabell med de 142 registreringene. (Klikk på lenken i første kolonne, "Reg.", så får du opp den håndskrevne registreringen. Klikk på navnet til boplassen, så får du opp den digitaliserte registreringen. Klikk på bildet for å få større bilde)

Reg. GNR G.NAVN BNR NAVN/LOK. Hvor Bilder m.m.
1 146 Korsbøen bnr 1, Hallerdalsbråten - Hallerstadbråten (Modum, gnr 146-1, boplass).jpeg
2 146 Korsbøen Øvre Hallerdalen - Øvre Hallerdalen (Modum, gnr 146, husmannsplass).jpeg
3 146 Korsbøen Nedre Hallerdalen - -
4 146 Korsbøen bnr 8, Håvaldsrud - -
5 146 Korsbøen Håvaldsrudplassen - -
6 146 Korsbøen Dam, mølle og tømmerrenne Kvernelva fra Håvardsrudtjern, 60.0718969° N 9.7686612° Ø Dam Haavardsrudtjern (Modum, Snarum).jpg Haavardsrudfossen (Modum, Snarum).jpeg
7 146 Korsbøen bnr 3, Ødegården - -
8 146 Korsbøen bnr 20, Bergtun - -
9 146 Korsbøen Halvorsødegården - Halvorsødegården (Modum, gnr 146, tidligere bruk).jpeg
10 146 Korsbøen bnr 4, Ødegården - -
11 146 Korsbøen Skomakerødegården - -
12 146 Korsbøen bnr 2, Føykjemoen - Føykjemoen (Modum, gnr 146-2, husmannsplass).jpeg
13 146 Korsbøen bnr 6, Norde Kvernelven - -
14 146 Korsbøen Søndre Kvernelven - -
15 146 Korsbøen bnr 1-2, Kvernelva Vandfall - -
16 146 Korsbøen bnr 2, Heggebekk - -
17 146 Korsbøen Heggebekkmoen - -
18 147 Svendsby Briskemyrplassen - -
19 146 Korsbøen bnr 2, Hølabråtan - -
20 147 Svendsby (Svartfjellplassen?) - -
21 147 Svendsby bnr 10, Møllastua - -
22 147 Svendsby bnr 10, Sundet - -
23 147 Svendsby Svendsbysetra og Glorud - -
24 147 Svendsby Nordhagan - -
25 147 Svendsby Gruvetråkka Svartfjell - -
26 148 Langerud bnr 1, Velta nordre. - -
27 148 Langerud bnr 1, Elistua - -
28 148 Langerud bnr 4, Søndre Velta - -
29 148 Langerud Løkka - -
30 148 Langerud bnr 1, Snarum Koboltverk - Snarum Koboltvært 1898.jpg
31 148 Langerud Verket - -
32 148 Langerud bnr 4, Nedre Ødegården - -
33 148 Ødegården bnr 4, S. Ødegården - Clemetsjordet - -
34 148 Langerud bnr 1, Langerud mølle - -
35 148 Langerud bnr 1 og 4, Langerud gruver - -
36 148 Langerud bnr 4, Døvikskivene - -
37 149 Glømme bnr 3, Kleven - -
38 149 Glømme bnr1, Jokkumhølet - -
39 149 Glømme bnr 1, Sandsmoen - -
40 149 Glømme bnr 1, Glømmeskolen - -
41 151 Hovde bnr 3, Hovdebakken - -
42 151 Hovde bnr 11, Bjørnsbråten - -
43 151 Hovde bnr 15, Sydkøllen - -
44 151 Hovde bnr 1, Ramberget - -
45 151 Hovde bnr 16, Hovdesetra - -
46 151 Hovde bnr 15, Hovdekverna - -
47 151 Hovde bnr 6, Bjørnstua - -
48 151 Hovde bnr 6, Gulliksjordet - -
49 152 Saastad bnr 8, Granheim - -
50 152 Saastad bnr 2, Nordre Plassen - -
51 152 Saastad bnr 2, Plassen - -
52 152 Saastad bnr 1, Søndre Plassen - -
53 152 Saastad bnr 1, Saastadsaga - -
54 152 Saastad bnr 4, Saastadevja - -
55 152 Saastad bnr 3, Saastadhagen - -
56 152 Saastad bnr 3-9, Saastadhagen S. - -
57 152 Saastad bnr 2, Middagskøllen - -
58 152 Saastad bnr 2, Saastadkverna ? - -
59 147 Svendsby bnr 9, Svendsby skole - -
60 143 Ula bnr 37, Ramfoss - -
61 143, 144 Ula, Lia bnr, Terpentomta ? - -
62 143 Ula Ramfossbygningen - -
63 143 Ula Solbakken - -
64 143, 145 Ula, Morud Høglaupet / Vasslaus - -
65 145 Morud Pakkhussporet - -
66 143 Ula bnr 7, Reserve-Jerusalem - -
67 144 Lia bnr 1, Liadammen - -
68 144 Lia Løvli - -
69 144 Lia bnr 8, Holmen - -
70 144 Lia bnr 1, Skogli - -
71 144 Lia bnr 1, Fisåsstua - -
72 144 Lia bnr 1, Grautåsen - -
73 144 Lia bnr 1, Liapensen ? - -
74 144 Lia bnr 12, Kvernerud - -
75 144 Lia Øvre Flatli - -
76 145 Morud bnr 1, Morudberga - -
77 143 Ula bnr 10, Gamle Svervestola - -
78 143 Ula bnr 21, Elvestad (Liabråten) - -
79 143 Ula bnr 12, Gamle Uhla stasjon - -
80 143 Ula bnr 12, Stigen - -
81 143 Ula bnr 27, Solstad (skofabrikken) - -
82 163 Gubberud nordre bnr 9, Solbergsmia, Gubberudsmia - -
83 163 Gubberud nordre bnr 9, Grina sidespor - -
84 163 Gubberud nedre Gubberud sidespor - -
85 162 Gubberud øvre bnr 2, Valstad - -
86 163 Gubberud nedre bnr 5, Bakken (Knotthuset) - -
87 163 Gubberud bnr 1, Engen - -
88 163 Gubberud bnr 9, Laupet - -
89 163 Gubberud nedre bnr 1, Åsen (Åsjordet) - -
90 161 Enden bnr 10, Svendsehuset - -
91 161 Enden bnr 10, Kløyvsmia - -
92 161 Olavsby bnr 1-2, Berggården - -
93 161 Olavsby bnr 3, Søndre Olavsby - -
94 161 Olavsby søndre bnr 3, Karendtrud - -
95 161 Olavsby bnr 2, Dalen - -
96 161 Olavsby bnr 2, Eienløkka - -
97 161 Olavsby bnr 14, Søndre Solli - -
98 161 Olavsby bnr 15, Nordre Solli - -
99 161 Olavsby søndre bnr 3, Kantom - -
100 161 Olavsby bnr 2, Dokka - -
101 161 Olavsby Bakken - -
102 161 Olavsby Jonsrud - -
103 161 Olavsby Stestua - -
104 161 Olavsby bnr 13, Øvre Haugen - -
105 161 Olavsby bnr 12, Nedre Haugen - -
106 161 Olavsby bnr 2, Røkkeberg - -
107 161 Olavsby bnr 2, Sverkstua - -
108 161 Olavsby bnr 2, Kølsvarterud - -
109 160 Bråten bnr 11 og 10, Runtom - -
110 160 Bråten Kjøslesvellmyra - -
111 160 Bråten bnr 6, Langsrudstua - -
112 160 Bråten bnr 13, Sletta - -
113 160 Bråten Snarum cementvarefabrikk - -
114 160 Bråten bnr 1, Bråtatomtene - -
115 159 Prestegården bnr 17, Østheim - -
116 159 Prestegården bnr 9 og 6, Roa - -
117 159 Prestegården bnr 5, Somlabygningen - -
118 159 Prestegården bnr 3, Alteråkeren - -
119 159 Prestegården bnr 3, Nedre Prestegården - -
120 159 Hjermundrud søndre bnr 2, Skagen - -
121 159 Hjermundrud bnr 4, Hjermundsrudstedet - -
122 159 Prestegården bnr 16, Snarum gml. kirke - -
123 158 - bnr 6, Småskolen - -
124 158 - bnr 5, Kirkebø - -
125 158 - bnr 6, Storskolen - -
126 158 - bnr 1, Skjæret - -
127 158 - bnr 27, Gamlemeieriet - -
128 158 - bnr 27, Konditoriet - -
129 158 - bnr 9, Honerud - -
130 158 - bnr 26, Dampsaga - -
131 157 - bnr ?, Ingersflaten (Nedre) - -
132 157 - bnr 3, Ingersflaten (Øvre) - -
133 156 - bnr 4, Ingersstua - -
134 154 - bnr 3, Gunhussaga - -
135 154 - bnr 3, Eientangen (Sysletjern) En tange i sydenden av Sysletjern. Midt på tangen der den er lav og smal. 60.0198564° N 9.9081637° Ø.190 moh Stua på boplassen på Eintangen.jpg
136 154 - bnr 18, Gamle-Nyhus - -
137 72 - bnr 33, Aasby, Stalingrad - -
138 153 - Qværnløkken - -
139 154 - brn 14, Taraldhaugen(Søndre) - -
140 153 - bnr 1, Skjelbredbraathen - -
141 153 - Skjelbredhagen - -
142 79 - Stormyrplassen - -

Det finnes også en tilsvarende tabellModum historielags nettside.