Boplasser på Modum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette skal bli en oversikt over boplasser i Modum kommune. Den omfatter husmannsplasser og selveierplasser (småbruk/arbeiderbruk). Via facebooksiden Boplasser på Modum håper vi å samle inn informasjon. Arbeidet gjøres i regi av Modum historielag.

Tilhørende artikler

Inspirasjon og "startkapital"

Boplasser i Øvre Eiker

I Øvre Eiker ble siden Boplasser på Eiker opprettet i 2019. Der er det registrert 900 plasser. En tilhørende facebookside er Boplasser i Øvre Eiker. Å se hvordan de har gjort det har vært god inspirasjon.

Bøker med informasjon om boplasser

Tittel År Forfattere Utgiver Kommentar
Folk og boplasser rundt Skuterudåsen 1993 Leif Hellerud Lokalhistorisk Forlag Kart og historien til 37 boplasser, 168 sider.
Folk og boplasser i Vestre Sponefjerdingen 1997 Leif Hellerud Lauritsen Bokhandel AS Kart og historien til 67 boplasser, 208 sider.
Fra Misjonsberja til Rævva hass Bjønn: Stedsnavn i Modum 2004 Thure Lund og Arnt Berget Nordli i samarbeid med Modum kommune og Modum historielag Her finner man mange navn, trolig mer enn 5000.
Finnemarka 1982 Redaktør Bjarne Røgeberg - Her finnes informasjon om plasser og setrer i Finnemarka. Elektronisk utgave på nasjonalbiblioteket.
Finnemarka II 2001 Redaktør Bjarne Røgeberg Drammens og oplands turistforening Her finnes informasjon om plasser og setrer i Finnemarka.
Modums historie i 7 bind Midten av 1900-tallet Roar Tank og Arnt Rud Modum Sparebank 3 bind med bygdehistorie, 3 bind med gårdshistorie og et registerbind.
Modum Leksikon 2017 Per Otto Borgen, fullført av ildsjeler. Modum historielag Tykk stor bok på 360 sider. Boplasser og mindre bruk er nok lite prioritert her.


Registrerte boplasser på Sysle og Snarum

Arnt Berget har registrert over hundre plasser på Sysle og Snarum. Hver plass er registrert på et skjema. Disse er håndskrevne og må digitaliseres manuelt. Det er også en del tilhørende bilder.

Bruk av tabellene

Mer informasjon

Noen av navnene i første kolonne kan klikkes på for å få mer informasjon. Slike navn har en annen farge.

Kartkoordinater

Ved å klikke på kartkoordinater så kan man få opp kart der stedet er midt i kartutsnittet. Når man har klikket så må man velge hvilket kartsted. "Norgeskart.no" kan anbefales, klikk på "Kart". Hvis du ønsker kart med markør så kan du prøve "1881 kart".

Forkortelser

  • moh: Meter over havet
  • Reg.: Registrert av
  • AB: Arnt Berget
  • SM: Steinar Meen

Boplasser

Så langt er det lagt inn et 10-talls plasser for å vise hvordan det kan gjøres. Hvor mange det blir etter hvert vet vel ingen, men et slags anslag er 1000. Det mangler vel mye informasjon for mange av dem, men vi bør tilstrebe å ha koordinater på alle. Det gjør at folk kan ta seg en søndagstur og se på plassen eller tuftene etter plassen.

Planen er å ha flere tabeller. En for hver "bygd".

Tabellene er sorterbare. Det innebærer at du kan sortere etter innholdet i en kolonne ved å klikke på kolonnenavnet. Klikker du en gang til så blir sorteringa motsatt vei. Det er smart å sortere på Gnr.

Østsida

Navn Alternative navn Kartkoordinater M.o.h. Under gården Gnr. Bnr. ØK kart Registrert av Merknader
Spretthaug - 59.9289813° N 9.9946929° Ø 126 moh Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Stein - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Askenga - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Haugene - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Jogerud - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Tarallen - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Moen - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011
Hesthagen - - - Øren 31 - - SM Påvisning av Einar Strand 26.10.2011. 2 plasser?
Tørkopp - 59.9180681° N 9.9937825° Ø 188 moh Sønsteby 32 - - SM -
Sørli - 59.913458° N 9.9832009° Ø 162 moh Sønsteby Mellom 33 - - SM Nabo til Erteløkka
Erteløkka - 59.9132767° N 9.9832224° Ø 162 moh Snoterud 36 - - SM Nabo til Sørli. Oldefar til Eva Gundersen skal ha bodd her.
Glosimotstua - Mellom gården Stalsberg og armaturfabrikken - - - SM Glosimot (Modum).png

("Kulturen", organisert av Frisklivssentralen i Modum, hadde en tur til Øren for noen år siden. Gårdshistorie og boplassene var tema. Det blei skrevet et fyldig referat.)

Simostranda

Navn Alternative navn Kartkoordinater M.o.h. Under gården Gnr. Bnr. ØK kart Registrert av Merknader
Høgåsbråten - Ved DNTs sti fra Haugfossen til Koboltkoia. Antatt plassering: 59.9296013° N 9.8649964° Ø - - - - - - Drammen DNTs artikkel om Haugfosstien til Koboltkoia.

Finnemarka

Navn Alternative navn Kartkoordinater M.o.h. Under gården Gnr. Bnr. ØK kart Registrert av Merknader
Justav Finnes boplass - Ved veien fra Heggenvollen til Kluftetangene. 59.8995545° N 10.104924° Ø 480 moh - - - - - Man kan lese om plassen i Finneboka og i Finneboka II.
Justav var en mann av finneætt og holdt til i en steinhytte her. Dalen her kalles Justavesdalen.